Mladí lidé rozhodují - seminář o komunální politice

27.09.2011
Mladí lidé rozhodují - seminář o komunální politice

Komunální politika vyvolává u studentů často neurčité reakce typu: "Jsou tam lidi, kteří rozhodují o místních věcech, ale moc o tom nevím a ani mě to nějak příliš nezajímá." Tento pohled se během dvou dnů pokusí u skupinky 20 předmaturantů změnit vedoucí semináře Zuzka a Martin z nadace Friedricha Eberta. Řada aktivit má za úkol vtáhnout studenty tzv. do děje, přičemž vrcholem jejich aktivit bude simulované zasedání zastupitelstva.

Pondělí 26.9.2011

8:00 - 9:20 hod.

Po stručném vzájemném představení všech účastníků semináře a poučení o skloňování názvu města Nymburk - v Nymburce, se skupina pustila do práce. Nejprve brainstormingovou metodou se studenti pokusili předložit co nejvíce návrhů na otázky: CO PRO MĚ ZNAMENÁ DEMOKRACIE; CO SE MUSÍ STÁT, ABYCH ODCHÁZEL SPOKOJEN; CO SE MI LÍBÍ / NELÍBÍ V NYMBURCE. No a právě poslední otázka hned v úvodu ukázala pomyslnou "Achilovu patu" našeho města v podobě neutěšeného stavu na nymburských nádražích, chátrající bazén či nekvalitní péče v naší nemocnici. Stranou nezůstala ani romská problematika či tradiční znečištění veřejných prostranství psími exkrementy.

9:35 - 10:50 hod.

Další více než hodina byla věnovaná znalostem o komunální politice. Studenti se za pomoci vedoucích semináře dozvěděli konkrétní informace například o fungování zastupitelstva, rady, starosty, městského úřadu a to konkrétně v Nymburce. Studenti sami věděli, které strany jsou v nymburském zastupitelstvu a kdo zasedá v radě města. Byly vysvětleny pojmy samostatná a přenesená působnost včetně řady praktických příkladů, které si studenti zkusili přiřadit do příslušné kategorie. V závěru této části se studenti dozvěděli, jak se mohou zapojit do veřejného života na místní úrovni, včetně grantových projektů, které mohou právě tyto aktivity podpořit (např. Make connection, Think big, Divoké husy, Nadace partnerství)

11:10 - 12:45 hod.

Tato část byla věnovaná diskusi nad konkrétními problémy v Nymburce, ze které vyplynulo, že by studenti chtěli upozornit na nečistotu v ulicích, stav nymburského bazénu, netěsnící okna na budově nymburského gymnázia, nedostatek parkovacích míst ve městě, neutěšený stav podchodů na nádraží či bepečnost v ulicích...

17:00 - 19:45 hod.

Zasedání zastupitelstva města Nymburka - studenti měli možnost po dopoledním bloku konfrontovat reálné jednání zastupitelstva našeho města, seznámili se s organizací zasedání a dozvědět se informace o konkrétních problémech, které se v našem městě řeší.

Úterý 27.9.2011

8:00 - 9:30 hod.

Nejpreve si studenti formou hry zopakovali témata o komunální politice, o nadaci Friedricha Eberta, o demokracii či o základních politických otázkách na celostátní úrovni. Následovala diskuse nad včerejším jednání zastupitelstva, ze které vyplynulo, že studenti ocenili věcnost jednání i práci opozice. Naopak upozornili na jevy, které by se asi vyskytovat neměly - např. telefonování v průběhu zasedání (vyjímku by mohli mít snad jen lékaři či zastupitelé, kteří z výkonu své profese musí být na telefonu), jíst v průběhu zasedání či z věcného hlediska by jistě bylo zajímavější, kdyby po vystoupení ředitele nymburské nemocnice následovalo přednesení zprávy zdravotní komise, která byla často v rozporu s tím, co pan ředitel uváděl (asi to brání proceduře jednání, ale pro následnou diskusi by to jistě bylo zajímavé). V závěru tohoto bloku studenti připravovali interpelace a návrhy na odpolední simulované jednání.

10:00 - 12:30 hod.

Setkání studentů se zastupiteli na městském úřadu. Zastupitelé pomohli studentům s vypracováním návrhů a interpelací na odpolední jednání. Konkrétně se jednalo o paní Markétu Literovou(radní), pana Zdeňka Vocáska(místostarosta), Pavla Fojtíka(místostarosta) a Petra Šmída(zastupitel).

17:00

Závěrečné simulované jednání vedené místostarostou panem Vocáskem, který se snažil vytvořit reálné prostředí zasedání zastupitelstva umocněné prostory jednací síně na městském úřadu v Nymburce. Studenti si vyzkoušeli, jak správně přednést interpelaci či jak se nakládá s návrhem usnesení.

Podívejte se na komentář v Nymburském deníku!

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 21 %
Dalajláma 15 %
Konfucius 12 %
Les Brown 33 %
Stephen Hawking 10 %
Matka Tereza 8 %
Celkový počet hlasů: 166
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Pomník Husa

5. červenec 1903

V Praze na Staroměstském náměstí byl položen základní kámen k pomníku M. Jana Husa.

Nejčtenější

14.07.2020

Pomozte nám vybrat motto pro nový školní rok!

Jako již mnoho let dáváme i letos o prázdninách na výběr několik možností pro výběr motta, které nás bude provázet celým dalším školním rokem.

Budeme rádi, pokud se do hlasování zapojíte v naší anketě. V ní jsou uvedeni pouze autoři myšlenek. Konec hlasování bude v neděli 30. července! 

   
1. Sokrates
  Existuje jen jedno dobro, a tím je vědění. Existuje jen jedno zlo, a tím je nevědomost.
   
2. Dalajláma
  Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.
   
3. Konfucius
  Jediná omezení, která v našich životech existují, si klademe my sami.
   
4. Les Brown
  Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!
   
5. Stephen Hawking
  Dívejte se vzhůru na hvězdy, ne dolů na nohy.
   
6. Matka Tereza
  To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.

 

celý článek
11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

celý článek
11.07.2020

Všem žákům a učitelům přejeme krásné léto a v září se těšíme nashledanou! 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.