Okresní kolo Geologické olympiády 2021

Okresní kolo Geologické olympiády 2021

Do okresního kola GeO postoupilo ze ŠK všech 13 studentů. Škoda, že se žádná jiná škola v okrese Nymburk do soutěže nezapojila. V kategorii A (nižší gymnázium) zvítězila Veronika Košťálová (3TB). Ta si v celostátním srovnání oproti ŠK ještě polepšila, když se z 8. - 11. místa posunula na 7. místo v rámci celé ČR. V kategorii B (středoškoláci) se opakují loňští medailisté (i když v poněkud změněném pořadí), přičemž vedení a zlato si ponechala stejně jako ve ŠK jeho vítězka, v geologii již zkušená Anna Vávrová (6XB).

Geologická olympiáda (GeO) je vědomostní soutěž pro 2. stupeň ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy. Okresní kolo probíhalo stejně jako školní online během dvacetiminutového časového limitu v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k pandemické situaci vyplňovali mladí geologové test ze svých domovů. Řešení obtížných úloh bylo v okresním kole náročnější, protože tentokrát už se jen nevybíralo z nabízených alternativ, ale otázky byly tzv. otevřené. Heslovité jednoslovné odpovědi museli účastníci sami vpisovat do formulářových políček. Hledání odpovědí na internetu nebylo zakázáno, ale s průměrným časem 34 s na jednu úlohu a záměrně volenou povahou otázek tak, aby nestačilo opsat odpověď z první stránky fulltextového vyhledávání, bylo okresní kolo GeO především o řešení jednoduchých geologických problémů a skutečně předem osvojených znalostech a dovednostech. Test pak vyhodnotil pomocí přísných kritérií informační systém sám (všechny nesprávné odpovědi pak ještě zkontroloval pověřený člověk-geolog, aby se vyloučila strojově chybně vyhodnocená správná odpověď).

Výsledková listina OK GeO za naši školu (a zároveň i okres Nymburk) je níže. Jen upřesňujeme, že šlo o 35 úloh po 2 bodech, přičemž při nesprávné odpovědi se bod odečetl a za správnou získal soutěžící dva. Protože soutěž bude i na krajské úrovni pokračovat distančně, do vyššího kola soutěže 19. dubna 2021 postupují úplně všichni účastníci okresního kola. 

Jméno a příjmení Třída Kategorie Body Pořadí
Košťálová Veronika 3TB A 48 1.
Kubálek Filip 1PB A 27 2.
kategorie A celostátní průměr: 16,3 bodů <-35; +70>, medián (střední hodnota): 14 bodů, nejvyšší dosažené maximum: 66 bodů, nejnižší minimum: -11 bodů, jen 12 nejlepších v ČR dosáhlo > 47 bodů
Vávrová Anna 6XB B 46 1.
Laš Martin 8OB B 32 2.
Furgalák Jakub 8OA B 29 3.
Válek Tomáš 8OB B 20 4.
Hálová Daniela 3A B 16 5.
Haluška Adam 6XB B 15 6. - 7.
Matůš Kryštof 3A B 15 6. - 7.
Colová Markéta 2A B 14 8.
Kozáková Evelína 2A B 11 9.
Pavlíčková Nela 2A B 9 10.
Jakubal Ondřej 6XB B 8 11.
kategorie B celostátní průměr: 28,6 bodů <-35; +70>, medián (střední hodnota): 28 bodů, nejvyšší dosažené maximum: 67 bodů, nejnižší minimum: -6 bodů, jen 11 nejlepších v ČR dosáhlo > 55 bodů

 

Analýza úspěšnosti OK GeO v celostátním srovnání  Poznámka k úlohám OK GeO 2021

GeO je stále ještě poměrně nová soutěž pro začínající geology. Vyhlašuje ji Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ústav geologických věd) ve spolupráci s Českou geologickou službou, PřF UK v Praze a Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Je to předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín s cílem napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky, systematicky je podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. V důsledku je záměrem organizátorů samozřejmě rovněž podnícení či oživení zájmu o studium oboru geologie na vysokých školách.

Předmětová komise BIO a ZEM

Zdroj: Webové stránky soutěže

Aktuální informace

01.07.2022

Každé pondělí 9 - 11 hodin

Významní absolventi

prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc.

Prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. (3. 10. 1921-31. 10. 1996), historik pravěku a archeolog neolitu v Evropě (se zaměřením na Slovensko), vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník v Bratislavě, Trnavě a Nitře, prorektor Trnavské univerzity v Trnavě, absolvoval reálné gymnázium v Nymburce v roce 1939.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 14 %
Wayne Gretzky 19 %
Milton Berle 10 %
John Schaar 44 %
Napoleon Hill 13 %
Celkový počet hlasů: 84
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Povstání v Makedonii

2. srpna 1903

Na den sv. Eliáše vypuklo povstání Makedonců proti Turkům. 

Nejčtenější

27.07.2022

Prázdniny jsou ve své polovině a jako vždy touto dobou vybíráme motto, které nás bude provázet celý školní rok. Výsledné motto bude opět stanoveno podle výsledků ankety, kterou vám dnes předkládáme. Na výběr jsou opět zajímavé myšlenky zajímavých osobností. Ta, která získá největší podporu, se stane mottem našeho gymnázia.

 

Hlasovat můžete v anketě, kde jsou motta uvedena pouze jménem autora.

 

Zde jsou v plném znění: 

 

  1. Cornell Woolrich

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

  1. Wayne Gretzky 

Vždycky se snažím bruslit tam, kde puk bude, ne tam, kde byl. 

  1. Milton Berle

Pokud příležitost neklepe, postav dveře. 

  1. John Schaar

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

  1. Napoleon Hill

Nečekejte. Ten pravý čas nikdy nepřijde.

 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu