Časový plán akcí školy

srpen
27.8.2019

Seminář Efektivní komunikace

Seminář pro učitele zaměřen na komunikační dovednosti.

září
3.9.2019

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

3.9.2019 - 6.9.2019

Adaptační kurz 1A

Adaptační kurz první ročníku čtyřletého studia v Rokytnici nad Jizerou.

3.9.2019 - 4.9.2019

Bronzová expedice DofE

bronzová expedice studentek QB

5.9.2019

Informační schůzka GRV - koordinátoři EVVO

Informační schůzka pro koordinátory EVVO před zahraniční stáží.

6.9.2019

Závody dračích lodí pro SŠ

V pátek 6.9. se konají v Praze závody dračích lodí pro SŠ.

6.9.2019 - 10.9.2019

Adaptační kurz - prima A

Adaptační kurz třídy prima A v Rokytnici nad Jizerou

7.9.2019

Muzeum a galerie Starý mlýn ve Františkově

8.9.2019

Sklárna Harrachov

9.9.2019 - 13.9.2019

Letní soustředění vítězů SOČ III 2019

Sdružení na podporu talentované mládeže ČR pozvalo loňského úspěšného sočkaře Filipa Touše (ze současné 7MA - v červnu obsadil na republikové přehlídce v Opavě 3. místo v oboru informatika) na týdenní soustředění vítězů SOČ do Brna. Akce je určena vysoce pokročilým středoškolákům a slibuje jim metodickou a taktickou přípravu na účast v zahraničních soutěžích. Zároveň se dozví, jak napsat odborný článek (v cizím jazyce) a jak ho protlačit v recenzním řízení do některého ze zahraničních (nebo domácích) odborných časopisů k publikaci. Naučí se, jak vystoupit na vědecké konferenci, jak sestavit poster o svém výzkumu dle mezinárodních standardů a jak správně prezentovat před publikem. Součástí kurzu bude exkurze na vědecká pracoviště v Brně. Kurz se koná na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

9.9.2019

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

10.9.2019

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

Na začátku nového školního roku proběhne schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody ve 2. pololetí loňského školního roku. Kromě toho tam budeme hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů (např. vysvědčení učitelům) a o uskutečněných krocích při přípravě oslav 30. výročí sametové revoluce. O velké přestávce v ředitelně.

10.9.2019 - 14.9.2019

Adaptační kurz - prima B

Adaptační kurz třídy prima B v Rokytnici nad Jizerou

10.9.2019

Opravné maturitní zkoušky - podzimní termín

Ve škole probíhají opravné maturitní zkoušky.

11.9.2019

Sklárna Harrachov

12.9.2019

Klub Návrat do 20. století

Na škole začne působit klub pro zájemce z řad žáků sekund a tercií zajímajících se o židovskou problematiku, zejména problematiku holokaustu.

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. ve 14:10 v učebně č. 38.

 

12.9.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání s aktuálním ministrem školství, panem Robertem Plagou. Setkání moderuje paní Markéta Literová. Začátek akce je v 16,30 hod. 

12.9.2019

Muzeum a galerie Starý mlýn ve Františkově

13.9.2019

Den DofE

Tradiční akce, která slouží pro získání nových zájemců. Proběhne beseda s ambasadorkou programu Eliškou Vašířovou a výstava profilů stávajících účastníků. Během 1. a 2. vyučovací hodiny.

13.9.2019

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

14.9.2019

Dny evropského kulturního dědictví

V rámci dnů EKD bude v době od 1:00 do 16:00 hod zpřístupněna věž Gymnázia Bohumila Hrabala! Vchod vrátky u "vily" z ulice Resslova. Těšíme na Vaši návštěvu!

15.9.2019 - 21.9.2019

Zahraniční stáž EVVO - GRV Polsko

Zahraniční stáž  EVVO - GRV Polsko

16.9.2019

Veletrh mimoškolních aktivit

Přehlídku toho, co se ve škole a kolem ní děje nepovinného. Nabídku volnočasových aktivit, kroužků a klubů, do nichž se mohou také zapojit, uspořádá pro nově nastupující třídy 1PAB+1A Studentský parlament. O velké přestávce je veletrh přístupný všem, v průběhu 4. vyučovací hodiny se na něm vystřídají nastupující třídy s jejich vyučujícími.

16.9.2019 - 20.9.2019

Geologický kurz 6XA

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

16.9.2019

1. představení KMD 1

16. 9. 2019 – pondělí – začátek v 19:00 

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4

KDE: DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tajny-denik-adriana-molea-ve-veku-13-a/

Délka představení: 2 hodiny 30 minut

Odjezd: v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (Na Place), Ostrá (U Kina), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici a na Husově náměstí – parkoviště z Jedličkovy ulice)

17.9.2019

Jednání předsednictva RSG

Předsednictvo RSG se schází v 17 hodin v restauraci Katovna.

18.9.2019

Přednáška "Vesmír"

Přednáška našeho předního fyzika prof. RNDr. Petra Kulhánka na téma vesmír.

20.9.2019

Mezinárodní den jazyků

Studenti FRJ oslaví mezinárodní den jazyků.

23.9.2019

CORNY Středoškolský atletický pohár

V pondělí 23.9. se na atletickém stadionu v Nymburce koná CORNY Středoškolský atletický pohár.

23.9.2019 - 25.9.2019

Berlín

zájezd do Berlína pro vybrané studenty

odjezd v 6.00 od školy, 6.10 Kostomlaty, 6.20 Lysá nad Labem Husovo náměstí

návrat ve středu mezi 20.00 - 21.00

24.9.2019

Petit déjeuner DELF v Hradci Králové

Vybraní studenti FRJ si vyzkouší nanečisto zkoušky DELF B1 a B2 během setkání, které pořádá Francouzská aliance Pardubice v Hradci Králové.

24.9.2019

Úvodní třídní schůzky - 1A a prim

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků do prim a 1A se konají od 17:00 do 19:00 v budově školy.

25.9.2019

Okresní kolo v basketbale 3x3 pro SŠ

Ve středu 25.9. se v hale ZŠ Komenského odehraje okresní kolo v basketbale pro SŠ.

25.9.2019

Podzimní exkurze Zeměpisného semináře

Zeměpisnou exkurzi na zajímavé místo v Čechách podniknou frekventanti předmaturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem. Cílem bude Čáslavsko s bývalou Berlovou vápenkou u Závratce a se zříceninou hradu Lichnice. Tematické zaměření na geografii těžby a zpracování vápence, geomorfologii Dlouhé meze a Železných hor a železniční a drážní dopravu (někdejší nákladní lanovka).

26.9.2019

Klub moderní historie - návštěva židovského hřbitova v Kovanicích

Exkurze se uskuteční v případě příznivého počasí.

26.9.2019

Okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 26.9. se v Lysé nad Labem koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ.

26.9.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Projekt Centrum natura zve 26.9.2019 učitele chemie na seminář Barvy v chemii. Setkání povedou Mgr. Marie Stojarová a Mgr. Vladimíra Kolbabová. Začíná ve 14:30.

26.9.2019

Rotary World Marathon Challenge

Štafetový závod žáků ZŠ a víceletých gymnázií - koná se v rámci akcí na podporu vymýcení dětské obrny u příležitosti World Polio Day. Akce se koná na atletickém stadionu Sportovního centra v Nymburce. Zahájení v 10:00 hod.

WMC získal záštitu předsedy Českého olympijského výboru, pana Jiřího Kejvala.

27.9.2019 - 29.9.2019

Zájezd pedagogického sboru - Sasko

Společný zájezd učitelů - Míšeň a Drážďany

27.9.2019

Dějiny jako trauma. Tragické události dějin ve vzdělávání (Lety u Písku)

27.9.2019

1. zasedání Studentského parlamentu

1. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 2. hodinu (tj. od 8:40) v učebně č. 21 v pátek 27. září 2019. Zúčastní se jej poprvé také zástupci z nově nastoupivších tříd 1PAB+1A. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Účast všech je nutná. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

27.9.2019

Městská knihovna Nymburk - PA, PB

Třídy 1PAB navštíví Městskou knihovnu v Nymburce v doprovodu svých třídních profesorek.

30.9.2019

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 17. 10. 2019 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce.

30.9.2019 - 4.10.2019

Geologický kurz 2.A

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2019

DVPP - Jak rozeznat autismus

Národní ústav pro autismus - "Jak rozeznat autismus - Modul 3: Dospělý věk", přednášející PhDr. Kateřina Thorová Ph.D.

říjen
2.10.2019

Beseda s absolventem školy dr. Zdeňkem Havlasem

Beseda s RNDr. Zdeňkem Havlasem, DrSc., významným absolventem naší školy, místopředsedou Akademie věd ČR, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 2. října 2019 od 17 hodin. Při besedě se můžeme těšit na vzpomínky pana doktora Havlase na jeho středoškolská léta, ale dotážeme se i na peripetie jeho pozdější vědecké kariéry v oboru kvantové a výpočetní chemie. Dr. Havlas má také svůj "medailon absolventa" na našem školním webu. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Rozhodně nemusí jít jen o odborníky na chemii nebo fyziku. :-)
V závěru besedy bude první příležitost, kdy se přítomní absolventi gymnázia budou moci poradit o prvních krocích směřujících k založení Alumni klubu gymnázia, tedy organizaci absolventů s právní osobností (subjektivitou), fungující při škole třeba jako Rodičovské sdružení.

3.10.2019

Schůzka autorů prací spolupracujících s externisty

O velké přestávce v učebně č. 55 se koná schůzka Mz a Sk sloužící k získání informací o externích pracovištích a externistech, kteří konzultují na škole sepisované studentské práce.

3.10.2019

Obecní dům - "Nezlomní - Od Franze Kafky po sametovou revoluci"

4.10.2019

Workshop ZÍTRA CELÁ ZEMĚ (POST BELLUM) 4KA

6.10.2019 - 13.10.2019

Projekt Edison

V rámci projektu Edison budou od pondělí 7. 10. do pátku 11.10. 2019 na naší škole působit zahraniční univerzitní studenti, kteří našim studentům představí ve svych prezentacích a programech své země.Tito hosté budou ubytování v rodinách z řad dobrovolníků z naší školy.

7.10.2019 - 11.10.2019

Geologický kurz 6XB

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

8.10.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání se senátory Tomášem Czerninem a Jiřím Růžičkou. Tématem setkání je opět problematika vzdělávání. Setkání moderuje Jiří Kuhn. Začátek akce je v 16,30 hod. 

9.10.2019

Návštěva divadla - 2SAB

Třídy 2SA a 2SB navštíví 9. 10. 2019 představení "Jak jsem se ztratil" v Divadle V Dlouhé ulici v Praze.

10.10.2019

Krajské kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 10.10. se koná krajské kolo v přespolním běhu v Kutné Hoře.

10.10.2019

Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně ZŠ

Workshopu na PřF UJEP v souvislosti s uvedením nového žákovského atlasu pro NG se zúčastní prof. Černá a prof. Soukup.

11.10.2019

Norské fondy - informační seminář

Vedení školy se zúčastní semináře o možnostech využití tzv. norských fondů pro rozvoj školy.

11.10.2019

Rozumět dějinám: Velký příběh dějin Československa v období 1969-1989

14.10.2019 - 15.10.2019

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Zástupkyně ředitele a metodik minimální prevence se účastní vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem.

15.10.2019

2. představení KMD 1

15. 10. 2019 – úterý – začátek v 19:00 

GEORGE BERNARD SHAW: PYGMALION

KDE: DIVADLO NA VINOHRADECH

Více informací o představení na:

https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Pygmalion

Délka představení: 150 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (autobusová zastávka), Ostrá (U Kina), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici a na Husově náměstí - parkoviště z Jedličkovy ulice)

15.10.2019

Globální rozvoj vzdělávání v Polsku

16.10.2019

Workshop ZÍTRA CELÁ ZEMĚ (POST BELLUM) 4KB

17.10.2019 - 19.10.2019

Podzimní škola učitelů chemie

Páté podzimní školy se zúčastní M. Švehlová.

17.10.2019

1. Den otevřených dveří

17.10.2019

Přehlídka SŠ na Nymbursku (Burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. 

17.10.2019

Klub moderní historie: program Hanin kufřík (Židovské muzeum Praha)

17.10.2019

DOD BIO

DOD zajišťuje za komisi BIO prof. Barančík.

21.10.2019

Semiramis tercie (první blok)

Program primární prevence pro tercie

21.10.2019

Role vedení školy v adaptačním období začínajícího učitele

Zástupce ředitele školy RNDr. Lébl absolvuje vzdělávací akci na NIDV v Praze. 

21.10.2019

Setkání zástupců partnerských škol

Vedení školy se zúčastní pracovní schůzky v Hradci Králové. 

22.10.2019

Balet Bohemia - Carmen

Pro žáky nižšího gymnázia, 1A a kvint je připraveno baletní představení v Hálkově divadle.

23.10.2019

Čtyři příběhy revoluce (POST BELLUM)

23.10.2019

Seminář k organizaci maturitní zkoušky pro management škol

Zástupkyně ředitele se účastní semináře k organizaci maturitní zkoušky.

23.10.2019

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septim a 3. A navštíví cukrovar v Dobrovici.

24.10.2019

Seminář nakladatelství Hueber

Němčina kreativně a s elánem
školitel: paní Hutarová, nakladatelství Hueber

24.10.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Projektový tým Centrum Natura zve kolegy biology na další setkání. 24.10.2019 bude tématem "Měření intenzity fotosyntézy". Setkáním provedou Mgr. Michal Hrstka a Mgr. Tomáš Barančík.

24.10.2019

Jednání Sněmu delegátů RSG

29.10.2019 - 30.10.2019

Cesta do hlubin studia chemie

Akce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Sekce chemie, se zúčastní 2 studenti a pedagogický doprovod. V průběhu dvou dnů se představí všech šest chemických kateder s přednáškami na aktuální témata a ukázkovými laboratorními cvičeními s odborným vedením.

29.10.2019 - 30.10.2019

Podzimní prázdniny

listopad
1.11.2019

Krajské kolo LO

Pět nejúspěšnějších řešitelé nomimačního kola Logické olympiády z naší školy se zúčastní krajského semifinále této soutěže pořádané Mensou ČR.

1.11.2019 - 3.11.2019

Úklidová brigáda v Rokytnici

Od pátku 1/11 do neděle 3/11 proběhne závěrečná = úklidová brigáda před zimní sezónou.

2.11.2019

2. kolo Středoškolské futsalové ligy

V pondělí 2.12. se koná 2. kolo Středoškolské futsalové ligy ve Sportovním centru Nymburk.

4.11.2019

Minikopaná pro 6. a 7. třídu

V pondělí 4.11. se na hřišti ZŠ Juventa Milovice koná okresní kolo v minikopané pro 6. a 7. třídu.

4.11.2019

Okresní kolo v basketbale pro SŠ

V pondělí 4.11. se koná okresní kolo v basketbale pro SŠ. Turnaj se odehraje v hale Sportovního centra Nymburk.

4.11.2019

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Metodik minimální prevence se účastní vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem.

6.11.2019 - 8.11.2019

Tvůrčí dílna SOČ - Brno

Dvě zájemkyně z maturitního ročníku se zúčastní metodické přípravy na psaní práce Středoškolské odborné činnosti v Brně. Doprovodí je profesorka Mlázovská.

6.11.2019

Beseda s absolventem školy prof. Karlem Rýdlem

Beseda s prof. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc., významným absolventem naší školy, děkanem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 6. listopadu 2019 od 17 hodin. Při besedě se můžeme těšit na vzpomínky pana profesora Rýdla na jeho středoškolská léta, ale zeptáme se i na průběh jeho pozdější vědecké kariéry v oboru pedagogiky, výchovy a organizace školství. Prof. Rýdl má také svůj "medailon absolventa" na našem školním webu. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Ze studentů především těm, kteří plánují po maturitě pokračovat ve zvoleném oboru studia na některé filozofické fakultě.
V závěru besedy bude opět příležitost, kdy se přítomní absolventi gymnázia budou moci poradit o dalších krocích směřujících k založení Alumni klubu gymnázia, tedy organizaci absolventů s právní osobností (subjektivitou), fungující při škole třeba jako Rodičovské sdružení.

6.11.2019

Stříbrná ceremonie

Stříbrná ceremonie proběhne v Karolinu od 14.00

6.11.2019

KMD 2 (La, Su)

Skupina KMD 2 (La, Su) navštíví 6. 11. 2019 představení Edith  a Marlene v Divadle Pod Palmovkou. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17 hod. od školy, v 17:20 v Lysé - Litoli na autobusé zastávce pod nadjezdem. Návrat po obvyklé trase se zastávkou v Lysé na náměstí.

7.11.2019

Strategie 2030+

MŠMT představí dlouhodobou strategii vzdělávání ČR na konferenci v Praze.

7.11.2019

Projekt Centrum Natura

Zveme učitele biologie a přírodopisu na listopadový seminář projektu Natura. Tématem našeho badatelského setkání je Kaliperace, začínáme v 15:00. 

7.11.2019

Schůzka zájemců o soutěž DiscoverEU

Schůzka zájemců o soutěž DiscoverEU proběhne o velké přestávce (od 10:20 hodin) v učebně č. 77. Tři její výherci se podělí o svoje zkušenosti, poradí s přihlášením, technickou stránkou kolem jízdenky a zavzpomínají na svou cestu po Evropě.

7.11.2019

Oblastní turnaj ve hře PIŠQWORKY

Čtyři týmy si ve školním turnaji vybojovaly možnost zúčastnit se oblastního turnaje ve hře PIŠQWORKY .

8.11.2019

Írán - zahalená krása

11.00-12.00 multimediální program Írán - zahalená krása z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině. Vyučování končí po konci pořadu u kina Sokol cca ve 12,30 hod!

9.11.2019

Noční orientační běh

Ve čtvrtek 28.11. v 17h se na Ostrově koná tradiční Noční orientační běh dvojic. Zázemí závodu a vyhlášení vítězů proběhne v restauraci Na Žofíně.  

11.11.2019

Beseda s paní Hanou Hnátovou, rozenou Lustigovou

11.11.2019

1.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pondělí 11.11. se v hale Zimního stadionu NBK uskuteční 1.kolo Středoškolské futsalové ligy.

12.11.2019

Přednáška o absolventovi školy F. Fišerovi

Městská knihovna Lysá nad Labem pořádá v úterý 12. listopadu 2019 od 18 hodin přednášku z cyklu Univerzita volného času. Ing. Mgr. Josef Hák bude přednášet (žel náhodou právě v době třídních schůzek) o absolventovi naší školy Angeliku Františku Fišerovi, OP, lyském rodákovi, muži mnoha profesí a rolí. Byl římskokatolickým knězem, řeholníkem dominikánského řádu, překladatelem bible, historikem, muzejním pracovníkem, archeologem, trampem a šerifem trampské osady Ranch 7D na úbočí Jedlové v Lužických horách, atd. F. Fišer má také medailonek na webu školy. Přednáška v lyské knihovně bude vycházet z Fišerova kritického životopisu, který Ing. Hák sepsal a jako svou diplomovou práci obhájil na KTF Univerzity Karlovy v roce 2018.

12.11.2019

Třicet metrů sametu - Beseda s panem Janem Bubeníkem

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu

12.11.2019

Třídní schůzky

Třídní schůzky RSG se konají od 17:30 do 19:30 v budově školy

12.11.2019

Třicet metrů sametu - Beseda s absolventem školy panem Jaroslavem Kmentou

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu

13.11.2019

Nymburský historický podzim

Diskusní akce v rámci akcí "Třicet metrů sametu" s Karlem Hvížďalou, Janem Burianem a Zdeňkem Hazdrou od 18.00 v kině Sokol.

13.11.2019

Třicet metrů sametu - Beseda s panem Čuňasem Stárkem

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu

13.11.2019

Spoluprací k profesionalitě - mentoring

Kolegyně Plechlová a Grusová se účastní dalšího semináře vzdělávání mentorů.

14.11.2019

Inspirativní kavárna

MaS Svatojířský les pořádá ve foyeru Hálkova divadla další z řady setkání se zajímavými osobnostmi. Tentokrát je hostem Ing. Jiří Zíka, náměstek ředitelky CERMAT. Začátek je v 16:30 hod.

14.11.2019

Třicet metrů sametu - Filmový den

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu
projekce dobových filmů z doby tottality s diskusí a rozborem

14.11.2019

NÁVŠTĚVA NYMBURSKÉ SYNAGOGY - KLUB MODERNÍ HISTORIE

14.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR Praha BiS 3. ročník

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, napříč všemi vědeckými obory.

14.11.2019

Třicet metrů sametu - Fany a pes - projekce filmu s diskusí s panem Vandasem

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu

14.11.2019

Vědění mladým - konference v Pardubicích

Na Univerzitě v Pardubicích se koná přehlídka středoškolských prací. Z naší školy se zúčastní čtyři studenti se svými projekty, které budou prezentovat před odbornou veřejností.

15.11.2019 - 17.11.2019

Sympózium učitelů FRJ

Učitelé FRJ se zúčastní sympózia SUF v Poděbradech.

15.11.2019

Třicet metrů sametu - Setkání učitelů a studentů u lípy

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu

15.11.2019

Beseda s panem Petrem Havlíkem a Ondřejem Vetchým

Akce v rámci vzpomínek na Listopad ´89 - Třicet metrů sametu

18.11.2019

Minikopaná pro 8. a 9. třídu

V pondělí 18.11. se koná okresní kolo v minikopané pro 8. a 9. třídu. Turnaj pořádá ZŠ Juventa Milovice.

18.11.2019

Školní kolo dějepisné olympiády pro NG a VG

18.11.2019

Pátečníci

Setkání s Danielem Kroupou - Klub Pátečníků Praha

19.11.2019

3. představení KMD 1

19. 11. 2019 – úterý – začátek v 19:00 

David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ

DIVADLO POD PALMOVKOU

Více informací o představení na:

https://www.podpalmovkou.cz/inscenace-15-kralova-rec

Délka představení: 3 hodiny 5 minut

Odjezd: v 17:00 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

Uzavírka silnice II/272 (od semické křižovatky po obec Starý Vestec) by měla být do 7. 11. 2019, takže by se už mělo vystupovat ve Starém Vestci.

19.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR BiS 4. ročník

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, napříč všemi vědeckými obory.

19.11.2019

Základní školení programu DofE

Základní školení programu DofE 

Kdy?
19.11.2019, od 9:00 do 17:00

Kde?
Poděbradská 540/26, Praha 9

Vzdělávacím cílem tohoto školení je získání potřebných vědomostí a dovedností pro roli vedoucího skupiny a koordinátora místního centra DofE. Každá organizace potřebuje aspoň jednu osobu s tímto školením, aby se mohla stát místním centrem DofE. Může se jednat o jejího zaměstnance, ale také o dobrovolníka z řad samotných mladých lidí, rodičů či třeba absolventů DofE. 

19.11.2019

Zkoušky DELF A1

DELF A1 probíhají podle rozpisu v učebně 38.

20.11.2019

Krajské kolo v basketbale pro SŠ

Ve středu 20.11. se v hale Sportovního centra Nymburk koná krajské kolo v basketbale pro SŠ.

20.11.2019

Expediční školení programu DofE

Kdy?
20.11.2019, od 9:00 do 17:00

Kde?
Poděbradská 540/26, Praha 9, budova OKIN

Toto školení je určeno pro zájemce o vykonávání funkce školitele a hodnotitele dobrodružných expedic, což je jedna ze základních sekcí programu DofE. Zájemce o tyto funkce by měl mít znalost práce s mapou a orientace v terénu, měl by to být člověk outdoorově založený, ideálně se zkušenostmi se soběstačným cestováním, aby je mohl účastníkům DofE předávat.

20.11.2019

Zkoušky DELF A2

DELF A2 probíhají podle rozpisu v učebně 38

21.11.2019

Setkání vedení škol projektu Spoluprací k profesionalitě

Vedení školy se účastní setkání vedení škol na ŽŠ Dobříš.

21.11.2019

Celostátní kolo DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE GYMNÁZIÍ v Chebu

22.11.2019

2. zasedání Studentského parlamentu

2. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 5. hodinu (tj. od 11:35) v učebně č. 21 v pátek 22. listopadu 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence).

22.11.2019

Festival pedagogické inspirace

Vedení školy se účastní festivalu ke vzdělávání na ZŠ Kunratice.

23.11.2019 - 26.11.2019

XII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

XII. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze se za Studentský parlament gymnázia (a současně za právě se rodící nymburský městský parlament) zúčastní Daniela Hálová z 2A. Tématem je Svoboda 2019.

25.11.2019 - 26.11.2019

Republikové finále ISF WCS v basketbale 3x3

Ve dnech 25. až 26.11. se v Jindřichově Hradci koná republikové finále ISF WCS v basketbale 3x3 pro SŠ. Vítěz turnaje postupuje na Mistrovství světa škol.

25.11.2019

Finále Logické olympiády

Republikového finále Logické olympiády, kterou organizuje Menza ČR, se zúčastní Gabriela Hladká ze třídy 7MA.

26.11.2019

Okresní kolo ve volejbalu chlapců a dívek SŠ

V úterý 26.11. se koná okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek SŠ. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

26.11.2019

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Zástupkyně ředitele a metodik minimální prevence se účastní vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem.

27.11.2019

Lingvistická olympiáda

Lingvistická olympiáda je uspořádána pro VG.

27.11.2019

Krajský turnaj ve hře PIŠQWORKY

Postup do krajského turnaje vybojoval tým reprezentující naši školu a třídu 3TA. Turnaj se koná 27. 11. v Praze.

27.11.2019 - 29.11.2019

Školení IFP na téma CLIL a DNL ve výuce

Prof. Veisy a Kotyza se účastní školení o metodě CLIL na Francouzském institutu v Praze.

28.11.2019

Schůzka nováčků programu DofE

ve čtvrtek 28.11.2019 proběhne schůzka nových zájemců o program DofE, práce s ORB a rozdělení do expedičních skupin, expediční pravidla

6. vyučovací hodina, učebna 21

28.11.2019 - 1.12.2019

Seminář II. stupně Holokaust ve vzdělávání v Památníku Terezín

29.11.2019

Okresní kolo ve florbale chlapců - kategorie IV.

V pátek 29.11. se na ZŠ RAF Nymburk koná okresní kolo ve florbale chlapců pro kategorii IV. (8.-9.třídy ZŠ)

30.11.2019 - 1.12.2019

XIV. republikový sněm ČSU

XIV. republikový sněm České středoškolské unie zasedne v Praze. probírat se bude téma: Být či nebýt učitelem. Náš Studentský parlament budou na sněmu zastupovat J. Šantavý (6XA), A. Koukol (7MA) a V. Berný (7MB).

prosinec
2.12.2019

2.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pondělí 2.12. se ve Sportovním centru Nymburk koná 2. kolo SFL. 

3.12.2019

Prezentace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Prezentace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

pro žáky CHES 4 (St)

3.12.2019

Vánoční akademii Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce 2019

Rádi bychom vás pozvali na tradiční Vánoční akademii Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce 2019, která se uskuteční 3. 12. 2019 v Hálkově městském divadle Nymburk. Pro diváky je připraven pestrý program v podobě hudebních, tanečních a dramatických scén. Odpoledne proběhnou dvě stejná představení, od 15:00 a od 17:00. Součástí akce je charitativní prodej České Vánoce pro děti v Africe, kde studenti prodávají vlastnoručně vyrobené výrobky. Zároveň si budete moci zakoupit domácí cukroví od studentek z projektu DofE. Vstupenky na představení budou v prodeji od středy 13. 11. v Hálkově městském divadle Nymburk (každý den od 8:00 do 17:00, přes online prodej divadla, příp. i v infocentru divadla o víkendu). Cena vstupenky je 50,-Kč. Těšíme se na vás.

4.12.2019

PROGRAM BADATEL - ŽIDOVSKÉ MUZEUM PRAHA 5QA a 1A

5.12.2019

PROGRAM BADATEL - ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

5.12.2019

Projekt centrum Natura

Zveme kolegy biology na poslední setkání v rámci projektu Natura. Tématem na 5.12. je "Analýza DNA".

5.12.2019

Exkurze 1PA do Náprstkova muzea v Praze - výstava Na březích Nilu

6.12.2019

Exkurze 1PB do Náprstkova muzea v Praze - výstava Na březích Nilu

10.12.2019

Předání peněz za DofEbufetík

Předání peněz na Speciální škole v Poděbradech

10.12.2019

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Akce určena pro studenty BiV - obě studijní skupiny - prof. Svěcená i prof. Koreňová

10.12.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání s Annou Práškovou na téma Jak se vzdělává u protinožců! Začátek akce je v 16,30 hod. 

10.12.2019

Setkání partnerských gymnázií - Kralupy nad Vltavou

Akce určena pro vedení školy je cílena na výměnu zkušeností a příkladu dobré praxe. Součástí je setkání zástupců studentských parlamentů.

11.12.2019

Beseda s absolventkou školy ing. arch. Alenou Mocovou

Beseda s ing. arch. Alenou Mocovou, Ph.D., významnou absolventkou naší školy, autorkou projektu přístavby rizalitu naší školní budovy s výtahem, proslavenou vítězným projektem monumentální baziliky v Libreville (Gabon, Afrika), se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 11. prosince 2019 od 18 hodin. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Paní architektka přislíbila pro besedu mj. i komentované promítání ze svých pracovních cest do Gabonu a Senegalu.
V závěru besedy bude ještě porada o Alumni klubu gymnázia.

12.12.2019

Školní kolo konverzační soutěže v NEJ

12.12.2019

Klub moderní historie - Ohromný kotouč slunce - čtenářská lekce (POST BELLUM)

13.12.2019

Umění dlouhého století

16.12.2019

Vánoční volejbalový turnaj

V pondělí 16.12. se koná tradiční Vánoční volejbalový turnaj pro VG.

16.12.2019

4. představení KMD 1

16. 12. 2019 – pondělí – začátek v 19:00 

Alois a Vilém Mrštíkovi: MARYŠA

NÁRODNÍ DIVADLO

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!!!

Více informací o představení na:

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/11997?s=310#production_events

Délka představení: 1 hodina 45 minut bez přestávky

Odjezd: v 17:00 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

Uzavírka silnice II/272 (od semické křižovatky po obec Starý Vestec) by měla být do 7. 11. 2019, takže by se už mělo vystupovat ve Starém Vestci.

17.12.2019

Okresní kolo Florbal Challenge

V úterý 17.12. se koná v hale Sportovního centra Nymburk okresní kolo Florbal Challenge chlapců.

17.12.2019

Bronzová ceremonie

Bronzová ceremonie pro naše účastníky proběhne 17. 12. 2019 od 14 hodin v Brožíkově sále na Staroměstské radnici

18.12.2019

3. zasedání Studentského parlamentu

3. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 4. hodinu (tj. od 10:40) v učebně č. 21 ve středu 18. prosince 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Kdo se ze zástupců tříd nechce zúčastnit, musí to nahlásit přes parlamentní intranet Trello, jinak mu naskočí zameškaná hodina.

18.12.2019

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Akce je nabízena studentům 3. ročníku VG.

18.12.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo

Školní kolo Konverazční soutěže ve FRJ probíhá ve středu 18.12. od 3. do 5. vyučovací hodiny v kabinetu 41.

19.12.2019

Umění dlouhého století

Praha - Veletržní palác

20.12.2019

Vánoční filmová nadílka

Projektový den - učíme se filmem

23.12.2019 - 3.1.2020

Vánoční prázdniny

leden
5.1.2020 - 11.1.2020

LVVZ č.1

V termínu od 5.1. do 11.1. se koná LVVZ č.1. Účastní se studenti ze 4A a 8OA. Vedoucí kurzu prof. Lipták, instruktoři prof. Hrstka a J.Raška. 

6.1.2020

Školní kolo geologické olympiády 2020

Školní kolo Geologické olympiády 2020 se uskuteční online ve škole. Přihlášení soutěžící se sejdou 5. hodinu v počítačové učebně č. 39.

9.1.2020

Soutěž v recitaci

Školní kolo soutěže v recitaci na nižším gymnáziu proběhne ve čtvrtek 9. 1. 2020 sedmou a osmou vyučovací hodinu.

10.1.2020

Proměna managementu - konference

Zástupkyně ředitele se účastní konferencevěnované tématu managementu v Praze.

11.1.2020 - 17.1.2020

LVVZ č.2

V termínu 11.1. až 17.1. se koná LVVZ č.2. Účastní se třídy 8OB a 7MB. Vedoucí kurzu prof Miškovská, instruktoři prof. Martínková a M.Vodička.

14.1.2020

3.kolo Středoškolské futsalové ligy

V úterý 14.1. se v Kolíně koná 3.kolo Středoškolské futsalové ligy.

14.1.2020

2. Den otevřených dveří

14.1.2020

Pátečníci

Klub Pátečníků Praha - beseda s manželi Havlovými.

15.1.2020

Beseda Čas proměn pro žákyně prim

3. vyučovací hodina - primární prevence - beseda Čas proměn s paní Mgr. Alenou Blažkovou pro dívky z obou prim - Dospívání, hygiena a zdravý životní styl

15.1.2020

Spoluprací k profesionalitě - školení mentoring

Návštěva školy v Mnichovicích

15.1.2020

Okresní kolo dějepisné olympiády pro NG a VG

15.1.2020

Regionální kolo lingvistické olympiády

Regionálního kola lingvistické olympiády se v Praze zúčastní Gabriela Hladká (7MA) a Václav Novotný (4A).

16.1.2020

KMD 2 (La, Su)

KMD 2 - skupina prof. Lašové a Suchánkové - navštíví 16. 1. 2020 představení Revizor v Divadle ABC.

Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 16:55, od školy v 17:00, z Lysé - Litole v 17:20. Návrat po obvyklé trase.

16.1.2020

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání s předním neurologem a současně primářem na Yaleské univerzitě v USA MUDr. Martinem Jan Stránským, M.D, FACP. na téma "Technologie – pomocník, nebo zabiják lidstva?"

Akce se realizuje pod hlavičkou vzdělávacího projektu MAP II na Nymbursku.

začátek v 16,30 hod.

 

16.1.2020

Klub moderní historie: NENASTOUPILI - animovaný film a beseda

Animovaný film vytvořený žáky ZŠ Chocerady o skrývání židovské rodiny Weiszových, která nenastoupila do transportu je východiskem pro besedu s paní Evou Benešovou, rozenou Weiszovou.

17.1.2020 - 24.1.2020

LVVZ č.3

V termínu 17.11 až 24.1. se koná LVVZ č.3 pro třídy 7MA, 3A a 7MB. Vedoucí kurzu prof. Weissová, instruktoři prof. Mokrý a J.Raška.

21.1.2020

Krajské kolo Florbal Challenge pro SŠ - chlapci

V úterý 21.1. se v Praze koná krajské kolo ve Florbal Challenge v kategorii SŠ chlapců.

22.1.2020

Sextáni a druháci na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2020

Přihlášení zájemci ze tříd 6XA, 6XB a 2A vyrazí v tento určený den na veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2020 do pražských Letňan. Budou po předchozím přihlášení uvolněni z výuky, zodpovědnost za ně v tento den přeberou rodiče (zákonní zástupci). Na veletrhu získají informace o možnostech své profesní dráhy, které jim usnadní výběr seminářů pro předmaturitní ročník. PODMÍNKOU OMLUVENÍ ABSENCE JE SELFIE FOTOGRAFIE KAŽDÉHO PŘED BRÁNOU VELETRHU.

23.1.2020

Předmaturanti na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2020

Mnozí předmaturanti budou tento týden na lyžařském zájezdu. Nicméně zbylí zájemci ze tříd 7MA, 7MB a 3A se mohou přihlásit a vyrazit v tento určený den na veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2020 do pražských Letňan. Budou po předchozím přihlášení uvolněni z výuky, zodpovědnost za ně v tento den přeberou rodiče (zákonní zástupci), pokud již sami nejsou plnoletí. Na veletrhu získají informace o možnostech své profesní dráhy, které jim usnadní výběr maturitních předmětů a seminářů pro maturitní ročník. PODMÍNKOU OMLUVENÍ ABSENCE JE SELFIE FOTOGRAFIE KAŽDÉHO PŘED BRÁNOU VELETRHU.

23.1.2020

Klub moderní historie: NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI

AKCE KLUBU MODERNÍ HISTORIE

24.1.2020

Příprava maturitního plesu 8OB

24.1.2020 - 31.1.2020

LVVZ č.4

V termínu 24.1. až 31.1. se koná LVVZ č.4 pro třídy 5QA a 3TA. Vedoucí prof. Martínková, instruktoři prof. Svěcená a slečna Vosejpková.

