Časový plán akcí školy

srpen
24.8.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

25.8.2021

Školení pro sbor ze šablon - Inkluze

Vzdělávání pedagogického sboru

26.8.2021 - 27.8.2021

Letní škola pro učitele dějepisu Praha - K čemu jsou nám dějiny

září
2.9.2021

Slavnostní přivítání nových tříd a učitelů

Slavnostní vítání nových tříd a učitelů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu 3. vyučovací hodinu.

3.9.2021 - 6.9.2021

Adaptační kurz 1A

Od pátku do pondělí je na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou třída 1A.

6.9.2021 - 10.9.2021

Adaptační kurz 1PA

Na adaptačním kurzy v Rokytnici je třída prima A.

7.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

9.9.2021

Sklárny Harrachov

10.9.2021

Vodácký kurz 2021

V pátek 10.9. se koná jednodenní vodácký kurz na úseky Týnec nad Sázavou - Pikovice pro 8OA a 4A.

13.9.2021 - 17.9.2021

Adaptační kurz 1PB

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní učitelkou Vlastou Plaňanskou.

14.9.2021

Webinář

Webináře DigiDay 2021 Edu #7 se zúčastní prof. Pražák (17 - 20)

14.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

16.9.2021

Rotary World Marathon Challenge

Ve čtvrtek 16.9. proběhne v areálu SC Nymburk Rotary World Marathon Challenge pro družstva ZŠ.

16.9.2021

Beseda s panem Bendlem, jehož rodina ukrývala v roce 1945 Františka Picka

16.9.2021

Slavnost škol Paměti národa

17.9.2021

Seminář o Národních srovnávacích zkouškách (Scio)

Každá z maturitních tříd bude mít jednu vyučovací hodinu seminář s lektorkou ze společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na mnoha fakultách nahrazují přijímací řízení na VŠ.

17.9.2021 - 18.9.2021

Lektorský kurz Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání - závěrečná část

20.9.2021

Exkurze Zeměpisných seminářů na Liběchovsko

Předmaturitní a maturitní zeměpisný seminář vyrazí vlakem na celodenní geografickou exkurzi na Liběchovsko. Čeká je rozmanitý program, když uvidí pískovcové skalní útvary, vyhaslou sopku, sochy a reliéfy od sochaře Václava Levého v nadživotní velikosti, termoelektránu, která se pomalu mění na spalovnu, a také místo, kde 35 km od Prahy (!) za 2. světové války už končil Protektorát Čechy a Morava a začínala Sudetská župa třetí Hitlerovy říše. Toto "pohraničí" je dnes ovšem ještě Středočeský kraj. Vedoucím exkurze je prof. Soukup, pedagogický doprovod zajišťuje prof. Koreňová.

20.9.2021 - 24.9.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XB

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

21.9.2021

Studentské volby 2021

Cvičné parlamentní volby 2021 pro studenty starší 15 let na škole proběhnou v učebně č. 21, která bude improvizovanou volební místností s volební komisí, urnou i prostorem pro úpravu hlasovacích lístků (za plentou). Studentské volby na škole organizuje Studentský parlament.
Voliči se mohou do volební místnosti dostavit o přestávkách - počínaje velkou přestávkou v 10.20 hodin a v době své polední pauzy. Volební místnost se uzavře ve 13.00 hodin a volební komise sečte hlasy a nahlásí výsledky do celostátní statistiky a seznámí s nimi na webu školy a Facebooku SPGN voliče.

21.9.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

22.9.2021

Dofebufetík na paralympiádě

Studentky, které provozují Dofebufetík, navštíví Speciální školu v Poděbradech, kam mířila největší část vybraných peněz za vánoční cukroví. Ve škole pomohou při organizaci školní paralympiády.

22.9.2021

ZkusTo - Informace o stážích pro maturanty

V 8OB a polovině 4A (skB) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

22.9.2021

ZkusTo - informace o stážích pro maturanty

V 8OA a polovině 4A (skA) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

23.9.2021

Exkurze na Francouzský institut

Studenti FRJze 7MA a 7MB realizují frankofonní prohlídku Prahy a navštíví Francouzský institut.

23.9.2021

Průvodcování po Praze

Exkurze do Prahy (průvodcování v německém, ruském a francouzském jazyce) se uskuteční pro obě septimy a 3.A dne 23.9.2021.

23.9.2021

Třídní schůzky Primy A, Primy B a 1A

Třídní schůzky pro rodiče nových tříd se konají od 17:00 hod. v budově školy. Pozvánku dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

29.9.2021 - 30.9.2021

Konference AŘG

Konference se koná v Přerově, zúčastní se ředitel školy.

29.9.2021

Volební velké zasedání Studentského parlamentu

Volební velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Na programu jsou volby Hlavy SPGN a dalších činovníků, pedagogického poradce a samozřejmě plán akcí na celý školní rok. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky. (Pokud se někdo ze zástupců nebude moct dostavit, nahlásí to předem přes intranet SPGN Trello.)

30.9.2021

Generálka v Hálkově divadle na slavnostní ceremonii položení stolpersteinů

30.9.2021

Virtuální univerzita 3. věku - 1. přednáška

říjen
1.10.2021

Projektový den mimo školu

Třída 5QA se v rámci projektu šablon seznamuje s discgolfem na hřišti v Poděbradech. Akci organizuje prof. Nedbal.

1.10.2021

Veletrh mimoškolních aktivit

Ukázka toho, co se ve škole "mimo školu" také děje, slouží především pro nastupující třídy. Ty se v rámci určené 1. nebo 2. hodiny vypraví do vestibulu školy se svou třídní profesorkou. Tam jim tyto aktivity budou představeny formou "veletržních stánků". O přestávkách po 1. a 2. hodině se může na veletrh vypravit každý další zájemce nebo zvědavec. Veletrh pořádá Studentský parlament.

1.10.2021

Odhalení stolpersteinů rodině Pickových a slavnostní ceremonie v Hálkově divadle

4.10.2021 - 8.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 2.A

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

5.10.2021

Evropský den jazyků

Tradiční Evropský den jazyků pro obě kvinty a 1.A proběhne ve škole v úterý 5.10. 5. a 6. vyuč. hodinu ve spolupráci s komisí FRJ. 

5.10.2021

Evropský den jazyků

PK FRJ se podílí na organizaci projektového dne Mezinárodní den jazyků.

5.10.2021

Exkurze 1PA do Templu v Mladé Boleslavi

6.10.2021

Kytice - divadelní představení

Třídy 3TA a 3TB zhlédnou divadelní představení Kytice v Hradci Králové.

6.10.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

7.10.2021

Expediční školení

Expediční školení programu DOFE (Praha) 

8.10.2021

Pracovní schůzka VP SŠ

8.10.2021

Exkurze 1PB do Templu v Mladé Boleslavi

11.10.2021 - 15.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XA

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

11.10.2021 - 14.10.2021

Stáže maturantů v projektu ZkusTo!

Od pondělí do čtvrtka v tomto týdnu probíhají individuální stáže zájemců z maturitních tříd, kdy si naši maturanti vyzkouší několik hodin práce v konkrétním oboru nebo zaměstnání, ke kterému bude směřovat jejich studium na univerzitě. Před podáním přihlášek tak mohou praxí předejít nesprávným kariérním rozhodnutím nebo potvrdit, že vysněná profese jim prostě "sedne". Budou v příslušnou dobu uvolněni z výuky (nezapočtená absence). Website projektu

11.10.2021

Okresní kolo v přespolním běhu

V pondělí 11.10. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ. Akce proběhne na nymburském Ostrově.

12.10.2021

Den DofE ve škole

Ve vestibulu školy bude výstava vizitek účastníků DofE, proběhne informační schůzka pro studenty kvart a prvního ročníku o možnosti zapojit se do programu

12.10.2021

Návštěva Gymnázia J. K. Tyla

Sdílení zkušeností s kolegy z partnerských gymnázií se zúčastní ve dení školy, předsedové předmětových komisí společenskovědních předmětů a zástupci studentského parlamentu.

