Časový plán akcí školy

srpen
19.8.2017 - 2.9.2017

Erasmus + - metodický kurz CLIL

Prof. Raja a prof. Rajová jsou v rámci na metodickém kurzu CLIL na Maltě.

30.8.2017 - 9.9.2017

Zahraniční exkurze - Petrohrad

Prof Koželská a přihlášení studenti absolvují exkurzi do pobaltských republik a Petrohradu.

30.8.2017

Setkání učitelů francouzských jazykových sekcí - Praha

Prof. Veisy se účastní setkání jazykových sekcí na Francouzském institutu v Praze.

září
5.9.2017 - 8.9.2017

Adaptační kurz 1A

Na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou je třída 1A s třídní profesorkou Suchánkovou a kariérovým poradcem prof. Soukupem.

 

5.9.2017

Vítání nových studentů

Během 3. vyučovací hodině proběhne slavnostní přivítání nových studentů na dvoře školy - organizuje studentský parlament

5.9.2017

Veletrh mimoškolních aktivit

4. vyučovací hodinu (po přivítání nových tříd na dvoře školy) bude ve vestibulu probíhat ještě Veletrh mimoškolních aktivit, tedy nabídka dalších kroužků a aktivit, které se ve škole konají, včetně těch, které organizují studenti pro studenty. Nastupující třídy budou mít v tuto dobu třídnickou hodinu a se svými třídními se na "veletrh" podívají.

5.9.2017

Přivítání nových studentů

Během 3. vyučovací hodiny pořádá SPGN slavnostní přivítání nových studentů na dvoře školy.

8.9.2017 - 12.9.2017

Adaptační kurz primy B

Na kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní profesrkou Prokešovou a vyučujícími výchov.

9.9.2017

Dny evropského kulturního dědictví v Nymburce 9. 9. 2017

Od 10:00 do 16:00 je přístupná věž školy.

12.9.2017 - 16.9.2017

Adaptační kurz primy A

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima A s třídní profesorkou Drlíkovou a vyučujícími výchov.

12.9.2017

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

13.9.2017

DVPP - Dokumentace ŠMP

DVPP - Seminář pro ŠMP, Praha

13.9.2017

1. zasedání školské rady GBHNB

13.9.2017

Návštěva ambasadorky DofE

Beseda pro kvarty o programu DofE

14.9.2017 - 15.9.2017

Kurz ICT pro třídu 1A

Intenzivní výuka a systematizace znalostí MS Office pro třídu 1A

18.9.2017 - 19.9.2017

Kurz ICT pro třídu 1A

Intenzivní výuka a systematizace znalostí MS Office pro třídu 1A

18.9.2017 - 22.9.2017

Geologický kurz 6XB

Geologický kurz proběhne v Rokytnici nad Jizerou.

19.9.2017

Informační schůzka DofE

Schůzka pro nové zájemce o tento prgram, která se uskuteční během 7. vyučovací hodiny v učebně č. 22

19.9.2017 - 20.9.2017

Koordinátoři EVVO

Další školení v rámci projektu seminářů koordinátorů EVVO v Praze.

19.9.2017

Natura

Projekt Centrum Natura - Ekogymnázium Poděbrady - cyklus biologických a ekologických přednášek
19.9.2017

Středoškolský atletický pohár

Dne 19.9. se koná okresní kolo Středoškolského poháru v atletice.

20.9.2017 - 22.9.2017

Tři dny s matematikou

Ve dnech 20. 9. - 22. 9. se L. Bubeníková zúčastní semináře Tři dny s matematikou, který v Pardubicích pořádá UK Praha.

20.9.2017 - 21.9.2017

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Vedení školy se zúčastní dvoudenního semináře v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě.

20.9.2017

Přespolní běh ZŠ a SŠ v Lysé nad Labem

20.9. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ v Lysé nad Labem.

20.9.2017

Plán práce školního poradenského pracoviště

DVPP - seminář pro VP a ŠMP

20.9.2017

Základní školení DofE

Prof. Martínková a prof. Rajová - Praha

21.9.2017

World marathon challenge - Dětský maraton

Družstvo GBHNBK se zúčastní Dětského maratonu v Poděbradech.

