Kamdu | KudyKampus

Kamdu | KudyKampus

V podzimních měsících roku 2023 využilo šest studentů našeho gymnázia možnosti zúčastnit se workshopů v projektu KudyKampus, který se nyní přejmenoval na Kamdu. S inspirátory z oblasti byznysu, neziskovek, umění, vědy nebo médií prošli průpravou v tzv. měkkých dovednostech (soft skills), kterým se středoškolská výuka věnuje jen okrajově. V jarním semestru 2024 workshopy pokračují a mohou se jich zúčastnit i další zájemci. A pro snazší rozhodování, jestli jsou vynaložené peníze v rovnováze s osobním přínosem pro mladého člověka a zameškáním v ten den ve škole, jsme získali od účastníků z naší školy jejich zpětnou vazbu.

Princip projektu Kamdu je takový, že si zájemce (musí to být mladý člověk ve věku mezi 14. a 26. rokem) vybere z nabídky workshopů jedno či více témat a podle toho si zakoupí balíček (vlastně si předplatí účast) na jejich konkrétní počet. Cena je 500 Kč/workshop. Podle přihlášení pak dotyčného ve škole na příslušný den uvolníme z výuky (nezapočteně). Pokud se přihlášený na workshop skutečně dostaví, dostane na konci semestru ze zaplaceného poplatku za každý takový zpátky 300 Kč. Tím se výsledná cena dostává na studentsky přijatelnou úroveň max. 200 Kč/někdy i několikahodinový workshop s inspirátorem. 

Poprvé se studenti naší školy do Kudykampusu zapojili na podzim 2022. Letošní maturantka Barbara Ledroit (4A) u projektu vydržela a je v současné době úplně nejzkušenější účastnicí, která jistě váhajícím dokáže nejlépe poradit.

KudyKampus (nově KAMDU) je projekt, která se stal nedílnou součástí mého studia na gymnáziu. Během tří absolvovaných semestrů jsem se zúčastnila více než 15 workshopů. Tento semestr jsem navštívila čtyři workshopy, a to: Nahlédni za dveře psychiatrické nemocnice Bohnice, Digitální nástroje, co ti vytuní CV, Vlastní cestou skrze improvizaci a Buď mistrem v komunikaci!.
Workshopy jsou pro mne způsobem jak se uvolnit ze stereotypu školní rutiny, poznávat zajímavé lidi a objevovat nové příležitosti. Umožnily mi nahlédnout do mnoha směrů, které mi poskytly možnost naučit se nové dovednosti či pouze objevovat zajímavé věci.
KudyKampus je pro mě skvělým projektem. Barbara Ledroit, 4A

Během prvního pololetí jsem se zúčastnila pěti workshopů. Všechny byly orientovány finančním a podnikatelským směrem. Workshopy se konaly v malých skupinách (max. 15 lidí) ve firmách inspirátorů. Mezi inspirátory se objevili například i Martin Frko, Gabriela Löbel, Aleš Martínek, Lukáš Konečný, Ondřej Smýkal a mnoho dalších. Při workshopech jsem získala nové zkušenosti, seznámila se s novými lidmi a dozvěděla se nové informace ze světa obchodu. Klaudie Horáková, 5QA

Tento semestr na KudyKampusu jsem se měl možnost zúčastnit celkem pěti workshopů. Většina z nich se zabývala ekonomikou, byznysem a kariérou. Každý z inspirátorů (odborníků ve svém oboru) nám předal své know-how, ať už šlo o informace ze zákulisí, nebo zkušenosti z praxe, kterých měl každý z nich  nepřeberné množství. Tyto nabyté vědomosti mi otevřely nové perspektivy a přiblížily obory, které pro mě byly dosud neznámé.
Setkal jsem se s opravdu inspirujícími lidmi, což je za lidovou cenu příležitost, která rozhodně není k zahození. Jaroslav Garay, 5QA

Protože organizátoři neposkytují školám, jejichž studenti se do Kamdu přihlásí, žádné seznamy přihlášených, je třeba pro uvolnění z výuky po přihlášení nahlásit termíny a názvy workshopů kariérnímu poradci.

prof. Miroslav Soukup
školní kariérní poradce

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Bohumil Hrabal

JUDr. Bohumil Hrabal (28. 3. 1914–3. 2. 1997), rozený Bohumil František Kilian, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století, absolvoval na nymburské reálce v roce 1934.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Svaz českých lyžařů

21. listopad 1903

V Jablonci nad Jizerou byl založen Svaz českých lyžařů.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.