ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ( Vypracované úlohy je možné zaslat emailem  cerna@gym-nymburk.cz) Nezapomeň čitelně školu a jméno!

1. kolo

(do  15.11. 2021)

Úloha číslo 1

Farmář pěstoval pšenici na 90ha a sklidil z hektaru  4,3 t obilí. V dalším roce zvýšil osevní plochu pšenice o 20% a hektarový výnos byl o 10% vyšší. Kolik metrických centů pšenice sklidil ? O kolik procent více pšenice sklidil? 

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Kolik kilogramů čerstvých jablek je třeba na 120 kg sušených jablek, jestliže z 0,4 tun čerstvých jablek získáme 75 kg sušených?

 

 

 

 

2. kolo

(do 15. 12.2021)

 

Úloha číslo 1

Sestroj trojúhelníkABC, je-li dáno c = 5,6 cm tc = 6cm  a ta= 3,9 cm. Naýsuj, udělej náčrtek a zapiš postup konstrukce . Změř strany a, b a zapiš jejich délku.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

    

 

 

 

Úloha číslo 2

 Z letiště vzlétlo letadlo a letělo rychlostí 300km. Když bylo vzdáleno 50 km od letiště , vzlétla za ním stíhačka, která letěla rychlostí 550 km/ hod. Za jak dlouho stíhačka dostihne letadlo?

 

 

 

 

 

3. kolo

(do 14.01.2022 )

Úloha číslo 1

Nádoba tvaru válce je naplněna ze 75 % a obsahuje 6,5 l vody. Výška nádoby je 1/2 m. Vypočti průměr dna této nádoby.

 

 

 

Úloha číslo 2

Jaká je výměra pozemku ( v hektarech) , který je  na plánu s měřítkem  1: 5 000 znázorněn obdélníkem s rozměry 16 mm a 3 cm ?

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do 15.02.2022 )

 

Úloha číslo 1

Jeden obkladač by sám místnost obložil za 36 hodin. Druhý obkladač by tutéž místnost obložil za dobu o 12 hodin kratší. Za jak dlouho by obložili  stejnou místnost, kdyby zpočátku 4 hodiny  obkládal první obkladač sám  a potom by obkládali oba společně ? ( nezapomeň o zápis úlohy, postup event. rovnici , sl. odpověď)

 

 

 

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Televize byla z původní ceny 16 000 Kč zlevněna o 15%. Později byla cena opět navýšena a to znovu o 15 %. Jaká byla konečná cena televizoru? O kolik % se konečná cena lišila od ceny  původní?

 

 

 

 

 

 

5. kolo

(do 11.03.2022 )

 

 

 

 

Úloha číslo 1

Když délku obdélníku o 1cm zvětšíme a jeho šířku a 2cm zmenšíme , zmenší se obsah obdélníku o 16cm2. Když však délku zmenšíme o 2 cm a šířku zvětšíme o 1cm , zmenší se obsah obdélníku o 4cm2. Jaké jsou původní rozměry obdélníku? ( zapiš přehledně postup řešení)

 

 

 

 

 

 

Úloha číslo 2

 Petr zhotovil kornout tak, že nejprve vystřihl z tvrdého papíru kruh o poloměru 15 cm , z něj pak odstřihl kruhovou výseč se středovým úhlem o velikosti 240o a její okraje slepil. Jaký objem má kornout, který Petr vyrobil? ( výsledek uveď v litrech)

 

 

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  Jméno   celkem závěrečné kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo

ZŠ Komenského Lysá n.L.

               
  Zíta Josef                                         2 20 

18 

 

20  20 

10 

                 

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

               

 

Sochová Karolína                       20  20  20  20  

 

Drda Vojtěch                          13   20  20  20  20  10
                 

ZŠ Sadská

               
                      
                 

ZŠ Juventa Milovice 

               
                 
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk                 
                    
                       
                 
ZŠ Tyršova Nymburk                       
  
Košvanec Adam                 20  20  10    
 

Sacharová Barbora

             

  10   20  20  20  20  20
 

Ehl Tadeáš

   14,5  20  20  20  20  20
 

Nováková Adéla

  10,5   20  19  20  20  20
 

Barešová Tereza

     20        
 

Smolíková Lucie 

   20  20  10  20  10
 

Hazdrová Michaela

     20  20  20  20  19
 

Kubálek Tomáš

   11  20  20  20  20  20

 

 

 

 

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia dne  4 . dubna 2022 ve 12.30 hod v učebně  č. 68 /druhé patro/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut). ( 4 příklady, každý za  5 bodů - tj. max. 20 bodů)

Aktuální informace

13.09.2022

úterý 4/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Jan Jelínek

Absolvoval v roce 1957.

Narodil se 19. 7. 1940 v Praze. Složil přijímací zkoušky na FAMU,

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt malíře Whistlera
17. červenec 1903

V Chelsea zemřel týden po svých 60. narozeninách anglický malíř a grafik James McNeill Whistler. 

Nejčtenější

12.09.2022

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

celý článek
01.09.2022

Projektu Otevřená věda 2022, pořádaného Akademií věd České republiky, se účastní opět několik studentků a studentek našeho gymmnázia. Často se studenti aktivit souvisejích s projektem účastní i během prázdnin. Luděk Melich ze 3.A dokázal svoji stáž rozpracovat velmi intenzivně v prvním pololetí roku 2022 a podařilo se mu zúčastnit se v červenci s jeho projektem mezinárodní konference ve skotském Edinburghu.

V následujícím článku popsal, jaké téma si v Otevřené vědě zvolil a jaké dojmy z konference si přivezl.

celý článek
01.09.2022

 

 

John Schaar  

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

 

 

 

 

Motto školního roku je v souladu s dlouhodobou vizí školy. Chceme být školou, z níž odcházejí odpovědní mladí lidé připravení po všech stránkách na to, že budoucnost vlastní i budoucnost společnosti je v jejich rukou. Mladí lidé, kteří si jsou vědomi, že bez aktivního přístupu, stálého vzdělávání, odvahy a pevných morálních zásad nebudou schopni budoucnost tvořit a stanou se jen pasivními prvky budoucího světa.

 

Nám učitelům motto opět připomíná, co je naší úlohou v přípravě žáků, které formujeme v jejich nejdůležitějším věku od 11 do 19 let. Připomíná nám naši odpovědnost. Současně nás nepřímo vybízí k využívání všech prostředků a všech možností, abychom v naší vzdělávací práci uspěli. 

 

Žákům motto sděluje, že svou budoucnost mají skutečně ve svých rukou. Čím dříve si to uvědomí, tím dříve budou schopni její podobu ovlivňovat. Vybízí je k aktivitě, k činorodosti, k promýšlení svých činů… Sděluje jim, že bez nasazení a bez vlastního přičinění budoucnost vytvářet nelze.

 

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.