Časový plán akcí školy

srpen
27.8.2019

Seminář Efektivní komunikace

Seminář pro učitele zaměřen na komunikační dovednosti.

září
3.9.2019

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

3.9.2019 - 4.9.2019

Bronzová expedice DofE

bronzová expedice studentek QB

3.9.2019 - 6.9.2019

Adaptační kurz 1A

Adaptační kurz první ročníku čtyřletého studia v Rokytnici nad Jizerou.

5.9.2019

Informační schůzka GRV - koordinátoři EVVO

Informační schůzka pro koordinátory EVVO před zahraniční stáží.

6.9.2019 - 10.9.2019

Adaptační kurz - prima A

Adaptační kurz třídy prima A v Rokytnici nad Jizerou

6.9.2019

Závody dračích lodí pro SŠ

V pátek 6.9. se konají v Praze závody dračích lodí pro SŠ.

7.9.2019

Muzeum a galerie Starý mlýn ve Františkově

8.9.2019

Sklárna Harrachov

9.9.2019

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

9.9.2019 - 13.9.2019

Letní soustředění vítězů SOČ III 2019

Sdružení na podporu talentované mládeže ČR pozvalo loňského úspěšného sočkaře Filipa Touše (ze současné 7MA - v červnu obsadil na republikové přehlídce v Opavě 3. místo v oboru informatika) na týdenní soustředění vítězů SOČ do Brna. Akce je určena vysoce pokročilým středoškolákům a slibuje jim metodickou a taktickou přípravu na účast v zahraničních soutěžích. Zároveň se dozví, jak napsat odborný článek (v cizím jazyce) a jak ho protlačit v recenzním řízení do některého ze zahraničních (nebo domácích) odborných časopisů k publikaci. Naučí se, jak vystoupit na vědecké konferenci, jak sestavit poster o svém výzkumu dle mezinárodních standardů a jak správně prezentovat před publikem. Součástí kurzu bude exkurze na vědecká pracoviště v Brně. Kurz se koná na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

10.9.2019

Opravné maturitní zkoušky - podzimní termín

Ve škole probíhají opravné maturitní zkoušky.

10.9.2019 - 14.9.2019

Adaptační kurz - prima B

Adaptační kurz třídy prima B v Rokytnici nad Jizerou

10.9.2019

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

Na začátku nového školního roku proběhne schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody ve 2. pololetí loňského školního roku. Kromě toho tam budeme hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů (např. vysvědčení učitelům) a o uskutečněných krocích při přípravě oslav 30. výročí sametové revoluce. O velké přestávce v ředitelně.

11.9.2019

Sklárna Harrachov

12.9.2019

Klub Návrat do 20. století

Na škole začne působit klub pro zájemce z řad žáků sekund a tercií zajímajících se o židovskou problematiku, zejména problematiku holokaustu.

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. ve 14:10 v učebně č. 38.

 

12.9.2019

Muzeum a galerie Starý mlýn ve Františkově

12.9.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání s aktuálním ministrem školství, panem Robertem Plagou. Setkání moderuje paní Markéta Literová. Začátek akce je v 16,30 hod. 

13.9.2019

Den DofE

Tradiční akce, která slouží pro získání nových zájemců. Proběhne beseda s ambasadorkou programu Eliškou Vašířovou a výstava profilů stávajících účastníků. Během 1. a 2. vyučovací hodiny.

13.9.2019

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

14.9.2019

Dny evropského kulturního dědictví

V rámci dnů EKD bude v době od 1:00 do 16:00 hod zpřístupněna věž Gymnázia Bohumila Hrabala! Vchod vrátky u "vily" z ulice Resslova. Těšíme na Vaši návštěvu!

