3. a 4. zasedání Studentského parlamentu

3. a 4. zasedání Studentského parlamentu
3. zasedání Studentského parlamentu
V pátek 19. listopadu v učebně č. 66
4. Zasedání Studentského parlamentu
Ve středu 1. prosince v učebně č. 21
 
Z důvodu opožděného dodání výledků hlasovaní, docházky a dalších nejasností vychází článek se zpožděním. Omlouváme se.
---------------------------------------
3. zasedání
V pátek 19. listopadu v učebně č. 66
 
Tematické dny
Vzhledem k tomu, že parlament dlouhodobě sužuje nezájem ze strany studentů, jsme se dohodli na tom, že bude potřeba začít s akcemi. Tradičním a již připravovaným Majálesem se již zabýváme, avšak Majáles nemůže být jedinou viditelnou akcí parlamentu. Nejde nám ani tak vyloženě o popularitu, chceme spíše oživovat a zpestřovat atosféru prostředí a nabídnout tak ve škole i něco jiného než výuku. Barevné dny se párkrát konaly i v minulosti, avšak akce se pravidelně neopakovala. Několikrát se na naší škole konal i tzv. Suit-up Day, kdy se studenti oblékli do společenského oděvu a následně se společně na hlavním schodišti vyfotili.
S návrhem tematických dnů přišla Daniela Dobrovodská z 1A, která kromě barevných dnů navrhla také tematické dny, kdy by nešlo pouze o barvu oblečení, ale třeba i styl v kontextu nějakého významného dne či události. Nadpoloviční většina členů hlasovala "pro" a návrh byl tak přijat.
 
(ne)přezouvání se
Ano, je to věc, která je problémem již několik let. Rozumíme tomu, že hladový člověk je nervózní, avšak přezouvat se je ve školním řádu. Prosíme vás, abyste vydrželi a před poslední hodinou se nepřezouvali a nenosili si do tříd venkovní oblečení. Berte také na vědomí, že se změnil systém objednávání, tudíž máte jídlo rezervované a nestane se, že dojde. Nechtějme přece, aby vedení školy zpřísnilo a rozdávalo jednu důtku za druhou. Zároveň na vás apelujeme, abyste se chovali slušně i v jídelně, zvláště při vyčkávání ve frontě, a nehádali se s tamním dozorem. Na druhou stranu si však ceníme těch, kteří se poctivě přezouvají a dodržují školní řád.
 
Poškozená síťka basketbalového koše na dvoře školy
Z řad studentů přišel návrh na výměnu síťky basketbalového koše blíže školní budově. Bude vyrozuměn pan učitel Nedbal, který má údajně správu hřiště na starosti.
 
Pravidelné prohlídky školy
Ke konci zasedání představil svůj návrh Šimon Funda ze 7MB, který se týká budovy školy. Rád by 2-3x ročně zorganizoval prohlídky běžně nepřístupných prostor školy. Chce tím docílit toho, aby studenti svoji školu více poznali. Studenti by se seznámili s historií školy, jejích architektonickými kvalitami a dalšími zajímavostmi, díky čemuž by si mohli ke škole vypěstovat vztah a uvědomit si, do jak krásné školy vlastně chodí.
Celá akce by začínala prohlídkou podkroví auly, kde je možno spatřit její klenbu z druhé strany. Dále by prohlídka pokračovala na půdu školy, jejíž část tvoří prostory budoucího ateliéru a učebny hudební výchovy, což by mohlo některé studenty velice zajímat. Po té by byla pro odvážné možnost vystoupat až na samotnou věž školy, avšak je potřeba zmínit pověru, podle které, ten, jenž na věž vystoupá před maturitou, neodmaturuje. Z krovů by se následně přešlo do suterénu a nakonec do podkroví vily. Tím by prohlídka skončila. Součástí prohlídky by byly i komentáře provázejícího učitele, který by studentům ještě více přiblížil podobu školy v minulosti, další zajímavosti či vysvětlení pro některé prvky v interiéru i exteriéru školy.
Prohlídky by byly z kapacitních a bezpečnostích důvodů omezeny na skupinu zhruba do 15 lidí. Prozatím se připravuje zkušební prohlídka pro členy parlamentu, jejichž cílem bude poznat veškeré nástrahy a zhodnotit, zda by měly prohlídky vůbec smysl a jestli by bylo možné zajistit jejich bezpečný a hladký průběh.
------------------------------------ 
4. zasedání
Ve středu 1. prosince v učebně č. 21
 
Adventní kalendář
Vzhledem k zahájení adventního času byla snaha od několika členů zorganizovat vánoční akci, která by zpestřila předvánoční čas na škole. S již připraveným projektem, adventním kalendářem, přišla Daniela Dobrovodská z 1A. Adventní kalendář představuje 24 šifer, které by byly po škole vyvěšeny, a jejichž úspěšní řešitelé by byli náležitě odměněni. Již hotové návrhy kolovaly mezi členy parlamentu a po hlasování, ve kterém nadpoloviční většina členů rozhodla "pro", byl projekt schválen a organizace svěřena Daniele Dobrovodské.
 
