Časový plán akcí školy

srpen
19.8.2017 - 2.9.2017

Erasmus + - metodický kurz CLIL

Prof. Raja a prof. Rajová jsou v rámci na metodickém kurzu CLIL na Maltě.

30.8.2017 - 9.9.2017

Zahraniční exkurze - Petrohrad

Prof Koželská a přihlášení studenti absolvují exkurzi do pobaltských republik a Petrohradu.

30.8.2017

Setkání učitelů francouzských jazykových sekcí - Praha

Prof. Veisy se účastní setkání jazykových sekcí na Francouzském institutu v Praze.

září
5.9.2017

Přivítání nových studentů

Během 3. vyučovací hodiny pořádá SPGN slavnostní přivítání nových studentů na dvoře školy.

5.9.2017

Veletrh mimoškolních aktivit

4. vyučovací hodinu (po přivítání nových tříd na dvoře školy) bude ve vestibulu probíhat ještě Veletrh mimoškolních aktivit, tedy nabídka dalších kroužků a aktivit, které se ve škole konají, včetně těch, které organizují studenti pro studenty. Nastupující třídy budou mít v tuto dobu třídnickou hodinu a se svými třídními se na "veletrh" podívají.

5.9.2017 - 8.9.2017

Adaptační kurz 1A

Na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou je třída 1A s třídní profesorkou Suchánkovou a kariérovým poradcem prof. Soukupem.

 

5.9.2017

Vítání nových studentů

Během 3. vyučovací hodině proběhne slavnostní přivítání nových studentů na dvoře školy - organizuje studentský parlament

8.9.2017 - 12.9.2017

Adaptační kurz primy B

Na kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní profesrkou Prokešovou a vyučujícími výchov.

9.9.2017

Dny evropského kulturního dědictví v Nymburce 9. 9. 2017

Od 10:00 do 16:00 je přístupná věž školy.

12.9.2017

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

12.9.2017 - 16.9.2017

Adaptační kurz primy A

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima A s třídní profesorkou Drlíkovou a vyučujícími výchov.

13.9.2017

1. zasedání školské rady GBHNB

13.9.2017

DVPP - Dokumentace ŠMP

DVPP - Seminář pro ŠMP, Praha

13.9.2017

Návštěva ambasadorky DofE

Beseda pro kvarty o programu DofE

14.9.2017 - 15.9.2017

Kurz ICT pro třídu 1A

Intenzivní výuka a systematizace znalostí MS Office pro třídu 1A

18.9.2017 - 22.9.2017

Geologický kurz 6XB

Geologický kurz proběhne v Rokytnici nad Jizerou.

18.9.2017 - 19.9.2017

Kurz ICT pro třídu 1A

Intenzivní výuka a systematizace znalostí MS Office pro třídu 1A

19.9.2017

Natura

Projekt Centrum Natura - Ekogymnázium Poděbrady - cyklus biologických a ekologických přednášek
19.9.2017

Informační schůzka DofE

Schůzka pro nové zájemce o tento prgram, která se uskuteční během 7. vyučovací hodiny v učebně č. 22

19.9.2017 - 20.9.2017

Koordinátoři EVVO

Další školení v rámci projektu seminářů koordinátorů EVVO v Praze.

19.9.2017

Středoškolský atletický pohár

Dne 19.9. se koná okresní kolo Středoškolského poháru v atletice.

20.9.2017

Základní školení DofE

Prof. Martínková a prof. Rajová - Praha

20.9.2017

Přespolní běh ZŠ a SŠ v Lysé nad Labem

20.9. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ v Lysé nad Labem.

20.9.2017 - 21.9.2017

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Vedení školy se zúčastní dvoudenního semináře v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě.

20.9.2017 - 22.9.2017

Tři dny s matematikou

Ve dnech 20. 9. - 22. 9. se L. Bubeníková zúčastní semináře Tři dny s matematikou, který v Pardubicích pořádá UK Praha.

20.9.2017

Plán práce školního poradenského pracoviště

DVPP - seminář pro VP a ŠMP

21.9.2017

Expediční školení DofE

Prof. Eliška - Praha

21.9.2017

World marathon challenge - Dětský maraton

Družstvo GBHNBK se zúčastní Dětského maratonu v Poděbradech.

23.9.2017

Oslavy 120 let ZŠ Komenského

Oslavy proběhnou na nádvoří mezi budovou G a ZŠ. Program je na webových stránkách ZŠ Komenského.

25.9.2017

Seminář - MO kategorie A

Seminář pro vyučující MAT - Praha

25.9.2017

Evropský den jazyků - FRJ

PK FRJ zajistí francouzský program EDJ pro studenty 1A, 5QAB během 1. a 2. vyučovací hodiny. Začátek v 7:45 ve vestibulu.

25.9.2017

Setkání se zájemci o zahraniční rodinné výměny a zahraniční letní tábory

Informační schůzka zástupců Rotary s rodinami a studenty

26.9.2017

Třídní schůzky nastupujících ročníků

26.9.2017

Exkurze reaktor Vrabec

Exkurze na jaderný reaktor Vrabec pro studenty fyzikálního semináře oktáv

26.9.2017

1. zasedání Studentského parlamentu

První zasedání SPGN v novém složení, tj. včetně zástupců nově nastoupivších tříd, bude probíhat 6. a 7. vyučovací hodinu v učebně č. 7. Na programu jsou mj. i volby pedagogického poradce SPGN. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), pokud mají v této době plánován oběd, budou konkrétní osoby uvolněny ještě i ze 4. hodiny (5. hodinu mají všichni výuku!).

3.9.2018 - 4.9.2018

Výběrováí exkurze Osvětim a Ostrava 3.-4. 9. 2018

říjen
2.10.2017

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 19. 10. 2017 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce. 

2.10.2017 - 6.10.2017

Geologický kurz 6XA

Geologický kurz v Rokytnici nad Jizerou

3.10.2017

Volejbal SŠ - okresní kolo kategorie VI.B

V hale zimního stadionu Nymburk se koná okresní kolo ve volejbale pro SŠ.

3.10.2017

Středoškolský atletický pohár 2017 - Krajské kolo

Krajské kolo Středoškolského atletického poháru v Kolíně

4.10.2017 - 8.10.2017

ESA Teachers' Workshop

ESA Teachers' Workshop,  Leiden, The Netherlands - workshop pořádaný Evopskou vesmírnou agenturou ESA pro učitele 

5.10.2017

Exkurze DeS - Praha

Exkurze maturitního dějepisného semináře - Archiv bezpečnostních složek Praha 

6.10.2017

Čtyři kroky do nového světa

6.10.2017

Pedagogický den učitelů FRJ na IFP a konference multilingvismus

Prof. Prokešová se účastní pedagogického dne na IFP v Praze

6.10.2017

Galerie Rudolfinum v Praze

9.10.2017

Přespolní běh kategorie III. a IV. (ZŠ) + VI.B (SŠ) - krajské kolo

Krajské kolo pro kategorie III. a IV. (ZŠ) se koná 9.října v Kutné Hoře

9.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy B navštíví dobrovický cukrovar.

10.10.2017

1. představení KMD 1

10. 10. 2017 – úterý – začátek už v 18:00!!! 

PARTIČKA – DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

DIVADLO BROADWAY

Více informací o představení, které znáte z televize, nenajdete na:

http://www.divadlo-broadway.cz/program/26/particka

Délka představení: není uvedeno

Odjezd: už v 16:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (15:55), gymnázium (16:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem 

10.10.2017

Natura

Projekt Centrum Natura - Ekogymnázium Poděbrady - cyklus biologických a ekologických přednášek

11.10.2017

Přírodovědný klokan

Ve středu 11/10 proběhne soutěž Přírodovědný klokan pro žáky tercií a kvart (Kadet) a kvint, sext, 1A a 2A (Junior).

11.10.2017

Rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání

Seminář pro vedení škol - příprava ŠAP

11.10.2017

Městská knihovna v Nymburce - PAB

Dne 11. 10. 2017 navštíví Městskou knihovnu v Nymburce PA s prof. Flesarovou 6. vyučovací hodinu a PB s prof. Lašovou 7. vyučovací hodinu.

11.10.2017

Program primární prevence pro sekundy (SEMIRAMIS)

12.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti 3. A navštíví dobrovický cukrovar.

13.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy A navštíví dobrovický cukrovar.

14.10.2017 - 21.10.2017

Jazykový kurz v jižní Anglii pro kvarty

Studenti kvarty A,B se zúčastní jazykové kurzu v jižní Anglii.

14.10.2017

Učitel In - IT ve školách

Konference a workshopů o využití informačních technologií ve výuce na Západočeské univerzitě v Plzni se zúčastní vedení školy a vyučující ICT.

16.10.2017 - 18.10.2017

Zahraniční exkurze do Berlína

odjezd v pondělí 16.10.2017 v 5.30 od školy, 5.40 z Kostomlat a v 5.50 náměstí Lysá nad Labem

návrat ve středu mezi 21.00 - 22.00

16.10.2017

Návštěva ředitele AF Pardubice pana Samuela Coeytaux

Nový ředitel AF PArdubice navštíví žáky tříd 5QA, 6XA, 8OA, 3TA, kde pobeseduje se studenty, odprezentuje činnost AF nebo zkoušky DELF

16.10.2017

Jednání předsednictva RSG

Na první schůzce v tomto školním roce se schází předsednictvo RSG.

17.10.2017

Basketbal SŠ 3x3

V hale BIOS Poděbrady se koná okresní kolo basketbal 3x3 SŠ.

