Časový plán akcí školy

srpen
18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

27.8.2020

Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků

Schůzky se konají od 17:00 hod v aule.

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

28.8.2020

Nostrifikační zkoušky

Na základě určení krajského úřadu se ve škole konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

září
1.9.2020

Rozřazovací test z NJ pro 1.A

Rozřazovací zkouška z německého jazyka proběhne v učebnách č. 2 a 7 od 13:00.

1.9.2020

Burza učebnic pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Studentský parlament pořádá každoroční burzu použitých učebnic. Koná se ve vestibulu školy a přilehlých chodbách od 10:00 do 12:00 hodin. Jsou na ni zváni i letošní absolventi, kvartáni a také prváci. Lavice a židličky si prodávající vypůjčí z učeben č. 7 a 19 (a také je tam po skončení prodeje zase nastěhují zpět).

2.9.2020

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

Všichni v rouškách!!!

3.9.2020 - 11.9.2020

Karanténa

MŠMT umožnilo odlišnou organizaci školního roku a zaslalo souhlas s uzavřením školy z nepředvídatelných závažných organizačních důvodů, vzhledem k tomu, že nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy, a to na období od 3. 9. 2020 do 11. 9. 2020.

14.9.2020 - 16.9.2020

Stříbrná expedice

Expedice na Šumavu

15.9.2020

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Ve škole se od 13:30 hod konají opravné a náhradní maturitní zkoušky.

17.9.2020

Zajištění akce World Marathon Challenge

Mezinárodní dětský štafetový marathon zaštítěný Rotary International ke dni Světvého dne boje proti dětské obrně.

21.9.2020 - 22.9.2020

Výcvik mentorů

V rámci projektu Spoluprací k profesionalitě. 

21.9.2020 - 25.9.2020

Geologický kurz 6XB 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

21.9.2020

1. zasedání Parlamentu dětí a mládeže Nymburk

První zasedání Parlamentu dětí a mládeže (PDM) Nymburk se koná na městské radnici 21/9/2020 od 15:00 hodin v místnosti 214. Hlavním úkolem zasedání bude schválení stanov PDM a volba jeho předsednictva. Budou se nabírat i noví členové. Zájemci z řad studentů, kteří se chtějí zapojit, se hlásí u D. Hálové (3A). Účastníci budou uvolněni z výuky 8. a 9. hodinu (nezapočtená absence).

25.9.2020

Google Classroom pro pokročilé - vzdělávání učitelů

Pro učitele je připraveno celodenní vzdělávání zaměřené na zdokonalení dovedností při online výuce. 

28.9.2020

Den české státnosti

Státní svátek

29.9.2020 - 2.10.2020

Geologický kurz 2.A 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2020

Setkání s ředitelem AF Pardubice a předávání diplomů DELF

Školu navštíví nový ředitel Francouzské aliance v Pardubicích a předá diplomy DELF za loňské zkouškové období.

říjen
1.10.2020

Univerzita 3. věku

1. setkání v novém akademickém roce

7.10.2020

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

O velké přestávce v ředitelně proběhne online schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody v loňském školním roce. Kromě toho se tam bude hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů, včetně voleb zástupce zletilých studentů do Rady školy.

7.10.2020

Noc literatury

Zveme veřejnost na akci pořádanou Městskou knihovnou! Ve středu od 18:00 do 22:00 bude v laboratoři biologie číst paní Kateřina Macháčková.
Upozorňujeme návštěvníky, že roušky jsou nutné!

8.10.2020

Klub moderní historie - beseda s panem Milanem Kodíčkem

16.10.2020 - 18.10.2020

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem - Praha - AKCE ZRUŠENA

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 4A

Online beseda pro maturanty z 4A s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 5. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OB

Online beseda pro maturanty z 8OB s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 7. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OA

Online beseda pro maturanty z 8OA s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 6. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

23.10.2020

Schůzka zájemců o Otevřenou vědu a spolupráci s externisty

O velké přestávce se koná online schůzka Hn, Mz a Sk se studenty, kteří v dotazníku projevili zájem o Otevřenou vědu nebo dlouhodobou spolupráci s vědeckým či akademickým pracovištěm.

26.10.2020 - 27.10.2020

Volný den

Rozhodnutím ministra školství se mění harmonogram školního roku a na dny 26. 10. a 27. 10. jsou vyhlášeny volné dny. On-line výuka neprobíhá.