15.9.2019 - 21.9.2019

Zahraniční stáž EVVO - GRV Polsko

Zahraniční stáž  EVVO - GRV Polsko

16.9.2019

1. představení KMD 1

16. 9. 2019 – pondělí – začátek v 19:00 

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4

KDE: DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tajny-denik-adriana-molea-ve-veku-13-a/

Délka představení: 2 hodiny 30 minut

Odjezd: v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (Na Place), Ostrá (U Kina), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici a na Husově náměstí – parkoviště z Jedličkovy ulice)

16.9.2019

Veletrh mimoškolních aktivit

Přehlídku toho, co se ve škole a kolem ní děje nepovinného. Nabídku volnočasových aktivit, kroužků a klubů, do nichž se mohou také zapojit, uspořádá pro nově nastupující třídy 1PAB+1A Studentský parlament. O velké přestávce je veletrh přístupný všem, v průběhu 4. vyučovací hodiny se na něm vystřídají nastupující třídy s jejich vyučujícími.

16.9.2019 - 20.9.2019

Geologický kurz 6XA

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

17.9.2019

Jednání předsednictva RSG

Předsednictvo RSG se schází v 17 hodin v restauraci Katovna.

18.9.2019

Přednáška "Vesmír"

Přednáška našeho předního fyzika prof. RNDr. Petra Kulhánka na téma vesmír.

20.9.2019

Mezinárodní den jazyků

Studenti FRJ oslaví mezinárodní den jazyků.

23.9.2019 - 25.9.2019

Berlín

zájezd do Berlína pro vybrané studenty

23.9.2019

CORNY Středoškolský atletický pohár

V pondělí 23.9. se na atletickém stadionu v Nymburce koná CORNY Středoškolský atletický pohár.

24.9.2019

Petit déjeuner s AF Pardubice

Studenti FRJ z VG připravující se na DELF se zúčastní Petit déjeuner s AF Pardubice.

24.9.2019

Petit déjeuner DELF v Hradci Králové

Vybraní studenti FRJ si vyzkouší nanečisto zkoušky DELF B1 a B2 během setkání, které pořádá Francouzská aliance Pardubice v Hradci Králové.

24.9.2019

Úvodní třídní schůzky - 1A a prim

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků do prim a 1A se konají od 17:00 do 19:00 v budově školy.

25.9.2019

Podzimní exkurze Zeměpisného semináře

Zeměpisnou exkurzi na zajímavé místo v Čechách podniknou frekventanti předmaturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem. Cílem bude Čáslavsko s bývalou Berlovou vápenkou u Závratce a se zříceninou hradu Lichnice. Tematické zaměření na geografii těžby a zpracování vápence, geomorfologii Dlouhé meze a Železných hor a železniční a drážní dopravu (někdejší nákladní lanovka).

26.9.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Projekt Centrum natura zve 26.9.2019 učitele chemie na seminář Barvy v chemii. Setkání povedou Mgr. Marie Stojarová a Mgr. Vladimíra Kolbabová. Začíná ve 14:30.

26.9.2019

Rotary World Marathon Challenge

Štafetový závod žáků ZŠ a víceletých gymnázií - koná se v rámci akcí na podporu vymícení dětské obrny u příležitosti Worl Polio Day. Akce se koná na atletickém stadionu Sportovního centra v Nymburce. Zahájení v 10:00 hod.

WMC získal záštitu předsedy Českého olympijského výboru, pana Jiřího Kejvala.

26.9.2019

Okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 26.9. se v Lysé nad Labem koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ.

30.9.2019 - 4.10.2019

Geologický kurz 2.A

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2019

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 17. 10. 2019 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce.

říjen
2.10.2019

Beseda s absolventem školy dr. Zdeňkem Havlasem

Beseda s RNDr. Zdeňkem Havlasem, DrSc., významným absolventem naší školy, místopředsedou Akademie věd ČR, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 2. října 2019 od 17 hodin. Při besedě se můžeme těšit na vzpomínky pana doktora Havlase na jeho středoškolská léta, ale dotážeme se i na peripetie jeho pozdější vědecké kariéry v oboru kvantové a výpočetní chemie. Dr. Havlas má také svůj "medailon absolventa" na našem školním webu. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Rozhodně nemusí jít jen o odborníky na chemii nebo fyziku. :-)
V závěru besedy bude první příležitost, kdy se přítomní absolventi gymnázia budou moci poradit o prvních krocích směřujících k založení Alumni klubu gymnázia, tedy organizaci absolventů s právní osobností (subjektivitou), fungující při škole třeba jako Rodičovské sdružení.