 

17.10.2017

Minifotbal SLZŠ

17.10. se koná okresní kolo minifotbalu v areálu Bohemia Poděbrady.

18.10.2017

Beseda s investigativním novinářem - Jaroslavem Kmentou

Ve středu 18.10. se uskuteční beseda s novinářem Jaroslavem Kmentou. Beseda je určena pro studenty PMV.

18.10.2017 - 19.10.2017

Porada ředitelů škol zřizovaných Středočeským krajem

Porada ředitelů středočeských škol se koná v hotelu Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice; http://www.equitana.cz/

18.10.2017

2. zasedání Studentského parlamentu

Druhé zasedání SPGN proběhne 4. a 5. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), 6. hodinu půjdou dotyční na oběd (rovněž nezapočteně).
7. hodinu bude pro zájemce z členů SPGN ukázka a zaškolení v prostředí Trello, které parlamentu slouží jako intranet. I z této hodiny budou zúčastnění uvolněni.

19.10.2017

Výměna zkušeností vedení škol - projekt

Vedení školy se v rámci projektu Šablony pro SŠ zúčastní konference v Kralupech nad Vltavou 

19.10.2017

Republikové finále v přespolním běhu kategorie VI.B

V hale BIOS Poděbrady se koná okresní kolo basketbal 3x3 SŠ.

19.10.2017

Přehlídka SŠ na Nymbursku (burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Soukup a Stojarová.

19.10.2017

1. Den otevřených dveří

Škola bude otevřena pro veřejnost od 13 do 16 hodin.

20.10.2017 - 21.10.2017

Volby

Volby do PSP ČR

20.10.2017

Seminář pro výchovné poradce - kariérní poradenství

Semináře pro výchovné poradce se zaměřením na kariérní poradenství pro studenty a Národní srovnávací zkoušky ve společnosti Scio se zúčastní prof. Soukup.

24.10.2017

školení GAFE

25.10.2017

Podzimní exkurze Zeměpisných seminářů - Solvayovy lomy

Společnou exkurzi do býv. Solvayových lomů na Berounsku s návštěvou skanzenu a někdejší štoly spojené s těžbou vápence podniknou frekventanti předmaturitního a maturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem a prof. Liptákem. Relevantní web

25.10.2017

Ekoden na téma energie

Za PK ZEM zajistí podíl na letošním Ekodni pro NG prof. Černá. V obou terciích bude v tento den probírat 1 hodinu energetiku v Evropě a ČR.

26.10.2017 - 27.10.2017

Podzimní prázdniny

30.10.2017

Projekt spoluprací k profesionalitě

Kurz zaměřený na osobní rozvoj učitelského sboru

31.10.2017

Exkurze KAB do Divadla v Mladé Boleslavi

Třídy KA a KB navštíví divadelní představení v Mladé Boleslavi "Jak je důležité míti Filipa".

31.10.2017

Zasedání Sněmu delegátů RSG

Pravidelné zasedání Sněmu delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

31.10.2017

Nymburský historický podzim - Fenomén Masaryk

listopad
2.11.2017

Koordinátoři EVVO - závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky a obhajoby ekologických prací - Centrum EVVO Praha

2.11.2017

1. schůzka nových účastníků DofE

Prosíme všechny nově přihlášené účastníky programu DofE, aby se o velké přestávce dostavili do učebny 52 na krátkou schůzku ohledně organizačních věcí. Projednáme fungování aplikace programu, rozdělení do skupin na expedice.

 

3.11.2017

Logická olympiáda - KK

Do krajského kola Logické olympiády, které se uskuteční v pátek 3. 11. v areálu Základní školy a gymnázia OPEN GATE se probojovalo 7 našich žáků.

6.11.2017

2. představení KMD 1

2. představení KMD 1

6. 11. 2017 – pondělí

František Langer: PERIFERIE

DIVADLO NA VINOHRADECH

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!!!

Více informací o představení na:

http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Periferie

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: COOP ze Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Lysá nad Labem 

8.11.2017

1.kolo Středoškolské futsalové ligy

V hale zimního stadionu Nymburk se 8.11. koná 1.kolo SFL.

 

10.11.2017

Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky AV ČR - pro studenty BiS 3.ročník prof. Hrstka

10.11.2017

1.kolo Futsal - ZŠ (SkoFL9)

V pátek 10.11. se v Zelenči koná 1.kolo futsalové soutěže ŠkoFL 9, kategorie ZŠ.

10.11.2017

2. zasedání Školské rady GBHNB

11.11.2017 - 12.11.2017

Víkendové soustředění

Soustředění žáků školy, členů debatního klubu GBHNB a studentů JKTyla v Hradci Králové.

13.11.2017 - 16.11.2017

Zkoušky DELF

Ve škole probíhají zkoušky DELF 

14.11.2017

Třídní schůzky

17,30 - 19,30 hod

14.11.2017

KK v basketbale SŠ 3x3

V hale BIOS Poděbrady se 14.11. koná krajské kolo v basketbale SŠ 3x3.

15.11.2017

Testování ČŠI

Studenti 2A jsou testování z matematické gramotnosti.

15.11.2017

Den učitelů geografie 2017 (PřF UJEP)

Prof. Soukup se zúčastní tradičního školení v rámci Dne učitelů geografie, konaného opět na PřF UJEP v Ústí nad Labem.

15.11.2017

Nadstavbové expediční školení

Nadstavbovému školení koučování zaměřené na expedice s koučkou Janou Bohutínskou, které se koná  ve středu 15. listopadu od 9:00 v Praze.

16.11.2017

Testování ČŠI

Studenti 6XB jsou testování z matematické gramotnosti.

20.11.2017

Testování ČŠI

Studenti 6XA jsou testování z matematické gramotnosti. 

21.11.2017

KMD 2

KMD 2 - 1. představení  - hra "Strýček Váňa" od A. P. Čechova v Divadle Rokoko v Praze. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z autobusové zastávky v Lysé-Litoli u nadjezdu. Návrat po stejné trase navíc se zastávkou v Lysé na náměstí.

21.11.2017

KK v basketbale SŠ 5x5

V hale BIOS Poděbrady se 21.11. koná krajské kolo v basketbale SŠ 5x5.

21.11.2017

Projekt Spoluprací k profesionalitě

Setkání vedení projektových škol - Praha

21.11.2017

1.kolo Florbal Challenge

V úterý 21.11. se koná 1.kolo Florbal Challenge kategorie dívek v Mladé Boleslavi.

23.11.2017

1.kolo Florbal Challenge

Ve čtvrtek 23.11. se koná 1.kolo Florbal Challenge kategorie chlapců v Poděbradech.

23.11.2017

Vietnam - brána do Indočíny

Od 11.00 bude multimediální program "Vietnam - brána do Indočíny" z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

24.11.2017

2. Schůzka nových účastníků DofE

Noví účastníci broznové úrovně se sejdou v učebně XX - 1. měsíc v DofE, prezentace loňských expedic, utvoření expedičních týmů atd.

24.11.2017 - 1.12.2017

Výměnný pobyt lycée Louhans - Pobyt ve Francii

Výměnný pobyt pro studenty FRJ na lycée v Louhans.

24.11.2017

PISQWORKY

Přihlášené týmy složené ze žáků VG se zúčastní oblasního turnaje v Mladé Boleslavi.

24.11.2017

Workshop - neurodidaktika

Prof. Drahotová se účastní workshopu pro vyučující německého jazyka na Goethe institutu v Praze.

27.11.2017 - 28.11.2017

Republikové finále v basketbale 3x3 SŠ

Ve dnech 27. až 28.11. se v Jindřichově Hradci uskuteční republikové finále basketbalu 3x3 SŠ.

27.11.2017

Logická olympiáda

Celostátního finále Logické olympiády, které se uskuteční v prostorách Míčovny Pražského hradu se zúčastní Vojtěch Drška.

28.11.2017

2.kolo Futsalové školské ligy 9

V úterý 28.11. se koná v Říčanech 2.kolo Futsalové školské ligy 9 (ZŠ).

28.11.2017

PISQWORKY

Krajského finále se zúčastní tým ve složení Dvorský, Novotný, Baščanová, Bubanec, Šidák, která zvítězil v oblastním turnaji.

29.11.2017

Výměna zkušeností vedení gymnázií

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce bude hostit setkání ředitelů gymnázií, jehož cílem je výměna zkušeností.

29.11.2017

3. zasedání Studentského parlamentu

Třetí zasedání SPGN se sejde 5. a 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21 v přízemí školy. Na programu bude mj. jednání o Majálesu 2018. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), pokud mají v této době polední pauzu, budou konkrétní osoby uvolněny ještě i ze 7. hodiny, aby se mohly naobědvat.

30.11.2017

3. představení KMD 1

3. představení KMD 1

30. 11. 2017 – čtvrtek – začátek v 19:00 

Jan Vodňanský - Petr Skoumal - Jan Borna: S ÚSMĚVY IDIOTŮ

DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/s-usmevy-idiotu/

Délka představení: 2 hodiny 15 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

 

30.11.2017

Noční orientační běh

Noční orientační běh na Ostrově

30.11.2017 - 1.12.2017

Šablony pro SŠ - návštěva G Lesní čtvrť ve Zlíně

Sdílení zkušeností mezi školami - matematika

prof. Krejčíková a prof. Mahnelová - návštěva hodin matematiky u dr. Pomykalové.

30.11.2017

Best in English

Vybraní studenti 7MA a 8OA se zúčastní mezinárodní soutěže Best in English.

prosinec
1.12.2017

Hodiny moderní chemie

V kvintách a v septimách probíhají ve spolupráci s VŠCHT hodiny moderní chemie.

