Zločiny komunismu s dějepisným seminářem a klubem moderní historie

Zločiny komunismu s dějepisným seminářem a klubem moderní historie

V pondělí 26.6. vyrazila brzy ráno do Prahy zdánlivě nesourodá skupina studentů. Namířeno měli do Senátu PČR a byli z kvarty, kvinty, sexty, septim a třetího ročníku. Proč zrovna v tomto složení a proč zrovna do Valdštenjského paláce?

Protože jsme využili pozvánky spolku Mladí demokraté a senátora Tomáše Czernina a zúčastnili se semináře Zločiny komunismu, který se konal u příležitosti připomínání událostí z února 1948. Účastníky našeho výletu pak zcela logicky byli studenti dějepisného semináře ve třetím ročníku a členové klubu moderní historie. Obě skupiny mají k tématům 20. století velmi blízko a tak měli možnost poslechnout si příspěvky profesionálních historiků a zároveň navštívit sídlo Senátu PČR.

Seminář se skládal ze čtyř příspěvků na témata spojená s komunismem, ať už obecně nebo v souvislosti s českými dějinami. 

Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D., Muzeum paměti XX. století: V. I. Lenin, zakladatel bolševického Ruska a jeho dědictví
 
PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů: Státní převrat v únoru 1948
 
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Muzeum paměti XX. století: Jan Zajíc a další následovníci Jana Palacha
 
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc., Historický ústav Akademie věd ČR: Druhé životy února
 
Po nich následovalo promítání filmu "The Soviet story - Příběh rudého zla" a na závěr prohlídka Valdštejnského paláce. 
 
Naše mladé historiky zaujal zejména první příspěvek o počátcích marxismu-leninismu a téma lidských pochodní ve východním bloku. Všichni si moc pochvalovali prohlídku prostor Senátu s vtipným a milým průvodcem a na všechny, i když různě, zapůsobil film The Soviet story - Příběh rudého zla. 
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.