Kam směřuje české školství

V poslední době se hodně hovoří o nutnosti změnit strukturu sítě středních škol. Jedním důvodem je velký počet středních škol a stále klesající demografická křivka. Dalším pak klesající výsledky žáků základních i středních škol v mezinárodních testech. Z aktuálních šetření přitom vyplývá, že veřejnost je se stavem českého školství víceméně spokojená. Jedním z možných důvodů je, že veřejnost nemá o stavu školství dostatek informací. Cílem tohoto článku je upozornit na materiály, které se stavem školství zabývají.

Problémem klesající kvality českých škol a klesající kvality českých žáků se intenzivně zabývá poměrně hodně institucí, a to i takových, u kterých by to člověk na první pohled nečekal. V průběhu minulého roku byla vydána studie mezinárodní společnosti McKensie s příznačným názvem „Klesající výsledky českého základního a středního školství: Fakta a řešení“. Ve studii jsou jasně pojmenovány problémy, které české školství doprovázejí, studie upozorňuje na podmínky, v nichž naše školy pracují, a současně i nastiňuje kroky, které je nutné k nápravě stavu učinit. Studie krátkodobě rozpoutala intenzivní diskuse v odborné veřejnosti. Další institucí, která se stavem školství zabývala, je Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ta stavu školství věnovala samostatnou kapitolu. Kvalitní školství bere jako jednu z podmínek budoucí konkurenceschopnosti země. Také NERV jasné popisuje aktuální problémy českého školství a i v jeho zprávě najdeme návrhy opatření, která považuje za nezbytná k nápravě stavu.

Závěry studie McKensie i názory NERVu do jisté míry ovlivnily zásadní koncepční materiál, který bude až do roku 2015 určovat směřování českého školství. Je jím Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro rok 2011 – 2015 (DZ). Na rozdíl od obou výše zmíněných dokumentů je DZ politickým dokumentem. Bohužel. Návrhy a doporučení nezávislých odborníků tak v reálu narazily na faktické ekonomické priority státu i na politické záměry současné vlády. Je tak evidentní, že ČR zůstane v dalších letech zemí, která do svého školství oproti jiným rozvinutým zemím velmi malé %HDP. Stejně tak se zdá, že ČR, na rozdíl od jiných zemí s prokazatelně lepšími výsledky, půjde cestou podpory odbornému a učňovskému školství. I v podpoře všeobecného vzdělání se řadí ČR v pomyslném žebříčku rozvinutých zemí v poslední třetině.

Materiály, která zde nabízíme k prostudování a k zamyšlení, jsou poměrně obsáhlé, přesto stojí za pozornost!

Jiří Kuhn

  1. Studie McKensie: „Klesající výsledky českého základního a středního školství: Fakta a řešení“
  2. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy 2011 – 2015 a jeho stručné shrnutí
  3. Závěrečná zpráva NERV – kapitola III: - Školství
  4. >Studie společnosti SCIO: „Více učňů prosperitě naší země nepomůže“

Aktuální informace

01.07.2022

Každé pondělí 9 - 11 hodin

Významní absolventi

Ing. Jan Eisner

Ing. Jan Eisner (11. 4. 1911-23. 7. 1943), komunista, interbrigadista ve španělské občanské válce, popravený v Osvětimi, maturoval v roce 1929.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 14 %
Wayne Gretzky 18 %
Milton Berle 10 %
John Schaar 44 %
Napoleon Hill 14 %
Celkový počet hlasů: 79
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Lidové divadlo

4. leden 1903

V Praze-Holešovicích zahájilo činnost lidové divadlo Uranie úspěšnou premiérou hry Ladislava Stroupežnického Vojtěch Žák, výtečník.

Nejčtenější

27.07.2022

Prázdniny jsou ve své polovině a jako vždy touto dobou vybíráme motto, které nás bude provázet celý školní rok. Výsledné motto bude opět stanoveno podle výsledků ankety, kterou vám dnes předkládáme. Na výběr jsou opět zajímavé myšlenky zajímavých osobností. Ta, která získá největší podporu, se stane mottem našeho gymnázia.

 

Hlasovat můžete v anketě, kde jsou motta uvedena pouze jménem autora.

 

Zde jsou v plném znění: 

 

  1. Cornell Woolrich

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

  1. Wayne Gretzky 

Vždycky se snažím bruslit tam, kde puk bude, ne tam, kde byl. 

  1. Milton Berle

Pokud příležitost neklepe, postav dveře. 

  1. John Schaar

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

  1. Napoleon Hill

Nečekejte. Ten pravý čas nikdy nepřijde.

 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu