Časový plán akcí školy

srpen
11.8.2022

Sklárny Harrachov

29.8.2022

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají od 12:00 hod nostrifikační zkoušky.

29.8.2022

Nostrifikační zkoušky

Za PK BIO je stanovena komise: prof. Bursová a prof. Svěcená.

září
2.9.2022

Slavnostní přivítání nových tříd a učitelů

Slavnostní vítání nových tříd a učitelů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu 3. vyučovací hodinu.

5.9.2022 - 9.9.2022

Částicová Praha 2022 / Прага по Частинкам 2022

Studentka 8OA Anna Radochová se zúčastní týdenní konference Částicová Praha 2022.

Студентка 8OA Анна Радочова бере участь у щотижневій конференції Particle Prague 2022 в рамках стажування Open Science 2022.

6.9.2022

Projekt Dějepis+ inovativní výuka dějin 20. století

6.9.2022

Opravné maturitní zkoušky / Корекційні випускні іспити

6.9.2022

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou / Пам'ятник забутим патріотам - Пасекі-над-Їзероу

11.9.2022 - 17.9.2022

Studijní stáž ve Francii / Навчальне стажування у Франції

Prof. Kotyza uskuteční studijní stáž na partnerské škole ve francouzském Louhans

Професор Котиза пройде навчальне стажування в школі-партнері в Луані, Франція

11.9.2022

Položení dalších stolpersteinů v Nymburce / Закладення подальших столперштейнів (каменів пам'яті жертв нацизму) в Німбурку

Z iniciativy členů Klubu moderní historie proběhne položení dalších stolpersteinů v Nymburce.

Začátek akce je ve 14:00 v Komenského ulici.

 

З ініціативи членів Клубу новітньої історії в Німбурку буде закладено подальші столперштейни - камені пам'яті жертв нацизму (https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine).

Початок акції о 14:00 годині по вул. Коменського.

13.9.2022

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou / Пам'ятник забутим патріотам - Пасекі-над-Їзероу

14.9.2022

Zeměpisná exkurze ZeSů na Čáslavsko / Географічна екскурсія ГеСе до Чаславсько

Celodenní podzimní zeměpisná exkurze Zeměpisných seminářů předmaturantů a maturantů bude mít letos za cíl opět Čáslavsko. Seminaristé navštíví bývalou Berlovu vápenku v Rohatci, Lovětínskou roklí vystoupají na Dlouhou mez, prohlédnou si Dívčí kámen v obci Podhradí, zříceninu hradu Lichnice a rozhlédnou se z tamní vyhlídkové věže Milady do Polabí i Železných hor. Kolem Žižkova dubu sestoupí do města Třemošnice, odkud se vlakem vrátí zpět. Kromě výše uvedeného je čeká i železniční trať do úvrati, lokalita s četným výskytem mloka skvrnitého, pozůstatky někdejší nákladní lanovky na vápenec a zdolávání svodidel, která společně s hlavní silnicí kříží značenou turistickou stezku. Exkurze má bohatý fyzickogeografický i socioekonomický program, stejně jako i vlastivědnou náplň. Účastníky doprovodí prof. Soukup.

 

Цілоденна осіння географічна екскурсія Географічних семінарів передматурантів і матурантів (випускників) цього року знову буде спрямована на регіон Часлав. Семінаристи відвідають колишню Берловий вапняк в Рогатку, піднімуться на ущелину Ловетін до Довгої межі, побачать каміння Дівчі в селі Підграді, руїни замку Ліхніце і оглянуть навколишні простори з місцевої оглядової вежі Мілада до Лаби і Залізних гір. Навколо дуба Жижки спускатимуться до міста Тшемошніце, звідки повертатимемося на поїзді. Крім перерахованого вище, вони також знайдуть залізничну гілку до мертвої точки, населений пункт з численними заляганнями плямистої саламандри, залишки колишньої вантажної канатної дороги на вапняк і сходження вздовж огорожі, яка разом з головною дорогою перетинає марковану пішохідну стежку. Екскурсія має багату фізико-географічну та соціально-економічну програму, а також національний історичний зміст. Учасників супроводжуватиме професор Сoукуп.

15.9.2022

Sklárny Harrachov

16.9.2022 - 18.9.2022

Brigáda v Rokytnici / Бригада в Рокитніце

Podzimní brigáda - údržba chat

19.9.2022 - 23.9.2022

Geologický kurz 6XB / Геологічний курс 6XB

Kurz bude probíhat na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

 

Курс проходитиме на котеджах Гімназії в Рокитніце-над-Їзероу.

19.9.2022

Corny atletický pohár SŠ / Кубок середніх шкіл з легкої атлетики

V pondělí 19.9. se koná okresní kolo Corny atletického poháru pro SŠ v areálu SC Nymburk.

У понеділок 19.9. в районі СК «Німбурк» проходить районний раунд Кубка з легкої атлетики для загальноосвітніх шкіл.

19.9.2022 - 21.9.2022

Konference AŘG / Конференція AŘG

Konference AŘG - Seč

 

Конференція AŘG - Seč

21.9.2022 - 23.9.2022

Letní škola SOČ 2022 / Літня школа SOČ 2022

Začátečnického semináře pro pisatele SOČ "Letní škola SOČ 2022" v Brně se z naší školy účastní jeden maturant. Naučené dovednosti určitě zúročí i ve své maturitní práci a seminárních a bakalářské práci na vysoké škole.

 

Вступний семінар для письменників SOC «Літня школа SOČ 2022» в Брно відвідує один випускник нашої школи. Вони неодмінно будуть використовувати засвоєні навички в своїй дипломній роботі, семінарських і бакалаврських роботах в університеті.

21.9.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna studentka ze 7MA se účastní workshopu Jak probíhá provoz a zákaznický servis v Kunsthalle Praha v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech. Celodenní absence jí bude zaznamenána jako nezapočtená.

 

Одна студентка з 7MA бере участь у воркшопі. Як працює організація й обслуговування клієнтів у Kunsthalle Praha в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є наближення учнів середньої школи до практики в різних сферах. Її відсутність протягом усього дня буде зафіксовано як некредитована.

21.9.2022

Finálový večer Ceny Gratias Tibi v Praze

21.9.2022

Návštěva slavníkovské Libice / Візит славетності до Лiбіце

21.9.2022

Zlatá ceremonie DofE

Zlatá ceremonie září 2022 

Proběhne v 21. září 2022 v Praze od 14:00 v Senátu Parlamentu ČR.  Na Zlatou ceremonii 2022 si prosím vyhraďte čas od 14:00 do 18:00, 

22.9.2022

Slavnost škol Paměti národa - Gröbova vila v Praze

22.9.2022

WMC

World Marathon Challange - dětský maraton - Atletický stadion Sportovního centra v Nymburce

23.9.2022 - 24.9.2022

Komunální volby a volby do Senátu

V prostorách školy se konají volby

23.9.2022

Nostrifikační zkoušky

Zkoušky se konají v přízemí vpravo v učebně č. 29 od 11:30 hod.

25.9.2022 - 28.9.2022

Zlatá expedice na Pálavě / Золота експедиція на Палаве

Zlatá expedice do Podyjí

 

Золота експедиція в Подиж'ї

26.9.2022

ZkusTo - Informace o stážích pro maturanty / ZkusTo! - Інформація про стажування для випускників

Maturitní ročník bude rozdělen na dvě poloviny a 1. a 2. hodinu proběhnou dvě kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo!, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru.

Випускний рік буде розділений на дві половини і під час 1-а і 2-а уроків буде проведено два Ринки кар'єри, під час яких буде представлено проект ZkusTo!, що пропонує стажування для випускників, яким буде цікаво випробувати на собі, що потрібно для роботи в тій чи іншій сфері.

26.9.2022

Volební velké zasedání Studentského parlamentu / Виборче велике засідання Студентського парламенту

Volební velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne v posledním zářijovém týdnu, kdy jsou všechny třídy ve škole. Konrétně v pondělí 26. září 5. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Na programu jsou volby Hlavy SPGN a dalších činovníků, pedagogického poradce a samozřejmě plán akcí na celý školní rok. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

Виборче велике засідання  представників класів до Студентського парламенту Гімнахії Німбурку відбудеться в останній тиждень вересня, коли всі класи будуть в школі. Зокрема, у понеділок, 26 вересня, відбудеться під час 5 уроку у класі No 21. На порядку денному вибори голови СПГН та інших посад, педагогічного радника і, звичайно ж, план заходів на весь навчальний рік. Необхідна участь представників кожного класу - вони будуть звільнені від уроків (як відсутність не враховуватиметься).

27.9.2022

Evropský den jazyků / Європейський день мов

PK FRJ se podílí na realizaci Evropského dne jazyků pro studenty kvint a prvního ročníku.

Професор Покєшова FRJ бере участь у проведенні Європейського дня мов для студентів квінт першого курсу.

28.9.2022 - 30.9.2022

Zájezd do Berlína / Поїздка до Берліна

Třídenní zájezd do Berlína pro vybrané studenty VG.

Zodpovídají prof. Martínková a Plechlová.

 

Триденна поїздка до Берліна для відібраних студентів VG.

Відповідальний проф. Мартінкова і Плехлова.

říjen
3.10.2022 - 7.10.2022

Geologický kurz 2.A . Геологічний курс 2А

Kurz bude probíhat na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

 

Курс проходитиме на котеджах Гімназії в Рокитніце-над-Їзероу.

3.10.2022 - 7.10.2022

Erasmus+

Prof. Bogojavlenská se zúčastní jednání v rámci projektu ERASMS+, do kterého je zapojena Univerzita v Žitomiru. Jednání se koná ve Slovinském Mariboru.

3.10.2022

ZkusTo! - termín pro přihlášení se na stáže

V pondělí 3. října se v 8:00 hodin otevírá přihlašování maturantů na stáže ZkusTo! Skoro všichni maturanti mají v tu dobu volnou hodinu. Protože je o místa velký zájem, vyučující dovolí maturantům na FyPr se v rámci 1. hodiny přes jejich mobily přihlásit na preferovanou stáž. (Je to hotové za pár jednotek minut, výuku přihlašování naruší jen minimálně.)

4.10.2022

Úvodní třídní schůzky - nastupující třídy - 1PAB, 1A

Třídní schůzky se konají od 17:00 v budově školy

6.10.2022 - 9.10.2022

Seminář III. stupně ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau

7.10.2022

Mediální kurz v 3TA

Třída 3TA absolvuje v době od 7. 10. do 12. 10. 2022 mediální kurz.

10.10.2022

Jednání Školské rady GBHNB / Засідання шкільної ради Гімназії

10.10.2022 - 14.10.2022

Geologický kurz 6XA . Геологічний курс 6XА

Kurz porbíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

 

Курс проходитиме на котеджах Гімназії в Рокитніце-над-Їзероу.

10.10.2022 - 12.10.2022

Medíální kurz ve třídě 3TA / Медіакурс у класі 3ТА

Třída 3TA absolvuje v době od 7. 10. do 12. 10. 2022 mediální kurz.

 

Клас 3ТА пройде медіакурс з 7.10 по 12.10.2022.

10.10.2022

Okresní kolo v přespolním běhu / Районний тур з бігу

V pondělí 10.10. pořádá naše Gymnázium okresní kolo v přespolním běhu na Ostrově.

 

У понеділок 10.10. наша Гімназія організовує районний тур з бігу по пересіченій місцевості на Острові.

10.10.2022 - 13.10.2022

Stáže maturantů v projektu ZkusTo! / Стажування випускників у проєкті ZkusTo!

V tomto týdnu probíhají individuální stáže zájemců z maturitních tříd, kdy si naši maturanti vyzkouší několik hodin práce v konkrétním oboru nebo zaměstnání, k němuž bude směřovat jejich studium na univerzitě. Před podáním přihlášek tak mohou praxí předejít nesprávným kariérním rozhodnutím nebo potvrdit, že vysněná profese jim prostě "sedne". Budou v příslušnou dobu uvolněni z výuky (nezapočtená absence). Website projektu

 

На цьому тижні проходять індивідуальні стажування випускників, - коли наші випускники спробують кілька годин роботи в певній сфері або на роботі, на яку буде направлено їх навчання в університеті. Перед подачею заявок вони можуть запобігти неправильним кар'єрним рішенням або підтвердити, що професія їх мрії просто «підходить». Вони будуть звільнені від навчання у відповідний час (прогули не враховуються). Веб-сайт проекту

11.10.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус2022

Jedna předmaturantka z 3A se účastní workshopu Podnikatelská přípravka v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech.

 

Одина передвипускниця з 3А бере участь у воркшопі з підготовки до бізнесу в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є наближення учнів середніх шкіл до практики в різних сферах.

12.10.2022

Předávání diplomů DELF

Studenti FRJ, kteří v loňském školním roce úspěšně složili zkoušku DELF,  se účastní slavnostního předávání diplomů za účasti ředitelky Francouzské aliance v Pardubicích.

12.10.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna studentka ze 7MA se účastní workshopu Vdechni vyřazeným věcem druhý život v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech. Celodenní absence jí bude zaznamenána jako nezapočtená.

Одна студентка з 7MA бере участь у воркшопі «Вдихніть друге життя старих речей» в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є наближення учнів середніх шкіл до практики в різних сферах. 

13.10.2022

Krajské kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 13.10. se koná krajské kolo v přespolním běhu v Příbrami. Za naše gymnázium se zúčastní družstvo dívek kategorie III. (prima, sekunda).

18.10.2022

Okresní kolo v basketbale SŠ / Районний тур з баскетболу для загальноосвітніх шкіл

V úterý 18.10. se v hale BIOS Poděbrady koná okresní kolo v basketbale pro SŠ 

 

У вівторок 18.10 в залі BIOS Poděbrady проходить районний тур з баскетболу для загальноосвітніх шкіл 

20.10.2022

Přehlídka SŠ na Nymbursku (Burza škol) / Представлення середніх шкіл в регіоні Німбурк (Шкільний обмін)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 9 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Stojarová a Soukup.

 

Щорічний обмін загальноосвітніми школами в регіоні Німбурк відбудеться в приміщенні СOР Німбурк з 9 ранку до 16 години. Гімназію імені Богуміла Грабала в Німбурку представлятимуть проф. Стоярова і Соукуп.

20.10.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna předmaturantka z 3A se účastní workshopu Jak se neztratit na otevřeném trhu práce v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech.

Один пережвипускник з 3А бере участь у воркшопі «Як не загубитися на відкритому ринку праці» в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є наближення учнів середньої школи до практики в різних сферах.

20.10.2022

Den otevřených dveří / День відкритих дверей

20.10.2022

EXKURZE 5QB DO ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE / Екскурсія 5QB до Єврейського Музею у Празі

20.10.2022

1. představení KMD 1 2022-2023

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: VOJNA A MÍR, DIVADLO ABC, začátek v 19:00

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/1220/vojna-a-mir/

Délka představení: 3 hodiny 15 minut včetně přestávky

Odjezd: v 16:55 od školy

Nástupní místa:

Nymburk EKOVODA na Zbožské ulici (16:50), gymnázium (16:55); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka Litol – před nadjezdem; na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

20.10.2022

Balet Bohemia / Балет Богемія

Třídy nižšího gymnázia třídy 1A a 5QA - baletní představení v Hálkově divadle v Nymburce.

 

Класи нижчої гімназії 1А і 5QA - балетна вистава в Халковому театрі в Німбурку.

21.10.2022

Divadelní stáž maturantů v projektu ZkusTo!

Divadelní stáž, na níž si naši maturanti vyzkouší několik hodin práce herce/herečky pod vedením Kláry Issové, se koná mimo období všech ostatních stáží (ty proběhly už minulý týden). Přihlášení budou v příslušnou dobu uvolněni z výuky (nezapočtená  absence). Website projektu

24.10.2022

1. kolo futsalové ligy ŠkoFl7 / 1-й тур футзальної ліги ŠkoFL7

V pondělí 24.10. se koná 1.kolo futsalové ligy ŠkoFL7. Pořadatelem turnaje je ZŠ Juventa Milovice.

 

У понеділок 24.10. відбудеться 1-й тур футзальної ліги ŠkoFL7. Організатором турніру є початкова школа «Ювента Міловіце».

24.10.2022

Seminář o Národních srovnávacích zkouškách (Scio) / Національні порівняльні іспити

Národní srovnávací zkoušky nahrazují na mnoha univerzitách a VŠ přijímací zkoušky. Jejich systém je zavedený a léty osvědčený. Na jeho představení a vysvětlení, co je např. dosažený percentil (a také vyzkoušení několika cvičných úloh), bude mít každá z maturitních tříd jednu vyučovací hodinu videokonferenční seminář s lektorkou ze společnosti Scio, která NSZ pořádá. Akce se koná v učebně č. 73, kam 3. hodinu dorazí 8OB, 4. hodinu je vystřídá 8OA a 5. hodinu přijde 4A.

Національні порівняльні іспити замінюють вступні випробування в багатьох університетах і вузах. Їх система налагоджена і перевірена роками. Щоб представити та пояснити, чого досяг процентиль (а також спробувати кілька практичних завдань), кожен із випускних класів матиме по одному уроку семінару з відеоконференцій з лектором із Scio, який організовує NSZ. Захід відбувається в класі No 73, куди 8OB прибуває на 3 уроці, 8OA - на 4-у і 4A - на 5-му.

25.10.2022

READYCON 2022

Online konference o budoucnosti na trhu práce READYCON 2022 se zúčastní třídy 6XA (učebna č. 68+Hr) 6XB (učebna č. 66+Sk) a 2A (učebna č. 73+Ri), protože může mít dopad na výběr seminářů. V učebnách budou probíhat projekce s odlišnou náplní v době od 9:10 do 10:15. Úvodní blok od 8.00 hodin a také závěrečný blok do 10:30 hodin je ve všech místnostech společný. Studenti se sejdou po třídách v 7:45 v učebně určené v suplování. V 9:10 se mohou zájemci o Informační technologie přemístit do učebny č. 73, zájemci o problematiku Zdravotnictví do učebny č. 68 a zájemci o problematiku Finance do č. 66. Tam už zůstanou až do 10:30, kdy konference končí. Volitelné zaměření náplně projekce v každé učebně bude zřetelně označeno na dveřích.

В онлайн-конференції READYCON 2022, присвяченій майбутньому ринку праці, візьмуть участь класи 6XA (аудиторія No 68), 6XB (аудиторія No 66) та 2A (аудиторія No 73), оскільки це може вплинути на вибір семінарів. У класах з 9:10 до 10:15 проходитимуть покази різного змісту. Вступний блок з 8:00 ранку, а також заключний блок до 10:30 є загальними у всіх кімнатах. Учні зустрінуться за класами о 7:45 ранку в класі, призначеному для заміни. О 9:10 ті, хто цікавиться інформаційними технологіями, можуть перейти до класу No 73, ті, хто цікавиться охороною здоров'я, можуть перейти до класу No 68, а ті, хто цікавиться фінансами, – до No 66. Вони пробудуть там до 10:30 ранку, коли закінчиться конференція. Необов'язкова спрямованість проекційного змісту в кожному класі буде чітко позначена на дверях.

25.10.2022

Setkání zapojených učitelů v projektu Dějepis+ s koordinátorem / Зустріч вчителів, які беруть участь у проекті «Історія+», з координатором

26.10.2022 - 27.10.2022

Podzimní prázdniny / Осінні канікули

listopad
1.11.2022

Alumni beseda s dr. Lubomírem Košťálem v Městské knihovně Nymburk / Бесіда з вдоктором Любомиром Кошталом у Муніципальній бібліотеці Німбурку

První letošní alumni beseda s významnými absolventy školy se uskuteční od 17.30 hodin v Městské knihovně v Nymburce. Hostem bude vedoucí Oddělení Početních neurověd Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D.

Перша цьогорічна дискусія випускників з видатними випускниками школи відбудеться з 17.30 у Муніципальній бібліотеці Німбурку. Гостем стане завідувач відділу чисельних нейронаук Інституту фізіології Академії Наук Чеської Республіки Любомир Коштал, к.т.н.

3.11.2022

Týden vědy a AV ČR Praha / Тиждень науки в АН Чеської Республіки, м. Прага

Akce určena pro studenty BiS 4. ročníku. Navštíme tentokrát Ústav experimentální medicíny.

 

Захід розрахований на студентів 4 курсу. Цього разу ми відвідаємо Інститут експериментальної медицини.

4.11.2022

DELF blanc - DELFky nanečisto

Zájemci o zkoušky DELF z 8OB si vyzkouší DELF blanc v AF Pardubice.

Ті, хто цікавиться іспитами DELF з 8OB, спробують DELF blanc в AФ Пардубіце.

8.11.2022

Multimediální program o Číně v kině Sokol pro NG / Мультимедійна програма про Китай в кінотеатрі "Сокол" для НГ

Multimediální program Čína - říše za Velkou zdí z cyklu Svět kolem nás bude v kině Sokol mezi 8.00-9.00 hod. Po projekci je počítáno asi 10 minut na besedu. Akce se účastní všechny třídy NG.
Sraz studentů s ped. dozory před kinem v 7:55 hodin. Po besedě studenti odcházejí se svými dozory zpět do školy. Vyučování pokračuje 3. hodinou dle rozvrhu a suplování.

Мультимедійна програма "China - Empire Beyond the Great Wall" з циклу «Світ навколо нас» буде в кінотеатрі «Сокіл» між 8.00-9.00. Після показу на обговорення відраховується близько 10 хвилин. У заході беруть участь всі класи НГ.
Зустріч студентів з пед. Після обговорення учні повертаються до школи зі своїми керівниками. Уроки тривають з 3-ї години за розкладом і заміною.

9.11.2022

Zasedání Sněmu delegátů RSG / Засідання Сейму делегатів СРГ

9.11.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna studentka ze 7MA se účastní workshopu Jak si zlepšit paměť a zjednodušit učení se v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech. Celodenní absence jí bude zaznamenána jako nezapočtená.

 

Одна студентка з 7МА бере участь у воркшопі Як покращити свою пам'ять та спростити навчання в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є наближення учнів середньої школи до практики в різних сферах. 

9.11.2022

Krajské kolo v basketbale pro SŠ / Регіональний раунд з баскетболу для старшокласників

Ve středu 9.11. se v hale BIOS Poděbrady koná krajské kolo v basketbale SŠ. 

 

У середу 09.11 у залі БІОС Подєбради відбудеться регіональний раунд з баскетболу для старшокласників

11.11.2022

1.kolo ŠkoFL 9 - futsalová liga / 1-й тур ШколФЛ 9 - ліга футзалу

V pátek 11.11. se družstvo gymnázia zúčastní 1. kola ŠkoFL 9. Futsalový turnaj se odehraje v hale BIOS Poděbrady.

 

У п'ятницю, 11.11, команда гімназії візьме участь у 1-му турі ШколФЛ 9. Турнір з футзалу відбудеться в залі БIOС Poděbrady.

15.11.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna studentka ze 3A se účastní workshopu Zažij svobodu a partnerství v týmové práci v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech.

 

Одна студентка з 3А бере участь у воркшопі «Досвід свободи та партнерства в командній роботі» в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є наближення старшокласників до практики в різних сферах.

15.11.2022

DofE na Krajském úřadě / DofE у крайському уряді

Setkání škol StK, na kterých běží program DofE

 

Засідання шкіл StK, де проходить програма DofE

15.11.2022 - 16.11.2022

Republikové finále v basketbale pro SŠ / Національні фінали з баскетболу для середніх шкіл

V termínu 15.-16.11. se v Ústí nad Labem koná republikové finále v basketbalu pro SŠ.

 

У період 15.-16.11. в Усті над Лабем відбуваються національні фінали з баскетболу для середніх шкіл.

15.11.2022

Třídní schůzky - podzim

Třídní schůzky se konají od 17:30 v budově školy

16.11.2022

HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání. Distanční seminář / ІсторіяЛаб: робота з джерелами в історичній освіті. Дистанційний семінар

16.11.2022

1. kolo SFL - Středoškolská futsalová liga / 1-й тур Футзальної ліги середніх шкіл

Ve středu 16.11. se koná 1. kolo Středoškolské futsalové ligy. Pořadatelem je OPEN GATE Babice.

 

У середу, 16.11, відбудеться 1-й тур Вищої школи середніх шкіл. Організатор - ВІДКРИТІ ВОРОТА Бабице.

21.11.2022

2. představení KMD 1 2022-2023 / 2 вистава для Клубу молодих театралів 1 2022-2023

2. představení KMD 1

21. 11. 2022 – pondělí – začátek v 19:00

MICHAIL BULGAKOV: MISTR A MARKÉTKA

DIVADLO V DLOUHÉ

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

Délka představení: 3 hodiny 20 minut včetně přestávky

Odjezd: v 16:30 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:25), gymnázium (16:30); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka Litol – před nadjezdem; na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

 

2-й виступ КМТ 1
21/11/2022 – понеділок – початок о 19:00

МИХАЙЛО БУЛГАКОВ: МАЙСТЕР І МАРГАРИТА

ТЕАТР В ДЛОУГЕ

Офіційне вбрання обов'язкове!!!

Детальніше про виставу:

Тривалість: 3 години 20 хвилин з антрактом

Відправлення: о 16:30 від Гімназії

Відправні точки:

Німбурк: ЕКОВОДА на вулиці Збожській (16:25), Гімназія (16:30); Костомлати над Лабем (зупинка "COOP"), Лисам над Лабем (зупинка "Літол" – перед шляхопроводом; на стоянці на Гусово намнесті з вулиці Єдлічкової)

22.11.2022

Lingvistická olympiáda / Лінгвістична олімпіада

Školní kolo lingvistické olympiády proběhne v úterý 22. 11. 2022.

 

Шкільний тур лінгвістичної олімпіади відбудеться у вівторок, 22 листопада 2022 року.

23.11.2022

KMD 2 / Клуб молодих театралів 2

Skupina KMD 2 (R. Lašová, B. Suchánková) navštíví představení Provaz o jednom konci v Divadle na Vinohradech. Odjezd v 16:55 od Ekovody na Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:15 z Lysé náměstí. Návrat po stejné trase.

