Školní kolo Zeměpisné olympiády 2022

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2022

Ze školního do okresního kola soutěže postupují tito mladí geografové: V kat. A K. Kammová (1PB), v kat. B F. Kubálek, D. Křenek (oba 2SB) a K. Hronek (2SA), v kat. C D. Holas, Ž. Valentová (oba 4KB) a  M. Kubečka (4KA) a v nejvyšší SŠ kategorii D H. Rasocha (3A), P. Vilímek (8OA) a F. Vlasák (8OA).

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo 17. 1. 2022 (náhradní termín pro přihlášené nacházející v tento den v karanténě byl o týden později). Do okresního kola soutěže postupují v souladu s jeho propozicemi stejně jako loni maximálně tři nejlepší z každé kategorie. OK ZeO se koná online v Informačním systému Masarykovy univerzity Brno (znáte z GeO a BiO) 23. 2. 2022. Do IS MUNI se po vyhodnocení školního kola registrují jen postupující. Všem soutěžícím děkujeme za účast a držíme palce, aby naši letošní reprezentanti uspěli v okresním srovnání co nejlépe.

Jméno a příjmení Třída Kategorie Body Pořadí
Kammová Kateřina 1PB A 35 1. POSTUP
maximální počet bodů xxx A 40 xxxxxxxxxx
Kubálek Filip 2SB B 44 1. POSTUP
Křenek David 2SB B 39 2. POSTUP
Hronek Kryštof 2SA B 38 3. POSTUP
Híře David 2SB B - nepřítomen (karanténa)
Ocelák David 2SA B -

nepřítomen (karanténa)

maximální počet bodů xxx B 50 xxxxxxxxxx
Holas David 4KB C 50 1. POSTUP 
Valentová Žaneta 4KB C 49 2. POSTUP
Kubečka Matyáš

4KA

C 46 3. POSTUP
Zemanová Anežka 3TA C 41 4.
Vodenka Mikuláš 3TB C - nepřítomen (karanténa)
maximální počet bodů xxx C 50 xxxxxxxxxx
Rasocha Hynek 3A D 44 1. POSTUP
Vilímek Petr 8OA D 43 2. POSTUP
Vlasák František 8OA D 39 3. POSTUP
Zenkl Petr 5QA D 38,5 4.
Řehák Josef 5QA D 37,5 5.
Funda Šimon 7MB D 37 6. - 7.
Rufer Tomáš 5QA D 37 6. - 7.
Komárek Jan 5QB D 36 8.
Brablc Tadeáš 6XB D 35 9. - 10.
Komora Pavel 5QB D 35 9. - 10.
Najman Dominik 8OB D 34,5 11.
Furgalák Mikuláš 3A D 32,5 12. - 13.
Šubrta Michal 5QA D 32,5 12. - 13.
Kubát Matyáš 6XB D 32 14. - 15.
Matůš Jonáš 5QB D 32 14. - 15.
Hájek Michal 8OB D 29 16.
Brynych Vilém 5QA D 27,5 17. - 18.
Hodač Ondřej 8OA D 27,5 17. - 18.
Schlauf Filip 3A D - nedostavil se
maximální počet bodů xxx D 45 xxxxxxxxxx

 

STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH ZeO probíhá zároveň se ZeO i doplňková soutěž "O nejlepší mapu na geografické téma". Je vypsána pro účastníky kategorií C a D, kteří musí splnit tyto podmínky. Pro inspiraci mohu posloužit mapy vytvořené loni.

Zeměpisná olympiáda (ZeO) je každoroční celostátní zeměpisná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a školy střední. Umožňuje všem zájemcům o zeměpis poměřit síly, znalosti a dovednosti s ostatními, kteří se i ve volném čase zeměpisem také zabývají, rádi cestují a poznávají tuzemsko i cizí země a zároveň se snaží porozumět fungování krajinné sféry naší planety. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech: školním, okresním, krajském a celostátním (jen pro kat. C a D). Zatímco školní kola si organizují školy samy, vyšší kola, počínaje kolem okresním, mají již jednotná zadání vypracovaná celostátním odborným garantem soutěže. V tomto ročníku je garantem ZeO opět Geografická sekce PřF UK v Praze, zastoupená RNDr. Jakubem Jelenem, Ph.D., a také samozřejmě Česká geografická společnost, z. s.

ZeO je vypsána v těchto kategoriích: A (prima 8letého gymnázia), B (sekunda 8letého gymnázia), C (tercie a kvarta 8letého gymnázia) a D (ročníky vyššího gymnázia, tj. kvinta až oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia). V přijímacím řízení na geograficky zaměřené obory vysokých škol některé univerzity promíjí přijímací zkoušky těm řešitelům ZeO, kteří dosáhli v celostátním, popř. krajském kole dobrého umístění.

Oficiální vyhlášení ZeO i platný Organizační řád ZeO jsou k dispozici na webové stránce věnované Zeměpisné olympiádě.

Za předmětovou komisi ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Aktuální informace

28.09.2023

úterý 3/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., vysokoškolská pedagožka, viroložka, zakladatelka a vedoucí Laboratoře virologie PřF UK, absolvovala na naší škole v roce 1961.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

A. Balfour

8. červenec 1903

Německé listy citovaly řeč britského ministerského předsedy Arthura Balfoura: 

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.