21.9.2017

Expediční školení DofE

Prof. Eliška - Praha

23.9.2017

Oslavy 120 let ZŠ Komenského

Oslavy proběhnou na nádvoří mezi budovou G a ZŠ. Program je na webových stránkách ZŠ Komenského.

25.9.2017

Setkání se zájemci o zahraniční rodinné výměny a zahraniční letní tábory

Informační schůzka zástupců Rotary s rodinami a studenty

25.9.2017

Evropský den jazyků - FRJ

PK FRJ zajistí francouzský program EDJ pro studenty 1A, 5QAB během 1. a 2. vyučovací hodiny. Začátek v 7:45 ve vestibulu.

25.9.2017

Seminář - MO kategorie A

Seminář pro vyučující MAT - Praha

26.9.2017

1. zasedání Studentského parlamentu

První zasedání SPGN v novém složení, tj. včetně zástupců nově nastoupivších tříd, bude probíhat 6. a 7. vyučovací hodinu v učebně č. 7. Na programu jsou mj. i volby pedagogického poradce SPGN. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), pokud mají v této době plánován oběd, budou konkrétní osoby uvolněny ještě i ze 4. hodiny (5. hodinu mají všichni výuku!).

26.9.2017

Exkurze reaktor Vrabec

Exkurze na jaderný reaktor Vrabec pro studenty fyzikálního semináře oktáv

26.9.2017

Třídní schůzky nastupujících ročníků

říjen
2.10.2017 - 6.10.2017

Geologický kurz 6XA

Geologický kurz v Rokytnici nad Jizerou

2.10.2017

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 19. 10. 2017 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce. 

3.10.2017

Volejbal SŠ - okresní kolo kategorie VI.B

V hale zimního stadionu Nymburk se koná okresní kolo ve volejbale pro SŠ.

3.10.2017

Středoškolský atletický pohár 2017 - Krajské kolo

Krajské kolo Středoškolského atletického poháru v Kolíně

4.10.2017 - 8.10.2017

ESA Teachers' Workshop

ESA Teachers' Workshop,  Leiden, The Netherlands - workshop pořádaný Evopskou vesmírnou agenturou ESA pro učitele 

5.10.2017

Exkurze DeS - Praha

Exkurze maturitního dějepisného semináře - Archiv bezpečnostních složek Praha 

6.10.2017

Pedagogický den učitelů FRJ na IFP a konference multilingvismus

Prof. Prokešová se účastní pedagogického dne na IFP v Praze

9.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy B navštíví dobrovický cukrovar.

9.10.2017

Přespolní běh kategorie III. a IV. (ZŠ) + VI.B (SŠ) - krajské kolo

Krajské kolo pro kategorie III. a IV. (ZŠ) se koná 9.října v Kutné Hoře

10.10.2017

1. představení KMD 1

10. 10. 2017 – úterý – začátek už v 18:00!!! 

PARTIČKA – DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

DIVADLO BROADWAY

Více informací o představení, které znáte z televize, nenajdete na:

http://www.divadlo-broadway.cz/program/26/particka

Délka představení: není uvedeno

Odjezd: už v 16:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (15:55), gymnázium (16:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem 

10.10.2017

Natura

Projekt Centrum Natura - Ekogymnázium Poděbrady - cyklus biologických a ekologických přednášek

11.10.2017

Rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání

Seminář pro vedení škol - příprava ŠAP

11.10.2017

Městská knihovna v Nymburce - PAB

Dne 11. 10. 2017 navštíví Městskou knihovnu v Nymburce PA s prof. Flesarovou 6. vyučovací hodinu a PB s prof. Lašovou 7. vyučovací hodinu.

11.10.2017

Přírodovědný klokan

Ve středu 11/10 proběhne soutěž Přírodovědný klokan pro žáky tercií a kvart (Kadet) a kvint, sext, 1A a 2A (Junior).

11.10.2017

Program primární prevence pro sekundy (SEMIRAMIS)

12.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti 3. A navštíví dobrovický cukrovar.

13.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy A navštíví dobrovický cukrovar.