24.1.2020

Okresní kolo fyzikální olympiády - kategorie E, F

Okresní kolo fyzikální olympiády - kategorie E, F

25.1.2020

Maturitní ples třídy 8OB

Obecní dům od 19.00 hod.

27.1.2020

Školní kolo biologické olympiády kat. C, D

Školní kolo biologické olympiády kat. C a D proběhne v pondělí 27.1.2020 během 5. a 6. vyučovací hodiny v laboratoři BIO.

27.1.2020 - 29.1.2020

Škomam 2020

Skupina studentů maturitního a předmaturitního ročníku se zúčastní Školy matematického modelování, kterou pořádá Katedra aplikované matematikyVŠB-TU Ostrava.

27.1.2020

Okresní kolo ve florbale pro SŠ - chlapci

V pondělí 27.1. se koná okresní kolo ve florbale chlapců pro SŠ. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu NBK.

28.1.2020

Okresní kolo ve florbale dívek - SŠ

V úterý 28.1. se koná okresní kolo ve florbale dívek SŠ v hale Zimního stadionu NBK.

28.1.2020

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro všechny kategorie se bude konat 1. hodinu v učebně č. 73. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky.

29.1.2020

Matematická olympiáda - Z9

Úspěšní řešitelé domácí části Matematické olympiády kategorie Z9 se zúčastní okresního kola této soutěže.

29.1.2020

Okresní kolo Geologické olympiády 2020

Okresní kolo GeO 2020 se koná online ve škole, 5. hodinu v počítačové učebně č. 39. Postupující soutěžící budou uvolněni z výuky na tuto hodinu.

30.1.2020

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se Městské knihovně v Nymburce koná diskusní setkání s panem s Bohumilem Kartousem, Spisovatelem, publicistou, řečníkem, moderátorem, „profesionálním provokatérem“, na téma "No Future – o budoucnosti vzdělávání". Zahájení v 17.30 hod. 

31.1.2020

Pololetní prázdníny

31.1.2020

Maturitní ples třídy 8OA

Obecní dům od 19.00 hod.

31.1.2020 - 7.2.2020

LVVZ č.5

V termínu od 31.1. do 7.1. se koná LVVZ č.5. Účastní se studenti ze 5QB a 3TA. Vedoucí kurzu prof. Hrstka, instruktoři prof. Weissová a M.Vodička. 

 
únor
3.2.2020

Bohumil Hrabal

3. února 1997 zemřel v Praze Bohumil Hrabal. 

4.2.2020

Kutná Hora - Jiří Trnka

5.2.2020

NIDV - školení - uvádějící učitel

Vzdělávání se účastní prof. Flesarová.

5.2.2020 - 6.2.2020

Spoluprací k profesionalitě - školení mentoring

Mentorského výcviku se zúčastní prof. Grusová a prof. Plechlová.

6.2.2020

5. představení KMD 1

6. 2. 2020 – čtvrtek – začátek v 18:00 

ZASNĚŽENÁ ROMANCE

swingová show plná tance, stepu a zpěvu s hudbou Glenna Millera.

KDE: DIVADLO BRODWAY

Více informací o představení na:

https://www.musical.cz/zpravy/praha/muzikal-zasnezena-romance-miri-do-divadla-broadway/

Délka představení: 2 hodiny 40 minut

Odjezd: už v 16:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (15:55), gymnázium (16:00); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

7.2.2020

Kutná Hora - Jiří Trnka

7.2.2020 - 14.2.2020

LVVZ č.6

V termínu od 7.2. do 14.2. se koná LVVZ č.6. Účastní se studenti ze 2A a 1A. Vedoucí kurzu prof. Poprová, instruktoři prof. Eliška a S.Eliška. 

7.2.2020

Vernier

Experimenty s Vernierem

11.2.2020

4. zasedání Studentského parlamentu

4. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 21 v úterý 11. února 2020. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence).

12.2.2020

Konverzační soutěž v angličtině - okresní kolo

Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině se koná 12. 2. 2020 v Poděbradech

12.2.2020

DVPP - Kazuistický seminář pro AP ze středních škol I.

12.2.2020

3. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 14.00 do 16.00 hod. 

13.2.2020

Prezentace české sekce v Nimes

Naše studentka Viktorie Antošová, které od letošního školního roku studuje v české sekci v Nîmes, představí své zkušenosti studentům FRJ z 3TA a 4KA.

13.2.2020

SKAV - kulatý stůl k problematice maturitní zkoušky

Kulatý stůl Stálé konference ve vzdělávání za účasti vedení GBHNB

14.2.2020

Fyziklání 2020

Fyziklání 2020 (Praha) - školu reprezentují dva pětičlenné týmy.

14.2.2020

Fyziklání 2020

Fyziklání 2020 (Praha) - školu reprezentují dva pětičlenné týmy.

14.2.2020 - 21.2.2020

LVVZ č.7

V termínu od 14.2. do 21.2. se koná LVVZ č.7. Účastní se studenti ze 6XA a 6XB. Vedoucí kurzu prof. Lipták, instruktoři prof. Hybler (od 17.2.) a M.Kouřík. Na dny 14. - 16.2. instruktor P. Mejzr.

14.2.2020

Fyziklání 2020

Fyziklání 2020 (Praha) - školu reprezentují dva pětičlenné týmy.

14.2.2020

Fyziklání 2020

Fyziklání 2020 (Praha) - školu reprezentují dva pětičlenné týmy.

14.2.2020 - 15.2.2020

Kurz badatelsky orientované výuky

Dvoudenního školení na Přf UK se zúčastní M. stojarová a L. Drlíková.

14.2.2020

Seminář pro učitele o aplikaci HistoryLab - pořádá ÚSTR Praha

15.2.2020

Maturitní ples třídy 4A

Obecní dům od 19.00 hod.

18.2.2020

Besedy s pracovníkem Úřadu práce ČR pro kvartány

Dvě besedy s pracovníkem Úřadu práce ČR pro kvartány z obou tříd o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhnou 4. a 5. vyučovací hodinu v učebně č. 67.

18.2.2020

Návštěva kolegů z Gymnázia Josefa Jungmana Litoměřice

Sdílení zkušeností s kolegy G v Litoměřicích. Setkání předsedů PK a vedení školy.

18.2.2020

KMD 2 (La, Su)

Skupina KMD 2 (Lašová, Suchánková) navštíví 18. 2. 2020 představení Lev v zimě v Divadle na Vinohradech.

Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17 hod. od školy, v 17:20 z Lysé-Litole z autobusové zastávky.

Návrat po obvyklé trase.

18.2.2020

Klub moderní historie: 3. ročník mimořádného programu Vím, co se stalo - Židovské muzeum Praha

Členová Klubu moderní historie se zúčastní 3. ročníku mimořádného programu v Židovském muzeu v Praze při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

19.2.2020

Besedy s pracovníkem Úřadu práce ČR pro maturanty

Tři besedy s pracovníkem Úřadu práce ČR pro maturanty ze všech tří tříd o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhne 4. až 6. vyučovací hodinu v učebně č. 67.

19.2.2020

Okresní kolo konverzační soutěže v NEJ

Místo konání: Dům dětí a mládeže Nymburk

Termín okresního kola: středa 19. 2. 2020

 Kategorie: I. A, I. B, II. A, II. B, III. A

Prezence: 8.00 – 8.15 hodin

Zahájení: 8.15 hodin

20.2.2020

Kvalifikace na RF v basketbale SŠ

Ve čtvrtek 20.2. se v hale ZŠ Komenského Nymburk koná kvalifikace na republikové finále v basketbale pro SŠ.

20.2.2020

Klub moderní historie - badatelská návštěva Státního okresního archivu v Lysé nad Labem

20.2.2020

Role vedení školy v adaptačním období nových učitelů - DVPP

Vzdělávání pro vedení školy - NIDV Praha

21.2.2020

DVPP - Inspirativní setkání (nejen) pro AP

24.2.2020 - 1.3.2020

Jarní prázdniny

březen
1.3.2020 - 7.3.2020

LVVZ č. 8

V termínu od 1.3. do 7.3. se koná LVVZ č.8. Účastní se studenti ze 4KB a 3TB. Vedoucí kurzu prof. Miškovská, instruktoři prof. Rossi a M.Kouřík.

2.3.2020

Okresní kolo Chemické olympiády

Okresní kolo kategorie D organizuje M. Stojarová.

2.3.2020

Hodiny moderní chemie

Program VŠCHT Praha pro studenty kvint, sext, 2. A a 1. A.

4.3.2020

Beseda s absolventkou školy doc. Jitkou Forstovou

Beseda s absolventkou školy, molekulární bioložkou a viroložkou doc. RNDr. Jitkou Forstovou, CSc., proběhne v učebně č. 2 od 18 hodin. Zváni jsou nejen učitelé a absolventi, ale také studenti biologických seminářů a včichni zájemci o problematiku geneticky modifikovaných organismů.

4.3.2020

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2020

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk.
Pro soutěž budou vyblokovány učebny č. 73 a 74 v rozsahu 1. až 4. hodina. Učebny č. 77 a 78 budou blokovány kromě toho ještě i 5. a 6. hodinu, aby měli soutěžící kde čekat na vyhlášení výsledků.
V hodnotící komisi zasedne za naši školu prof. Soukup.

4.3.2020

Pracovní schůzka výchovných poradců všech typů škol

Aktuální změny v legislativě - vyhláška o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

5.3.2020

KMD 2 - 4. představení

Skupina KMD 2(Lašová, Suchánková) navštíví 5. 3. 2020 představení Idiot v Divadle Rokoko.

Odjezd od Ekovody v 16:55, v 17:00 od školy, v 17:10 z Kostomlat, v 17:15 z Lysé Litole z autobusové zastávky pod nadjezdem. Zpáteční cesta jako obvykle.

6.3.2020

Badatelsky orientovaná výuka

Celodenního školení v Praze se zúčastní M. Stojarová.

6.3.2020

Porada účastníků ŠK SOČ 2020

Porada přihlášených účastníků Školní přehlídky SOČ 2020 s týmem garantů soutěže o velké přestávce v učebně č. 78. Probíraná témata: délka a obsah obhajoby, dress code, spisovný jazyk, problematika postupu, počtu postupujících prací v každém z oborů, pozvání na přehlídku v předtermínu dnes 5. a 6. hodinu

6.3.2020

Předtermín Školní přehlídky SOČ 2020

Předtermín Školní přehlídky SOČ 2020, při němž budou obhajovány práce přihlášené do oborů č. 10 Elektrotechnika a č. 11 Architektura a stavitelství, proběhne 5. a 6. hodinu v učebně č. 7 v přízemí školy. Jde o soutěžící, kteří 10. března nemohou být ve škole. Vážní zájemci z řad studentů předmaturitního ročníku o tyto obory se mohou po předchozím projednání s třídním učitelem (a se souhlasem a vědomím příslušného vyučujícího) buď z 5., nebo z 6. hodiny uvolnit a přijít se na obhajoby podívat. 5. HODINU BUDOU OBHAJOVÁNY 2 PRÁCE Z ARCHITEKTURY, TROJICE ELEKTROTECHNICKÝCH PRACÍ PŘIJDE NA ŘADU PŘEDEVŠÍM V 6. HODINĚ.
Podrobný rozpis s časy, jmény soutěžících a názvy prací
Prosíme soutěžící i přítomné spolužáky o dodržení tohoto dress code: zvolte nejlépe společenský oděv, rozhodně ne kraťasy, tepláky ani džíny.

7.3.2020 - 13.3.2020

LVVZ č.9

V termínu od 7.3. do 13.3. se koná LVVZ č.9. Účastní se studenti ze 4KA a 2A. Vedoucí kurzu prof. Svěcená, instruktoři J.Hybler.

9.3.2020

Antisemitismus, holocaust/šoa -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

9.3.2020

Antisemitismus, holocaust/šoa - seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

10.3.2020

Školní přehlídka SOČ 2020

Školní přehlídka SOČ 2020 proběhne na naší škole 10. března 2020. Společné slavnostní zahájení v přítomnosti hostů a vedení školy bude v učebně č. 77 od 8.00 hodin. V této učebně pak od 8.20 hodin do 14.20 hodin koná obhajoba prací zařazených do přírodovědné skupiny (za předsednictví paní prof. Mlázovské). Humanitní skupina prací bude obhajována před hodnotící komisí v učebně č. 78 ve stejnou dobu (a za předsednictví paní prof. Hantonové). V obou místnostech budou členové komisí pečlivě dbát na dodržení stanoveného časového harmonogramu, což je nezbytné jak kvůli členům komise samým, když budou odcházet učit do svých hodin, tak i proto, aby se zájemci z jiných tříd mohli uvolnit z výuky na konkrétní práci a čas, kdy se na ni dostane řada.

Pořadí soutěžních prací v přírodovědné komisi (učebna č. 77)

Pořadí soutěžních prací v humanitní komisi (učebna č. 78)

12.3.2020 - 13.3.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

13.3.2020 - 18.5.2020

Mimořádná opatření a nouzový stav

Po dobu mimořádných opatření a nouzového stavu je budova školy pro žáky uzavřena.

14.3.2020

|pokroky v BIO - PřF UK Praha

Akce určena pro učitelé BIO na půdě PřF UK v Praze.

16.3.2020

Náhradní termín školní přehlídky SOČ formou videokonference

V 15 hodin se formou videokonference koná poslední obhajoba Školní přehlídky SOČ 2020, práci bude obhajovat jedna maturantka, která byla v době řádného termínu ŠK SOČ 2020 nemocná. Jako diváci se obhajoby mohou zúčastnit ostatní sočkaři postupující do KK SOČ 2020 (pozvání dostali přes zvláštní Google učebnu).

28.3.2020

Bohumil Hrabal

28. března 1914 se v Brně narodil Bohumil Hrabal.  

28.3.2020

Mezinárodní den učitelů

duben
3.4.2020

5. zasedání Studentského parlamentu

5. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční online přes Google Hangouts Meet 2. hodinu (tj. od 8:40) v pátek 3. dubna 2020. Zúčastní se jej zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu, kterým bude ve čtvrtek večer rozeslán odkaz na virtuální konferenční místnost, kde se zasedání bude konat. Na zasedání budou uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Kdo se ze zástupců tříd nechce (nemůže) zúčastnit, musí to nahlásit přes parlamentní intranet Trello, jinak mu naskočí zameškaná hodina.

9.4.2020 - 10.4.2020

Velikonoční prázdniny

15.4.2020

Krajské kolo Geologické olympiády 2020

Krajské kolo letošního ročníku Geologické olympiády probíhá mimořádně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastní se i náhradníci, tj. celkem 11 našich studentů postupujících z OK. Na 3. vyučovací hodinu budou uvolněni z výuky na dálku (nezapočtená absence).