3.12.2017 - 4.12.2017

Zástupci SPGN na X. sněmu České středoškolské unie

Zástupci SPGN Jan Bubanec, David Dvorský, Alexander Koukol a Martina Šafránková se účastní celostátního X. sněmu České středoškolské unie, sdružení jehož je Studentský parlament členem. K volbě předsednictva ČSU byl na velkém zasedání SPGN zmocněn za naši školu A. Koukol.

4.12.2017 - 8.12.2017

Stáž na ČVUT

4 studenti z VG jsou na stáži na stavební fakultě.

4.12.2017

Šablony - Návštěva partnerské školy - G J.K. Tyla

prof. Nedbal navštíví partnerskou školu v HK (GJK Tyla)

4.12.2017 - 8.12.2017

Srdíčkové dny

Studenti naší školy se zapojí do charitativní akce Srdíčkové dny.

5.12.2017

Kvalifikace na republiku v basketbale 5x5 SŠ

V hale BIOS v Poděbradech se koná kvalifikace na Republikové finále v basketbale 5x5 SŠ.

6.12.2017

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Exkurze určena pro studenty BiV.

6.12.2017

Okresní finále Florbal kategorie III. chlapci

Ve středu 6.12. se na ZŠ RAF Nymburk koná okresní finále ve florbale chlapců kategorie III.

7.12.2017

Beseda s velvyslancem ČR v Izraeli panem Tomášem Pojarem

Studenti semináře PMV a SVS se zúčastní besedy s velvyslancem ČR v Izraeli panem Tomášem Pojarem. 

7.12.2017

Vánoční akademie 2017

Akademie začíná v 17:00 v Hálkově divadle.

8.12.2017

Maturitní trénink pro 4A

Třída 4A se zúčastní dobrovolného (a placeného) nácviku maturitní zkoušky z CJL od společnosti Scio. Další objednané testy si studenti vyzkouší doma.

8.12.2017

Program primární prevence pro primy (SEMIRAMIS)

Program: 1PB 1.-3. vyučovací hodina, 1PA 4.-6. vyučovací hodina. 

Téma: Vyplouváme

8.12.2017

Exkurze 5QA a 5QB - Židovské muzeum

8.12.2017

Exkurze QAB do Židovského muzea

Třídy QAB se 8. 12. 2017 zúčastní exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvují prohlídku vybraných objektů a tzv. badatelské dílny.

8.12.2017

Hodiny moderní chemie

V sextách a v předmaturitním chemickém semináři probíhají ve spolupráci s VŠCHT hodiny moderní chemie.

8.12.2017

KMD 2 - 2. představení

KMD 2 navštíví 8. 12. 2017 představení Lidská tragikomedie v Divadle v Dlouhé. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z Lysé-Litole (autobusová zastávka za nadjezdem). Zastávky na zpáteční cestě po trase.

11.12.2017

Program primární prevence pro tercie (SEMIRAMIS)

Program: 3TA 1.-3. vyučovací hodina, 3TB 4.-6. vyučovací hodina. 

11.12.2017

Rozvíjení čtenářské gramotnosti 1

11.12.2017

SPA, SPB

Septima A i B se zúčastní 11. 12. 2017 přednášky o Milanu Kunderovi, kterou zajišťuje pracovník Fakulty humanitních studií Jakub Češka.

12.12.2017

Jednání předsednictva RSG

12.12.2017

Śkolní kolo v recitaci ČJL

Školní kolo v recitaci v českém jazyce na nižším gymnáziu proběhne 12. 12. 2017 6. a 7. hodinu v č. 22.

12.12.2017

Okresní finále florbal chlapci kategorie IV.

V úterý 12.12. se na ZŠ RAF Nymburk koná okresní finále florbalu kategorie IV.

12.12.2017

4. představení KMD 1

12. 12. 2017 – úterý – začátek v 19:00 

Éva Pataki:  EDITH A MARLENE

DIVADLO POD PALMOVKOU

Více informací o představení na:

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-18-edith-a-marlene

Délka představení: 2 hodiny 45 minut 

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

5. představení budeme mít až v březnu

13.12.2017

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby se na naší škole konají 4. - 6. vyučovací hodinu. Organizačně je zajišťuje Studentský parlament. Volební místností je učebna č. 21 v přízemí školy. Voleb se mohou zúčastnit jen studenti starší 15 let. Volba je tajná (anonymně do volební urny), dobrovolná. Odevzdané hlasovací lístky volební komise zpracuje a odešle hlasy z naší školy k sečtení za celý stát.
Studenti k volbám využijí své volné hodiny (polední pauza) nebo přestávky. Kvůli účasti na volbách nebude nikdo z výuky uvolňován, pozdní příchody na hodiny nebudou tolerovány.

13.12.2017

Program primární prevence pro kvarty (SEMIRAMIS)

Program: 4KB 1.-3. vyučovací hodina, 4KA 4.-6. vyučovací hodina. 

14.12.2017

Beseda o dospívání

Beseda o dospívání s Mgr. Alenou Blažkovou pro dívky obou sekund 2SAB, 6. hodina - učebna č. 67

14.12.2017

Digitální stopa

Ve čtvrtek 14/12 se v auditoriu koná přednáška doc. Koloucha na téma internetové bezpečnosti a bezpečného pohybu v sociálních sítích. Akce se koná ve spolupráci školy a RSG.

Dopoledne je přednáška připravena pro žáky školy a odpoledne od 17 hodin pro rodiče. Obdobná akce se konala před rokem a měla velký úspěch jak u žáků, tak u učitelů. 

15.12.2017

2.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 15.12. se v poděbradské hale BIOS odehraje 2.kolo Středoškolské futsalové ligy.

15.12.2017

Exkurze 1A do Židovského muzea

Třída 1A se 15. 12. 2017 zúčastní exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvuje prohlídku vybraných expozic a tzv. badatelskou dílnu.

15.12.2017

Exkurze 1A - Židovské muzeum

15.12.2017

Přednášky pro matematiky i nematematiky

V pátek 15. 12. v průběhu 3. - 5. vyučovácí hodiny se uskuteční přednášky pracovníků Katedry aplikované matematiky VŠB -TU Ostrava pro žáky 2. a 3. ročníku a žáky matematických seminářů.

15.12.2017

Anatomický ústav LF 1. UK Praha

Exkurze pro studenty BiV.

15.12.2017

Bronzová ceremonie

15.12. se zúčastní naši účastníci bronzové ceremonie a bude jim předáno ocenění za dokončení programu Mezinárodní ceny vévody z Edingburghu.

18.12.2017

DVPP Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu - Středočeský kraj

18.12.2017

Vánoční volejbalový turnaj

Vánoční volejbalový turnaj pro žáky VG.

18.12.2017

4. zasedání Studentského parlamentu

Čtvrté (tzn. prosincové) zasedání SPGN se koná 1. a 2. vyučovací hodinu v učebně č. 71. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

19.12.2017

Do Německa na zkušenou

Dopoledne proběhnou ve škole dvě besedy se zástupkyní Česko-německého fóra mládeže věnované možnostem studia, brigád a dobrovolnictví v německy mluvících zemích.

20.12.2017

Sdílení zkušeností vedení škol G Třeboň

Ředitel školy a zástupkyně  se zúčastní setkání zástupců škol na gymnáziu v Třeboni. Součástí programu je sdílení zkušeností mezi fyzikáři partnerských škol.

20.12.2017

Divadelní představení pro VG

Třídy vyššího gymnázia navštíví 20. 12. 2017 v Hálkově divadle představení nastudované souborem Jelita. Jedná se o hru Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virgínie Woolfové. Začátek v 9:00 hod., vstupné 80,- Kč.

21.12.2017

Muzeum hygieny člověka

Drážďany - exkurze je určena pro studenty 3. ročníku

23.12.2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

leden
2.1.2018 - 6.1.2018

LVVZ č.1

V termínu 2.1. až 6.1. se koná lyžařský kurz č.1. Účastní se třídy 8OB + 4A + 7MB. Instruktor p.Vodička.

6.1.2018 - 12.1.2018

LVVZ č.2

V termínu 6.1. až 12.1. se koná lyžařský kurz č.2. Účastní se třídy 1A + 3A + 7MB. Instruktor Nora Skalleová.

6.1.2018

Maturitní ples oktáva A

Sportovní centrum Nymburk

9.1.2018

Beseda s naší absolventkou Sárou Vandasovou o studiu na VŠ SciencesPo v Dijonu

Naše bývalá studentka Sára Vandasová představí studentům třetího ročníku své zkušenosti se studiem na prestižní VŠ SciencesPo v Dijonu.

9.1.2018

2. Den otevřených dveří

Informace o studiu a o přijímacím řízení pro zájemco o přijetí do osmiletého i čtyřletého studia od 14,00 do 16,00 hod.

9.1.2018 - 10.1.2018

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Setkání vedení projektových škol

9.1.2018

5. zasedání Studentského parlamentu

Páté (lednové) zasedání Studentského parlamentu se koná 7. hodinu od 13.20 v učebně č. 21.

10.1.2018

Školní kolo Geologické olympiády 2018

ŠK GeO se koná online 1. hodinu v učebně č. 52.

10.1.2018

Beseda pro maturanty k Národním srovnávacím zkouškám

V odpoledních hodinách proběhne v učebně č. 42 série tří besed k Národním srovnávacím zkouškám s lektorkou paní Ing. Editou Kleckerovou ze společnosti Scio. 6. hodinu se jí zúčastní studenti 8OB, 7. hodinu 8OA a 8. hodinu je vystřídá 4A. Národní srovnávací zkoušky nahrazují přijímací zkoušky na vysoké školy.

12.1.2018 - 19.1.2018

LVVZ č.3

V termínu 12.1. až 19.1. se koná lyžařský kurz č.3. Účastní se třídy 7MA + 2A + 6XA. Instruktor p.Váňa.

15.1.2018

Biologická olympiáda - kat. C, D - školní kolo

Školní kolo kat. C a D - biologická olympiáda v lab. BIO - 7. a 8. vyuč. hodina

15.1.2018 - 19.1.2018

Konverzační soutěž ve FRJ - okresní kolo

V týdnu od 15. do 19.1. probíhá během hodin FRJ školní kolo Konevrzační soutěže ve FRJ.

15.1.2018 - 17.1.2018

ŠKOMAM

Skupina šesti studentů maturitního a předmaturitního ročníku se zúčastní Školy matematického modelování, kterou pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB - TU Ostrava.

16.1.2018 - 17.1.2018

Studentské prezidentské volby 2. kolo

2. kolo Studentských prezidentských voleb se koná po oba dny vždy od velké přestávky do 13.30 hodin, v úterý ve vestibulu školy, ve středu v učebně č. 21 v přízemí.

16.1.2018

Okresní finále Florbal - SŠ

V úterý 16.1. se koná OK florbal pro SŠ kategorie V. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

18.1.2018 - 19.1.2018

Prezenční setkání z projektu NATURA v Ostravici

Prezenční setkání pedagogů je jednou z forem dalšího vzdělávání učitelů v rámci projektu NATURA, který má za cíl podpořit vzájemnou spolupráci, sdílení zkušeností a předávání příkladů dobré praxe v oblasti podpory a rozvoje přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Součástí setkání jsou i praktické ukázky práce s výukovými stavebnicemi a vzdělávacími sadami senzorů.

19.1.2018 - 26.1.2018

LVVZ č.4

V termínu 19.1. až 26.1. se koná lyžařský kurz č.4. Účastní se třídy 5QA + 6XA. Instruktor Michal Kouřík.

19.1.2018

6. zasedání Studentského parlamentu

Šesté (tj. druhé lednové, protože první nebylo usnášeníschopné) zasedání Studentského parlamentu se koná od 14:10 hodin v učebně č. 21.

19.1.2018

Okresní finále Florbalu SŠ - kategorie V. dívky

V pátek 19.1. se koná na Zimním stadioně Nymburk Okresní finále ve florbale ŠS - kategorie V. dívky.

20.1.2018

Rozvíjení čtenářské vzdělanosti 2

20.1.2018

Seminář - Kritické myšlení

Prof. Prokešová a prof. Kotyza se účastní za komisi FRJ semináře kritického myšlení.

22.1.2018 - 23.1.2018

Výcvik mentorů

Prof. Kolbabová a prof. Rosůlková se účastní v Ostravě výcviku mentorů v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě.

23.1.2018

Okresní kolo Geologické olympiády 2018

OK GeO se koná online 3. hodinu v učebně č. 55.

23.1.2018

Předmaturanti na veletrhu GAUDEAMUS

V termínu 23. ledna se mohou zájemci z řad předmaturantů (7MAB+3A) individuálně zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v PVA v Praze Letňanech, za předpokladu, že se předem do 19. ledna nechají uvolnit od svého TU. Po návratu je dále nutné v předepsané lhůtě doložit v omluvném listě záznam od zákonného zástupce (nebo vlastní, jde-li o zletilou osobu). Na základě očekávané absence bude v tomto ročníku upraven rozvrh, popř. spojeny dělené hodiny nebo i třídy.

24.1.2018

Okresní kolo MO Z9

Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády karegorie Z9 se zúčastní okresního kola této soutěže.

24.1.2018

Přihlášky ke zkoušce MAT+

Studenti, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce MAT + se sejdou ve středu 24.1. na začátku 2. hod v učebně č. 39. S sebou je nutné mít kód na výsledkový portál žáka, který je součásti výpisu z přihlášky.

24.1.2018

Druháci a sextáni na veletrhu GAUDEAMUS

V termínu 24. ledna se mohou zájemci z tříd 6XAB+2A individuálně zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v PVA v Praze Letňanech, za předpokladu, že se předem do 19. ledna nechají uvolnit od svého TU. Po návratu je dále nutné v předepsané lhůtě doložit v omluvném listě záznam od zákonného zástupce (nebo vlastní, jde-li o zletilou osobu). Na základě očekávané absence bude v tomto ročníku upraven rozvrh, popř. spojeny dělené hodiny nebo i třídy.

25.1.2018 - 26.1.2018

Republikové finále v basketbale SŠ

Basketbalové družstvo chlapců se zúčastní republikového finále v basketbale SŠ, které se koná v Karlových Varech.

25.1.2018

Maturanti na veletrhu GAUDEAMUS

V termínu 25. ledna se mohou zájemci z řad maturantů (8OAB+4A) individuálně zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v PVA v Praze Letňanech, za předpokladu, že se předem do 19. ledna nechají uvolnit od svého TU. Po návratu je dále nutné v předepsané lhůtě doložit v omluvném listě záznam od zákonného zástupce (nebo vlastní, jde-li o zletilou osobu). Na základě očekávané absence bude v tomto ročníku upraven rozvrh, popř. spojeny dělené hodiny nebo i třídy.

26.1.2018

Festival ruské kuchyně

V pátek 26.1. pro vás studenti ruského jazyka napříč ročníky připravily ruské speciality, které budete moci ochutnat o velké přestávce v přízemí. Jedna porce za cenu 5 Kč.

26.1.2018 - 2.2.2018

LVVZ č.5

V termínu 26.1. až 2.2. se koná lyžařský kurz č.5. Účastní se třídy 5QB + 3TA. Instruktor Jan Dočkal.

26.1.2018

13. ročník soutěže Lidice pro 21. století

Na základě zjištěného zájmu žáků se škola zaregistrovala do soutěžě Lidice v 21. století.

Soutěž je určena pro žáky ve věku 10-19 let a je rozdělena do dvou kategorií (10-14 let a 15-19 let).

26. 1. 2018 bude zahájena registrace soutěžících. Registrace probíhá formou přihlášení na internetu a bude sestávat ze dvou částí: písemného vyplnění vědomostního testu a zpracování literární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma. Testové otázky mohou účastnící zpracovávat postupně během několika soutěžních týdnů (do 23. 2. 2018), pro vyhledávání informací mohou využívat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy aj.). Témata pro literární práci jsou pojata velmi obecně a nevyžadují rozsáhlé encyklopedické znalosti.

Informace o soutěži naleznete na www.lidice21.cz  a odkaz  popis soutěže vám poradí, jak při soutěži postupovat.

Zkrácený název školy pro soutěž: Gymnázium Nymburk.

Informujte se u svých vyučujících dějepisu nebo u prof. Hantonové o soutěži nebo doporučené literatuře.

26.1.2018

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2018

Školní kolo ZeO proběhne 2. hodinu v učebně č. 78. Předem přihlášení soutěžící budou uvolněni z výuky.

29.1.2018

Náhradní termín ŠK Zeměpisné olympiády 2018

Náhradní termín školního kola ZeO proběhne 2. hodinu v učebně č. 77. Týká se předem přihlášených soutěžících, kteří byli v řádném termínu ŠK na lyžařském výcviku. Studenti budou uvolněni z výuky.

29.1.2018

Rok v Burgundsku - setkání na KÚ Středočeského kraje

Zástupce PK FRJ se účastní schůzky k programu Rok v Burgundsku na KÚ Středočeského kraje

30.1.2018

Ekofilm - Zemřít pro display

Ekofilm je určený pro studenty 2. ročníku.

únor
2.2.2018

Pololetní prázdniny

2.2.2018 - 9.2.2018

LVVZ č.6

V termínu od 2.2. až 9.2. se koná lyžařský kurz č.6. Účastní se třídy 2SA + 3TA. Instruktor Michaela Kryšková.

3.2.2018

Maturitní ples Oktáva B

Kolín - kulturní dům

6.2.2018

Projekt NATURA - projektové odpoledne

První setkání učitelů fyziky v rámci projektu Natura. Projektové odpoledne je příležitostí ke vzájemné inspiraci pro učitele z okolních škol. Tématem na leden je "Tepený štít raketoplánu", odpolednem metodicky provede Mgr. Marek Raja.

6.2.2018

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo

Soutěž probíhá během 5. a 6. vyučovací hodiny v učebně č. 38.

7.2.2018

3. Den otevřených dveří

Informace o studiu a o přijímacím řízení pro zájemco o přijetí do osmiletého i čtyřletého studia od 14,00 do 16,00 hod.

7.2.2018

7. zasedání Studentského parlamentu

Sedmé zasedání Studentského parlamentu se koná v době dne otevřených dveří od 13:45 hodin v učebně č. 21.

7.2.2018

Okresní kolo konverzační soutěže v NEJ

OK proběhne v DDM v Nymburce. Studenty doprovodí prof. Haníková

8.2.2018

Exkurze 4KA a 4KB do Židovského muzea v Praze - holocaust

Žáci absolvují setkání s pamětníkem, navštíví Pinkasovu synagogu a na závěr je čeká interaktivní dílna.

9.2.2018

Krajské kolo Florbal Challenge - dívky

V pátek 9.2. se koná krajské kolo Florbal Challenge (dívky) v Praze - Střešovicích.

12.2.2018 - 18.2.2018

Jarní prázdniny

12.2.2018

Staň se na jeden den částicovou fyzičkou

Lenka Horvátová (3A) a Eliška Jeřábková (SXA) se zúčastní projektu na FJFI Praha.