Група KMТ 2 (Р. Лашова, Б. Суханкова) відвідає виставу "Мотузка з одним кінцем" в театрі Виногради. Виїзд: о 16:55 від "Еководи" на вулиці Збожській, о 17:00 від Гімназії, о 17:15 з Лиси над Лабем. Повернення тим же маршрутом.

23.11.2022

KMD 2 - 1. představení / КМТ 2 - 1 вистава

Skupina KMD 2 absolvuje 23. 11. 2022 představení Provaz o jednom konci v Divadle na Vinohradech. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 16:55, od budovy školy v 17 hod. a z Lysé nad Labem z náměstí kolem 17:20. Návrat po stejné trase.

 

Група KMТ 2 візьме участь у виставі «Мотузка на одному кінці» в театрі «Виногради» 23 листопада 2022 року. Виїзд від Еководи на вулиці Збожській о 16:55, від будівлі школи о 17:20 та з Лиси над Лабем з площі близько 17:20. Повернення тим же маршрутом.

24.11.2022 - 25.11.2022

Studentská vědecká konference Otevřená věda 2022 / Cтудентська наукова конференція Відкрита наука 2022

Závěrečná Studentská vědecká konference Otevřené vědy 2022 je povinná pro všechny stážisty OV 2022. Šest stážistů z naší školy, kteří projekt dokončili, bude na oba dny proto uvolněno z výuky. Ve čtvrtek se jako pozorovatel, dokumentarista (a příp. i podpora) našich mladších stážistů vypraví do Prahy na Fyzikální ústav AV ČR v Kobylisích, kde se konference koná, i prof. Soukup.

Підсумкова студентська наукова конференція Open Science 2022 є обов'язковою для всіх інтернів 2022 року. Тому шість інтернів нашої Гімназії, які завершили проект, будуть звільнені від занять на обидва дні. У четвер професор Соукуп поїде до Праги в якості спостерігача, документаліста (і, можливо, також підтримки) наших молодших стажерів, до Інституту фізики Академії наук Чеської Республіки в Кобилісах, де проходить конференція.

24.11.2022

Schůzka VP SŠ v PPP SK Nymburk

24.11.2022 - 25.11.2022

Projekt Dějepis+ MASTER SEMINÁŘ

24.11.2022

Mikulášský večerní orientační běh / Свято-Миколаївське вечірнє орієнтування

Ve čtvrtek 24.11. se koná Mikulášský orientační běh. Začátek závodu je v 17h na Ostrově.

 

У четвер 24.11. проводиться Свято-Миколаївське орієнтування. Старт гонки о 17 годині на Острові.

29.11.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna studentka ze 3A se účastní workshopu Jak využít finanční gramotnost v praxi v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech

 

Одна студентка з 3А бере участь у воркшопі «Як використовувати фінансову грамотність на практиці» в рамках проекту KudyKampus. Метою проекту є ознайомлення учнів загальноосвітніх шкіл з практикою в різних сферах

29.11.2022

Okresní kolo ve florbalu pro ZŠ kategorie IV / Районний раунд з флорболу для загальноосвітніх шкіл, категорія IV

V úterý 29.11. se koná na Zimním stadionu Nymburk okresní kolo ve florbalu pro kategorii chlapci IV.

 

У вівторок 29.11. відбудеться на Зимовому стадіоні Німбурк районний раунд з флорболу для хлопців IV категорії.

30.11.2022

Regionální kolo v šachu pro ZŠ / Регіональний раунд з шахів для загальноосвітніх шкіл

Ve středu 30.11. se v Obecním domě Nymburk koná regionální kolo v šachu pro ZŠ.

 

У середу 30.11. в Муніципальному домі Німбурка проходить регіональний раунд з шахів для загальноосвітніх шкіл.

30.11.2022

Výuka dějepisu - cesta k badatelství (online kurz) / Викладання історії - шлях до досліджень (онлайн-курс)

prosinec
1.12.2022

Jednodenní exkurze do Auschwitz-Birkenau / Одноденна екскурсія в Аушвіц-Біркенау

4.12.2022 - 10.12.2022

Studentská výměna Francie / Студенський обмін у Франції

Skupina 6 studentů z 8OA a 8OB se účastní studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ ve Francii.

 

Група з 6 студентів з 8OA та 8OB беруть участь у навчальному перебуванні Erasmus+ у Франції.

5.12.2022

Školní kolo dějepisné olympiády - tercie, kvarty / Шкільний тур олімпіади з історії - 3 і 4 рік навчання

5.12.2022

Okresní kolo ve florbalu ZŠ pro kategorii III / Pайонний раунд флорболу ЗШ для ІІІ категорії

V pondělí 5.11. se koná na Zimním stadionu Nymburk okresní kolo florbalu pro kategorii III. (6. -7. třída).

У понеділок 5.11. відбудеться на Зимовому стадіоні Німбурк районний раунд флорболу ІІІ категорії. (6-7 клас).

6.12.2022

Školní kolo dějepisné olympiády pro vyšší a čtyřleté gymnázium / Шкільний тур олімпіади з історії - для вищої та 4-літньої Гімназії

6.12.2022

KudyKampus 2022 / КудиКампус 2022

Jedna předmaturantka z 3A se účastní workshopu Jak na networking v rámci projektu KudyKampus. Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol praxi v různých oborech.