3.10.2019

Obecní dům - "Nezlomní - Od Franze Kafky po sametovou revoluci"

4.10.2019

Workshop ZÍTRA CELÁ ZEMĚ (POST BELLUM) 4KA

6.10.2019 - 13.10.2019

Projekt Edison

V rámci projektu Edison budou od pondělí 7. 10. do pátku 11.10. 2019 na naší škole působit zahraniční univerzitní studenti, kteří našim studentům představí ve svych prezentacích a programech své země.Tito hosté budou ubytování v rodinách z řad dobrovolníků z naší školy.

7.10.2019 - 11.10.2019

Geologický kurz 6XB

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

8.10.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání se senátory Tomášem Czerninem a Jiřím Růžičkou. Tématem setkání je opět problematika vzdělávání. Setkání moderuje Jiří Kuhn. Začátek akce je v 16,30 hod. 

10.10.2019

Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně ZŠ

Workshopu na PřF UJEP v souvilosti s uvedením nového žákovského atlasu pro NG se zúčastní prof. Černá a prof. Soukup.

16.10.2019

Workshop ZÍTRA CELÁ ZEMĚ (POST BELLUM) 4KB

17.10.2019 - 19.10.2019

Podzimní škola učitelů chemie

Páté podzimní školy se zúčastní M. Švehlová.

17.10.2019

Přehlídka SŠ na Nymbursku (Burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Soukup a Stojarová.

17.10.2019

1. Den otevřených dveří

23.10.2019

Čtyři příběhy revoluce (POST BELLUM)

23.10.2019

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septim a 3. A navštíví cukrovar v Dobrovici.

29.10.2019 - 30.10.2019

Podzimní prázdniny

listopad
6.11.2019

Beseda s absolventem školy prof. Karlem Rýdlem

Beseda s prof. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc., významným absolventem naší školy, děkanem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 6. listopadu 2019 od 17 hodin. Při besedě se můžeme těšit na vzpomínky pana profesora Rýdla na jeho středoškolská léta, ale zeptáme se i na průběh jeho pozdější vědecké kariéry v oboru pedagogiky, výchovy a organizace školství. Prof. Rýdl má také svůj "medailon absolventa" na našem školním webu. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Ze studentů především těm, kteří plánují po maturitě pokračovat ve zvoleném oboru studia na některé filozofické fakultě.
V závěru besedy bude opět příležitost, kdy se přítomní absolventi gymnázia budou moci poradit o dalších krocích směřujících k založení Alumni klubu gymnázia, tedy organizaci absolventů s právní osobností (subjektivitou), fungující při škole třeba jako Rodičovské sdružení.

12.11.2019

Třídní schůzky

Třídní schůzky RSG se konají od 17:30 do 19:30 v budově školy

15.11.2019 - 17.11.2019

Sympózium učitelů FRJ

Učitelé FRJ se zúčastní sympózia SUF v Poděbradech.

19.11.2019 - 22.11.2019

Zkoušky DELF

Zkoušky DELF pro studenty FRJ se uskuteční na Gymnáziu B. Hrabala a v AF Pardubice

21.11.2019

Celostátní kolo DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE GYMNÁZIÍ v Chebu

28.11.2019 - 1.12.2019

Seminář II. stupně Holokaust ve vzdělávání v Památníku Terezín

prosinec
13.12.2019

Umění dlouhého století

18.12.2019

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Akce je nabízena studentům 3. ročníku VG.

19.12.2019

Umění dlouhého století

23.12.2019 - 3.1.2020

Vánoční prázdniny

leden
14.1.2020

2. Den otevřených dveří

17.1.2020

Je to ještě zeměpis?

Čtyřdenního školení v Praze obsahujícího praktické ukázky zapojení metod kritického myšlení do geografické výuky na NG se za PK ZEM zúčastní prof. Černá a Jeníková. Vzdělávací akci pořádá Kritické myšlení, z. s.