18.2.2018 - 24.2.2018

LVVZ č.7

V termínu od 18.2. až 24.2. se koná lyžařský kurz č.7. Účastní se třídy 4KA + 3TA. Instruktor p.Váňa.

19.2.2018

Primární prevence pro 1. ročník a kvinty

Besedu Zdravotní pojištění zajišťuje tým odborníků pro žáky 1. ročníku a obou kvint 4. vyučovací hodinu v auditoriu ZŠ.

19.2.2018

Primární prevence pro primy a sekundy

Beseda o zdravém životním stylu (prevence kouření, civilizační choroby, zdravá strava) pro primy a sekundy v auditoriu ZŠ 2. vyučovací hodinu

19.2.2018

Primární prevence pro 3. ročník a septimy

Besedu Hospodaření s mými příjmy zajišťuje tým lékařů pro žáky 3. ročníku a obou septim 6. vyučovací hodinu v auditoriu ZŠ.

19.2.2018

Primární prevence pro 2. ročník a sexty

Besedu Jak být v práci šťastný zajišťuje tým lékařů pro žáky 2. ročníku a sext 5. vyučovací hodinu v auditoriu ZŠ.

19.2.2018

Primární prevence pro tercie a kvarty

Besedu Zdravé oči (katarakta, degenarace sítnice, diabetická retinopatie, refrakční vady, ortoptické pomůcky) zajišťuje tým lékařů pro žáky tercií a kvart 3. vyučovací hodinu v auditoriu ZŠ.

20.2.2018

Jazyková animace

Jazyková animace je kreativní výukový postup vhodný pro první kontakt s cizím jazykem.

Naše bývalá studentka, nyní koordinátorka projektu Česko-německé fórum mládeže Veronika Křížková přiblíží studentům z primy a sekundy B zábavným a hravým způsobem  základy německého jazyka.

20.2.2018

Školení řidičů

20.2.2018

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2018

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizaně zajišťuje DDM Nymburk.

22.2.2018

Školní kolo olympiády z RJ

Ve čtvrtek ráno se koná olympiáda v ruském jazyce - školní kolo. Všichni přihlášení se sejdou v učebně 21 1. vyučovací hodinu, absolvují společně poslech a čtení. Poté následuje ústní část (téma + jazyková situace), student se po absolvování ústní části vrací do výuky.

22.2.2018

KMD 2 (4. představení)

KMD 2 navštíví 22. 2. 2018  jako 4. představení v Divadle ABC hru Na miskách vah. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17: 20 z Lysé-Litole od autobusové zastávky. Návrat obvyklou trasou.

24.2.2018 - 2.3.2018

LVVZ č.8

V termínu od 24.2. až 2.3. se koná lyžařský kurz č.8. Účastní se třídy 4KB + 3TB. Instruktor p.Vodička.

27.2.2018

Projekt NATURA - projektové odpoledne

Druhé setkání učitelů fyziky v rámci projektu Natura. Odpolednem na téma "Elektronická stavebnice - základní pokusy" metodicky provede kolegy ze ZŠ a SŠ z Nymburska Mgr. Radka Mlázovská.

27.2.2018

Etudes en France

Studenti FRJ z 4KA a 5QA se seznámí s možnostmi studia ve Francii. Prezentovat je bude paní Elisa Pekelder z Campus France.

březen
2.3.2018 - 9.3.2018

LVVZ č.9

V termínu od 2.3. až 10.3. se koná lyžařský kurz č.9. Účastní se třídy 2SB. Instruktor Michal Kouřík.

2.3.2018

8. zasedání Studentského parlamentu

Osmé zasedání Studentského parlamentu se koná v učebně č. 21 od 12:30 hodin. Tentokrát budou jako hosté přítomni i členové studentských samospráv z jiných škol, jejichž setkání naše gymnázium v tuto dobu hostí. Členové SPGN budou uvolněni z výuky (nezapočtená absence) 6. a 7. hodinu, zasedání skončí tak, aby se po něm ještě stihl oběd v jídelně.

2.3.2018

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

Škola organizuje okresní kolo chemické olympiády.

2.3.2018 - 4.3.2018

Setkání zástupců studentských samospráv z jiných škol

Na naší škole SPGN pořádá a hostí setkání zástupců studentských samospráv ze spřátelených gymnázií. Na programu je mj. účast hostů na velkém zasedání SPGN, prohlídka budovy školy, panelová diskuze o fungování studentské samosprávy na zúčastněných školách a výměna zkušeností, problematika stanov studentských parlamentů, představení České středoškolské unie, teambuilding, procházka po městě. Ubytování a stravování účastníků zajištěno v jídelně COPu.

7.3.2018 - 8.3.2018

Kurz komunikace - projekt Spoluprací k profesionalitě

Ve škole probíhá školení sboru zaměřené na komunikační dovednosti. Školení je součástí projektu Spoluprací k profesionalitě.

7.3.2018

Okresní kolo Basketbal ZŠ

Ve středu 7.3. se koná na ZŠ Komenského okresní kolo SLZŠ - Basketbal.

9.3.2018

Staň se na jeden den částicovým fyzikem

Jonáš Bubeník (SMB) se zúčastní projektu na FJFI Praha.

13.3.2018

Minivolejbal - ŽŠ

V úterý 13.3. se v hale Zimního stadionu NBK koná turnaj v minivolejbale pro ZŠ.

13.3.2018

Projekt NATURA - projektové odpoledne

Březnové setkání fyzikářů na Gymnáziu Bohumia Hrabala se koná opět v laboratoři fyziky 13.3. od 14:00. Setkání provede Mgr. Radka Mlázovská spolu se svým týmem studentů, téma je "Lego roboty Mindstorm". Těšíme se na viděnou.

13.3.2018

Školní kolo SOČ 2018

Školní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti se koná v učebně č. 77 od 8.00 hodin. Školní komise SOČ bude hodnotit obhajoby prací našich studentů a rozhodovat o jejich postupu do krajské přehlídky, která se bude konat 24. 4. 2018 na Kladně.

14.3.2018

Týden mozku AV ČR Praha

Týden mozku se pořádá každoročně na půdě AV ČR v Praze. 

Akce je určena pro studenty BiS - 3. ročník.

14.3.2018

Předávání diplomů DELF

Předávání diplomů DELF za účasti ředitele AF Pardubice a kulturní atašé Francouzské ambasády v Praze.

16.3.2018

Matematický klokan

V pátek 16. 3. 2018 se uskuteční další ročník soutěže Matematický klokan.

20.3.2018

Krajské kolo v basketbale SLZŠ

V úterý 20.3. se koná krajské kolo SLZŠ v basketbale ve Sportovním centru Nymburk.

20.3.2018

Krajské kolo Florbal - dívky

V úterý 20.3. se koná krajské kolo ve florbale dívek v Sedlčanech.

20.3.2018

KMD 2 (5. představení)

Skupina KMD 2 (La, Su) navštíví 20. 3. 2018 představení Mocná Afrodité v Divadle pod Palmovkou. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 16:55 hod, od školy v 17:00, z Lysé-Litole v 17:15 - 17:20. Návrat po obvyklé trase.

21.3.2018

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Krajské kolo konverzační soutěže ve FRJ. Pro více informací kontaktujte kotyza@gym.nymburk.cz.

21.3.2018

Recitace - okresní kolo

Ve středu 21. 3. 2018 se uskuteční okresní kolo soutěže v recitaci. Za naši školu se ho zúčastní Klára Jedličková z 1PA, Jan Klír z 2SB, Anna Vávrová a Jan Němec z 3TB. Doprovodí je prof. Květa Málková.

22.3.2018

Krajské kolo olympiády v RJ

Olympiády v ruském jazyce se zúčastní vítězka školního kola Tereza Brucknerová ze třídy 7MB. Na akci ho doprovodí prof. Slavíková. Krajské kolo se koná na Gymnáziu Příbram.

22.3.2018 - 25.3.2018

Výměnný pobyt lycée Louhans - Pobyt v ČR

Druhá část výměnného pobytu - francouzští studenti v Nymburce. 

23.3.2018

Náboj

Dva týmy složené z žáků vyššího gymnázia se zúčastní matematické soutěže Náboj, kterou organizují studenti MFF UK Praha. 

23.3.2018 - 25.3.2018

Víkend studentských samospráv v Pardubicích

David Dvorský (7MB) a Václav Berný (5QB) se jako zástupci Studentského parlamentu naší školy zúčastní Víkendu studentských samospráv. Setkání pořádá v Pardubicích Česká středoškolská unie.

26.3.2018

Velikonoční florbalový turnaj

Velikonoční turnaj pro VG ve florbale v hale ZŠ Komenského. 

26.3.2018

Krajské kolo BIO olympiády kat. A Slaný

Krajské kolo BIO olympiády kat. A  Gymnázium Slaný

27.3.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

27.3.2018

5. představení KMD 1

5. představení

27. 3. 2018 – úterý – začátek v 19:30 

VASILIJ SIGAREV: DETEKTOR LŽI

DIVADLO V CELETNÉ

Více informací o představení najdete na:

http://www.divadlovceletne.cz/program/detektor-lzi/

Délka představení: 1 hodina 50 minut

Odjezd: v 17:30!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (17:25), gymnázium (17:30); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

27.3.2018

Krajské kolo MO

Nejlepší řešitelé okresního kola v kategorii Z9 se zúčastní krajského kola matematické olympiády.

27.3.2018

Padák

Finálové kolo 5. a 9. tříd se koná 27. 3. ve 13:30 v budově gymnázia.