 

Одна передвипускниця з 3А бере участь у воркшопі «Як налагодити зв'язки в рамках проекту KudyKampus». Метою проекту є наближення учнів середньої школи до практики в різних сферах.

6.12.2022

Štěstí přeje připraveným - vzdělávací seminář nejen pro naše vyučující němčiny (určeno i pro kolegy němčináře z jiných škol)

Seminář na téma štěstí přeje připraveným aneb Jak na domácí úkoly v němčině se pod vedením paní Veroniky Hutarové z nakladatelství Hueber uskuteční dne 6.12.2022 od 13 do 16 hodin v učebně č. 42.

Seminář je určen jak pro vyučující němčiny našeho gymnázia, tak pro širokou veřejnost.

6.12.2022

KMD 2 - 2.představení / КМТ 2 - 2 вистава

Skupina KMD 2 (R. Lašová, B. Suchánková) se 6. 12. 2022 zúčastní dalšího divadelního představení - tentokrát v Divadle v Dlouhé (hra Zítřek se nekoná). Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 16:55, od budovy školy v 17:00, z Ostré a Lysé nad Labem (náměstí) asi v 17:20. Návrat po stejné trase. Představení končí ve 20:45 hod.

 

Група KMТ 2 (Р. Лашова, Б. Суханкова) візьме участь в театральній виставі 6 грудня 2022 року - цього разу в Театрі в Длоуге (п'єса "Зітржек має померти"). Виїзд з Еководи на вулиці Збожській о 16:55, від будівлі школи о 17:00, з Остри і Лиси-над-Лабем (площа) близько 17:20. Повертаймось тим же маршрутом. Закінчення вистави о 20:45.

6.12.2022

Anatomický ústav 1. LF UK Praha / Інститут анатомії, 1. Медичнний факультет, Карлов Університет, Прага

Akce určena pro studenty BiV.

 

Захід, призначений для студентів БiВ.

8.12.2022

Základní školení DofE

Paní Hornová se zúčastní online základního školení DofE

8.12.2022

Akademie Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce - pomoc Ukrajině / Академія Гімназії імені Богуміла Грабала в Німбурку - допомога Україні

9.12.2022

EXKURZE 5QA DO ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE / Екскурсія 5QА до Єврейського Музею у Празі

9.12.2022

HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání. Distanční seminář / ІсторіяЛаб: робота з джерелами в історичній освіті. Дистанційний семінар

13.12.2022

Anatomický ústav 1. LF UK Praha / Інститут анатомії, 1. Медичнний факультет, Карлов Університет, Прага

Akce pořádána pro studenty BiV.
Акція для студентів.

13.12.2022

2. kolo Středoškolské futsalové ligy / 2 раунд Міжшкільної футзальної ліги

V úterý 13.12. se koná 2.kolo SFL (Středoškolská futsalová liga) v Mělníce.

 

У вівторок 13.12. відбудеться 2-й тур СФЛ (Міжшкільна футзальна ліга) в Мельнику.

14.12.2022

Online školní kolo Geologické olympiády 2023

ŠK Geologické olympiády probíhá tradičně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. V testu budou uzavřené otázky s výběrem alternativ odpovědí. Do okresního kola postupují všichni. Přihlášení, kteří mají nebo si předem za
tímto účelem vytvořili účet v IS MUNI, se sejdou 5. hodinu v učebně č. 56, aby si třicetiminutový test ŠK GeO vyplnili.

14.12.2022

1. kolo Subterra Cup - florbal pro SŠ

Ve středu 14.12. se v Kolíně koná úvodní kolo Subterra Cup - florbal pro SŠ.

14.12.2022

Národní galerie - exkurze / Національна галерея - екскурсія

14.12.2022

Kroky do nového světa / Кроки до нового світу

15.12.2022

Občané s erbem a Lidé s erbem

16.12.2022

Dofebufetík na Speciální škole v Poděbradech

Členové Dofebufetíku předají na SŠ v Poděbradech získané peníze z prodeje svačin spolužákům. Peníze škola využije na nákup polohovacích terapeutických vaků.

16.12.2022

Dějepisná exkurze 2SB - Pražský hrad

16.12.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce (školní kolo)

1.-3. vyučovací hodina v učebně č. 42 pro kategorie I.B, II.B a III (5QA)

19.12.2022

Zdroje energie

Projekt na obnovitelné zdroje energie.

19.12.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce (školní kolo)

1.-4. vyučovací hodina v učebně č. 42 pro kategorii III (mimo 5QA)

19.12.2022

Vánoční volejbalový turnaj

V pondělí 19.12. se koná vánoční volejbalový turnaj pro VG. 

20.12.2022

EXKURZE PŘEDMATURITNÍHO A MATURITNÍHO DĚJEPISNÉHO SEMINÁŘE DO ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK V PRAZE

21.12.2022

EXKURZE 1A DO ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE / Екскурсія 1А до Єврейського Музею у Празі

23.12.2022 - 2.1.2023

Vánoční prázdniny

leden
10.1.2023

Den otevřených dveří / День відкритих дверей

28.1.2023

Maturitní ples 8OB

V Obecním domě se koná maturitní ples třídy 8OB.

28.1.2023

Maturitní ples 8OB

V Obecním domě se koná maturitní ples třídy 8OB.