27.10.2020

Šablona 2.III/13 - Nové metody ve výuce - HistoryLab

28.10.2020

Den vzniku samostatného československého státu

státní svátek

29.10.2020 - 30.10.2020

Podzimní prázdniny

listopad
10.11.2020

Třídní schůzky

11.11.2020

WEBINÁŘ Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole

Webináře s tématem Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole se zúčastní kariérní poradce pro studenty prof. Soukup. Akci pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje.

16.11.2020

Seminář Hodnocení není jen klasifikace

Prof. Kotyza se účastní školení Hodnocení není jen klasifikace.

17.11.2020

Den boje za svobodu a demokracii

státní svátek

prosinec
23.12.2020 - 3.1.2021

Vánoční prázdniny

24.12.2020

Štědrý den

státní svátek

25.12.2020

1. svátek vánoční

státní svátek

26.12.2020

2. svátek vánoční

státní svátek

leden
3.1.2020 - 26.3.2020

LVVZ

V měsících leden až březen se budou konat lyžařské kurzy v Rokytnici nad Jizerou.

1.1.2021

Nový rok

státní svátek

13.1.2021

2. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 14:00 do 16:00 hod.

29.1.2021

Pololetní prázdniny

únor
16.2.2021

3. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 14:00 do 16:00.

17.2.2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou
část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk.

březen
1.3.2021 - 7.3.2021

Jarní prázdniny

18.3.2021

Odborné informační zdroje

Kariérní poradce a člen školního týmu garantů SOČ se zúčastní vzdělávací akce v Hradci Králové, zaměřené na metodiku práce s odbornými zdroji, vyhodnocování a prevence plagiátorství a trendy v práci s nadanými studenty.

29.3.2021

Projektový den "Bohumil Hrabal"

duben
1.4.2021 - 2.4.2021

Velikonoční prázdniny

2.4.2021

Velký pátek

státní svátek

5.4.2021

Velikonoční pondělí

státní svátek

květen
1.5.2021

Svátek práce

státní svátek

4.5.2021

Třídní schůzky

8.5.2021

Den vítězství

státní svátek

17.5.2021 - 25.5.2021

Ústní maturitní zkoušky

28.5.2021

Předání maturitních vysvědčení

31.5.2021 - 4.6.2021

Kurz ekologické výchovy BiS 3. ročník

Kurz ekologické výchovy BiS 3. ročníku proběhne fakultativně na úrovni okresu Nymburk

31.5.2021 - 4.6.2021

Kurz ekologické výchovy 4KA Krásensko

Kurz ekologické výchovy proběhne v Ekocentru Krásensko.

červen
14.6.2020 - 18.6.2020

Sportovní a vodácké kurzy

V termínu 14.6. - 18.6. se uskuteční sportovní kurzy pro 7MA, 7MB a 3A. 

7.6.2021 - 11.6.2021

Kurz ekologické výchovy 4KB Krásensko

Kurz ekologické výchovy proběhne v Ekocentru Krásensko.

28.6.2021

Branný den na VG

červenec
1.7.2021 - 31.8.2021

Letní prázdniny

5.7.2021

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

státní svátek

6.7.2021

Den upálení mistra Jana Husa

státní svátek

Aktuální informace

30.10.2020

Od pondělí 2. listopadu se škola vrací po podzimních prázdninách k distanční výuce podle upraveného rozvrhu. 

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1926.

Narodil se v r. 1908. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem. V letech 1953 byl rektorem nově vzniklého ITVS v Praze.

Svět v roce založení školy

Sjezd socialistů Ruska

30. červenec 1903

Na ilegálním druhém sjezdu Sociálně demokratické dělnické strany Ruska v Bruselu (první se konal v roce 1898) vzplanul prudký ideologický boj mezi leninovci s tzv. oportunisty (J. Martova).

Nejčtenější

02.10.2020

Na druhý a bohužel poslední letošní geokurz vyrazila do Rokytnice na přelomu září a října třída druhá A. Protože v pondělí byl státní svátek, kurz byl o den kratší než je obvyklé.

celý článek
30.09.2020

V době, kdy dobrých zpráv je pomálu, můžeme s radostí informovat, že naše studentka z oktávy A Bětka Zavadilová uspěla minulý víkend na na Mistrovství Evropy veslařů do 19 let v Bělehradě. 

celý článek
30.09.2020

Ačkoliv to vypadá, že školy, učitelé a studenti neřeší nic jiného než dezinfekce, roušky a sociální odstup, není to tak úplně pravda. Jedna z mála věcí, která navodila atmosféru doby předcovidové, se odehrála ve středu 30.9. u nymburských francouzštinářů.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!