14.10.2017 - 21.10.2017

Jazykový kurz v jižní Anglii pro kvarty

Studenti kvarty A,B se zúčastní jazykové kurzu v jižní Anglii.

14.10.2017

Učitel In - IT ve školách

Konference a workshopů o využití informačních technologií ve výuce na Západočeské univerzitě v Plzni se zúčastní vedení školy a vyučující ICT.

16.10.2017 - 18.10.2017

Zahraniční exkurze do Berlína

odjezd v pondělí 16.10.2017 v 5.30 od školy, 5.40 z Kostomlat a v 5.50 náměstí Lysá nad Labem

návrat ve středu mezi 21.00 - 22.00

16.10.2017

Jednání předsednictva RSG

Na první schůzce v tomto školním roce se schází předsednictvo RSG.

16.10.2017

Návštěva ředitele AF Pardubice pana Samuela Coeytaux

Nový ředitel AF PArdubice navštíví žáky tříd 5QA, 6XA, 8OA, 3TA, kde pobeseduje se studenty, odprezentuje činnost AF nebo zkoušky DELF

17.10.2017

Minifotbal SLZŠ

17.10. se koná okresní kolo minifotbalu v areálu Bohemia Poděbrady.

17.10.2017

Basketbal SŠ 3x3

V hale BIOS Poděbrady se koná okresní kolo basketbal 3x3 SŠ.

 

18.10.2017

2. zasedání Studentského parlamentu

Druhé zasedání SPGN proběhne 4. a 5. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), 6. hodinu půjdou dotyční na oběd (rovněž nezapočteně).
7. hodinu bude pro zájemce z členů SPGN ukázka a zaškolení v prostředí Trello, které parlamentu slouží jako intranet. I z této hodiny budou zúčastnění uvolněni.

18.10.2017

Beseda s investigativním novinářem - Jaroslavem Kmentou

Ve středu 18.10. se uskuteční beseda s novinářem Jaroslavem Kmentou. Beseda je určena pro studenty PMV.

18.10.2017 - 19.10.2017

Porada ředitelů škol zřizovaných Středočeským krajem

Porada ředitelů středočeských škol se koná v hotelu Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice; http://www.equitana.cz/

19.10.2017

Výměna zkušeností vedení škol - projekt

Vedení školy se v rámci projektu Šablony pro SŠ zúčastní konference v Kralupech nad Vltavou 

19.10.2017

1. Den otevřených dveří

Škola bude otevřena pro veřejnost od 13 do 16 hodin.

19.10.2017

Přehlídka SŠ na Nymbursku (burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Soukup a Stojarová.

19.10.2017

Republikové finále v přespolním běhu kategorie VI.B

V hale BIOS Poděbrady se koná okresní kolo basketbal 3x3 SŠ.

20.10.2017

Seminář pro výchovné poradce - kariérní poradenství

Semináře pro výchovné poradce se zaměřením na kariérní poradenství pro studenty a Národní srovnávací zkoušky ve společnosti Scio se zúčastní prof. Soukup.

20.10.2017 - 21.10.2017

Volby

Volby do PSP ČR

24.10.2017

školení GAFE

25.10.2017

Podzimní exkurze Zeměpisných seminářů - Solvayovy lomy

Společnou exkurzi do býv. Solvayových lomů na Berounsku s návštěvou skanzenu a někdejší štoly spojené s těžbou vápence podniknou frekventanti předmaturitního a maturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem a prof. Liptákem. Relevantní web

25.10.2017

Ekoden na téma energie

Za PK ZEM zajistí podíl na letošním Ekodni pro NG prof. Černá. V obou terciích bude v tento den probírat 1 hodinu energetiku v Evropě a ČR.

26.10.2017 - 27.10.2017

Podzimní prázdniny

30.10.2017

Projekt spoluprací k profesionalitě

Kurz zaměřený na osobní rozvoj učitelského sboru

31.10.2017

Zasedání Sněmu delegátů RSG

Pravidelné zasedání Sněmu delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

31.10.2017

Nymburský historický podzim - Fenomén Masaryk

31.10.2017

Exkurze KAB do Divadla v Mladé Boleslavi

Třídy KA a KB navštíví divadelní představení v Mladé Boleslavi "Jak je důležité míti Filipa".

listopad
2.11.2017

1. schůzka nových účastníků DofE

Prosíme všechny nově přihlášené účastníky programu DofE, aby se o velké přestávce dostavili do učebny 52 na krátkou schůzku ohledně organizačních věcí. Projednáme fungování aplikace programu, rozdělení do skupin na expedice.

 

2.11.2017

Koordinátoři EVVO - závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky a obhajoby ekologických prací - Centrum EVVO Praha

3.11.2017

Logická olympiáda - KK

Do krajského kola Logické olympiády, které se uskuteční v pátek 3. 11. v areálu Základní školy a gymnázia OPEN GATE se probojovalo 7 našich žáků.

6.11.2017

2. představení KMD 1

2. představení KMD 1

6. 11. 2017 – pondělí

František Langer: PERIFERIE

DIVADLO NA VINOHRADECH

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!!!

Více informací o představení na:

http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Periferie

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: COOP ze Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Lysá nad Labem 

8.11.2017

1.kolo Středoškolské futsalové ligy

V hale zimního stadionu Nymburk se 8.11. koná 1.kolo SFL.

 

10.11.2017

2. zasedání Školské rady GBHNB

10.11.2017

Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky AV ČR - pro studenty BiS 3.ročník prof. Hrstka

10.11.2017

1.kolo Futsal - ZŠ (SkoFL9)

V pátek 10.11. se v Zelenči koná 1.kolo futsalové soutěže ŠkoFL 9, kategorie ZŠ.

11.11.2017 - 12.11.2017

Víkendové soustředění

Soustředění žáků školy, členů debatního klubu GBHNB a studentů JKTyla v Hradci Králové.

13.11.2017 - 16.11.2017

Zkoušky DELF

Ve škole probíhají zkoušky DELF 

14.11.2017

Třídní schůzky

17,30 - 19,30 hod

14.11.2017

KK v basketbale SŠ 3x3

V hale BIOS Poděbrady se 14.11. koná krajské kolo v basketbale SŠ 3x3.

15.11.2017

Nadstavbové expediční školení

Nadstavbovému školení koučování zaměřené na expedice s koučkou Janou Bohutínskou, které se koná  ve středu 15. listopadu od 9:00 v Praze.

15.11.2017

Testování ČŠI

Studenti 2A jsou testování z matematické gramotnosti.

15.11.2017

Den učitelů geografie 2017 (PřF UJEP)

Prof. Soukup se zúčastní tradičního školení v rámci Dne učitelů geografie, konaného opět na PřF UJEP v Ústí nad Labem.

16.11.2017

Testování ČŠI

Studenti 6XB jsou testování z matematické gramotnosti.

20.11.2017

Testování ČŠI

Studenti 6XA jsou testování z matematické gramotnosti. 

21.11.2017

KMD 2

KMD 2 - 1. představení  - hra "Strýček Váňa" od A. P. Čechova v Divadle Rokoko v Praze. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z autobusové zastávky v Lysé-Litoli u nadjezdu. Návrat po stejné trase navíc se zastávkou v Lysé na náměstí.

21.11.2017

Projekt Spoluprací k profesionalitě

Setkání vedení projektových škol - Praha

21.11.2017

KK v basketbale SŠ 5x5

V hale BIOS Poděbrady se 21.11. koná krajské kolo v basketbale SŠ 5x5.

21.11.2017

1.kolo Florbal Challenge

V úterý 21.11. se koná 1.kolo Florbal Challenge kategorie dívek v Mladé Boleslavi.

23.11.2017

1.kolo Florbal Challenge

Ve čtvrtek 23.11. se koná 1.kolo Florbal Challenge kategorie chlapců v Poděbradech.

23.11.2017

Vietnam - brána do Indočíny

Od 11.00 bude multimediální program "Vietnam - brána do Indočíny" z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

24.11.2017

2. Schůzka nových účastníků DofE

Noví účastníci broznové úrovně se sejdou v učebně XX - 1. měsíc v DofE, prezentace loňských expedic, utvoření expedičních týmů atd.

24.11.2017

Workshop - neurodidaktika

Prof. Drahotová se účastní workshopu pro vyučující německého jazyka na Goethe institutu v Praze.

24.11.2017

PISQWORKY

Přihlášené týmy složené ze žáků VG se zúčastní oblasního turnaje v Mladé Boleslavi.

24.11.2017 - 1.12.2017

Výměnný pobyt lycée Louhans - Pobyt ve Francii

Výměnný pobyt pro studenty FRJ na lycée v Louhans.

27.11.2017 - 28.11.2017

Republikové finále v basketbale 3x3 SŠ

Ve dnech 27. až 28.11. se v Jindřichově Hradci uskuteční republikové finále basketbalu 3x3 SŠ.

27.11.2017

Logická olympiáda

Celostátního finále Logické olympiády, které se uskuteční v prostorách Míčovny Pražského hradu se zúčastní Vojtěch Drška.

28.11.2017

PISQWORKY

Krajského finále se zúčastní tým ve složení Dvorský, Novotný, Baščanová, Bubanec, Šidák, která zvítězil v oblastním turnaji.

28.11.2017

2.kolo Futsalové školské ligy 9

V úterý 28.11. se koná v Říčanech 2.kolo Futsalové školské ligy 9 (ZŠ).

29.11.2017

3. zasedání Studentského parlamentu

Třetí zasedání SPGN se sejde 5. a 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21 v přízemí školy. Na programu bude mj. jednání o Majálesu 2018. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), pokud mají v této době polední pauzu, budou konkrétní osoby uvolněny ještě i ze 7. hodiny, aby se mohly naobědvat.

29.11.2017

Výměna zkušeností vedení gymnázií

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce bude hostit setkání ředitelů gymnázií, jehož cílem je výměna zkušeností.

30.11.2017

Noční orientační běh

Noční orientační běh na Ostrově

30.11.2017

Best in English

Vybraní studenti 7MA a 8OA se zúčastní mezinárodní soutěže Best in English.

30.11.2017 - 1.12.2017

Šablony pro SŠ - návštěva G Lesní čtvrť ve Zlíně

Sdílení zkušeností mezi školami - matematika

prof. Krejčíková a prof. Mahnelová - návštěva hodin matematiky a deskriptivní geometrie u dr. Pomykalové

30.11.2017

3. představení KMD 1

3. představení KMD 1

30. 11. 2017 – čtvrtek – začátek v 19:00 

Jan Vodňanský - Petr Skoumal - Jan Borna: S ÚSMĚVY IDIOTŮ

DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/s-usmevy-idiotu/

Délka představení: 2 hodiny 15 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

 

prosinec
1.12.2017

Hodiny moderní chemie

V kvintách a v septimách probíhají ve spolupráci s VŠCHT hodiny moderní chemie.

3.12.2017 - 4.12.2017

Zástupci SPGN na X. sněmu České středoškolské unie

Zástupci SPGN Jan Bubanec, David Dvorský, Alexander Koukol a Martina Šafránková se účastní celostátního X. sněmu České středoškolské unie, sdružení jehož je Studentský parlament členem. K volbě předsednictva ČSU byl na velkém zasedání SPGN zmocněn za naši školu A. Koukol.

4.12.2017

Šablony - Návštěva partnerské školy - G J.K. Tyla

prof. Nedbal navštíví partnerskou školu v HK (GJK Tyla)

4.12.2017 - 8.12.2017

Stáž na ČVUT

4 studenti z VG jsou na stáži na stavební fakultě.

4.12.2017 - 8.12.2017

Srdíčkové dny

Studenti naší školy se zapojí do charitativní akce Srdíčkové dny.

5.12.2017

Kvalifikace na republiku v basketbale 5x5 SŠ

V hale BIOS v Poděbradech se koná kvalifikace na Republikové finále v basketbale 5x5 SŠ.

6.12.2017

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Exkurze určena pro studenty BiV.

6.12.2017

Okresní finále Florbal kategorie III. chlapci

Ve středu 6.12. se na ZŠ RAF Nymburk koná okresní finále ve florbale chlapců kategorie III.

7.12.2017

Vánoční akademie 2017

Akademie začíná v 17:00 v Hálkově divadle.

7.12.2017

Beseda s velvyslancem ČR v Izraeli panem Tomášem Pojarem

Studenti semináře PMV a SVS se zúčastní besedy s velvyslancem ČR v Izraeli panem Tomášem Pojarem. 

8.12.2017

Hodiny moderní chemie

V sextách a v předmaturitním chemickém semináři probíhají ve spolupráci s VŠCHT hodiny moderní chemie.

8.12.2017

Maturitní trénink pro 4A

Třída 4A se zúčastní dobrovolného (a placeného) nácviku maturitní zkoušky z CJL od společnosti Scio. Další objednané testy si studenti vyzkouší doma.

8.12.2017

Exkurze QAB do Židovského muzea

Třídy QAB se 8. 12. 2017 zúčastní exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvují prohlídku vybraných objektů a tzv. badatelské dílny.

8.12.2017

KMD 2 - 2. představení

KMD 2 navštíví 8. 12. 2017 představení Lidská tragikomedie v Divadle v Dlouhé. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z Lysé-Litole (autobusová zastávka za nadjezdem). Zastávky na zpáteční cestě po trase.

8.12.2017

Program primární prevence pro primy (SEMIRAMIS)

Program: 1PB 1.-3. vyučovací hodina, 1PA 4.-6. vyučovací hodina. 

Téma: Vyplouváme

8.12.2017

Exkurze 5QA a 5QB - Židovské muzeum

11.12.2017

Program primární prevence pro tercie (SEMIRAMIS)

Program: 3TA 1.-3. vyučovací hodina, 3TB 4.-6. vyučovací hodina. 

11.12.2017

Rozvíjení čtenářské gramotnosti 1

11.12.2017

SPA, SPB

Septima A i B se zúčastní 11. 12. 2017 přednášky o Milanu Kunderovi, kterou zajišťuje pracovník Fakulty humanitních studií Jakub Češka.

12.12.2017

Śkolní kolo v recitaci ČJL

Školní kolo v recitaci v českém jazyce na nižším gymnáziu proběhne 12. 12. 2017 6. a 7. hodinu v č. 22.

12.12.2017

Jednání předsednictva RSG

12.12.2017

Okresní finále florbal chlapci kategorie IV.

V úterý 12.12. se na ZŠ RAF Nymburk koná okresní finále florbalu kategorie IV.

12.12.2017

4. představení KMD 1

12. 12. 2017 – úterý – začátek v 19:00 

Éva Pataki:  EDITH A MARLENE

DIVADLO POD PALMOVKOU

Více informací o představení na:

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-18-edith-a-marlene

Délka představení: 2 hodiny 45 minut 

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

5. představení budeme mít až v březnu

13.12.2017

Program primární prevence pro kvarty (SEMIRAMIS)

Program: 4KB 1.-3. vyučovací hodina, 4KA 4.-6. vyučovací hodina. 

13.12.2017

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby se na naší škole konají 4. - 6. vyučovací hodinu. Organizačně je zajišťuje Studentský parlament. Volební místností je učebna č. 21 v přízemí školy. Voleb se mohou zúčastnit jen studenti starší 15 let. Volba je tajná (anonymně do volební urny), dobrovolná. Odevzdané hlasovací lístky volební komise zpracuje a odešle hlasy z naší školy k sečtení za celý stát.
Studenti k volbám využijí své volné hodiny (polední pauza) nebo přestávky. Kvůli účasti na volbách nebude nikdo z výuky uvolňován, pozdní příchody na hodiny nebudou tolerovány.

14.12.2017

Beseda o dospívání

Beseda o dospívání s Mgr. Alenou Blažkovou pro dívky obou sekund 2SAB, 6. hodina - učebna č. 67

14.12.2017

Digitální stopa

Ve čtvrtek 14/12 se v auditoriu koná přednáška doc. Koloucha na téma internetové bezpečnosti a bezpečného pohybu v sociálních sítích. Akce se koná ve spolupráci školy a RSG.

Dopoledne je přednáška připravena pro žáky školy a odpoledne od 17 hodin pro rodiče. Obdobná akce se konala před rokem a měla velký úspěch jak u žáků, tak u učitelů. 

15.12.2017

2.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 15.12. se v poděbradské hale BIOS odehraje 2.kolo Středoškolské futsalové ligy.