únor
15.2.2022

Národní galerie - exkurze

15.2.2022

Kroky do nového světa

3.2.2023

Pololetní prázdniny

6.2.2023 - 12.2.2023

Jarní prázdniny

15.2.2023

Den otevřených dveří / День відкритих дверей

25.2.2023

Maturitní ples 4A

V Obecním domě se koná maturitní ples třídy 4A.

25.2.2023

Maturitní ples 4A

V Obecním domě se koná maturitní ples třídy 4A.

březen
3.3.2023

Maturitní ples 8OA

V Obecním domě se koná maturitní ples třídy 8OA.

15.3.2023

Konverzační soutěž v německém jazyce (okresní kolo)

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se uskuteční dne 15.3.2023 v DDM Nymburk.

23.3.2023

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Gymnázium organizuje krajské kolo konverzační soutěže ve FRJ.

27.3.2023

Krajské kolo Geologické olympiády 2023

Postupující z OK GeO se vypraví v doprovodu prof. Soukupa do Berouna, kde se v Muzeu Českého krasu KK GeO koná.

28.3.2023

Den Bohumila Hrabala

Projektovým dnem vzpomínáme na Bohumila Hrabala v den výročí jeho narození. 

28.3.2023

Třídní schůzky maturitních tříd

Třídní schůzky rodičů studentů maturitních tříd se konají v budově školy od 17 hodin.

duben
6.4.2023

Velikonoční prázdniny

květen
2.5.2023

Workshop Tak tohle neprojde! (POST BELLUM Praha) - 7MB a 3A

2.5.2023

Třídní schůzky - jaro

Třídní schůzky se konají od 17:30 v budově školy

3.5.2023

Workshop Tak tohle neprojde! (POST BELLUM Praha) - 7MA

22.5.2023

Univerzitní den pro předmaturitní ročník

Univerzitní den se koná po ročníkových zkouškách v maturitním týdnu. Do školy přijedou akademičtí pracovníci z České zemědělské univerzity (Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů), ze ŠKODA Auto vysoké školy a nejspíše ještě některé další VŠ. Každou předmaturitní třídu čekají v průběhu dne dvouhodinové bloky přednášek a besed s našimi hosty, kde se kromě populárně-naučného obsahu dozvědí i o studiu na těchto univerzitách (programy a specializace). Lektoři budou připraveni zodpovědět i různé otázky k přijímacímu řízení, výši školného apod.
Ve zbývajících hodinách v tento den budou mít třídy 7MAB+3A výuku dle rozvrhu a suplování, nebo se mohou zájemci o konkrétní téma/předmět/maturitní práci po předchozí dohodě s třídními učiteli a ve společenském oděvu podívat na obhajobu některé maturitní práce.

29.5.2023 - 2.6.2023

Ekokurz BiS 3. ročník

Kurz je určen pro studenty 3. ročníku BiS.

29.5.2023 - 2.6.2023

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KB

Kurz je určen pro žáky 4KB.

červen
2.6.2023

Závěrečné setkání učitelů zapojených v projektu Dějepis+ (Praha)

19.6.2023 - 23.6.2023

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KA

Kurz je určen pro žáky kvart.

26.6.2023

Branný den na VG

Aktuální informace

02.12.2022

Jaroslav Kmenta, absolvent nymburského gymnázia (1987) a čestný občan města Nymburk, představí v úterý 13. 12. 2022 v 17.30 hodin v Kině Sokol svou knihu Ruská mafie. Vstupné 100 Kč

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

20.09.2022

Gymnázium Bohumila Hrabala je určenou školou ve smyslu vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům.

seznam pověřených škol

Celý článek

Významní absolventi

Hana Burianová

Hana Burianová (*1986), rozená Miškovská, někdejší tisková mluvčí prezidenta Miloše Zemana, maturovala na Gymnáziu Nymburk v roce 2005.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Bezdrátová telegrafie

27. květen 1903

AEG a Siemens založily Společnost pro bezdrátovou telegrafii.

Nejčtenější

27.11.2022
Dobrý den všem, 
 
stejně jako v minulých letech organizujeme i letos prodej vánočního cukroví. Zisk opět darujeme na dobrý skutek. Tentokrát to bude Zdenička, kamarádka jedné naší studentky, které věnujeme peníze nejen z prodeje vánočního cukroví, ale také veškerý výdělek z Vánoční akademie, která se bude konat 8. prosince. 
celý článek
16.11.2022

Ve středu 16.11. se kromě veleúspěšných basketbalistů na Mistrovství republiky prosadili naši studenti i v dalším sportu, tentokráte ve futsalu. Los úvodního kola divize B (Středočeský kraj) nás poslal na turnaj do Babic na tamní soukromou školu OPEN Gate. Kromě pořadatele našimi soupeři byly Gymnázium Říčany a SOŠ a SOU Čelákovice. Hrálo se systémem každý s každým a mezi posledních 16 týmů divize postupovaly nejlepší dva.

celý článek
16.11.2022

Vstup do turnaje se vydařil! V prvním hracím dnu podáváme velmi dobrý výkon a porážíme Gymnázium Matyáše Lercha z Brna i SPŠ z Ústí nad Labem. Středa opět vítězná - čtvrtfinále proti Gymnáziu Jateční Ústí n. Labem, semifinále proti Kroměříži a ve finále jsme zdolali po výborném výkonu Obchodní akademii Kubelíkova Praha 40:31. Našim hráčům a trenérům nymburské akademie patří velký dík a gratulace za reprezentaci školy.

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.