12.10.2021

Setkání studentských parlamentů na Tylově gymnáziu v Hradci Králové

Setkání zástupců studentů a školních koordinátorů studentských parlamentů probíhá na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové ve stejný den, jako setkání vedení "spřátelených škol" nad novým (kompetenčním) pojetím maturitní zkoušky. Za naši školu jsou vysláni moderátor zasedání SPGN Tomáš Kratochvíl (5QB) a PR Studentského parlamentu Daniela Dobrovodská (1A), které doprovodí pedagogický poradce SPGN prof. Miroslav Soukup.

13.10.2021

Listování

Primy, sekundy a tercie a z VG kvinta B, sexta B, septimy a druhý a třetí ročník se zúčastní v auditoriu ZŠ programu Listování (Dračí polévka, Holčička a cigareta). 

14.10.2021

Bohemia Balet

Celé NG a kvinty a 1A se zúčastní v Hálkově divadle představení skupiny Bohemia Balet (Popelka).

14.10.2021

1. DOD

Od 13:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 1. den otevřených dveří

19.10.2021

2. velké zasedání Studentského parlamentu

Říjnové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Program jednání je k dispozici a doplňuje se v intranetu SPGN Trello. Pokud chcete něco přidat, kontaktujte svého třídního zástupce, aby to do programu zařadil. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

19.10.2021

Zlatá ceremonie

Kaiserštejnský palác - Praha

 
20.10.2021

Okresní turnaj v minikopané 6. - 7. ročníků

Dne 20.10. se koná okresní turnaj v minikopané pro 6. - 7. ročníky v areálu Veslák.

21.10.2021

Prezentace Fakulty chemicko-technologické UPCE

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se přijede představit studentům chemických seminářů, Biologicko-chemických praktik a dalším zájemcům z řad VG. Akce se koná 4. hodinu v učebně č. 6. O uvolnění z výuky mohou zájemci požádat předem svého TU (a měli by informovat i vyučujícího, na jehož hodinu kvůli této akci nedorazí).

21.10.2021

ZkusTo - Závěrečná beseda

Závěrečná beseda 3. ročníku projektu ZkusTo! s bankéřem Přemyslem Valouchem proběhne 5. vyučovací hodinu v učebně č. 7 v přízemí. Zúčastní se jí ti, kteří byli na některé ze stáží + další zájemci ze Společenskovědního semináře. Tématem bude A co dál... (tedy co čeká ty, kteří se třeba na žádnou VŠ nedostanou). Pedagogický dozor bude mít školní kariérní poradce prof. Soukup.

21.10.2021 - 24.10.2021

Jak učit holokaust - seminář III. stupně - Německo

21.10.2021

Beseda s absolventkou školy Mgr. Janou Smolíkovou

Podvečerní beseda s významnou absolventkou naší školy, polárnicí a cestovatelkou Mgr. Janou Smolíkovou. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Akce probíhá v režimu osvětově-komunitní setkání a za podpory z projektu Šablony.

25.10.2021

Předání diplomů DELF

Studenti FRJ, kteří v loňském školním roce uspěli u jazykových zkoušek DELF, obdrží své diplomy během velké přestávky v učebně 38. 

25.10.2021

Pilotování testů OSP Národních srovnávacích zkoušek

Maturitní třídy 4A+8OAB se v odpoledních hodinách zapojí do pilotování testů Obecných studijních předpokladů (OSP) Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Společnosti Scio poslouží tyto testy ke správné kalibraci ostrých testů NSZ, k nimž se maturanti přihlásí, pokud jim to pomůže v přijímacím řízení na VŠ. Pilotování je z pohledu studentů i školy zdarma, škola i každý student obdrží informaci, jakého percentilu v OSP dosáhl. Součástí zpětné vazby NEBUDE žádný rozbor chyb ani detailní protokol.
Pilotování OSP proběhne v učebně č. 78, kde se 7. hodinu sejde 8OB, 8. hodinu 8OA a 9. hodinu je vystřídá 4A. Pilotování zajišťuje pracovnice Scia.

26.10.2021

Ekoden NG na téma "VODA"

Projektový den s ekologickou tématikou je určen pro studenty NG.

27.10.2021 - 29.10.2021

Podzimní prázdniny

listopad
2.11.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

3.11.2021

Webinář Google Workspace pro vzdělávání PLUS

5.11.2021

SFL - futsalová liga 1.kolo

V pátek 5.11. se koná první kolo Středoškolské futsalové ligy v hale BIOS Poděbrady.

