Ve školním roce 2025/26 budou otevřeny:

 • 2 třídy 8-letého studia 7941K/81 (celkem 60 studentů)
 • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Informace z přijímacího řízení na školní rok 2024-25

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacího řízení

Osmileté studium

1. přihlášeno 230 uchazečů, z toho:

 • 9 hybridní formou
 • 8 klasickou papírovou formou
 • 213 digitální formou

2. přijímací zkoušky konalo 227 uchazečů

3. v 1. kole přijato 60 uchazečů z 60 plánovaných, z toho:

 • 57 uchazečů nás mělo na 1. místě přihlášky 
 • 2 uchazeči nás měli na 2. místě přihlášky
 • 1 uchazeč nás měl na 3. místě přihlášky

4. výsledek nejlepšího přijatého uchazeče činil 960 bodů z 1000, z toho:

 • 200 bodů za výsledky ze ZŠ
 • 376 bodů za matematiku (47 bodů CERMAT)
 • 384 bodů za český jazyk (48 bodů CERMAT)

4. výsledek posledního přijatého uchazeče činil 752 bodů z 1000, z toho:

 • 200 bodů za výsledky ze ZŠ
 • 264 bodů za matematiku (33 bodů CERMAT)
 • 288 bodů za český jazyk (36 bodů CERMAT)

Čtyřleté studium

1. přihlášeno 105 uchazečů, z toho:

 • 2 hybridní formou
 • 2 klasickou papírovou formou
 • 101 digitální formou

2. přijímací zkoušky konalo 102 uchazečů

3. v 1. kole přijato 30 uchazečů z 30 plánovaných, z toho:

 • 28 uchazečů nás mělo na 1. místě přihlášky 
 • 2 uchazeči nás měli na 2. místě přihlášky

4. výsledek nejlepšího přijatého uchazeče činil 976 bodů z 1000, z toho:

 • 200 bodů za výsledky ze ZŠ
 • 376 bodů za matematiku (47 bodů CERMAT)
 • 400 bodů za český jazyk (50 bodů CERMAT)

4. výsledek posledního přijatého uchazeče činil 755,77 bodu z 1000, z toho:

 • 139,77 bodu za výsledky ze ZŠ
 • 296 bodů za matematiku (37 bodů CERMAT)
 • 320 bodů za český jazyk (40 bodů CERMAT)

Jiří Kuhn

________________________________________________________________________________________________________________________

 

MŠMT spustilo provoz informačních stránek, které souvisí s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou rady a návody, jak v přijímacím řízení postupovat (např. k dispozici je již algoritmus přijímání na jednotlivé školy podle určeného pořadí), metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím těchto stránek bude také zpřístupněn informační systém, který kromě jiného umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému (od 1.2.2024)
 • rozřazení uchazečů do středních škol a konzervatoří
 • zveřejnění výsledků.

Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat osobně nebo odeslat poštou DOPORUČENĚ (nebo elektronicky odeslat) v termínu od 1.2. do 21. 2. 2024 (upozorňujeme rodiče, že v průběhu ledna nebudou mít do systému přístup!). 

Zde můžete shlédnout informační video k podávání přihlášek a k průběhu přijímacího řízení od Národního pedagogického institutu (NPI).

CERMAT spustil na podzim 2023 webovou aplikaci TAU (Trénuj a uč se), která je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky. Aplikace je zcela zdarma.
Uchazeči zde mohou řešit celý test nebo jen vybranou skupinu úloh. Test bude vyhodnocen online na základě klíče správných řešení. V případě špatné odpovědi je možné se vrátit a chybu opravit.
Webová aplikace TAU je optimalizována pro použití na mobilních telefonech a funkční bez přihlášení.

Dále na stránkách Cermatu najdete záložku "Přijímačky bez obav", kde najdete spoustu užitečných rad včetně názorných videí.

LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) ve znění účinném ode dne 1. 1. 2024, MŠMT ČR (msmt.cz)
 • Vyhlášky ke školskému zákonu vč. vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Nařízení vlády vč. nařízení č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)
 • Informace o Správním řádu - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

________________________________________________________________________

Pro informaci uvádíme další údaje k přijímacímu řízení na školní rok 2024/25:

Uchazeči na naši školu konali jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a matematiky CERMAT pro maturitní obory středních škol, ale nekonali tzv. školní přijímací zkoušku.  Z tohoto pak vyplývá i skladba zkoušek a kritéria pro přijetí.

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro zápis do záznamových archů testů CERMAT je přípustná pouze propisovací tužka modré nebo černé barvy. Fixy libovolné tloušťky hrotu a tzv. "gumovací" propisovací tužky nejsou dovoleny !!

Rozdělení uchazečů do příslušných skupin dostanete v pozvánce.

Odkazy na www stránky k přijímacím zkouškám:

Podívejte se na názory našich studentů, co říkají o studiu na naší škole....

 

 

 

Aktuální informace

27.05.2024

se konají ve čtvrtek 30. 5. 2024 od 16:00. Schůzka pro rodiče - aula; testy z angličtiny (primy i 1A) a z němčiny (pouze 1A) - učebny v 2. patře.

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.

Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D., expert v oboru početních neurověd, fyzik, matematik, statistik, vedoucí Oddělení Početních neurověd Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., laureát prestižní ceny Otto Wichterleho, maturoval na nymburském gymnáziu v roce 1997.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První číslo Besed Času,

Leden 1903

První číslo Herbenových Besed Času, jež vyšlo pod titulem Slezské číslo

Nejčtenější

17.05.2024

Studenti Gymnázia Nymburk vás zvou na Nymburský Majáles 2024!

Tak jako každý rok za posledních několik let, i tento rok pořádá Studentský Parlament Gymnázia Nymburk Nymburský Majáles!  Celá akce se odehrává v parku pod Nymburskými hradbami. A to v sobotu 25.5. - od 13:30 do půlnoci. Vstupné ja jako vždy ZDARMA. 

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
06.05.2024

Septimy a 3A absolvovaly v průběhu 2. a 3. května v krásném prostředí Skautského institutu na Staroměstském náměstí zážitkový workshop LIDI TO TAK NENECHAJ pod vedením lektorů.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.