ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ( Vypracované úlohy je možné zaslat emailem  cerna@gym-nymburk.cz) Nezapomeň čitelně školu, jméno a uveď jako nadpis - předmět emailu -  PADÁK 9/číslo kola.

1. kolo

(do  31.10.2023)

Úloha číslo 1

Vypočti poloměr kružnice opsané a vepsané  rovnostrannému trojúhelníku o straně délky 65,2cm.

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Dva obdélníky mají stejný obsah. První má velikost stran a,b, druhý obdélník má velikost stran a +1, x. O kolik je x menší než b ?  Výsledek ověř dosazením pro a= 6cm a b =5cm.

 

 

 

 

2. kolo

(do 30.11.2023)

 

Úloha číslo 1

 

 

(nezapomeň o zápis úlohy, postup event. rovnici , sl. odpověď)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

    

 

 

 

Úloha číslo 2

 

 

 

(zapiš přehledně postup řešení)

 

 

 

 

 

3. kolo

(do 12.1.2024)

Úloha číslo 1

 

 

 

 

 

Úloha číslo 2 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do 16.2.2024 )

 

Úloha číslo 1

 

 

Úloha číslo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kolo

(do 15.03. 2024  )

 

 

 

 

Úloha číslo 1

 

 

 

 

 

 

 

Úloha číslo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  Jméno   celkem závěrečné kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo

ZŠ Komenského Lysá n.L.

               
                                              

 

   

 

                 

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

               

 

               

 

                       

 

         
                  

 

         
                              
                           

 

         
                 

ZŠ Sadská

               
     

   

         
                 

ZŠ Juventa Milovice 

               
                 
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk                 
                      

 

         
                       
                 
ZŠ Komenského Nymburk                       
  
                     
 

 

             

             
 

 

 

 

         
 

 

             
 

 

             
 ZŠ Tyršova Nymburk                
 

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

             
 

 

             

 

 

 Děkuji všem, kteří se zúčastnili a přeji mnoho zdaru při přijímacím řízení.

 

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia ve čtvrtek  dne ............ 2024 ve 13.30 hod v učebně  č. 7 /přízemí/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut). ( 4 příklady, každý za  5 bodů - tj. max. 20 bodů)

Aktuální informace

17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. (* 20. 10. 1979), expert v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, botaniky, bylinářství, vedoucí Katedry kvality zemědělských produktů na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, absolvoval na našem gymnáziu v roce 1997.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Finská ústava

15. duben 1903

Na příkaz ruského cara Mikuláše II. byla na tři roky pozastavena platnost finské ústavy. 

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.