5.11.2021

Café pédagogique

Prof. Prokešová se účastní online školení od IFP - Café pédagogique.

8.11.2021

Lingvistická olympiáda - školní kolo

Školní kolo lingvistické olympiády pro přihlášené proběhne 8. 11. 2021 pátou a šestou vyučovací hodinu v učebně č. 7.

8.11.2021

Webinář Google Workspace pro vzdělávání PLUS

11.11.2021

Den válečných veteránů - pietní akt v Nymburce

12.11.2021

ZRUŠENO! Multimediální program o Číně v kině Sokol pro NG ZRUŠENO!

AKCE BYLA ZRUŠENA Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ!

Multimediální program Čína - říše za Velkou zdí z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG.

16.11.2021

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od třídních učitelů.

16.11.2021

Okresní kolo v šachu pro ZŠ

V úterý 16.11. se koná okresní kolo v šachu pro kategorii II. (ZŠ. 6. - 9. třída) v Obecním domě Nymburk.

18.11.2021 - 19.11.2021

Konference Otevřená věda 2021

Závěrečná konference Otevřené vědy 2021 je povinná pro všechny stážisty OV 2021. Pětice našich letošních mladých vědců bude na oba dny proto uvolněna z výuky.

18.11.2021

1. představení KMD 1 - 2021/2022 - PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

18. 11. 2021 – čtvrtek – začátek v 19:00

Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK

DIVADLO ROKOKO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/246/capek/

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 16:55 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:50), gymnázium (16:55); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

19.11.2021

3. velké zasedání Studentského parlamentu

Listopadové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 66. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

24.11.2021

ZRUŠENO!! Beseda s absolventem školy prof. Zdeňkem Kühnem

Listopadová alumni beseda s významným absolventem naší školy, soudcem Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., byla ZRUŠENA.

24.11.2021

Proč jsme odešli aneb Příběhy našich sousedů ve světě - online

25.11.2021 - 26.11.2021

Zkoušky DELF scolaire B1,B2

Studenti FRJ se účastní podzimního termínu zkoušek DELF scolaire na AF Pardubice

25.11.2021

Večerní orientační běh dvojic

Ve čtvrtek 25.11. se na Ostrově koná Večerní orientační běh dvojic. 

25.11.2021

Mezinárodní den učitelů FRJ - webinář

Prof. Prokešová a Kotyza se účastní online setkání u příležitosti mezinárodního dne učitelů FRJ.

29.11.2021

KMD 2 ZRUŚENO!!!

Skupina KMD 2 navštíví v Divadle Minor první představení. Odjezd v 16:55 od Ekvody ve Zbožské ulici, v 17:00 od budovy školy, v 17:15 z Husova náměstí v Lysé nad Labem (ze strany Jedličkovy ulice). Zpáteční zastávky stejné, ale v opačném sledu. Návrat mezi 22. a 23. hodinou.

29.11.2021

Nové metody výuky o holokaustu online- Národní pedagogický institut ČR

Pořádá Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě.

prosinec
1.12.2021

4. velké zasedání Studentského parlamentu

Prosincové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 12:30 po celou 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně). Kdo přijde v této době o pauzu na oběd, bude uvolněn i z části 7. hodiny.

1.12.2021

Okresní kolo florbal Subterra pro SŠ

Ve středu 1.12. se koné okresní kolo poháru Florbal Subterra pro SŠ v Kolíně.

6.12.2021

Konverzační soutěž v německém jazyce

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

kategorie II.B (pro žáky víceletých gymnázií – tercie a kvarty) a kategorie III (pro žáky 1. až 3. roč. středních škol)

2. až 5. vyučovací hodina, učebna č. 42

7.12.2021

Zachránci a zachránění. Webinář pro pedagogy - Institut Terezínské iniciativy

7.12.2021

Vánoční akademie

10.12.2021

2. kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 10.12. se koná 2. kolo Středoškolské futsalové ligy. Turnaj se odehraje v Mělníce.

