Mladí lidé rozhodují - seminář o komunální politice

27.09.2011
Mladí lidé rozhodují - seminář o komunální politice

Komunální politika vyvolává u studentů často neurčité reakce typu: "Jsou tam lidi, kteří rozhodují o místních věcech, ale moc o tom nevím a ani mě to nějak příliš nezajímá." Tento pohled se během dvou dnů pokusí u skupinky 20 předmaturantů změnit vedoucí semináře Zuzka a Martin z nadace Friedricha Eberta. Řada aktivit má za úkol vtáhnout studenty tzv. do děje, přičemž vrcholem jejich aktivit bude simulované zasedání zastupitelstva.

Pondělí 26.9.2011

8:00 - 9:20 hod.

Po stručném vzájemném představení všech účastníků semináře a poučení o skloňování názvu města Nymburk - v Nymburce, se skupina pustila do práce. Nejprve brainstormingovou metodou se studenti pokusili předložit co nejvíce návrhů na otázky: CO PRO MĚ ZNAMENÁ DEMOKRACIE; CO SE MUSÍ STÁT, ABYCH ODCHÁZEL SPOKOJEN; CO SE MI LÍBÍ / NELÍBÍ V NYMBURCE. No a právě poslední otázka hned v úvodu ukázala pomyslnou "Achilovu patu" našeho města v podobě neutěšeného stavu na nymburských nádražích, chátrající bazén či nekvalitní péče v naší nemocnici. Stranou nezůstala ani romská problematika či tradiční znečištění veřejných prostranství psími exkrementy.

9:35 - 10:50 hod.

Další více než hodina byla věnovaná znalostem o komunální politice. Studenti se za pomoci vedoucích semináře dozvěděli konkrétní informace například o fungování zastupitelstva, rady, starosty, městského úřadu a to konkrétně v Nymburce. Studenti sami věděli, které strany jsou v nymburském zastupitelstvu a kdo zasedá v radě města. Byly vysvětleny pojmy samostatná a přenesená působnost včetně řady praktických příkladů, které si studenti zkusili přiřadit do příslušné kategorie. V závěru této části se studenti dozvěděli, jak se mohou zapojit do veřejného života na místní úrovni, včetně grantových projektů, které mohou právě tyto aktivity podpořit (např. Make connection, Think big, Divoké husy, Nadace partnerství)

11:10 - 12:45 hod.

Tato část byla věnovaná diskusi nad konkrétními problémy v Nymburce, ze které vyplynulo, že by studenti chtěli upozornit na nečistotu v ulicích, stav nymburského bazénu, netěsnící okna na budově nymburského gymnázia, nedostatek parkovacích míst ve městě, neutěšený stav podchodů na nádraží či bepečnost v ulicích...

17:00 - 19:45 hod.

Zasedání zastupitelstva města Nymburka - studenti měli možnost po dopoledním bloku konfrontovat reálné jednání zastupitelstva našeho města, seznámili se s organizací zasedání a dozvědět se informace o konkrétních problémech, které se v našem městě řeší.

Úterý 27.9.2011

8:00 - 9:30 hod.

Nejpreve si studenti formou hry zopakovali témata o komunální politice, o nadaci Friedricha Eberta, o demokracii či o základních politických otázkách na celostátní úrovni. Následovala diskuse nad včerejším jednání zastupitelstva, ze které vyplynulo, že studenti ocenili věcnost jednání i práci opozice. Naopak upozornili na jevy, které by se asi vyskytovat neměly - např. telefonování v průběhu zasedání (vyjímku by mohli mít snad jen lékaři či zastupitelé, kteří z výkonu své profese musí být na telefonu), jíst v průběhu zasedání či z věcného hlediska by jistě bylo zajímavější, kdyby po vystoupení ředitele nymburské nemocnice následovalo přednesení zprávy zdravotní komise, která byla často v rozporu s tím, co pan ředitel uváděl (asi to brání proceduře jednání, ale pro následnou diskusi by to jistě bylo zajímavé). V závěru tohoto bloku studenti připravovali interpelace a návrhy na odpolední simulované jednání.

10:00 - 12:30 hod.

Setkání studentů se zastupiteli na městském úřadu. Zastupitelé pomohli studentům s vypracováním návrhů a interpelací na odpolední jednání. Konkrétně se jednalo o paní Markétu Literovou(radní), pana Zdeňka Vocáska(místostarosta), Pavla Fojtíka(místostarosta) a Petra Šmída(zastupitel).

17:00

Závěrečné simulované jednání vedené místostarostou panem Vocáskem, který se snažil vytvořit reálné prostředí zasedání zastupitelstva umocněné prostory jednací síně na městském úřadu v Nymburce. Studenti si vyzkoušeli, jak správně přednést interpelaci či jak se nakládá s návrhem usnesení.

Podívejte se na komentář v Nymburském deníku!

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

 

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

plk. Bedřich Krátkoruký

Plk. letectva i. m. Bedřich Krátkoruký (8. 10. 1913-15. 1. 1943), vynikající pilot a stíhací eso RAF v době 2. světové války, studoval na naší škole ve 30. letech 20. století.

Svět v roce založení školy

Vynález elektrokardiografu (EKG)

3. listopad 1903

Holanďan Wiliem Einthoven veřejně předvedl jím vynalezený elektrokardiograf.

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!