Miroslav Mašek

Miroslav Mašek

Miroslav Mašek (14. 2. 1922-5. 5. 1945), jedna z obětí květnového povstání v roce 1945 v Čelákovicích, absolvoval na naší škole roku 1941. Jeho smrt na místě, kde spolu se svým přítelem Zdeňkem Austem (1921-5. 5. 1945) oba padli při plnění strážního úkolu, připomíná po stavbě nového železničního mostu přes Labe na jeho levém břehu obnovený pomník.

Miroslav Mašek se narodil Bohumilu a Antonii Maškovým 14. února 1922. Maškovi bydleli v Čelákovicích v ulici Boženy Němcové, čp. 809. Antonie Mašková pracovala jako dámská krejčová, otec byl původním povoláním obchodník. Z důvodu svého studia na Reálném gymnáziu v Nymburce bydlel M. Mašek od 20. dubna 1938 u Antonína Typlta, zámečníka Československých drah, v Masarykově ulici čp. 479 v Nymburce, aby nemusel denně dojíždět. Po maturitě v roce 1941 se vrátil do Čelákovic, kde strávil válečná léta. Miroslav Mašek také nebyl během svého studia klasifikován z předmětu náboženství s tím, že docházel na soukromé hodiny, protože se hlásil k Církvi československé (husitské). Miroslav Mašek byl nadšeným sportovcem a zapojoval se zejména do oddílu volejbalu TJ Sokol Čelákovice.

V době českého květnového povstání proti nacistické okupaci v pátek 4. května 1945 v Čelákovicích v domě odborného učitele měšťanské školy chlapecké Václava Grafnettera, vedoucího protifašistického odboje ve městě, poprvé zasedal revoluční národní výbor. Jednal se o aktuální válečné situaci. Mimo jiné bylo nezbytné zabezpečit a střežit důležité objekty v Čelákovicích i v okolí. Na trati z Lysé nad Labem do Prahy navíc na konci druhé světové války stály souvisle na jedné z obou kolejí železniční vagóny v celém úseku Lysá až Horní Počernice. Těchto asi 1 300 vagónů, které tu byly už od ledna 1945, bylo naloženo nejrůznějším vojenským, zdravotnickým a civilním materiálem. Revoluční národní výbor sestavil strážní oddíl a pověřil jej od 5. května střežením odstavených železničních vagónů. Oddíl posílili i dva mladí muži: Zdeněk Aust z Čelákovic a také absolvent nymburského gymnázia Miroslav Mašek. Tato jejich dobrovolná služba se jim stala osudnou. Padli kolem deváté hodiny ranní u železničního mostu v místě, kde tehdy stála dřevěná strážní bouda. Nečekaně se k nim pěšky po mostě přiblížili dva němečtí příslušníci SS a bez varování po nich začali střílet. Oba mladíci byli na místě mrtví a navíc byl ještě postřelen štábní strážmistr Josef Svoboda - četník, který jim na hlídce velel.

V úterý 8. května se odpoledne konal pohřeb obou padlých, kteří hned prvního revolučního dne v Čelákovicích ztratili život. Z budovy měšťanské školy, kde byla jejich těla vystavena v rakvích, obklopených množstvím věnců, vyšel v 16 hodin pohřební průvod na nový hřbitov, kde byli oba mladí hrdinové uloženi do čestného hrobu za veliké účasti občanů města. Při církevních obřadech promluvili římskokatolický děkan P. Svoboda a československý (husitský) farář P. Komada.

Jedna z ulic ve čtvrti Jiřina dnes nese jméno Miroslava Maška. Volejbalový klub v Čelákovicích pořádal v minulosti od roku 1947 každoroční turnaj ve volejbale s názvem Memoriál Miroslava Maška. V roce 1995 se konal už jeho 48. ročník.

Zdroje:

1939(40) Sokol Čelákovice: volejbalové mužstvo. Online. In: Volejbalový sportovní club Čelákovice z. s. 2019. Dostupné z: http://volejbal.celakovice.cz/historie/images/1939-50/html/2.html. [cit. 2024-06-04].

DOLEJSKÝ, Martin, Život a odbojová činnost Václava Grafnettera, in: Studie a zprávy 5, 2015, s. 169 - 176.

HORYNOVÁ, Gabriela. Nymburské oběti druhé světové války [online]. Hradec Králové, 2017 [cit. 2024-06-04]. Dostupné z: https://theses.cz/id/2if9fd/. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.

HORYNOVÁ, Gabriela. Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků Gymnázia Nymburk. Nymburk, 2012. Maturitní práce. Gymnázium Nymburk. Vedoucí práce Mgr. Miroslav Soukup.

Maškův memorial: tabulka vítězů v jednotlivých ročnících (1978-1995). Online. In: Volejbalový sportovní club Čelákovice z. s. 2019. Dostupné z: http://volejbal.celakovice.cz/historie/images/turnaje/html/15.html. [cit. 2024-06-04].

ŠTURMA, František. Čelákovické školství a odbojová činnost učitelů za nacistické okupace. Diplomová, vedoucí doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky, 2010. Dostupné také z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/21341.

VLASÁK, Emanuel. Polabské město Čelákovice: stručné dějiny : [1290-1990]. Čelákovice: Městský úřad Čelákovice, 1991.

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1950.

Půl století působil na nejvyšší úrovni střídavě jako hráč a trenér basketbalu a jako expert při OSN.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Giovanni Giolitti ministerským předsedou Itálie

3. listopad 1903

Liberál Giovanni Giolitti se stal italským ministerským předsedou. 

Nejčtenější

25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
27.06.2024

Pod záštitou vzdělávací organizace Agora CE se studenti výtvarné výchovy ze dvou tříd sext stali uličníky. Umělci, kteří jim zprostředkovávali půlroční projekt zaměřený na proměnu veřejného prostoru poblíž školy, byli Tomáš Roček, Filip Novák a za Agoru Tereza Konrádová.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.