Nymburský historický podzim - Fenomén čsl. exilu

8. listopadu se seminaristé 3. ročníku a 4. ročníku Dějepisného semináře (a také zájemci z dalších tříd vyššího gymnázia) zúčastnili 2. ročníku Nymburského historického podzimu, který se konal v auditoriu ZŠ Komenského.

Nymburský historický podzim přestavují sympozia - každoroční přednáškové odpoledne zakončené besedou nad některým z témat moderní českých a československých dějin. Sympozia se konají od roku 2011 vždy v mezidobí státních svátků 28. 10. a 17. 11. ve spolupráci s Městem Nymburkem (pod záštitou pana místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka), autorem této myšlenky a také organizátorem její každoroční realizace je Mgr. Zdeněk Hazdra z FF UK v Praze. V hledáčku loňského prvního setkání byly osudy české šlechty ve 20. století.

Téma letošního ročníku znělo "Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století". Lehce po 13:00 hodině program začal úvodními proslovy, na něž navázal Mgr. Zdeněk Hazdra s příběhem nymburského rodáka, politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho (1926-2011). Další přednáška pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Libora Svobody, Ph.D., se zabývala fenoménem exilu v kontextu dějin české společnosti 20. století, tedy jakýmisi základními východisky tématu sympozia. Dr. Svobodu vystřídal absolvent Gymnázia Nymburk, nyní kurátor Národního technického muzea v Praze Michal Plavec. Ve svém příspěvku připomenul jména a osudy absolventů nymburské reálky (tj. dnešního Gymnázia Nymburk) na frontách obou světových válek.

Po přestávce došlo i na "zlatý hřeb" programu - besedu o problematice exilu, do níž přijali pozvání publicista a spisovatel Karel Hvížďala a potomek slavné rodiny Stránských, lékař a vydavatel časopisu Přítomnost MUDr. Jan Martin Stránský.

Aktuální informace

06.09.2020

V rámci aktualizace údajů v Bakalářích se množí žádosti rodičů o zaslání ztracených přístupových údajů. Postupujte prosím takto, jiný  postup není z hlediska GDPR možný:

Celý článek
28.08.2020

V sekci "Studenti > Rozvrhy a suplování > Přehled rozvrhů" najdete rozvrhy na nový školní rok.

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 22 %
Dalajláma 14 %
Konfucius 13 %
Les Brown 31 %
Stephen Hawking 14 %
Matka Tereza 7 %
Celkový počet hlasů: 464
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Saša Machov

16. červenec 1903

Narodil se Saša Machov (†…23. 6. 1951), český tanečník a choreograf.

Nejčtenější

08.09.2020

Ve středu 2. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti na dvoře školy slavnostní vítání nových studentů ze tříd prima A, prima B a první A.

celý článek
16.09.2020

1PA dnes vyrazila s profesorkami Martínkovou a Krejčíkovou na adaptační kurz do Rokytnice. Po cestě děti navštívily skalní město Prachovské skály a odpoledne se vydaly na výlet s hravým programem.

celý článek
05.09.2020

V roce 2016 získalo naše gymnázium licenci na vytvoření centra pro poskytování Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi první zájemce o absolvování bronzové úrovně patřily Jarča Mrázová a Eliška Prášilová. Tu se jim podařilo získat v roce 2017. V roce 2018 dokončily stříbrnou úroveň a letos na konci srpna splnily poslední krok, který jim scházel pro získání nejvyšší, tedy zlaté úrovně: čtyřdenní dobrodružnou expedici.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!