Časový plán akcí školy

srpen
24.8.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

25.8.2021

Školení pro sbor ze šablon - Inkluze

Vzdělávání pedagogického sboru

26.8.2021 - 27.8.2021

Letní škola pro učitele dějepisu Praha - K čemu jsou nám dějiny

září
2.9.2021

Slavnostní přivítání nových tříd a učitelů

Slavnostní vítání nových tříd a učitelů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu 3. vyučovací hodinu.

3.9.2021 - 6.9.2021

Adaptační kurz 1A

Od pátku do pondělí je na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou třída 1A.

6.9.2021 - 10.9.2021

Adaptační kurz 1PA

Na adaptačním kurzy v Rokytnici je třída prima A.

7.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

9.9.2021

Sklárny Harrachov

10.9.2021

Vodácký kurz 2021

V pátek 10.9. se koná jednodenní vodácký kurz na úseky Týnec nad Sázavou - Pikovice pro 8OA a 4A.

13.9.2021 - 17.9.2021

Adaptační kurz 1PB

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní učitelkou Vlastou Plaňanskou.

14.9.2021

Webinář

Webináře DigiDay 2021 Edu #7 se zúčastní prof. Pražák (17 - 20)

14.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

16.9.2021

Beseda s panem Bendlem, jehož rodina ukrývala v roce 1945 Františka Picka

16.9.2021

Slavnost škol Paměti národa

16.9.2021

Rotary World Marathon Challenge

Ve čtvrtek 16.9. proběhne v areálu SC Nymburk Rotary World Marathon Challenge pro družstva ZŠ.

17.9.2021 - 18.9.2021

Lektorský kurz Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání - závěrečná část

17.9.2021

Seminář o Národních srovnávacích zkouškách (Scio)

Každá z maturitních tříd bude mít jednu vyučovací hodinu seminář s lektorkou ze společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na mnoha fakultách nahrazují přijímací řízení na VŠ.

20.9.2021 - 24.9.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XB

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

20.9.2021

Exkurze Zeměpisných seminářů na Liběchovsko

Předmaturitní a maturitní zeměpisný seminář vyrazí vlakem na celodenní geografickou exkurzi na Liběchovsko. Čeká je rozmanitý program, když uvidí pískovcové skalní útvary, vyhaslou sopku, sochy a reliéfy od sochaře Václava Levého v nadživotní velikosti, termoelektránu, která se pomalu mění na spalovnu, a také místo, kde 35 km od Prahy (!) za 2. světové války už končil Protektorát Čechy a Morava a začínala Sudetská župa třetí Hitlerovy říše. Toto "pohraničí" je dnes ovšem ještě Středočeský kraj. Vedoucím exkurze je prof. Soukup, pedagogický doprovod zajišťuje prof. Koreňová.

21.9.2021

Studentské volby 2021

Cvičné parlamentní volby 2021 pro studenty starší 15 let na škole proběhnou v učebně č. 21, která bude improvizovanou volební místností s volební komisí, urnou i prostorem pro úpravu hlasovacích lístků (za plentou). Studentské volby na škole organizuje Studentský parlament.
Voliči se mohou do volební místnosti dostavit o přestávkách - počínaje velkou přestávkou v 10.20 hodin a v době své polední pauzy. Volební místnost se uzavře ve 13.00 hodin a volební komise sečte hlasy a nahlásí výsledky do celostátní statistiky a seznámí s nimi na webu školy a Facebooku SPGN voliče.

21.9.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

22.9.2021

ZkusTo - Informace o stážích pro maturanty

V 8OB a polovině 4A (skB) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

22.9.2021

Dofebufetík na paralympiádě

Studentky, které provozují Dofebufetík, navštíví Speciální školu v Poděbradech, kam mířila největší část vybraných peněz za vánoční cukroví. Ve škole pomohou při organizaci školní paralympiády.

22.9.2021

ZkusTo - informace o stážích pro maturanty

V 8OA a polovině 4A (skA) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

23.9.2021

Exkurze na Francouzský institut

Studenti FRJze 7MA a 7MB realizují frankofonní prohlídku Prahy a navštíví Francouzský institut.

23.9.2021

Průvodcování po Praze

Exkurze do Prahy (průvodcování v německém, ruském a francouzském jazyce) se uskuteční pro obě septimy a 3.A dne 23.9.2021.

23.9.2021

Třídní schůzky Primy A, Primy B a 1A

Třídní schůzky pro rodiče nových tříd se konají od 17:00 hod. v budově školy. Pozvánku dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

29.9.2021

Volební velké zasedání Studentského parlamentu

Volební velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Na programu jsou volby Hlavy SPGN a dalších činovníků, pedagogického poradce a samozřejmě plán akcí na celý školní rok. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky. (Pokud se někdo ze zástupců nebude moct dostavit, nahlásí to předem přes intranet SPGN Trello.)

29.9.2021 - 30.9.2021

Konference AŘG

Konference se koná v Přerově, zúčastní se ředitel školy.

