Časový plán akcí školy

září
26.9.2017

Třídní schůzky nastupujících ročníků

listopad
14.11.2017

Třídní schůzky

Významní absolventi

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.

Čestný absolvent v roce 2003.

Narodil se 23. 7. 1929. Bezprostředně po únoru 1948, jako student posledního ročníku gymnázia, byl vyloučen ze studia na státním reálném gymnáziu v Nymburce z politických důvodů.