13.12.2021

1. představení KMD 1 - 2021/2022

1. představení KMD 1 - 2021/2022

13. 12. 2021 – pondělí – začátek v 19:00

Karel Jaromír Erben: KYTICE

NÁRODNÍ DIVADLO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/kytice-cinohra-1520290

Délka představení: 2 hodiny 10 minut

Odjezd: v 16:55 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:50), gymnázium (16:55); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

14.12.2021

Online školní kolo Geologické olympiády

Online ŠK Geologické olympiády probíhá tradičně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. V testu budou uzavřené otázky s výběrem alternativ odpovědí. Do okresního kola postupují všichni. Přihlášení, kteří mají nebo si předem za tímto účelem vytvořili účet v IS MUNI, se sejdou 4. hodinu, aby si třicetiminutový test ŠK GeO vyplnili v učebně č. 52.

20.12.2021

Exkurze kvint do Židovského muzea v Praze - program Badatel

21.12.2021

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel

23.12.2021 - 2.1.2022

Vánoční prázdniny

leden
12.1.2022

2. představení KMD 1 - 2021/2022 - NÁHRADNÍ TERMÍN

12. 01. 2022 – středa – začátek v 19:30

Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK

DIVADLO ROKOKO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/246/capek/

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:15 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (17:10), gymnázium (17:15); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

12.1.2022

2. DOD

Od 14:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 2. den otevřených dveří

18.1.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

kategorie I.B (pro žáky víceletých gymnázií – primy a sekundy)

3. až 6. vyučovací hodina, učebna č. 42

únor
4.2.2022

Pololetní prázdniny

15.2.2022

3. - poslední - DOD

Od 14:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 3. den otevřených dveří

březen
14.3.2022 - 20.3.2022

Jarní prázdniny

květen
2.5.2022

Exkurze - zážitkový workshop Den, kdy se mlčelo - POST BELLUM Praha

3.5.2022

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od TU.

30.5.2022 - 3.6.2022

Ekologický kurz BiS 3. ročník

Ekologický kurz je určen pro studenty 3. ročníku BiS. Je pořádán jako fakultativní, po zajímavostech okresu Nymburk.

30.5.2022 - 3.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KA

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

červen
13.6.2022 - 17.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KB

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

červenec
29.7.2021 - 2.8.2021

Holocaust a my. Proč je důležiité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace. Letní škola pro pedagogy a studenty v Osvětimi

Aktuální informace

19.11.2021

Zveřejňujeme souhrnné výsledky voleb do Školské rady GBHNB.

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Absolvovala v roce 1941 s rodným příjmením Leišová.

Narodila se 19. 1. 1922 ve Všejanech a zemřela v r. 1985 v Praze.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Josef Augusta

17. březen 1903

Narodil se Josef Augusta (†4. 2. 1968), český paleontolog. Spolu se Z. Burianem vytvořil paleontologické rekonstrukce velice populární v ČSR i zahraničí.

Nejčtenější

09.11.2021

O víkendu 5. – 7. 11. 2021 proběhla na našich chatách v Rokytnici, v letošním školním roce již druhá, úklidová brigáda. Na 16 kolegů a kolegyň vyrazilo připravit naše chaty na zimní provoz.  Kromě podstatných oprav a výměny materiálu, chaty prošly generálním úklidem, včetně mytí oken a leštění podlah. Níže si můžete udělat představu o dílčích krocích, které brigáda za 2 dny zvládla.

celý článek
21.11.2021

Druhá letošní alumni beseda, na niž přijal pozvání soudce Nejvyššího správního soudu ČR prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., musela být z důvodů na straně našeho hosta ZRUŠENA. Omlouváme se všem, kteří s ní na středeční večer počítali. Máme alespoň příslib, že se uskuteční v náhradním termínu 27. ledna 2022.

celý článek
06.11.2021

V pátek 5.11. se pro naši školu rozeběhl nový ročník SFL (Středoškolská futsalová liga), který byl v loňském roce z covidových důvodů zrušen. Po poměrně dlouhé pauze jsme si tak mohli zahrát futsal a změřit síly s konkurenčními školami. Los nás poslal do poděbradské skupiny, kde jsme narazili na HŠ Poděbrady, Ekogymnázium Poděbrady a Gymnázium Jiřího z Poděbrad. Ve čtyřčlenné skupině se hrálo systémem každý s každým, první a druhý tým postupoval do 2. kola.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu