Nymburský historický podzim - Fenomén čsl. exilu

8. listopadu se seminaristé 3. ročníku a 4. ročníku Dějepisného semináře (a také zájemci z dalších tříd vyššího gymnázia) zúčastnili 2. ročníku Nymburského historického podzimu, který se konal v auditoriu ZŠ Komenského.

Nymburský historický podzim přestavují sympozia - každoroční přednáškové odpoledne zakončené besedou nad některým z témat moderní českých a československých dějin. Sympozia se konají od roku 2011 vždy v mezidobí státních svátků 28. 10. a 17. 11. ve spolupráci s Městem Nymburkem (pod záštitou pana místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka), autorem této myšlenky a také organizátorem její každoroční realizace je Mgr. Zdeněk Hazdra z FF UK v Praze. V hledáčku loňského prvního setkání byly osudy české šlechty ve 20. století.

Téma letošního ročníku znělo "Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století". Lehce po 13:00 hodině program začal úvodními proslovy, na něž navázal Mgr. Zdeněk Hazdra s příběhem nymburského rodáka, politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho (1926-2011). Další přednáška pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Libora Svobody, Ph.D., se zabývala fenoménem exilu v kontextu dějin české společnosti 20. století, tedy jakýmisi základními východisky tématu sympozia. Dr. Svobodu vystřídal absolvent Gymnázia Nymburk, nyní kurátor Národního technického muzea v Praze Michal Plavec. Ve svém příspěvku připomenul jména a osudy absolventů nymburské reálky (tj. dnešního Gymnázia Nymburk) na frontách obou světových válek.

Po přestávce došlo i na "zlatý hřeb" programu - besedu o problematice exilu, do níž přijali pozvání publicista a spisovatel Karel Hvížďala a potomek slavné rodiny Stránských, lékař a vydavatel časopisu Přítomnost MUDr. Jan Martin Stránský.

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. Ing. Dr. Miroslav Kutílek, DrSc.

Prof. Ing. Dr. Miroslav Kutílek, DrSc. (8. 10. 1927-4. 10. 2016), hydropedolog, vysokoškolský pedagog, proděkan Fakulty stavební ČVUT v Praze a příležitostný spisovatel beletrie pod pseudonymem Marek Hofman, maturoval na Reálném gymnáziu v Nymburce v roce 1946.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Kartuziánský řád

29. duben 1903

Dlouhotrvající rozepře mezi francouzskou vládou a řeholními řády, zvláště kartuziány, vyvrcholily v první polovině roku 1903:

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.