15.12.2017

Anatomický ústav LF 1. UK Praha

Exkurze pro studenty BiV.

15.12.2017

Přednášky pro matematiky i nematematiky

V pátek 15. 12. v průběhu 3. - 5. vyučovácí hodiny se uskuteční přednášky pracovníků Katedry aplikované matematiky VŠB -TU Ostrava pro žáky 2. a 3. ročníku a žáky matematických seminářů.

15.12.2017

Bronzová ceremonie

15.12. se zúčastní naši účastníci bronzové ceremonie a bude jim předáno ocenění za dokončení programu Mezinárodní ceny vévody z Edingburghu.

15.12.2017

Exkurze 1A do Židovského muzea

Třída 1A se 15. 12. 2017 zúčastní exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvuje prohlídku vybraných expozic a tzv. badatelskou dílnu.

15.12.2017

Exkurze 1A - Židovské muzeum

18.12.2017

Vánoční volejbalový turnaj

Vánoční volejbalový turnaj pro žáky VG.

18.12.2017

4. zasedání Studentského parlamentu

Čtvrté (tzn. prosincové) zasedání SPGN se koná 1. a 2. vyučovací hodinu v učebně č. 71. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

18.12.2017

DVPP Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu - Středočeský kraj

19.12.2017

Do Německa na zkušenou

Dopoledne proběhnou ve škole dvě besedy se zástupkyní Česko-německého fóra mládeže věnované možnostem studia, brigád a dobrovolnictví v německy mluvících zemích.

20.12.2017

Divadelní představení pro VG

Třídy vyššího gymnázia navštíví 20. 12. 2017 v Hálkově divadle představení nastudované souborem Jelita. Jedná se o hru Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virgínie Woolfové. Začátek v 9:00 hod., vstupné 80,- Kč.

20.12.2017

Sdílení zkušeností vedení škol G Třeboň

Ředitel školy a zástupkyně  se zúčastní setkání zástupců škol na gymnáziu v Třeboni. Součástí programu je sdílení zkušeností mezi fyzikáři partnerských škol.

21.12.2017

Přednáška prevence kriminality a teorie sebeobrany

21.12.2017

Muzeum hygieny člověka

Exkurze je určena pro studenty 3. ročníku.

23.12.2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

leden
9.1.2018

2. Den otevřených dveří

Informace o studiu a o přijímacím řízení pro zájemco o přijetí do osmiletého i čtyřletého studia od 14,00 do 16,00 hod.

9.1.2018 - 10.1.2018

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Setkání vedení projektových škol

10.1.2018

Beseda pro maturanty k Národním srovnávacím zkouškám

V odpoledních hodinách proběhne v učebně č. 42 série tří besed k Národním srovnávacím zkouškám s lektorkou paní Ing. Editou Kleckerovou ze společnosti Scio. 6. hodinu se jí zúčastní studenti 8OB, 7. hodinu 8OA a 8. hodinu je vystřídá 4A. Národní srovnávací zkoušky nahrazují přijímací zkoušky na vysoké školy.

18.1.2018 - 19.1.2018

Setkání vedoucích center kolegiální podpory - projekt NATURA

20.1.2018

Rozvíjení čtenářské vzdělanosti 2

únor
7.2.2017

3. Den otevřených dveří

Informace o studiu a o přijímacím řízení pro zájemco o přijetí do osmiletého i čtyřletého studia od 14,00 do 16,00 hod.

2.2.2018

Pololetní prázdniny

12.2.2018 - 18.2.2018

Jarní prázdniny

březen
7.3.2018 - 8.3.2018

Kurz komunikace - projekt Spoluprací k profesionalitě

Ve škole probíhá školení sboru zaměřené na komunikační dovednosti. Školení je součástí projektu Spoluprací k profesionalitě.

19.3.2018 - 20.3.2018

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Setkání vedení projektových škol

27.3.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

28.3.2018

Velikonoční florbalový turnaj

Velikonoční turnaj pro VG ve florbale v hale ZŠ Komenského.

