Stanislav Motl přinesl našim studentům svědectví z cely smrti

Stanislav Motl přinesl našim studentům svědectví z cely smrti

Je dobrou vizitkou naší školy, že ji poměrně často navštěvují zajímavé osobnosti. Studenti tak mají možnost setkávat se s lidmi, jejichž zkušenosti a zážitky pro ně mohou být nejen zajímavé, ale snad i inspirující. Myslím si, že letošní školní rok je na taková setkání velmi bohatý. Zatím posledním hostem byl investigativní novinář a spisovatel Stanislav Motl, který navštívil naše gymnázium ve čtvrtek 7. dubna.

Přednáška o perzekuci protinacistického odboje, práci investigativního novináře a dalších tématech, kterými se Stanislav Motl zabývá, se odehrála v auditoriu Základní školy Komenského a účastnili se jí druhý ročník a sexty společně s vybranými studenty z dalších tříd.

Své vystoupení zahájil pan Motl krátkým dokumentárním filmem o Bořivojovi Bartoníčkovi, českém odbojáři, který čekal za druhé světové války pět měsíců v cele smrti na popravu gilotinou. Bohužel se vyskytly nepředvídatelné technické potíže, které způsobily, že projekce nebyla zcela plynulá. Kdo by však soudil celou akci jen podle technické úrovně projekce, prohloupil by. Následovalo totiž vyprávění pana Motla o dalších osudech pana Bartoníčka, jiných odbojářů, ale také jejich katů, což byly často neuvěřitelné příběhy. Připomněl i další témata, kterými se ve své dlouhé novinářské praxi zabýval, např. pátrání po osudech spisovatele a letce Antoina de Saint-Exupéryho. Když vyprávěl o své práci, neopomněl zdůraznit, jak důležitá je pro ni vytrvalost, všeobecný rozhled, schopnost pracovat se zdroji informací a kriticky je zkoumat. Což jsou rady, na které se dnes, alespoň mám někdy ten pocit, zapomíná.  

Témata, kterými se Stanislav Motl zabývá a o nichž mluvil i u nás, nejsou veselá. To však není důvod, aby se na ně zapomínalo. Protože jak řekl americký filosof George Santayana: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“     

Aktuální informace

06.09.2020

V rámci aktualizace údajů v Bakalářích se množí žádosti rodičů o zaslání ztracených přístupových údajů. Postupujte prosím takto, jiný  postup není z hlediska GDPR možný:

Celý článek
28.08.2020

V sekci "Studenti > Rozvrhy a suplování > Přehled rozvrhů" najdete rozvrhy na nový školní rok.

Významní absolventi

Josef Pýcha

Absolvoval v roce 1933.

Narodil se 23. 5. 1914 ve Strakách. Na reálce v Nymburce jej učil kreslení J. Vokálek a B. S. Urban.

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 22 %
Dalajláma 13 %
Konfucius 13 %
Les Brown 31 %
Stephen Hawking 14 %
Matka Tereza 7 %
Celkový počet hlasů: 471
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Tour de France

1. červenec 1903

Když se v časných ranních hodinách v Paříži rozjelo 60 cyklistických profesionálů k okružní jízdě po Francii, málokdo tušil, že se zrodil později nejpopulárnější silniční závod světa – Tour de France.

Nejčtenější

08.09.2020

Ve středu 2. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti na dvoře školy slavnostní vítání nových studentů ze tříd prima A, prima B a první A.

celý článek
16.09.2020

1PA dnes vyrazila s profesorkami Martínkovou a Krejčíkovou na adaptační kurz do Rokytnice. Po cestě děti navštívily skalní město Prachovské skály a odpoledne se vydaly na výlet s hravým programem.

celý článek
05.09.2020

V roce 2016 získalo naše gymnázium licenci na vytvoření centra pro poskytování Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi první zájemce o absolvování bronzové úrovně patřily Jarča Mrázová a Eliška Prášilová. Tu se jim podařilo získat v roce 2017. V roce 2018 dokončily stříbrnou úroveň a letos na konci srpna splnily poslední krok, který jim scházel pro získání nejvyšší, tedy zlaté úrovně: čtyřdenní dobrodružnou expedici.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!