20.4.2020

PAMĚŤ PÍSNÍ - kinopříběhy -program POST BELLUM s Tomášem Klusem -přeloženo na podzim

21.4.2020

Stát Izrael a současnost - seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha - akce zrušena

26.4.2020

XV. republikový sněm ČSU (online)

XV. republikový sněm České středoškolské unie proběhne online od 14 hodin.

27.4.2020

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Do Krajského kola, které se tentokrát koná online v pondělí 27. dubna 2020, postoupil v kat. D z prvního místa Alexander Koukol (7MA) a ze 3. místa Petr Vilímek (6XA). Oba čeká klasická skladba úkolů, tedy práce bez atlasu, úlohy s atlasem a praktická část zeměpisné olympiády. Budou uvolněni z výuky na celý den (nezapočtená absence).

29.4.2020

Purple Comet

Purple Comet je online matematická týmová soutěž a díky tomu se může uskutečnit i nyní, kdy ostatní soutěže musely být zrušeny. Soutěžící z každého týmu budou spojeni virtuálně a za těchto neobvyklých podmínek změří své síly s matematickými úlohami.

 

květen
1.5.2020

Majáles 2020 - vzhledem ke karanténě ZRUŠEN

Termín tradiční oslavy studentského svátku byl stanoven na první máj 2020. Vzhledem k mimořádné situaci spojené s nařízenou karanténou bylo konání v tomto roce zrušeno.

4.5.2020 - 5.5.2020

Krajské kolo SOČ 2020

Krajské kolo SOČ ve Středočeském kraji pořádá 4. - 5. května 2020 v online podobě Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

7.5.2020 - 10.5.2020

Brigáda v Rokytnici

Oprava oken - učitelská brigáda 

12.5.2020

Distanční výuka (nejen) chemie

Webináře PřF  UK se zúčastní Miluše Švehlová.

14.5.2020

📌 Nostrifikační zkoušky

Nostrifikační zkoušky pro studenty-cizince

18.5.2020 - 19.6.2020

On-line výuka

Do konce školního roku pokračuje vyučování on-line formou.

20.5.2020

Distanční výuka (nejen) chemie

Webináře PřF  UK se zúčastní Miluše Švehlová.

22.5.2020

Nostrifikační zkoušky

Nostrifikační zkoušky pro studenty - cizince

23.5.2020 - 24.5.2020

Konference Elixír do škol (online)

Nadace depositum Bonum pořádá online Konferenci Elixír do škol pro učitele fyziky.

26.5.2020 - 27.5.2020

Prezenční konzultace pro maturanty

Ve škole probíhají konzultace pro studenty maturitního ročníku. Konzultace jsou věnované zejména přípravě na  maturitní zkoušky společné části. Součástí programu jsou jsou třídnické hodiny zaměřené na organizaci písemných i ústních maturitních zkoušek.

26.5.2020

Jednání sněmu delegátů RSG

Volby předsednictva RSG 

31.5.2020 - 2.6.2020

Brigáda - Rokytnice

červen
1.6.2020 - 2.6.2020

Písemné maturitní zkoušky společné části

Maturanti píší písemné maturitní zkoušky společné části dle jednotného testovacího schématu. Časový rozvrh zkoušek obdrželi studenti v pozvánce.

6.6.2020

XV. republikový sněm České středoškolské unie

Administrativní část XV. sněmu České středoškolské unie (jejímž je Studentský parlament členem) se koná ve Skautském institutu v Praze. Naši delegáti a členové Unie budou mj. volit nové předsednictvo sněmu i nová dozorčí rada Unie. (Veřejná diskuzní část sněmu proběhla online 26. dubna 2020.)

8.6.2020

Přijímací zkoušky na 4-leté studium

Termín přijímacích zkoušek pro 4-leté studium - pro uchazeče, kteří naši školu uvedli na 1. místě přihlášky

9.6.2020

Pracovní setkání poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji

Kariérní poradce pro studenty prof. Miroslav Soukup se v Praze zúčastní Pracovního setkání poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji.

9.6.2020

Přijímací zkoušky na 8-leté studium

Termín přijímacích zkoušek pro 8-leté studium - pro uchazeče, kteří naši školu uvedli na 1. místě přihlášky

9.6.2020

Chemsketch

Webináře PřF UK se zúčastní M. Švehlová.

11.6.2020 - 12.6.2020

Přípravná expedice koně

Pp, ES

12.6.2020 - 13.6.2020

Využití filmových výpovědí pamětníků holokaustu ve výuce - Památník Terezín

13.6.2020

Celostátní (online) přehlídka SOČ 2020

V Celostátní (online) přehlídce Středoškolské odborné činnosti budou své práce obhajovat ti soutěžící, kteří postoupili na republiku z KK SOČ.

15.6.2020 - 19.6.2020

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části

Maturanti skládají ústní zkoušky profilové a společné části.
Vzhledem k hygienickým opatřením jsou pro přítomnost na maturitní zkoušce stanovena zvláštní pravidla.

16.6.2020

Chemix

Webináře PřF UK se zúčastní M. Švehlová.

16.6.2020 - 17.6.2020

Bronzová expedice DofE

Účastníci programu DofE podnikají expedici.

16.6.2020

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek - 4-leté + 8-leté studium

Nejzazší termín pro vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek.

17.6.2020

Nahlížení do spisu

Pro nahlížení do spisu pro 4-leté i 8-leté studium stanovuje ředitel školy termín 17/6 od 14 do 16 hod v kanceláři školy. Zdůrazňujeme, že nahlížení do spisu není povinností zákonného zástupce účastníka řízení.

 

18.6.2020 - 19.6.2020

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí

Rozpis vydávání: čtvrtek  8-11 a 13-16, pátek 8-11 v kanceláři školy. Nevydaná rozhodnutí budou odeslána v pondělí 22/6 poštou.

18.6.2020

Příjem zápisových lístků

Od 18/6 přijímá zápisové lístky paní Hejduková v kanceláři školy.

20.6.2020

Matematická olympiáda - B, C

Zakončení letošního ročníku Matematické olympiády v kategoriích B, C proběhne formou náhradní internetové soutěže. Uskuteční se v sobotu 20. 6. a zúčastní se jí úspěšní řešitelé školního kola.

22.6.2020 - 23.6.2020

Bronzová expedice DofE

Účastníci programu DofE podnikají expedici.

22.6.2020 - 24.6.2020

Stříbrná expedice DofE

Účastníci programu DofE podnikají expedici.

23.6.2020

Vodácký kurz "Sázava"

Vodácký kurz se nekoná vzhledem ke stavu vody na Sázavě.

25.6.2020

Předání maturitního vysvědčení

Od 10:00 hod - slavnostní předání maturitních vysvědčení.

30.6.2020 - 2.7.2020

Stříbrná expedice

Ma

červenec
1.7.2020 - 31.8.2020

Letní prázdniny

Aktuální informace

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1923.

Narodil se 15. 2. 1905 v Mostě. Dětství prožil v Lounech. Studoval na reálce v Lounech a Nymburce, kde pracoval jeho otec jako strojvůdce.

Svět v roce založení školy

17. květen 1903

Američanka Agne Woodová zaběhla v Poughkeepsie (stát New York) 220 yardů za 30,6 s. Byl to první registrovaný světový rekord v běhu žen.

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.