27.3.2018

Třídní schůzky maturitních tříd

Od 17,00 hod se konají poslední třídní schůzky rodičů studentů v maturitním ročníku.

27.3.2018

9. zasedání Studentského parlamentu

Deváté (druhé březnové) zasedání Studentského parlamentu se koná 7. a 8. vyučovací hodinu (od 13:20 hodin) v učebně č. 21. Všichni zástupci tříd budou uvolněni z výuky rovněž na 6. hodinu, aby si došli na oběd a schůze mohla proběhnout už bez přerušení.

28.3.2018

Národní finále Florbal Challenge - dívky

Ve středu 28.3. se koná Národní finále Florbal Challenge pro kategorii dívek. Turnaj hostí sport centrum Hamr Braník.

28.3.2018

Projektový den Bohumil Hrabal

Ve škole probíhá projektový den věnovaný Bohumilu Hrabalovi

28.3.2018

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2018

Krajské kolo ZeO se koná jako už tradičně v Benešově. Postupující doprovodí prof. Černá.

28.3.2018

Nebojte se vědy

Cyklus přednášek z biologie, určeno pro studenty BiV.

28.3.2018

Okresní kolo Aerobik pro ZŠ a SŠ

Ve středu 28.3. se v hale Zimního stadionu Nymburk koná okresní kolo Aerobiku pro ZŠ a SŠ.

29.3.2018 - 30.3.2018

Velikonoční prázdniny

duben
25.4.2017 - 26.4.2017

Charitativní akce - Sluníčkové dny, Rozum a cit

Studenti naší školy se budou podílet na charitativní akci Rozum a cit (Sluníčkové dny). 

3.4.2018

Program primární prevence pro kvartu

Pořádá: SEMIRAMIS

Program: 4KA 1.-3. vyučovací hodina, 4KB 4.-6. vyučovací hodina. 

4.4.2018

Reálie německy mluvících zemí

 

Lektoři: Jens Krüger, Mgr. Vladimíra Kolocová Macht mit! – die deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten (seminář pro vyučující němčiny na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) Passt schon! – die deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten (seminář pro vyučující němčiny na středních školách)

5.4.2018

Krajské kolo OČJ

Krajského kola soutěže O češtině trochu jinak se za školu zúčastní Alžběta Fialová. Olympiáda proběhne na Kladně, pedagogický doprovod zajišťuje prof. Vlasta Stránská.

5.4.2018

Dějepisná olympiáda SŠ

Studenti reprezentují školu na krajském kole v dějepisné olympiádě v Praze.

10. místo: Jan Holý 7MB, Pavel Souček 7MA, Marie Kudová 3A

5.4.2018

Program primární prevence pro sekundy

Pořádá: SEMIRAMIS

Program: 2SA 1.-3. vyučovací hodina, 2SB 4.-6. vyučovací hodina. 

6.4.2018

Okresní kolo v taneční soutěži

V pátek 6.4. se koná okresní kolo Tanečního poháru.

6.4.2018

Beseda s Policií ČR

Studenti předmaturitního ročníku se účastní besedy se zástupci Policie ČR.

BESEDA SE Z DŮVODU NEMOCI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO NEKONÁ!

6.4.2018

Krajské kolo BIO olympiády kat. B Slaný

Krajské kolo BIO olympiády kat. B Slaný

6.4.2018 - 8.4.2018

DVPP - vzdělávací exkurze Olomouc - Archimedes Nymburk

9.4.2018

Program primární prevence pro tercii

Pořádá: SEMIRAMIS

Program: 3TB 1.-3. vyučovací hodina, 3TA 4.-6. vyučovací hodina. 

9.4.2018

Krajské kolo Geologické olympiády 2018

Krajské kolo GeO se koná v Muzeu českého krasu v Berouně. Postupující studenty z OK GeO do Prahy doprovodí prof. Soukup.

9.4.2018

Dialyzační středisko Nymburk - MUDr. Remeš

Přednáška a praktická ukázka centra v Nymburce.

9.4.2018

Výuka předmětů v cizím jazyce v českých a saských středních školách

MŠMT, Karmelitská 7, Praha a Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko, U Lužického semináře, Praha

možnost navázat spolupráci se školou v Sasku

9.4.2018

6. představení KMD 1

6. představení – LETOS NAPOSLEDY…

9. 4. 2018 – pondělí 19:00

JANE AUSTENOVÁ: PÝCHA A PŘEDSUDEK

NÁRODNÍ DIVADLO

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ JE NUNÉ!!!

Více informací o představení, najdete na:

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/10764?t=2018-04-09-19-00

Délka představení: 2 hodiny 40 minut

Odjezd:  v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

 

9.4.2018

Šablony - Hospitace

V pondělí 9.4. od 6. - 9. hodinu probíhá projekt Šablony - hospitace.

10.4.2018

Kvalifikace na republikové finále v basketbalu ZŠ

Dne 10.4. se v Jičíně koná kvalifikace na republikové finále v basketbale pro ZŠ.

10.4.2018

Krajské kolo MO

Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády kategorií B a C se zúčastní krajského kola této soutěže.

10.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

10.4.2018

Okresní kolo ve volejbale ZŠ

V úterý 10.4. se koná okresní kolo ve volejbale pro ZŠ v hale Zimního stadionu Nymburk.

11.4.2018

Maturitní zkouška - písemná práce z českého jazyka

Maturanti písí písemnou práci z českého jazyka dle jednotného testovacího schématu ( 12:00 hod - 14:10) - viz pozvánky k MZ.

11.4.2018

ARCHEOPARK PRAVĚKU VŠESTARY - exkurze 1PA

11.4.2018

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 1A

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro 1A se bude konat ve dni maturitních písemných prací. Pedagogický doprovod zajišťují prof. Soukup a Lipták.

11.4.2018

Krajské kolo soutěže EUROREBUS

Na KK EUROREBUSU byly do soutěže tříd tentokrát pozvány jen trojčlenné týmy z 2SA (kategorie ZŠ01) a z 4KA (kategorie ZŠ02). Reprezentanty do pražského Veleslavína doprovodí prof. Jeníková.

12.4.2018

ARCHEOPARK PRAVĚKU VŠESTARY - exkurze 1PB

12.4.2018

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 5QAB

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro obě kvinty se bude konat v den přijímacích zkoušek. Pedagogický doprovod zajišťují profesoři Oupická, Kotyza a Soukup.

12.4.2018

Purple Comet

Přihlášené týmy se zúčastní matematické soutěže Purple Comet.

12.4.2018 - 18.4.2018

mediální kurz TA

Tercie A absolvuje mediální kurz předepsaný ŠVP. V jeho rámci se zúčastní exkurze do IQ landie a ZOO v Liberci.

12.4.2018

Exkurze 2SB do Lysé nad Labem (v rámci vlastivědného semináře)

12.4.2018

Přijímací zkoušky do 4-letého studia

12.4.2018

Konference MŠMT - STRATEGIE 2020 v poločase

Konference pořádaná ministerstvem školství - hodnocení průběžného plnění cílů v oblasti vzdělávání ČR

12.4.2018

10. zasedání Studentského parlamentu

Desáté (první dubnové) zasedání Studentského parlamentu se koná 5. a 6. vyučovací hodinu (od 11:35 hodin) v učebně č. 21.

12.4.2018

KMD 2 (6. představení)

KMD 2 (La, Su) navštíví 12. 4. 2018 jako poslední představení hru Jeptišky v Divadle na Fidlovačce. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 16:55, od školy v 17 hod., z Lysé-Litole od autobusové zastávky asi v 17:15. Návrat po obvyklé trase.

13.4.2018

Národní galerie v Praze

13.4.2018

Přijímací zkoušky do 8-letého studia

13.4.2018

Kulatý stůl na Barcampu

Prof. Bubeníková a prof. Soukup vyrazí jako zástupci školy do Kulatého stolu na pražském Barcampu. Jde o koordinační schůzku pedagogů ze škol se zástupci firem usnadňující propojení v oblasti stáží a praxí studentů ve firmách.

13.4.2018

Čtyři kroky do nového světa

16.4.2018 - 18.4.2018

Exkurze do Vídně

exkurze studentů vyššího gymnázia

17.4.2018

Přijímací zkoušky do 8-letého studia

17.4.2018

Výběrová exkurze pro septimy a 3A - Památník Terezín

17.4.2018

Jednání Sněmu delegátů RSG

Sněm delegátů se koná v úterý 17.4.2018 od 17 hodin v přízemí gymnázia.

 

17.4.2018

Okresní kolo MO

Úspěšní řešitelé úloh domácí části MO kategorií Z6, Z7, Z8 se zúčastní okresního kola, které se koná Poděbradech.

17.4.2018

Projekt NATURA - projektové odpoledne

Dubnové setkání fyzikářů je na téma "Základní elektrické obvody a měření" se koná 17.4.2018 opět od 14:00 v laboratoři fyziky. Setkání vede Mgr. Marek Raja.

18.4.2018

KK recitace

Krajského kola v recitaci se zúčastní v Kolíně Jan Klír za doprovodu prof. Moniky Flesarové.

19.4.2018

Jak přežít pubertu svých dětí

Rodičovské sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce zajistilo nejen pro rodiče našich studentů velmi zajímavou akci. Ve čtvrtek 19. 4. od 17 hodin se v Auditoriu ZŠ Komenského uskuteční přednáška s diskusí s psychologem z FF UK Praha, panem PhDr. Václavem Mertinem. Pan Mertin se problematice mládeže věnuje již mnoho let a je v této oblasti jeden z nejuznávanějších odborníků. 

Všichni rodiče, kteří mají za sebou složité období dospívání svých dětí potvrdí, že je to období citelně ovlivňující nejen dítě samotné, ale celou rodinu. Poradit se jak na to se zkušeným odborníkem může hodně napomoci jeho zvládnutí a pochopení. 

Těšíme se na vaši účast!

19.4.2018

KK recitace

Krajského kola v recitaci v Kolíně se zúčastní Jan Němec za doprovodu prof. Blanky Suchánkové.

20.4.2018

Francouzský institut - setkání vedení škol

Setkání vedení šesti gymnázií v ČR, na nichž probíhá výuka francouzštiny v rámci tzv. francouzské sekce, s novou ataše, paní Hélène BUISSON na Francouzském institutu v Praze. 

20.4.2018

Setkání evropských jazykových sekcí na IFP

Ředitel školy a prof. Prokešová se zúčastní setkání zástupců evropských jazykovýc sekcí na Francouzském institutu v Praze.

20.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

23.4.2018

Juniorský maraton

V pondělí 23.4. se koná kvalifikační kolo pro Volkswagen Juniorský maraton v pražské Stromovce.

23.4.2018 - 27.4.2018

Kurz ekologické výchovy 4KB

Kurz proběhne na rychtě v Krásensku.

24.4.2018

Krajské kolo SOČ 2018

Studenti obhajující své práce SOČ v letošním školním roce vyrazí na Krajskou přehlídku SOČ do Kladna. Pedagogický doprovod zajišťuje prof. Bubeníková, školní garantka SOČ, a prof. Soukup. Doprava společným mikrobusem - odjezd od školy v 6.30 hod.

25.4.2018

Okresní kolo v Atletice - Pohár Rozhlasu pro 6. a 7.ročník ZŠ

Ve středu 25.4. se koná okresní kolo v atletice pro 6. a 7. třídy ZŠ v areálu Sport.centra Nymburk.

25.4.2018

KK volejbal ZŠ

Ve středu 25.4. se koná krajské kolo ve volejbale ZŠ pro kategorii dívek v Rakovníku.

25.4.2018

Výměna zkušeností - vedení škol

Zástupkyně ředitele se účastní setkání se zástupci vedení spolupracujících škol na Gymnáziu O. Pavla v Radotíně.

25.4.2018 - 26.4.2018

Republikové finále v basketbale ZŠ

Ve dnech 25. a 26. dubna se v Děčíně koná Republikové finále v basketbale ZŠ. 

26.4.2018

Projekce filmu BATA - Lives

Projekce filmu o životě Tomáše Bati a jeho působení mimo ČR. Součástí akce je diskuse s producentem filmu. Akce ve spolupráci s Rotary.

26.4.2018

Okresní kolo v atletice - Pohár rozhlasu pro 8. a 9. třídu ZŠ

Ve čtvrtek 26.4. se kona Okresní kolo v atletice pro 8. a 9. ročník ZŠ. Závody se konají v areálu Sport.centra Nymburk.

30.4.2018

Poslední zvonění

30.4.2018

Sekunda sekundě

Francouzštináři z 2SA připravují "francouzskou" hodinu pro 2SB.

květen
2.5.2018

Písemné maturitní zkoušky - společná část

Maturanti skládají písemné maturtní zkoušky - viz pozvánky.

2.5.2018 - 4.5.2018

Historiáda v Železném Brodě

2.5.2018

Exkurze 3TA - Národní technické muzeum Praha

2.5.2018

Třídní schůzky

3.5.2018

Soutěž školních časopisů

3.5.2018

Krajské kolo ve volejbale pro ZŠ a NG

Ve čtvrtek 3.5. se koná krajské kolo ve volejbale pro ZŠ a NG v Neratovicích. Družstvo Gymnázia doprovodí pan J.Licek.

3.5.2018

Okresní kolo Poháru Josefa Masopusta

Ve čtvrtek 3.5. se koná okresní kolo Poháru Josefa Masopusta. Turnaj se odehraje na hřišti Bohemia Poděbrady.

3.5.2018

Písemné maturitní zkoušky - společná část

Maturanti píší písemné maturitní zkoušky - viz pozvánky.

CJL - DT (8:00 - 9:20); NEJ - PP (11:00 - 12:20); RUJ DT (13:00 - 15:10)

3.5.2018

Exkurze 2SB do Poděbrad - dějepis a vlastivědný seminář

4.5.2018

Exkurze 3TB - Národní technické muzeum Praha

4.5.2018

Písemné maturitní zkoušky společné části

Maturanti skládají písemné zkoušky společné části - viz pozvánky.

5.5.2018

11. Majáles 2018

Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce pořádá k oslavě svátku všech studentů 11. ročník nymburského Majálesu. Akce se koná v parku Pod Hradbami od 14.00 hodin.

6.5.2018

Finále Juniorského maratonu 2018 Volkswagen Praha

V neděli 6.5. se koná finále Juniorského Volkswagen Maratonu Praha.

7.5.2018

Svatý týden

Maturanti se připravují na ústní části maturitní zkoušky.

9.5.2018

Zkouška z Matematiky +

Přihlášení studenti konají v rámci maturtiní zkoušky volitenou zkoušku z MAT+. Zkoušky se konají na školách určených MŠMT. Studenti mají informace v přihláškách.

10.5.2018 - 11.5.2018

Svatý týden

Maturanti se připravují na ústní části maturitní zkoušky.

10.5.2018

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termín pro uchazeče osmiletého studia, kteří se nezúčastnili zkoušek v řádném termínu a svou účast omluvili.

14.5.2018

Na webu a zdarma – počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání

Termín konání:

pondělí 14. května 2018, 9 - 15.30 hod.

Místo konání:

NIDV Praha

   

Lektor:

PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová

14.5.2018 - 15.5.2018

Svatý týden

Maturanti se připravují na ústní části maturitní zkoušky.

14.5.2018

Konverzační soutěž ve FRJ - republikové finále

Michal Döme z 4KA, jako vítěz krajského kola, reprezentuje školu v republikovém finále konverzační soutěže ve FRJ v kategorii AII na Francouzském institutu v Praze.

15.5.2018

Projekt Natura - projektové odpoledne

V rámci projektu NATURA se na gymnáziu Bohumila Hrabala koná seminář s inspirací a nápady pro výuku chemie. Zveme všechny zájemce, 15.5.2018 od 14:00. Seminář povede Mgr. Drlíková a Mgr. Bubeníková.

15.5.2018

Divadelní představení pro PAB

V tento den navštíví obě primy Naivní divadlo Liberec, kde zhlédnou představení "Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy".

15.5.2018

Školení GDPR

Školení pro vedení školy - oblast ochrany osobních údajů

15.5.2018

Kurz TRANSITION pro mladé muže

V učebně č. 22 proběhne od 14.00 hodin představení projektu a workshop ke kurzu TRANSITION pro mladé muže. Jde o 10denní výzvu plnou napětí, nebezpečí, adrenalinu a akce, při níž lze zažít konfrontaci s vlastními limity. Zahrnuje 3denní trek v přírodě, vision quest a indiánskou saunu. Součástí kurzu je i porovnání vlastních zkušeností s ostatními. Více na webu http://transition.gvkurz.cz. Workshop povede Pavel Kučera.

16.5.2018

Zážitkový workshop TAK TOHLE NEPROJDE

Třída 3A absolvuje workshop 2-6.. vyučovací hodinu ve škole pod vedením lektorů z Post Bellum.

Zástupci třídy odevzdají prof. Hantonové v pondělí 14. 5. 150 Kč na žáka.

Více o neziskové organizaci Post Bellum na: https://www.postbellum.cz/o-nas/

16.5.2018

Divadelní představení pro SAB

Obě sekundy navštíví představení "Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy" v Naivním divadle v Liberci.

16.5.2018

Okresní kolo v duatlonu

Ve středu 16.5. se koná Okresní kolo v duatlonu pro ZŠ a NG v Nymburce.

16.5.2018 - 18.5.2018

Profilová část maturitní zkoušky - ústní části

Ve škole probíhají ústní zkoušky profilové části MZ.

17.5.2018

Exkurze 2SA do Poděbrad

18.5.2018

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek konaných v náhradním termínu

18.5.2018

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP PRO 7MA a 7MB TAK TOHLE NEPROJDE!

Třídy 7MA a 7MB absolvují workshop 2-6.. vyučovací hodinu ve škole pod vedením lektorů z Post Bellum.

Zástupci třídy odevzdají prof. Hantonové v pondělí 14. 5. 150 Kč na žáka.

Více o neziskové organizaci Post Bellum na: https://www.postbellum.cz/o-nas/

18.5.2018

Program primární prevence pro primy

Pořádá: SEMIRAMIS

Program: 1PA 1.-3. vyučovací hodina, 1PB 4.-6. vyučovací hodina

21.5.2018

Studijní volno pro přípravu k ročníkovým zkouškám

Studenti vyššího gymnázia mají studijní volno pro přípravu k ročníkovým zkouškám.

21.5.2018 - 25.5.2018

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkoušky

Ve škole probíhají ústní zkoušky profilové části MZ.

22.5.2018

Ročníkové zkoušky

23.5.2018

Studijní volno pro přípravu k ročníkovým zkouškám

Studenti vyššího gymnázia mají studijní volno pro přípravu k ročníkovým zkouškám.

24.5.2018

Ročníkové zkoušky

25.5.2018

Návštěva náměstka hejtmana Ing. Petery a radního pro školství Prof. Seidla

Školu navštíví Ing. Miloš Ptera, náměstek hejtmanky, a Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. - radní pro obalst školství

28.5.2018 - 1.6.2018

Kurz ekologické výchovy 4KA

Kurz ekologické výchovy na Rychtě v Krásensku.

29.5.2018

Pythagoriáda

Úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády se zúčastní okresního kola, které se koná v DDM v Poděbradech.

30.5.2018

Krajské kolo v duatlonu

Ve středu 30.5. se v Čelákovicích koná krajské kolo v duatlonu pro ZŠ a víceletá gymnázia.

31.5.2018

3. zasedání školské rady

31.5.2018

Předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne dopoledne v obřadní síni městského úřadu.(4A - 9:00 hod; 8OB - 10:00 hod; 8OA - 11:00 hod)

červen
4.6.2018 - 8.6.2018

Kurz ekologické výchovy BiS

Kurz ekologické výchovy v Krásensku pro studenty BiS 3. ročníku.

5.6.2018

Botanikus

5.6.2018

Celostátní finále soutěže EUROREBUS

Týmy 2SA (v kat. ZŠ01) a 4KA (v kat. ZŠ02) postoupily do celostátního finále soutěže, kam je doprovodí prof. Jana Jeníková

5.6.2018

Pamětník B. Smetany v Jabkenicích

6.6.2018

Pamětník B. Smetany v Jabkenicích

6.6.2018

12. zasedání Studentského parlamentu

Dvanácté (1. červnové) zasedání Studentského parlamentu se koná 5. a 6. vyučovací hodinu (od 11:35 hodin) v učebně č. 6.

6.6.2018

Schůzka rodičů přijatých žáků

Od 16:30 hod se konají v aule (1. patro) schůzky rodičů přijatých žáků. Žáci píší od 16:30 v přízemí v učebnách č. 2, č. 7 a č.22 rozřazovací testy z cizích jazyků.

6.6.2018

Botanikus

8.6.2018 - 11.6.2018

Vícedenní jazykový pobyt

Vícedenní jazykový kurz pro studenty FRJ z 1PA a 2SA probíhá v pátek a v pondělí v učebně 38 od 1. do 6. vyučovací hodiny. S sebou psací potřeby.

8.6.2018 - 10.6.2018

Dětská scéna

Celostátní přehlídky v recitaci "Dětská scéna" se ve Svitavách zúčastní Jan Němec z 3TB.

9.6.2018 - 10.6.2018

Expedice cvičná bronzová - skupina 2

11.6.2018

Sdílení zkušeností mezi pedagogy

Výměna zkušeností mezi vedením školy a vedením Dvořákova gymnázia v Kralupech.

11.6.2018

Projekt Spoluprací k profesionalitě

Kolegyně Rosůlková a KOlbabová se účastní v Praze školení k mentoringu.

12.6.2018

Projekt Natura - projektové odpoledne

Zveme kolegy chemikáře na další setkání projektu Natura. Tématem červnového semináře jsou "Pokusy s organickými sloučeninami", provedou jím Mgr. Lucie Drlíková a Mgr. Lenka Bubeníková. Setkání začíná ve 14:00.

13.6.2018

Štafetový běh o Pohár ředitele školy

Ve středu 13.6. se koná v okolí hotelu Ostrov tradiční štafetový běh O Pohár ředitele školy. Účastní se vyšší i nižší gymnázium. 

13.6.2018

Náhradní termín pro jazykové testy - nově přijatí žáci

Testy z ANJ a NEJ pro nově přijaté žáky, kteří se nemohli zúčastnit testů v hlavním termínu.

14.6.2018

Přednáška prevence kriminality a teorie sebeobrany

Zodpovědná osoba: instruktor sebeobrany Jiří Hraba

Čas: druhá a třetí hodina

Pro koho je akce určena: žáci prvních ročníků a kvint

Náplň: předcházení situacím, kdy se člověk může stát obětí trestného činu; teoretické i praktické ukázky toho, jak se chovat, když prevence selže

14.6.2018

Praha, Prag, Prague

Praha - průvodcování hlavním městem - sexty a 2A. 

15.6.2018 - 17.6.2018

Celostátní přehlídka SOČ 2018

Celostátní přehlídky SOČ 2018 konané na Slovanském gymnáziu Olomouc se zúčastní pět našich postupujících sočkařů v doprovodu školní garantky SOČ prof. Bubeníkové. (Ta bude stejně jako loni kromě toho i styčnou osobou pro celou 18člennou výpravu soutěžících, kteří postoupili ze Středočeského kraje.)

18.6.2018 - 22.6.2018

STK - sportovní kurzy Gymnázia B.Hrabala v Nymburce

V tomto termínu proběhnou STK dle volby žáků 3A, 7MA a 7MB.

18.6.2018

Sdílení zkušeností mezi pedagogy SŠ

Výměna zkušeností mezi vedením školy a vedením Gymnázia Oty Pavla v Radotíně.

18.6.2018 - 22.6.2018

Mediální kurz TB

Tercie B absolvuje v době od 18. 6. do 22. 6. 2018 mediální kurz předepsaný ŠVP, V jeho rámci se zúčastní exkurze do IQ landie a ZOO v Liberci.

20.6.2018

Sdílení zkušeností mezi pedagogy

Výměna zkušeností mezi vedením školy a vedením gymnázia v Třeboni.

21.6.2018 - 22.6.2018

Prezenční setkání v Ostravici, projekt Natura

V rámci projektu Natura se v Ostravici zúčastní prezenčního setkání kolegyně Mgr.Radka Mlázovská a Mgr. Lenka Bubeníková.

26.6.2018

Burza učebnic pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Každoroční burzu použitých středoškolských učebnic pořádá Studentský parlament v prostorách vestibulu školy. Začne v 8.00 hodin a bude pokračovat podle zájmu kupujících až do 11.30. Lavice a židle lze vypůjčit z učebny č. 7.

26.6.2018

Burza ztrát a nálezů

Každoroční burzu v průběhu školního roku nalezených a  jejich původními vlastníky nikdy nevyzvednutých věcí pořádá Studentský parlament v prostorách přízemí školy. Začne v 8.00 hodin a bude pokračovat podle zájmu kupujících až do 11.30. Stržený obnos a neprodané věci budou předány do dětského domova v Nymburce.

26.6.2018

13. zasedání Studentského parlamentu

Poslední (13. - tj. druhé červnové) zasedání Studentského parlamentu proběhne od 12.00 hodin v učebně č. 6. Jde o hodnotící schůzi, při níž bude také zvolena Hlava SPGN a ped. poradce pro další školní rok. Účast všech členů parlamentu nutná; zasedání je veřejně přístupné.

26.6.2018

Den stolních deskových her ve škole

Studentský parlament pořádá v závěru roku Den deskových a stolních her ve škole. Akce začne v 8.00 hodin a bude pokračovat podle zájmu hráčů nejpozději až do 13.15. Povinná přítomnost všech žáků v budově školy bude do 11.25 hodin. Většina herních turnajů proběhne v tělocvičně a aule.

26.6.2018

Jednání předsednictva RSG

26.6.2018

Závody Dračích lodí

V úterý 26.6. se konají závody Dračích lodí na loděnici v Nymburce pro ZŠ a NG.

27.6.2018

Branný den na VG

Ve třídách vyššího gymnázia probíhá Branný den.

28.6.2018

Sportovní den

Sportovní den pro NG v areálu Veslák

28.6.2018

Fresenius Kabi Hořátev CZ s.r.o.

29.6.2018

Slavnostní zakončení školního roku

Ke slavnostnímu zakončení školního roku, které bude v režii Studentského parlamentu, se sejdou všichni žáci i všichni zaměstnanci školy na školním nádvoří (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu). Na programu jsou proslovy, vystoupení kapely Huafi a předání růží všem zaměstnancům. (Vysvědčení se budu vydávat v kmenových učebnách až 2. vyučovací hodinu).

Aktuální informace

29.06.2018

každé pondělí 9:00 - 11:00 hod. Průkazky na dopravu potvrzujeme až na začátku školního roku v září.

21.05.2018

Zápis z úvodní schůzky rodičů 6/6/2018 najdete zde.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 8. 11. 1923 v Nymburce, kde také prožil celý život (zemřel 29. 1. 1999).

Anketa

 
Má podle vás smysl existence osmiletých gymnázií?
ano 79 %
ne 21 %
Celkový počet hlasů: 792
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Pomník Husa

5. červenec 1903

V Praze na Staroměstském náměstí byl položen základní kámen k pomníku M. Jana Husa.

Nejčtenější

23.06.2018

Loď je součástí vodákova těla. Jako má vodák oči, aby se těšil z toho, že vidí, má loď, aby se těšil z toho, že plave. Vodák bez lodi není kompletní…

Tuto vodáckou pravdu se vydali studenti 7MA a 3.A hledat na řeku Sázavu. 

celý článek
20.06.2018

Comme chaque année, les 6XA francophones ont profité d’une belle journée nuageuse et froide pour aller en balade à PragueLe but de cette promenade n’était pas seulement d’arpenter les rues envahies de touristes, mais de découvrir d’autres endroits inexplorés de la capitale.

celý článek
17.06.2018

V pátek 15.6. jsme se vydali na cvičnou expedici do Tuchomi ve složení Jarča Mrázová, Eliška Prášilová, Kuba Furgalák a Matěj Novák. Účelem této akce bylo vyzkoušet naše dovednosti a doladit detaily před ostrou expedicí, na kterou vyrazíme poslední týden v červnu do Uherského Hradiště. 

celý článek
 
Albert Einstein: Vyvarujme se předkládat mladému člověku úspěch jako životní cíl.