Zločiny komunismu

Zločiny komunismu

Ve čtvrtek 23. února se v Hlavním sále Senátu PČR konal seminář Zločiny komunismu, na jehož organizaci se spolupodíleli Mladí demokraté, Muzeum paměti XX. století a místopředseda Senátu PČR Tomáš Czernin. Program sliboval zajímavé příspěvky připomínající nejen události února 1948, ale i blížící se výročí ruské agrese na Ukrajinu. Nabídku k účasti na semináři využili nejen členové Klubu moderní historie, ale i další zájemci o novodobé dějiny.

V Hlavním sále Senátu PČR se sešlo přes 150 posluchačů, většinou z řad studentů gymnázií z celé republiky. Úvodní slovo přednesl místopředseda Senátu PČR pan Tomáš Czernin. Následně se svým příspěvkem vystoupil PhDr. Jan Kalous, Ph.D., historik a ředitel Muzea paměti XX. století. Historik z Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Petr Blažek,Ph.D. přednesl příspěvek o živých pochodních v Sovětském bloku. Následně vystoupil jeho kolega z ÚSTRu, historik a ukrajinista Mgr. David Svoboda, Ph.D. s příspěvkem reagujícím na roční výročí ruské agrese na Ukrajině. Poté pohovořil publicista a spisovatel Lubomír Vejražka, který se věnuje tématu rodin politických věznů, především o tom, jak se pracuje s pamětníky. A na samotný závěr představila svůj rodinný příběh dcera politického vězně paní Věra Pytlíčková, jejíž vyprávění a poselství sklidilo velký potlest a řadě studentů vehnalo slzy do očí. Po přestávce byl promítnut film The Soviet story - příběh rudého zla, který vyvolal řadu otázek. 

Na závěr návštěvy Senátu PČR naše skupina využila nabídky komentované prohlídky budovy Senátu PČR, kdy se k nám připojil i senátor Tomáš Czernin, který se nás s velkou ochotou ujal, protože, jak řikal, jsme z jeho obvodu.

 

Zde několik ohlasů z řad účastníků semináře:

Na semináři o zločinech komunismu mě nejvíce překvapilo, jak moc si jsou podobné nacismus a komunismus. Nevěděla jsem, že sám Goebbels si toho byl vědom a dokonce toho sám na počátku nacistické propagandy využíval. Zaujalo mě vyprávění paní Pytlíčkové a pana Vejražky o tom, jak naročné to v době totality měly rodiny politických vězňů. Jsem ráda, že jsme měli možnost si projít i prostory Senátu, navštívit hlavní jednací sál a zeptat se na práci senátora právě pana Czernina.

Celý den mě velice zaujal a zanechal ve mě spoustu myšlenek a informací. Ze všech vystupujících mě nejvíce zaujala paní Věra Pytlíčková, dcera politického vězně. A i když jsem si myslela, že se v historii orientuji a nic mě nepřekvapí, čekala na mě spousta dechberoucích informací, i z filmu, který nám pustili. Krásná byla i prohlídka Senátu, kde jsme se dozvěděli i o něco vzdálenější historii, o 17. století.

Z prvního bloku mě nejvíce zaujalo vyprávění paní Věry Pytlíčkové, která vzpomínlala na svého tatínka, politického vězně, a na vlastní dětství. Z filmu mě šokoval počet lidí, kteří byli zavražděni v Sovětském svazu, a počet lidí, kteří zemřeli v uměle vyvolaném hladomoru na Ukrajině ve třicátých letech. Nenapadlo mě, že by někde zemřelo "hromadně" během krátké doby více lidí, než v Osvětimi. Trochu mě překvapila reakce některých účastníků, kteří neměli očividně žádný přehled o historických událostech té doby ani o holokaustu. Jsem moc ráda, že jsme si na prohlídku Senátu počkali, stálo to za to! Měli jsme skvělou průvodkyni, kterou doplňoval sám pan senátor Czernin. Díky němu jsme si mohli vyzkoušet pohodlí senátorských sedadel:) Mile mě překvapilo, jak se k nám hlásil a ochotně se s námi bavil a vyprávěl historky ze zákulisí Senátu.

Ze všech vystupujících mě nejvíce zaujal příběh paní Věry Pytlíčkové. Neumím si představit, jak šokující by pro mě bylo, kdybych žila v té době. Jsem v klubu nová a jelikož jsme ve škole ještě nebrali moderní historii, tak jsem se dozvěděla spoustu nového o nacistickém Německu a o Sovětském svazu, o hladomoru na Ukrajině, napadení Finska a mnoho dalšího. Prohlídka Senátu byla moc pěkná  a překvapilo mě, že hlavní jednací místnost byla dříve konírna.

Osobně mě zaujal výklad pana Mgr. Davida Svobody o Rusko-ukrajinské válce. Ale nejpoutavější bylo vyprávění paní Věry Pitlíčkové, dcery politického vězně. 

Zaujala mě přednáška o živých pochodních z východního bloku od pana Blažka. Především příběh jednoho z prvních zapálivších se lidí, jehož zavřeli na psychiatrii, protože “jel do Moskvy hledat pravdu.” Překvapila mě přednáška pana Svobody a jeho srovnávání některých historických událostí s aktuálním děním na Ukrajině. Jako konkrétní informaci jsem si zapamatoval, že 25. února si nepřipomínáme jen “Vítězný únor,” ale také sebeupálení Jana Zajíce. A prohlídka budovy Senátu mi přišla zajímavá (hlavně díky komentářům senátora Czernina).

 

Děkujeme organizátorům za pozvání a skvěle zorganizovanou akci.

 

Aktuální informace

02.05.2023

Přijímací řízení ukončeno.

Celý článek
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

Významní absolventi

prof. Ing. Dr. Miroslav Kutílek, DrSc.

Prof. Ing. Dr. Miroslav Kutílek, DrSc. (8. 10. 1927-4. 10. 2016), hydropedolog, vysokoškolský pedagog, proděkan Fakulty stavební ČVUT v Praze a příležitostný spisovatel beletrie pod pseudonymem Marek Hofman, maturoval na Reálném gymnáziu v Nymburce v roce 1946.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Saša Machov

16. červenec 1903

- narodil se Saša Machov (†23. 6. 1951), český tanečník a choreograf.

Nejčtenější

14.05.2023

Letošní školní rok je poměrně bohatý na výjezdy našich studentů do Francie (psali jsme zde nebo zde). V týdnu od 8. do 12. května jsme ale měli možnost vyzkoušet si i role hostitelů a na gymnáziu přivítat francouzské spolužáky. Týden po návratu naší poslední skupiny z Francie jsme si opět povídali francouzsky.

celý článek
05.06.2023

Ve středu 24. května se uskutečnila zlatá ceremonie mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Celá akce probíhala v nádherných prostorách Valdštejnského paláce za přítomnosti velmi vzácného hosta, kterým byl letos osobně princ Edward, vévoda z Edinburghu.

celý článek
25.05.2023

Dne 25. května jsme se celá skupina našeho Dofebufetíku vypravila na setkání účastníků programu DofE s princem Edwardem. Na akci jsme měli za úkol představit náš projekt princovi, čehož se ujaly zakládající členky Dofebufetíku a zajistit občerstvení. Naše zážitky z celého dne se pár z nás snažilo sepsat v následujících větách.

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.