30.9.2021

Generálka v Hálkově divadle na slavnostní ceremonii položení stolpersteinů

30.9.2021

Virtuální univerzita 3. věku - 1. přednáška

říjen
1.10.2021

Veletrh mimoškolních aktivit

Ukázka toho, co se ve škole "mimo školu" také děje, slouží především pro nastupující třídy. Ty se v rámci určené 1. nebo 2. hodiny vypraví do vestibulu školy se svou třídní profesorkou. Tam jim tyto aktivity budou představeny formou "veletržních stánků". O přestávkách po 1. a 2. hodině se může na veletrh vypravit každý další zájemce nebo zvědavec. Veletrh pořádá Studentský parlament.

1.10.2021

Odhalení stolpersteinů rodině Pickových a slavnostní ceremonie v Hálkově divadle

1.10.2021

Projektový den mimo školu

Třída 5QA se v rámci projektu šablon seznamuje s discgolfem na hřišti v Poděbradech. Akci organizuje prof. Nedbal.

4.10.2021 - 8.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 2.A

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

5.10.2021

Evropský den jazyků

PK FRJ se podílí na organizaci projektového dne Mezinárodní den jazyků.

5.10.2021

Exkurze 1PA do Templu v Mladé Boleslavi

5.10.2021

Evropský den jazyků

Tradiční Evropský den jazyků pro obě kvinty a 1.A proběhne ve škole v úterý 5.10. 5. a 6. vyuč. hodinu ve spolupráci s komisí FRJ. 

6.10.2021

Kytice - divadelní představení

Třídy 3TA a 3TB zhlédnou divadelní představení Kytice v Hradci Králové.

6.10.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

7.10.2021

Expediční školení

Expediční školení programu DOFE (Praha) 

8.10.2021

Exkurze 1PB do Templu v Mladé Boleslavi

8.10.2021

Pracovní schůzka VP SŠ

11.10.2021

Okresní kolo v přespolním běhu

V pondělí 11.10. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ. Akce proběhne na nymburském Ostrově.

11.10.2021 - 14.10.2021

Stáže maturantů v projektu ZkusTo!

Od pondělí do čtvrtka v tomto týdnu probíhají individuální stáže zájemců z maturitních tříd, kdy si naši maturanti vyzkouší několik hodin práce v konkrétním oboru nebo zaměstnání, ke kterému bude směřovat jejich studium na univerzitě. Před podáním přihlášek tak mohou praxí předejít nesprávným kariérním rozhodnutím nebo potvrdit, že vysněná profese jim prostě "sedne". Budou v příslušnou dobu uvolněni z výuky (nezapočtená absence). Website projektu

11.10.2021 - 15.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XA

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

12.10.2021

Den DofE ve škole

Ve vestibulu školy bude výstava vizitek účastníků DofE, proběhne informační schůzka pro studenty kvart a prvního ročníku o možnosti zapojit se do programu

12.10.2021

Návštěva Gymnázia J. K. Tyla

Sdílení zkušeností s kolegy z partnerských gymnázií se zúčastní ve dení školy, předsedové předmětových komisí společenskovědních předmětů a zástupci studentského parlamentu.

12.10.2021

Setkání studentských parlamentů na Tylově gymnáziu v Hradci Králové

Setkání zástupců studentů a školních koordinátorů studentských parlamentů probíhá na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové ve stejný den, jako setkání vedení "spřátelených škol" nad novým (kompetenčním) pojetím maturitní zkoušky. Za naši školu jsou vysláni moderátor zasedání SPGN Tomáš Kratochvíl (5QB) a PR Studentského parlamentu Daniela Dobrovodská (1A), které doprovodí pedagogický poradce SPGN prof. Miroslav Soukup.

13.10.2021

Listování

Primy, sekundy a tercie a z VG kvinta B, sexta B, septimy a druhý a třetí ročník se zúčastní v auditoriu ZŠ programu Listování (Dračí polévka, Holčička a cigareta). 

14.10.2021

Bohemia Balet

Celé NG a kvinty a 1A se zúčastní v Hálkově divadle představení skupiny Bohemia Balet (Popelka).

14.10.2021

1. DOD

Od 13:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 1. den otevřených dveří

19.10.2021

2. velké zasedání Studentského parlamentu

Říjnové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Program jednání je k dispozici a doplňuje se v intranetu SPGN Trello. Pokud chcete něco přidat, kontaktujte svého třídního zástupce, aby to do programu zařadil. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

19.10.2021

Zlatá ceremonie

Kaiserštejnský palác - Praha

 
20.10.2021

Okresní turnaj v minikopané 6. - 7. ročníků

Dne 20.10. se koná okresní turnaj v minikopané pro 6. - 7. ročníky v areálu Veslák.

21.10.2021

Beseda s absolventkou školy Mgr. Janou Smolíkovou

Podvečerní beseda s významnou absolventkou naší školy, polárnicí a cestovatelkou Mgr. Janou Smolíkovou. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Akce probíhá v režimu osvětově-komunitní setkání a za podpory z projektu Šablony.

21.10.2021

Prezentace Fakulty chemicko-technologické UPCE

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se přijede představit studentům chemických seminářů, Biologicko-chemických praktik a dalším zájemcům z řad VG. Akce se koná 4. hodinu v učebně č. 6. O uvolnění z výuky mohou zájemci požádat předem svého TU (a měli by informovat i vyučujícího, na jehož hodinu kvůli této akci nedorazí).

21.10.2021 - 24.10.2021

Jak učit holokaust - seminář III. stupně - Německo

21.10.2021

ZkusTo - Závěrečná beseda

Závěrečná beseda 3. ročníku projektu ZkusTo! s bankéřem Přemyslem Valouchem proběhne 5. vyučovací hodinu v učebně č. 7 v přízemí. Zúčastní se jí ti, kteří byli na některé ze stáží + další zájemci ze Společenskovědního semináře. Tématem bude A co dál... (tedy co čeká ty, kteří se třeba na žádnou VŠ nedostanou). Pedagogický dozor bude mít školní kariérní poradce prof. Soukup.

25.10.2021

Pilotování testů OSP Národních srovnávacích zkoušek

Maturitní třídy 4A+8OAB se v odpoledních hodinách zapojí do pilotování testů Obecných studijních předpokladů (OSP) Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Společnosti Scio poslouží tyto testy ke správné kalibraci ostrých testů NSZ, k nimž se maturanti přihlásí, pokud jim to pomůže v přijímacím řízení na VŠ. Pilotování je z pohledu studentů i školy zdarma, škola i každý student obdrží informaci, jakého percentilu v OSP dosáhl. Součástí zpětné vazby NEBUDE žádný rozbor chyb ani detailní protokol.
Pilotování OSP proběhne v učebně č. 78, kde se 7. hodinu sejde 8OB, 8. hodinu 8OA a 9. hodinu je vystřídá 4A. Pilotování zajišťuje pracovnice Scia.

26.10.2021

Ekoden NG na téma "VODA"

Projektový den s ekologickou tématikou je určen pro studenty NG.

27.10.2021 - 29.10.2021

Podzimní prázdniny

listopad
12.11.2021

Multimediální program o Číně v kině Sokol pro NG

Multimediální program Čína - říše za Velkou zdí z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině, vyučování končí po konci pořadu u kina Sokol cca ve 12,30 hod! Vstupné 60 Kč/student.

16.11.2021

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od třídních učitelů.

18.11.2021

1. představení KMD 1

DIVADLO ROKOKO - představení ČAPEK

22.11.2021 - 3.12.2021

Hospitační stáž

T. Plechlová absolvuje desetidenní hospitační stáž na gymnáziu Untergriesbach v Bavorsku (projekt je financován Bavorským ministerstvem školství).

24.11.2021

Beseda s absolventem školy prof. Zdeňkem Kühnem

Listopadová alumni beseda s významným absolventem naší školy, soudcem Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy od 18.00 hodin. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Akce probíhá v režimu osvětově-komunitní setkání a za podpory z projektu Šablony II.

prosinec
7.12.2021

Vánoční akademie

16.12.2021

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Tradiční exkurze do Muzea hygieny člověka a vánočních trhů. nabídka je pro 3. ročník VG a septimy.

20.12.2021

Exkurze kvint do Židovského muzea v Praze - program Badatel

21.12.2021

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel

23.12.2021 - 2.1.2022

Vánoční prázdniny

leden
12.1.2022

2. DOD

Od 14:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 2. den otevřených dveří

únor
4.2.2022

Pololetní prázdniny

15.2.2022

3. - poslední - DOD

Od 14:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 3. den otevřených dveří

březen
14.3.2022 - 20.3.2022

Jarní prázdniny

květen
2.5.2022

Exkurze - zážitkový workshop Den, kdy se mlčelo - POST BELLUM Praha

3.5.2022

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od TU.

30.5.2022 - 3.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KA

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

30.5.2022 - 3.6.2022

Ekologický kurz BiS 3. ročník

Ekologický kurz je určen pro studenty 3. ročníku BiS. Je pořádán jako fakultativní, po zajímavostech okresu Nymburk.

červen
13.6.2022 - 17.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KB

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

červenec
29.7.2021 - 2.8.2021

Holocaust a my. Proč je důležiité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace. Letní škola pro pedagogy a studenty v Osvětimi

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

07.10.2021

Beseda s významnou absolventkou školy se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 18 hodinPodrobnosti

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Josef Pýcha

Absolvoval v roce 1933.

Narodil se 23. 5. 1914 ve Strakách. Na reálce v Nymburce jej učil kreslení J. Vokálek a B. S. Urban.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Konference v Paříži

3. prosince 1903

Závěrečným zasedáním skončila mezinárodní zdravotnická konference v Paříži. Mj. přijala i společné dohody o opatřeních v boji proti moru, choleře a žluté zimnici.

Nejčtenější

21.09.2021

Již po několikáté se na naší škole konaly volby pro studenty starší 15 let. Letos se volilo (nanečisto) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V ČLÁNKU JSOU PŘEHLEDNÉ VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA NAŠI ŠKOLU a také odkaz na celostátní statistiku Studentských voleb.

celý článek
07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu