Volby do Školské rady Gymnázia Nymburk

V letošním roce se konají volby do školské rady Gymnázia Nymburk. Volby se budou konat v úterý 20/11. Dopoledne budou volit zletilí studenti, tuto část voleb organizačně zajistí Studentský parlament. Zákonní zástupci nezletilých studentů budou mít možnost volit v podvečer v průběhu třídních schůzek RSG.

Do letošního roku pracovala ve školské radě jako volený zástupce za rodiče a zákonné zástupce nezletilých studentů paní Markéta Literová. Rozhodla se dále ve své práci nepokračovat. Pro školu v průběhu několika let odvedla spoustu práce, za což jí patří velký dík!

Do školské rady se volí z kandidátů, kteří mají o práci ve školské radě zájem a ve volbách získají důveru rodičů a zletilých žáků. O možnost pracovat ve Školské radě Gymnázium Nymburk se ucházejí čtyři kandidáti:

  • slečna Zuzana Zadražilová
  • slečna Markéta Lompartová
  • pan Petr Plaňanský
  • pan Roman Fiala

Dva z této čtveřice, kteří získají největší počet hlasů, budou další volební období členy školské rady. Nabízíme stručné informace o kandidátech, z nichž budou žáci a rodiče v úterý 20/11 vybírat.

 

Zuzana Zadražilová

Narodila jsem se koncem března ve znamení Berana a stejně jako představitel tohoto znamení jsem kamarádská, upřímná, cílevědomá a mám smysl pro fair play. Již 18 let jsem hrdou nymburačkou.

Letos již desátým rokem navštěvuji Základní uměleckou školu v Nymburce - obor hudební a výtvarný.

Na Gymnáziu studuji již sedmým rokem. Od školního roku 2006/2007 jsem členem Studentského parlamentu a v letošním školním roce jsem byla po druhé zvolena jeho předsedkyní. Své znovuzvolení přikládám zejména tomu, že mám výborné vztahy s vedením této školy, a tak mám dobré místo pro vyjednávání - např. ředitelského volna či jiných příjemných aktivit. Dále jsem zapojila naši školu do Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky.

Mimo školu mám mnoho zájmů. Ráda čtu, sportuji, baví mne skoro vše - od tance přes lyžování až k jízdě na bruslích a kole. Věnuji se i drátování a hře na zobcovou sopránovou a tenorovou flétnu.

Do Školské rady jsem se rozhodla kandidovat především proto, že bych chtěla pomoci zlepšit chod školy a také zastupovat zletilé studenty a hájit jejich názory.

Markéta Lompartová

Narodila jsem se 31.10.1994 na Mělníce. Nyní bydlím v Lysé nad Labem a studuji třetí ročník zde na gymnáziu v Nymburce. Mezi mé zájmy patří čtení, jízda na kole, bruslích a spousty dalšího. Rozhodla jsem se kandidovat do Školské rady, protože bych chtěla zastupovat studenty a říkat za ně jejich názory a ovlivnit chod školy.

Petr Plaňanský

Nar. 1966, od r. 1990 ženatý, 4 děti - 3 na Gymnáziu Nymburk, nejmladší zatím v domácím vzdělávání, od léta r. 2009 bydlí v Nymburce. Je vyučen v oboru elektro (specializace slaboproud – přenosová technika), prošel řadou různých zaměstnání: od servisního technika, přes poštovního doručovatele, správce a topiče…

Mezi r. 1994-2008 byl zaměstnán jako grafik a technický redaktor pražského „Návratu domů“; od r. 2008 pak jako pastor KS Nymburk. Mezi r. 1990-1992 absolvoval biblickou školu, je absolvent řady certifikovaných kursů: hospicová péče, pastorační péče, podpůrná psychologická péče, certifikovaný lektor ICEJ a Yad Vashem v problematice antisemitismu a šoa, atd…

Pan Petr Plaňanský je dlouholetý člen předsednictva Svazu českých knihkupců a nakladatelů, zakladatel a první tiskový mluvčí Asociace pro domácí vzdělávání, dlouholetý spolupracovník Trans World Radia (po několik let moderátor sobotních pořadů na ČRo Plzeň).

V současné době pracuje jako pastor Křesťanského společenství Nymburk (v církvi od r. 1986), v regionu působí jako lektor rasové prevence, antisemitismu a šoa, etiky. Jeho koníčkem je včelaření. 

Ing. Roman Fiala

Narodil se 10. 5. 1964 v Chrudimi, mládí prožil v Pardubicích, potom léta v Praze, nyní bydlí s rodinou v Lysé nad Labem. Gymnázium Nymburk navštěvují obě jeho dcery.

Vystudoval nejprve železniční průmyslovku, pracoval jako výpravčí vlaků. Poté ekonomiku a řízení na ČVUT v Praze.

Od roku 1991 se aktivně věnoval obchodu, řídil obchodní sítě ve finančním sektoru a věnoval se praktickému trénování obchodníků a manažerů obchodu. Pracoval mj. ve společnostech Finance Consulting, a. s., Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s., Pražská manažerská akademie, s. r. o., Česká pojišťovna, a. s. Od roku 1998 se profesně zabývá lektorskou prací.

V roce 2007 zakládá společnost Alternation, spol. s r.o., v níž se společně s kolegy a přáteli věnuje vzdělávání a rozvoji dospělých, převážně v komerční sféře. Hlavními tématy jsou komunikace, týmová spolupráce, individuální rozvoj, svoboda v práci, apod… Dále spolupracuje například se vzdělávacími společnostmi M. C. Triton, Interquality, ab connectia, atd…

Krédem Romana Fialy je, že člověk je vždy na prvním místě, na což se v dnešní přetechnizované době často zapomíná... Koníčkem Romana Fialy je fotografování.

 

 

Zobrazeno: 7452x

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. RNDr. Josef Koštíř

Absolvoval v roce 1925.

Profesor Koštíř se narodil 25. 3. 1907 v Hroněticích u Nymburka. Po válce působil jako asistent a pak jako docent na Ústavu organické chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Saša Machov

16. červenec 1903

- narodil se Saša Machov (†23. 6. 1951), český tanečník a choreograf.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.