I. turnaj XVIII. ročníku Debatní ligy

I. turnaj XVIII. ročníku Debatní ligy

S novým školním rokem se rozproudila opět aktivita Debatní ligy, tentokráte již poosmnácté. Do nového debatního roku vstoupil i nymburský debatní klub, tentokráte s výrazně omlazenou sestavou. Jak se mladým debatérkám a debatérům vedlo na turnaji v Přerově? To se dozvíte o několik řádků níže...

 

Ve dnech 19. - 21. října se sešla debatní obec v tradiční debatní baště - Přerově. Nymburský klub po odchodu kvarteta maturantů z týmu TOGO letos do soutěží vyslal jejich mladé nástupce. Na turnaj vyrazily dva týmy - jeden složený z tria kvartánů (Tereza Javůrková, Jana Follerová, Matěj Ballaty) doplněný o K. Kutnarovou a druhý tým byl tvořen dvojicí bratrů Urbanů (Ondřej z kvarty a Vojta ze sexty), nad kterými bděla nejstarší z našich debatérů Martina Dolečková, kterou čeká letos krom debatních zápolení i zápolení maturitní.

Turnaj bohužel nestačil ani začít a potkaly nás nečekané komplikace na cestě. Ve stanici Uhersko (nedaleko Chocně) byly nuceny zastavit na téměř tři hodiny všechny vlaky, kvůli tragické nehodě, když jeden z vlaků před námi bohužel srazil člověka. Do Přerova jsme tedy místo v půl šesté dorazily kolem deváté večerní. Na místě, v hotelu FIT, nás čekala úvodní přednáška státního zástupce k debatované problematice a slavnostní zahájení nového debatního ročníku.

Na turnaji se debatovala teze "Policie a státní zastupitelství by měly mít více volnosti při odhalování korupce" spolu s tezí "Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje." V sobotu se začalo debatami o pravomoci policie při odhalování korupce. Oba týmy v prvním kole dokázaly své soupeře překonat a připsaly si úvodní body za výhru. V druhém kole je pak čekali další vítězové prvního kola a po prohraných debatách, kdy se projevil rozdíl ve zkušenostech týmů, nakonec odcházeli k polednímu obědu naši reprezentanti za vyrovnaného stavu 1:1. Po obědě je čekalo improvizované kolo nad nepřipravenými tématy.

Benjamínky čekala debatní bitva o státní regulaci trhu s alkoholem, kde se dokázali statečně bránit a nakonec své starší protivníky z Gymnázia Budějovická svými argumenty převýšili. Méně úspěšní pak byli bratři Urbanové s Martinou, kterým se těsně nepodařilo obhájit smysluplnost udělení Nobelovy ceny míru pro EU. Tím sobotní program skončil a debatéry čekal sportovní večer s volejbalem a fotbalem.

V neděli byla na programu jediná teze a dvě kola debat - ochrana majetku se zbraní v ruce. Mladý tým Ergo dokázal vzdorovat zkušenému přerovskému týmu jen část debaty a čtvrté kolo prohrál, aby pak nakonec změřil síly se stejně starými debatéry z Open Gate, které přesvědčivě porazil. Celkově si tedy Ergo vybojovalo tři výhry z pěti kol, což je pro začínající debatéry dobrý výsledek! Per Elequens pak v neděli zúročili svou přípravu a obě kola proti opavským a kojetínským debatérům zvládli s přehledem.

Celkově se turnaje zúčastnilo 32 týmů a nymburští obsadili společně dělené šesté místo. Turnaj ovládli debatéři z Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Nejlepší mluvčí turnaje však byla vyhlášena na základě svých výsledků a bodového hodnocení Martina Dolečková z nymburského klubu! Výsledky turnaje a jednotlivých debat najdete tradičně v databázi Greybox.

Další turnaj se ale blíží, tentokráte o víkendu 16. - 18. listopadu, k výročí pádu komunismu. Na turnaji bude debatována i tematická teze: "Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s autoritativním/diktátorským režimem."