31.1.2020

Pololetní prázdníny

únor
12.2.2020

3. Den otevřených dveří

24.2.2020 - 1.3.2020

Jarní prázdniny

březen
12.3.2020 - 13.3.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

27.3.2020

Nostrifikační zkoušky

31.3.2020

Nostrifikační zkoušky

duben
2.4.2020 - 3.4.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

9.4.2020 - 10.4.2020

Velikonoční prázdniny

14.4.2020

Pohybové obrázky aneb o filmové hudbě

14.4.2020

Výstava NG Praha

15.4.2020

Pohybové obrázky aneb o filmové hudbě

15.4.2020

Výstava NG Praha

28.4.2020

Třídní schůzky

Třídní schůzky RSG se konají od 17:30 do 19:30 v budově školy.

květen
14.5.2020 - 15.5.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

25.5.2020 - 29.5.2020

Ekologický kurz 4KA Krásensko

Kurz je určen pro studenty kvart.

červen
1.6.2020 - 5.6.2020

Ekologický kurz BiS 3. ročník

Ekologický kurz je určen pro studenty BiS.

4.6.2020

Botanicus v Ostré

4.6.2020

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

5.6.2020

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

5.6.2020

Botanicus v Ostré

červenec
1.7.2020 - 31.8.2020

Letní prázdniny

Aktuální informace

11.09.2019

úterý 24/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
08.09.2019

Beseda s významným absolventem školy, místopředsedou Akademie věd ČR, se uskuteční ve středu 2. října 2019 od 17 hodin. Podrobnosti

05.09.2019

Podívejte se, co nového a zajímavého přináší Vaše karta ISIC.

Významní absolventi

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. (*1929), zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia (v posledním ročníku byl 21. 2. 1948 vyloučen ze studia z politických důvodů)

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 11 %
Vcelku dobré 26 %
Nic moc... 15 %
Hrůza! 48 %
Celkový počet hlasů: 128
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Nový arcibiskup z Canterbury

12. únor 1903

V Canterburské katedrále byl slavnostně uveden do úřadu nový primas anglikánské církve. 

Nejčtenější

03.09.2019

Tradiční akcí byl zahájen školní rok. Studentský parlament připravil uvítání nových žáků a učitelů na školním dvoře. Noví studenti otiskli své dlaně na budoucí prapor své třídy a spolu se svými třídními učiteli zapózovali fotografům. Akci provázelo krásné počasí.

celý článek
07.09.2019

Pouhých 25 setin sekundy od titulu mistrů republiky!!!

Závody juniorských posádek byly do programu Mistrovství republiky dračích lodí poprvé zařazeny v roce 2016. Již od prvního ročníku závodily v této kategorii převážně školní posádky. Občas si tímto závodem obohatí závěr sezony různé oddíly vodních slalomářů, nebo rychlostních kánoistů. V letošním roce závodilo v krásném prostředí olympijského centra v Račicích 11 posádek. Posádka našeho gymnázia složená ze studentů 5XA a 6XB vylovila z vod račického kanálu fantastické druhé místo a titul vícemistrů České republiky. 

celý článek
06.09.2019

Komu je služba určena?

Studentům, personálu školy, rodičům.

Jak tato myšlenka vznikla?

Potřebu začlenění školního psychologa či sociálního pedagoga vnímá vedení školy i rodiče žáků delší dobu. Její potřebu si uvědomují i studenti. Na jednání Rady školy se často řešily problémy, kterým by cílená pomoc psychologa mohla předejít. Právě na popud členů Rady školy a zejména studentů vznikla nabídka ze strany rodičů v této věci pomoci.

Původně mlhavá představa o možnostech a formě spolupráce vznikla díky iniciativě pana Petra Plaňanského dohoda mezi vedením gymnázia a nymburskými církvemi o pravidelné cílené podpoře žáků a učitelů školy. Ale nejen jich! Službu mohou využít i rodiče našich žáků. Služba je poskytována bezplatně, a je k dispozici těm, kdo ji potřebují a rozhodnou se jí využít.

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.