Pracovní skupiny
Dalším stěžejním bodem zasedání bylo zavedení tzv. pracovních skupin, které jsou u některých jiných studentských parlamentů běžnou praxí.
Doposud byla většina projektů a úkolů záležitostí především Hlavy parlamentu, což mělo za neblahý následek to, že byl zbytek parlamentu odsunut na "druhou kolej". To zapříčinilo nepřílišnou aktivitu ostatních členů a jejich demotivaci. Od pracovních skupin si Hlava slibuje, že se podaří více zapojit všechny členy parlamentu a zároveň docílit toho, aby se členové navzájem více poznali a byli schopni mezi sebou spolupracovat. Pracovní skupiny by měly také tu výhodu, že by byl každý člen zapojen, čímž by se práce rozdělila efektivně tak, aby nebylo pro jednotlivé členy těžké úkol splnit. Úkoly, které Hlava nestíhá dokončovat, by tak mohly převzít pracovní skupiny, čímž by se Hlavě ulevilo a zefektivnilo by to celkový chod parlamentu a zajistilo jeho větší flexibilitu.
 
Parlamentní razítko
Studentský parlament již dlouhodobě postrádá vlastní razítko. Původní razítka nebyla nalezena a je nutné pořídit razítko nové. Záležitost razítka byla svěřena Šimonu Fundovi ze 7MB, který urputně trval na prodiskutování podoby razítka a jejího schválení. Ze začátku se zdálo zbytečné tuto věc vůbec řešit, avšak po chvíli se ukázalo, že byla představa o parlamentním razítku mezi členy různá, a tak započala krátká diskuze. Nakonec byla schválena varianta se standardním logem Studentského parlamentu vytvořeném bývalým členem SPGN Tomášem Prokopem. Odhadovaná pořizovací cena činí 500 Kč.
 
Doupě v učebně č. 6
Studentský parlament se většinou snaží zabývat i návrhy studentů, které mohou být velmi odvážné.
Jeden takový parlament řešil a týkal se učebny č. 6. Z jedné tříd nižšího gymnázia přišel návrh na vytvoření doupěte pod schody v učebně chemie. Návrh byl však po krátké diskuzi vyhodnocen jako nereálný a v blízké době se parlament neplánuje tímto návrhem dále zabývat.
 
Pro další projednávané body nahlédněte do zápisů ze zasedání v přílohách.
 
Nově je možné kontaktovat Studentský parlament skrze anonymní formulář, díky kterému lze podat návrh/stížnost anonymně. U dotazů bude pochopitelně třeba uvést, komu má být dotaz odpovězen.
Šimon Funda, 7MB
kontakt SPGN se studenty
Zobrazeno: 949x
Ke stažení
ikonaSPGN 20212022 - 4. zasedání
ikonaSPGN 20212022 - 3. zasedání

Aktuální informace

13.09.2022

úterý 4/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Eduard VII. indickým císařem

1. leden 1903

Poblíž Dillí se shromáždily davy lidí, aby mohly být přítomny chvíli, kdy bude král Velké Británie a Irska Eduard VII. vyhlášen indickým císařem. 

Nejčtenější

12.09.2022

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

celý článek
01.09.2022

Projektu Otevřená věda 2022, pořádaného Akademií věd České republiky, se účastní opět několik studentků a studentek našeho gymmnázia. Často se studenti aktivit souvisejích s projektem účastní i během prázdnin. Luděk Melich ze 3.A dokázal svoji stáž rozpracovat velmi intenzivně v prvním pololetí roku 2022 a podařilo se mu zúčastnit se v červenci s jeho projektem mezinárodní konference ve skotském Edinburghu.

V následujícím článku popsal, jaké téma si v Otevřené vědě zvolil a jaké dojmy z konference si přivezl.

celý článek
01.09.2022

 

 

John Schaar  

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

 

 

 

 

Motto školního roku je v souladu s dlouhodobou vizí školy. Chceme být školou, z níž odcházejí odpovědní mladí lidé připravení po všech stránkách na to, že budoucnost vlastní i budoucnost společnosti je v jejich rukou. Mladí lidé, kteří si jsou vědomi, že bez aktivního přístupu, stálého vzdělávání, odvahy a pevných morálních zásad nebudou schopni budoucnost tvořit a stanou se jen pasivními prvky budoucího světa.

 

Nám učitelům motto opět připomíná, co je naší úlohou v přípravě žáků, které formujeme v jejich nejdůležitějším věku od 11 do 19 let. Připomíná nám naši odpovědnost. Současně nás nepřímo vybízí k využívání všech prostředků a všech možností, abychom v naší vzdělávací práci uspěli. 

 

Žákům motto sděluje, že svou budoucnost mají skutečně ve svých rukou. Čím dříve si to uvědomí, tím dříve budou schopni její podobu ovlivňovat. Vybízí je k aktivitě, k činorodosti, k promýšlení svých činů… Sděluje jim, že bez nasazení a bez vlastního přičinění budoucnost vytvářet nelze.

 

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.