 

 

Vedle turnaje v Přerově proběhl také projektový den projektu OP VK Debatování napříč osnovami CZ.1.07/1.1.00/14.0104, kterýmžto nabízí ADK, o.s. účastníkům z řad studentů a pedagogů možnost seznámit se s debatováním jako výukovou metodou.

 

Cílem projektu je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu.

Logoling projektu Debatování napříč osnovami

 

Žáci a učitelé budou v rámci debatního dne proškoleni v pravidlech debatování a budou jim přiděleny společensky kontroverzní debatní teze. Ve vytvořených debatních týmech si pak za pomoci internetu vyhledají věcné informace k tezi a formulují afirmativní a negativní argumenty k tezím. V duelu týmů se pak budou snažit obhájit resp. vyvrátit platnost zadané teze. Na závěr debaty rozhodne kvalifikovaný lektor o vítězi.

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopnosti žáků, posilování všech jejich klíčových kompetencí a komunikačních dovedností. Cílem projektu je rozvoj debatování jakožto inovativní vyučovací metody, její rozšíření jako příkladu dobré praxe, prostřednictvím vzdělávání učitelů její přenesení do výuky a rozvoj její podpory v jakémkoli vyučovacím předmětu. Tato metoda může být zakomponována do systému ŠVP, protože ve vysoké míře napomáhá osvojení všech kompetencí žáků škol.

Projekt se opírá o Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílou knihu), který zdůrazňuje vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí i osvojování postojů. Projekt je plně v souladu s myšlenkami kurikulární reformy školství.

Žáci v ČR tradičně obsazují přední místa ve statistikách gramotnosti a encyklopedických znalostí. Největší slabinou je ale porozumění a interpretace textu, samostatné kritické myšlení a malá schopnost předat nabyté zkušenosti. Projekt si klade za cíl tyto nedostatky eliminovat, neboť si žáci osvojí kritické myšlení a hodnocení, zautomatizují si zákonitosti tvorby a správné prezentace argumentu. Debatní dny jsou pouze podpůrným prostředkem; mají žákům ukázat jednu z možností přesvědčivé a sebevědomé prezentace vlastních názorů opřených o relevantní informace.

Zásadním odůvodněním pro tvorbu projektu je výchova vzdělaných dobře komunikujících žáků uplatnitelných na trhu práce i v dalším vzdělávacím procesu.

  • Debatování bezprecedentně přispívá k osobnostnímu růstu jedince, neboť rozvíjí všechny klíčové kompetence. Je tak optimální metodou vzdělávání, která by měla být výhledově zakomponována do ŠVP.
  • Debatování není povídání si o tématu, ale analýza problematiky, zaujetí stanoviska, získání důkazů pro podporu vlastních argumentů. Forma názorového střetu nad daným tématem a snaha nalézt platné argumenty a tyto dobře interpretovat, je vysoce motivační.
  • Debatování přináší socializační moment - setkávání studentů různých škol, společná komunikace nad problémem, který účastníky zajímá, respekt k názoru oponenta.

V případě zájmu o více informací a případnou účast v projektu kontaktujte:

Petr Kouba, petr.kouba/zavináč/debatovani.cz

 

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), znalec dějin pedagogiky a alternativních pedagogických směrů, zabývající se i hodnocením kvality pedagogických procesů, poradce několika ministrů školství, vysokoškolský učitel a akademický pracovník pardubické univerzity na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Milan Hodža

4. červenec 1903

V Pešti začal vycházet Slovenský týždenník pod redakcí Milana Hodži.

Nejčtenější

25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
27.06.2024

Pod záštitou vzdělávací organizace Agora CE se studenti výtvarné výchovy ze dvou tříd sext stali uličníky. Umělci, kteří jim zprostředkovávali půlroční projekt zaměřený na proměnu veřejného prostoru poblíž školy, byli Tomáš Roček, Filip Novák a za Agoru Tereza Konrádová.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.