29.3.2018 - 30.3.2018

Velikonoční prázdniny

duben
25.4.2017 - 26.4.2017

Charitativní akce - Sluníčkové dny, Rozum a cit

Studenti naší školy se budou podílet na charitativní akci Rozum a cit (Sluníčkové dny). 

10.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

12.4.2018

Dějepisná olympiáda SŠ

12.4.2018

Přijímací zkoušky do 4-letého studia

13.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

13.4.2018

Přijímací zkoušky do 8-letého studia

17.4.2018

Přijímací zkoušky do 8-letého studia

20.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

23.4.2018 - 27.4.2018

Kurz ekologické výchovy 4KB

Kurz proběhne na rychtě v Krásensku.

květen
2.5.2018

Třídní schůzky

11.5.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

22.5.2018 - 24.5.2018

Zážitkový workshop TAK TOHLE NEPROJDE

Určeno pro žáky 7MA, 7MB a 3A.

Každá třída absolvuje program v jeden den (22. 5. 7MA, 23. 5. 7MB, 24. 5. 3A), a to od 2. vyučovací hodiny ve škole pod vedením lektorů z Post Bellum.

Více o neziskové organizaci Post Bellum na: https://www.postbellum.cz/o-nas/

28.5.2018 - 1.6.2018

Kurz ekologické výchovy 4KA

Kurz ekologické výchovy na Rychtě v Krásensku.

červen
4.6.2018 - 8.6.2018

Kurz ekologické výchovy BiS

Kurz ekologické výchovy v Krásensku pro studenty BiS 3. ročníku.

6.6.2018

Botanikus

18.6.2018 - 22.6.2018

STK - sportovní kurzy Gymnázia B.Hrabala v Nymburce

V tomto termínu proběhnou STK dle volby žáků 3A, 7MA a 7MB.

27.6.2018

Branný den na VG

Ve třídách vyššího gymnázia probíhá Branný den.

28.6.2018

Sportovní den

Sportovní den pro NG v areálu Veslák

29.6.2018

Testy DELF A1 - B1

Studenti 2SA, 4KA, 6XA - testy DELF A1, A2, B1

Aktuální informace

13.12.2017

MěÚ Nymburk nám oznámil, že je od středy 13/12 z bezpečnostních důvodů uzavřena lávka přes Labe. 

Celý článek
13.11.2017

V dokumentech školy je přístupná výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017

14.09.2017

Aplikace pro zobrazení aktuálního suplování v Google kalendáři! Vyzkoušejte!

Celý článek

Významní absolventi

prof. RNDr. Josef Koštíř

Absolvoval v roce 1925.

Profesor Koštíř se narodil 25. 3. 1907 v Hroněticích u Nymburka. Po válce působil jako asistent a pak jako docent na Ústavu organické chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. 

Anketa

 
Má podle vás smysl existence osmiletých gymnázií?
ano 84 %
ne 16 %
Celkový počet hlasů: 109
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Nafukování trustů

Americký Kongres schválil zákon omezující tzv. nafukování trustů tím, že rozšiřování trustů podléhá rozhodnutím generálního prokurátora. 

Nejčtenější

21.11.2017

3 zápasy = 3 vítězství = postup do kvalifikace o republikové finále, tak by se dalo asi nejstručněji charakterizovat vystoupení našeho týmu v krajském kole, které se odehrálo za účasti šesti družstev v poděbradské hale BIOS. Poměrně velký výkonnostní rozdíl nám umožnil hrát stylem na 2 pětky (+ další 2 střídající), které za předvedenou hru zaslouží pochvalu, byť byly úseky, kde udržet koncentraci nebylo vůbec lehké. 

celý článek
25.11.2017

Po třech letech od posledního pobytu našich studentů ve Francii se odhodlala desítka jazykově nadaných nadšenců znovu do francouzských rodin. V týdnu od 24.11. do 1.12. pobývají v burgundském městečku Louhans a jeho okolí.

celý článek
22.11.2017

V úterý 21.11 zahájil dívčí florbalový tým našeho gymnázia, který si pro tuto soutěžní sezonu zvolil jméno Nymburské princezny, svou cestu KB Florbal Challengem.

celý článek
 
Albert Einstein: Vyvarujme se předkládat mladému člověku úspěch jako životní cíl.