Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

K letnímu prázdninovému čtení doporučujeme kvalifikační práci z oboru historické geografie našeho regionu - o zaniklé rybniční soustavě v okolí vsi Chleby severně od Nymburka. Nymbursko bylo stejně jako v období 17. století také Poděbradsko poměrně hustě pokryto rybníky! Pokud jste někdy navštívili Třeboňskou pánev, nebudete potřebovat ani moc fantazie.

54 stránek prázdninového čtení o našem regionu v minulých staletích umožňuje nyní veřejně přístupná 31. května úspěšně obhájená bakalářská práce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem našeho absolventa Bc. Petra Červinky. V repozitáři akademických prací UJEP stačí vybrat "Kvalifikační práce" a zadat příjmení studenta "Červinka". Mezi 11 nalezenými výsledky už není obtížné zvolit správnou variantu. Zcela dole na stránce je pak ke stažení plný text práce v PDF (5,72 MB), a pro hlubší zájemce i hodnocení vedoucího a také posudek oponenta bakalářky.

Protože jde o práci geografickou a nikoliv jen historickou, předpokládá se v každé bakalářce na základě zjištěných skutečností také nějaká další úvaha nebo projekt pro současnost a budoucnost. Autor práce s tímto vědomím navrhl na území dřívějšího Rašovského rybníka vybudovat tzv. suchý polder pro případ povodní (záplavy) na říčce Mrlině. Technické řešení má několik variant provedení a je dokumentováno i mapovou přílohou.

Zájem pisatele o historickou limnologii (tedy geografickou vědu o stojaté vodě na pevnině) začal již na našem gymnáziu, kdy se mu podařilo geografickými metodami a terénním výzkumem rekonstruovat rozsah a polohu Bobnického a Chlebského rybníka. Svůj výzkum shrnul v práci SOČ s níž zvítězil ve svém oboru v krajském kole a na celostátní přehlídce 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti v roce 2017 v Boskovicích skončil na šestém místě.

Nesmíme zapomenout ani na recenzovaný článek v regionálním odborném časopise Vlastivědný zpravodaj Polabí (svazek 49, ročník 2018), kde byla sočka ve zkrácené podobě otištěna.

Zdroj: Přímý odkaz na PDF soubor s prací o zaniklých rybnících

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

07.10.2021

Beseda s významnou absolventkou školy se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 18 hodinPodrobnosti

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1934.

Narodil se 9. 11. 1915 v Nymburce. Učil se hrát na housle, klavír, varhany a také zpíval. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Nový arcibiskup z Canterbury

12. únor 1903

V Canterburské katedrále byl slavnostně uveden do úřadu nový primas anglikánské církve. 

Nejčtenější

21.09.2021

Již po několikáté se na naší škole konaly volby pro studenty starší 15 let. Letos se volilo (nanečisto) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V ČLÁNKU JSOU PŘEHLEDNÉ VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA NAŠI ŠKOLU a také odkaz na celostátní statistiku Studentských voleb.

celý článek
07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu