Časový plán akcí školy

srpen
29.8.2018

Pojďme držet krok s digitalizací ve výuce NJ

metodicko-didaktický seminář nakladatelství Hueber: v rámci vzdělávacího programu individuální přístup k žákům a studentům cestou interaktivních prvků a cvičení)

lektorka: Anne Robert

září
3.9.2018 - 4.9.2018

Výběrová exkurze do Osvětimi a Ostravy

Sraz účastníků ve 4:15 před školou.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanské průkazy!

4.9.2018

Slavnostní přivítání nových studentů a profesorů

Tradiční slavnostní vítání nových tříd a nových profesorů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu v úterý 4. září 2018 3. vyučovací hodinu. Vítání se zúčastní všechny třídy, učitelé i další zaměstnanci školy.

4.9.2018 - 7.9.2018

Adaptační kurz 1A

V úterý 4. 9. 2018 v 11.30 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v pátek 7. 9. 2018 ve 12.00 hodin.

5.9.2018

Formativní hodnocení

Prof. Prokešová se účastní semináře k formativnímu hodnocení.

5.9.2018

Festival vědy VŠCHT Praha

Akce VŠCHT Praha se zúčastní studenti 6XB a 2. A.

6.9.2018

Projekt Nehodou to začíná

Interaktivní preventivní přednáška Nehodou to začíná v kinosále kina Sokol v Nymburce. V programu vystupují odborníci na analýzy dopravních nehod, bezpečnost silničního provozu, drogovou problematiku a poskytování první pomoci. Účast je zdarma.

2. skupina 10.00 - 11.30, žáci 5QA + 5QB +2A + 2XA +2XB, odchod do kina po 2. hodině s pedagogickým dozorem. Společný návrat do školy.  Výuka pokračuje 6. vyučovací hodinou.

Projekt Nehodou to začíná je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Společnost DEKRA je mezinárodní organizace poskytující služby v oblasti bezpečnosti a prevence nehod.

6.9.2018

Národní technická knihovna pro septimy a třetí ročník

Třídy 3A, 7MA a 7MB navštíví 6. 9. 2018 Národní technickou knihovnu v Praze. 

7.9.2018

Schůzka studentů účastníků bronzové nebo stříbrné úrovně DofE

3. VH učebna číslo 52, studenti KA a KB, 1A

 

7.9.2018

Opravné maturitní zkoušky

Ve škole se konají oprané maturitní zkoušky.

7.9.2018 - 11.9.2018

Adaptační kurz primy A

V pátek 7. 9. 2018 v 8.00 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v úterý 11. 9. 2018 ve 16.00 hodin.

9.9.2018

Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově

10.9.2018

Sklárny Harrachov

10.9.2018

Zeměpisná exkurze kvart do místní krajiny

Zeměpisná exkurze do místní krajiny se koná pro kvarty a jejich vyučující. Součástí bude návštěva rozhledny Romanky u Hrubého Jeseníku a Školní naučné stezky na Chotuci.

10.9.2018

Planetárium Praha

Exkurze do pražského planetária se zúčastní třídy 3A, 7MA a 7MB.

11.9.2018 - 15.9.2018

Adaptační kurz primy B

V úterý 11. 9. 2018 ve 12.00 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v sobotu 15. 9. 2018 ve 16.00 hodin.

11.9.2018

Volby zástupce zletilých studentů ve Školské radě

Volby zajišťuje přípravný výbor, jehož předsedou je prof. Soukup. Organizačně a technicky pomáhá Studentský parlament. Volit smí jen ti studenti, kteří dovršili nejpozději v den voleb 18 let. Volby budou probíhat v úterý 11. září ve vestibulu školy o velké přestávce.

12.9.2018

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 5QAB

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro obě kvinty. Doprava vlakem, vedoucí exkurze je prof. Lipták.

12.9.2018

Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově

13.9.2018

Sklárny Harrachov

14.9.2018

Městská knihovna v Nymburce pro 1PA

Prima A navštíví 14. 9. 2018 Městskou knihovnu v Nymburce.

17.9.2018

Den DofE

prezentace stávajících účastníků, nábor nových účastníků, návštěva ambasadorky E. Vašířové

učebna číslo 42, 1. až 3. vyučovací hodinu

17.9.2018

1. zasedání Studentského parlamentu

1. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 7 v pondělí 17. září 2018. Zúčastní se jej poprvé také zástupci z nově nastoupivších tříd 1PAB+1A. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Účast všech je nutná.

18.9.2018

Projekt Natura - Projektové odpoledne

Gymnázium B.Hrabala pokračuje i tento školní rok vedení projektových setkání pCentrum Natura přírodovědných předmětů, Za chemii je na září připraveno téma "Přírodovědné bádání v gesci studentů". Účastnit se bude kromě kolegů Mgr. Drlíkové a Mgr. Bubeníkové také několik našich studentů vyššího i nižšího gymnázia. Začátek 14:15.

18.9.2018

Divadelní představení pro kvarty

Třídy 4KA a 4KB navštíví divadelní představení Jak je důležité míti Filipa v Městském divadle v Mladé Boleslavi.

18.9.2018

Projekt Natura

Projektové odpoledne - přírodovědná bádání

19.9.2018

Seminář - podpora talentovaných

Semináře Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na SŠ (podpora účasti žáků v MO kategorie A) se zúčastní M. Krejčíková. Pořádá MFF UK Praha.

19.9.2018

Městská knihovna pro 1PB

Prima B navštíví 19. 9. 2018 Městskou knihovnu v Nymburce.

19.9.2018

Podzimní exkurze Zeměpisného semináře

Zeměpisnou exkurzi na zajímavé místo v Čechách podniknou frekventanti maturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem. Cílem bude okolí Liběchova na Mělnicku, zaměření zejména na skalní útvary a energetiku (termoelektrárna Mělník).

19.9.2018

Okresní kolo v atletice CORNY

Ve středu 19.9. se v areálu Sportovního centra Nymburk koná okresní kolo SŠ v atletice CORNY.

20.9.2018

World Maraton Challenge

Dne 20.9. se v areálu Sportovního centra Nymburk koná World Marathon Challenge. Akce je pořádána ve spolupráci s Rotary. Ambassadorkou družstva škola je absolventka a sportovní redaktorka České televize, paní Žaneta Peřinová.

20.9.2018

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

Sraz 7:45 na hl. nádraží u pekárny. Předpokláný návrat 13:25 nebo 13:47. S sbou pevnou obuv, oblečení do každého počasí, drobné na autobus, vstuné, osobní potřebu (do 100,- Kč)

20.9.2018

Botanikus - Ostrá

21.9.2018

Památk Bedřicha Smetany v Jabkenicích

Sraz 7:45 na hl. nádraží u pekárny. Předpokláný návrat 13:25 nebo 13:47. S sbou pevnou obuv, oblečení do každého počasí, drobné na autobus, vstuné, osobní potřebu (do 100,- Kč)

21.9.2018

Botanikus - Ostrá

21.9.2018

Prague

Studenti 6XA připraví a vedou exkurzi po Praze ve francouzštině. 

24.9.2018 - 26.9.2018

Vídeň

návštěva hlavního města Rakouska pro studenty nižšího gymnázia

24.9.2018 - 27.9.2018

Geologický kurz 6XA

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

25.9.2018

Studentské volby do zastupitelstva

4. - 6. hodinu ve vestibulu školy proběhnou studentské volby do zastupitelstva, viz Jeden svět na školách

25.9.2018

Třídní schůzky nastupujících ročníků

Od 17:00 hod se konají třídní schůzky nastupujících ročníků:

1PA - prof. Mokrý - učebna č. 7 - přízemí vlevo
1PB - prof. Rajová -  učebna č. 2 - přízemí vlevo
1A - prof. Svěcená -  učebna č. 6 - přízemí vlevo
 
26.9.2018

Vím, co se stalo: Pocta paní Dagmar Lieblové - vernisáž soutěžních prací v Židovském muzeu v Praze

26.9.2018

Dějepisná a zeměpisná exkurze 4KA do Prahy

Národní památník Vítkov expozice Křžovatky české státnosti (1918, 1938, 1948, 1968)

26.9.2018

Seminář - podpora talentovaných žáků

Semináře Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na SŠ (podpora účasti žáků v MO kategorie B) se zúčastní M. Eliška. Pořádá MFF UK Praha.

27.9.2018

Dějepisná a zeměpisná exkurze 4KB do Prahy

Národní památník Vítkov expozice Křžovatky české státnosti (1918, 1938, 1948, 1968)

27.9.2018

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 27.9. se v Lysé nad Labem koná okresní kolo v přespolním běhu. Účastní se žáci ZŠ i SŠ.

28.9.2018 - 30.9.2018

Zahraniční zájezd pedagogického sboru

Společný výlet zaměstnanců školy do polského Krakowa.

říjen
1.10.2018 - 5.10.2018

Geologický kurz 2.A

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

1.10.2018

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 18. 10. 2018 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce.

2.10.2018

Okresní kolo ve volejbale pro SŠ

V úterý 2.10. se v hale Zimního stadionu Nymburk koná okresní kolo ve volejbale pro SŠ. (chlapci i dívky)

3.10.2018

Návštěva ředitelů ukrajinských škol

Do školy přijedou ředitelé ze škol na Ukrajině. Cílem je výměna zkušeností a seznámení se školským systémem v ČR.

4.10.2018 - 5.10.2018

Setkání vedení škol - projekt Spoluprací k profesionalitě

Vedení školy se účastní setkání k projektu.

4.10.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 1. část

4.10.2018

Čtenářská gramotnost - 1. školení

Prof. Kotyza a Prokešová se účastní školení Kritického myšlení - práce s odborným textem

4.10.2018

PAS - poruchy autistického spektra

DVPP - Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole

4.10.2018

Veletrh mimoškolních aktivit a kroužků pro nové třídy

Přehlídku různých kroužků a dalších aktivit, které ve škole probíhají organizuje v průběhu velké přestávky a 4. vyučovací hodiny  Studentský parlament. Místem konání je vestibul školy. O velké přestávce je akce přístupná všem zájemcům, 4. hodinu se na ní vystřídají třídy 1PAB+1A se svými pedagogickými dozory.

5.10.2018 - 6.10.2018

Komunální volby

V prostorách školy jsou umístěny volební okrsky č. 1, č. 2 a č.3

5.10.2018

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků pro studenty prvního ročníku a kvint pořádají komise cizích jazyků.

9.10.2018

Krajské kolo v přespolním běhu pro SŠ

V úterý 9.10. se koná v Kutné Hoře krajské kolo v přespolním běhu. Zúčastní se družstvo dívek SŠ.

9.10.2018

Setkání a přihlášení nových účastníků DofE ve škole

v učebně číslo 52, 6. vyučovací hodinu, přihlášení do aplikace ORB

10.10.2018

Setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ a SOU

Setkánī VP v zasedací místnost Úřadu práce ČR v Nymburce v 13.15 hodin.

10.10.2018

1. představení KMD 1

GLOSERS CIRQUE COMPANY CZ: KOLAPS

Divadlo: Jatka 78

středa – začátek v 19:30 

Více informací o představení na:

http://www.jatka78.cz/cs/inscenace/kolaps

Délka představení: 70 minut

Odjezd: v 17:30!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (17:25), gymnázium (17:30); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

10.10.2018

Setkání vedení partnerských gymnázií

Vedení školy - návštěva na Gymnáziu Radotín

12.10.2018

Ukázková debata pro kvarty

Ukázková debata pro třídy 4KAB se bude konat 4.- - 6. hodinu v tělocvičně. Cílem této akce, kterou pořádá Debatní klub (při GBH Nbk), je podnítit zájem o debatování a rozšířit řady debatérů na naší škole.

13.10.2018

Učitel In

Prof. Mlázovská se zúčastní semináře Učitel In

13.10.2018 - 20.10.2018

Jazykový kurz York

Na jazykový kurz v tomto termínu odjíždí třídy KA, KB, sraz před budovou školy v sobotu 13.10. ve 12:40. 

Během cesty je možné sledovat pozici autobusu přes lokátor: https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=da68e9018db53c45a03c0a85c2682fd8  Lokátor bude funkční od soboty 13.10. od 12:00 a skončí v sobotu 20.10. odpoledne v 16:00. Na lokátoru je možné vidět jak trasu, tak aktuální polohu autobusu a když si rozkliknete červený čtverec, tak tam budou ještě další údaje (aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat). https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=da68e9018db53c45a03c0a85c2682fd8  

 

15.10.2018

Projekt šablon - sdílení zkušeností mezi pedagogy SŠ

Zástupkyně ředitele je v rámci projektu OP VVV na výměně zkušeností na gymnáziu v Čáslavi.

16.10.2018

Projekt NATURA

Další pojednání projektu NATURA.

16.10.2018

Okresní kolo v minifotbale SLZŠ

V úterý 16.10. se v areálu Bohemia Poděbrady koná okresní kolo v minifotbale SLZŠ.

17.10.2018

Balet Bohemia - Dům Bernardy Alby a TinTin

Studenti nižšího gymnázia navštíví představení Baletu Bohemia v Hálkově divadle.

17.10.2018

2. představení KMD 1

17. 10. 2018 – středa – začátek v 19:00 

Georges Feydeau: KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ…

DIVADLO NA VINOHRADECH

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!

Více informací o představení na:

https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Kdyz-ptacka-lapaji

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

18.10.2018

1. DOD

Program 1. DOD zajistí prof. Pražák

18.10.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na vyšším gymnáziu navštíví Gymnázium Jana Keplera v Praze.

18.10.2018

1. Den otevřených dveří

13.00 - 16.00 hod

18.10.2018

Přehlídka SŠ na Nymbursku (Burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Soukup a Stojarová.

18.10.2018

Přehlídka SŠ

Informační a poradenské středisko při Úřadu práce České republiky v Nymburce pořádá Přehlídku středních škol na školní rok 2019/2020 ve čtvrtek 18. 10. 2018 na SOŠ a SOU Nymburk, v ulici V Kolonii 1804, od 10.00 do 16.00 hodin, určenou zejména vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům, výchovným poradcům a dalším zájemcům.

18.10.2018

Exkurze předmaturitního a maturitního dějepisného semináře do Archivu bezpečnostních složek v Praze

19.10.2018

exkurze prim do libereckého divadla

Třídy prima A a B navštíví 19. 10. 2018 představení "Řek bych ńákej vtip..." v libereckém divadle.

19.10.2018

2. zasedání Studentského parlamentu

2. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 2. hodinu (tj. od 8:40) v učebně č. 21 v pátek 19. října 2018. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

22.10.2018 - 28.10.2018

Historické osmičky

Týden vzpomínkových akcí k významným výročím české historie 

22.10.2018

1.kolo Školní futsalové ligy 9

V pondělí 22.10. se koná na ZŠ Juventa Milovice 1.kolo Školní futsalové ligy 9.

23.10.2018

Exkurze na PřF UK

P. Bubeníková se zájemci z řad studentů navštíví  Katedru anorganické chemie PřF UK.

23.10.2018

Stínování FRJ na Gymnázium Dašická

Prof. Veisy navštíví výuku FRJ na Gymnáziu Dašická v Pardubicích

24.10.2018

Stínování FRJ na GYBON v HK

prof. Kotyza navštíví hodiny FRJ a DEJ ve FRJ na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

24.10.2018

Propojování externího a interního hodnocení školy

Seminář pro vedoucí pracovníky škol

25.10.2018

Projektový den OSUDOVÉ OSMIČKY pro nižší gymnázium

25.10.2018

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Setkání učitelů biologie a přírodopisu v rámci projektu Centrum Natura má tentokrát název "Mikroskopické fotografování s Motic". Provedou jím Mgr. Michal Hrstka a Mgr. Tomáš Barančík.

26.10.2018

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol

Skupinka vyučujících je na semináři osobnostního rozvoje.

26.10.2018

Projektový den OSUDOVÉ OSMIČKY pro vyšší a čtyřleté gymnázium

29.10.2018 - 30.10.2018

Cesta do hlubin chemie

Akce Přf UK pro učitele a studenty se zájmem o chemii.

29.10.2018 - 30.10.2018

Podzimní prázdniny

30.10.2018

Sněm delegátů RSG

31.10.2018

Beseda se studenty VUT Brno

Prezentace studentů Chemické fakulty VUT Brno

listopad
2.11.2018

Projekt Šablony

Mgr. Marie Stojarová navštíví hodiny chemie na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.

5.11.2018

Seminář KOSS k maturitní zkoušce

Zástupkyně ředitele se účastní semináře NIDV v Praze. Seminář je věnován organizaci a legislativě spojené s maturitními zkouškami.

6.11.2018

Stínování FRJ a Gymnáziu Dašická

Prof. Veisy navštíví výuku FRJ na Gymnáziu Dašická v Pardubicích

7.11.2018

Prezentace La Rochelle Business School

Náš absolvent Vojtech Zajíček představí studentům FRJ La Rochelle Business School, kde v letošním roce studuje.

8.11.2018

Exkurze do Dobrovických muzeí a cukrovaru

Studenti septim a 3. ročníku navštíví cukrovar v Dobrovicích.

8.11.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 2. část

8.11.2018

Týden vědy a techniky AV ČR

Akce pro BiS 3. ročníku

8.11.2018

Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Na Studentské konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM, pořádané Univerzitou Pardubice ve čtvrtek 8. listopadu 2018, bude naši školu reprezentovat se svou prací SOČ (a zároveň letošní maturitní prací) studentka Martina Šafránková z 8OA. Věříme, že její Mediální obraz Kofoly v České republice, který byl v loňském roce vyhodnocen jako 3. nejúspěšnější práce v KK SOČ, bude pro účastníky této konference rovněž obohacující.

9.11.2018

PISQWORKY

Oblastního turnaje ve hře Piškvorky, který se koná v Mladé Boleslavi, se zúčastní čtyři týmy složené ze žáků nižšího i vyššího gymnázia. Doprovod zajistí M. Mokrý.

9.11.2018

Projekt Šablony

Mgr. Marie Stojarová navštíví hodiny chemie na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.

10.11.2018 - 11.11.2018

Sympózium SUF

Vyučující FRJ se účastní sympózia Sdružení učitelů francouzštiny v Poděbradech.

12.11.2018

Projekt šablon - sdílení zkušeností mezi pedagogy SŠ

Zástupkyně ředitele je v rámci projektu OP VVV na výměně zkušeností na gymnáziu v Čáslavi.

12.11.2018

Týden vědy a techniky AV ČR

akce určena pro BiS 4. ročníku

13.11.2018

Třídní schůzky

13.11.2018

Třídní schůzky

14.11.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na NG navštíví v rámci projektu "Šablony" Gymnázium Jana Keplera v Praze.

15.11.2018

Němčina v pohybu

ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber proběhne v učebně 42 od 13.30 školení pro učitele NEJ, které povede paní Müllerová z PF v Hradci Králové

15.11.2018

Setkání Evropských jazykových sekcí

Corinne Veisy se za naší školu účastní setkání učitelů Evropskýcj jazykových sekcí na IFP

15.11.2018

Slavnostní setkání k 25. výročí založení Asociace ředitelů gymnázií ČR

Staroměstská radnice v Praze

16.11.2018 - 19.11.2018

XXI. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Lukáš Jančík (7MA) a Jiří Šantavý (5QA) budou zastupovat Studentský parlament na XXI. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze, s tématem Můj START 2018.

19.11.2018

Krajské kolo v basketbale kategorie V.

Dne 19.11. se koná krajské kolo v basketbale pro SŠ. Turnaj se odehraje ve Sportovním centru Nymburk.

19.11.2018

Okresní kolo Florbal Challenge pro SŠ

V pondělí 19.12. se koná okresní kolo Florbal Challenge pro chlapce SŠ. Turnaj se odehraje v hale SCNB.

19.11.2018

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY - tercie a kvarty

20.11.2018 - 23.11.2018

Zkoušky DELF - zkouškové období

Ve škole probíhají zkoušky DELF

20.11.2018

Okresní kolo Florbal pro ZŠ kategorie III.

V úterý 20.11. se koná okresní kolo ve florbalu pro ZŠ (kategorie III.). Turnaj se odehraje na ZŠ RAF Nymburk,

20.11.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny a vedení školy navštíví literární soustředění gymnázia z Plzně.

20.11.2018

3. představení KMD 1

20. 11. 2018 – úterý – začátek v 19:00 

Ephraim Kishon: ODDACÍ LIST

DIVADLO ROKOKO 

Více informací o představení na:

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/23/Oddaci-list/

Délka představení: 2 hodiny 15 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

20.11.2018

Geologie - přednáška

21.11.2018

Šablony pro SŠ

Sdílení zkušeností na SPŠ v Mladé Boleslavi absolvuje V. Kolbabová.

21.11.2018

Recitace na NG

Školní kolo v recitaci proběhne  na nižším gymnáziu 21. 11. 2018 (5. a 6. hodinu).

22.11.2018

KMD 2 - 1.představení (Lašová, Suchánková)

Skupina KMD 2 (R. Lašová, B. Suchánková) navštíví 1. divadelní představení Nora v Divadle Pod Palmovkou.

Odjezd v 16:55 hod. od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z Lysé-Litole z autobusové zastávky.

Návrat po stejné trase.

22.11.2018

Den učitelů geografie 2018 (PřF UJEP)

Prof. Soukup se zúčastní tradičního školení v rámci Dne učitelů geografie, konaného opět na PřF UJEP v Ústí nad Labem.

22.11.2018

Konference Education for a Changing World 2018

CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz pořádá v Grandior Hotelu Prague konferenci, jejíž program obsahuje čtyři panelové diskuze na tato témata: 

  • Mediální gramotnost českých žáků a úroveň mediální výchovy na českých školách
  • Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství
  • Aktivní učení – výukové metody budoucnosti
  • Nové trendy v profesním rozvoji pedagogů

Moderátorem bude Jan Veselý -  inovátor, tvůrce akceleračních programů a koordinátor Aliance pro mladé.

Ředitel školy RNDr. Jiří Kuhn byl pozván jako panelista do bloku "Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství"

22.11.2018

Školení - čtenářská gramotnost

Vzdělávací akce - čtenářská gramotnost - zúčastní se prof. Renata Lašová.

23.11.2018

Biomedicína

přednáška určena pro BiV

23.11.2018

1.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 23.11. se koná úvodní kolo SFL (Sředoškolská futsalová liga). Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

23.11.2018

Divadelní představení pro tercie

Třídy 3TA a 3TB navštíví  23. 11. 2018 divadelní představení Robin Hood v Divadle Minor.

26.11.2018

3. zasedání Studentského parlamentu

3. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 21 v pondělí 26. října 2018. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

28.11.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na nižším gymnáziu navštíví Gymnázium Jana Keplera v Praze.

28.11.2018

Stínování FRJ na GYBON v HK

Prof. Kotyza navštíví hodiny FRJ a DEJ ve FRJ na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

29.11.2018

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Zveme učitele biologie a přírodopisu na další setkání z řady přírodovědného, badatelsky orientovaného projektu Centrum Natura. Tématem je "Měření fyziologických hodnot člověka", setkáním provedou kolegové Mgr. M.Hrstka a Mgr. T.Barančík. 29.11.2018, 14:30, učebna 48.

29.11.2018

Workshop kariérového poradenství

Kariérový poradce pro studenty prof. Soukup se zúčastní workshopu organizovaného VISK, konaného na OA Lysá nad Labem.

29.11.2018

Noční orientační běh

Ve čtvrtek 29.11. se koná Noční orientační běh na Ostrově. Účastnit se mohou studenti, bývalí studenti a učitelé.

29.11.2018

Rada AŘG

Ředitel školy se zúčastní jednání Republikové rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

30.11.2018

Kuba - dvě tváře svobody

11.00-12.00 multimediální program Kuba - dvě tváře svobody z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

30.11.2018

1.kolo ŠFL7

V pátek 30.11. se koná 1.kolo Školské futsalové ligy 7. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

prosinec
2.12.2018 - 8.12.2018

Projekt Erasmus - první studijní pobyt ve Francii

Prof. Kotyza navštíví partnerskou školu v Louhans v rámci projektu Erasmus+.

3.12.2018 - 4.12.2018

Republikové finále Basketbal VI.B

Ve dnech 3. - 4.12. se koná Republikové finále v Basketbale pro kategorii VI.B v Jindřichově Hradci.

3.12.2018

Nebojte se vědy

Ing. Libor Kostka, Ph.D. z AV ČR bude přednášet studentům Chemického semináře.

Téma: Vývoj nového léku 

4.12.2018

Vánoční akademie

V úterý 4. 12. začíná vyučování všech účinkujících studentů přímo v Hálkově městském divadle Nymburk. Jedná se o celé NG a první a druhé ročníky. Sraz se uskuteční v 8:00 před divadlem, kde se studenti sejdou se svým dozorujícím  vyučujícím a proběhne prezence studentů. Poté přejdou do divadla a usadí na předem určená místa. Po skončení představení si všichni zkontrolují pořádek ve svých řadách, popřípadě sjednají nápravu. Studentům končí dopolední vyučování v divadle (nejdříve v 11:30) a opouští divadlo sami.

Odpolední představení začíná v 15:00. Studenti se připravují v divadle od 14:15, nebo přicházejí do divadla s ohledem na čas svého vystoupení (po dohodě s vyučujícím). Studenti mohou opustit divadlo mezi svými vystoupeními (kroužky, osobní aktivity,…), nebo zůstávají v divadle po celou dobu.

Večerní představení začíná v 17:00. Po svém vystoupení mohou studenti opustit divadlo a odcházet domů, pokud mají uklizené pomůcky nebo jiný vzniklý nepořádek.

 

Zasedací pořádek na dopolední představení přízemí:

1PA, 1PB – řada 1-3

2SA, 2SB – řada 4-6

3TA, 3TB – řada 7-9

4QA, 4QB – řada 10-12

Zasedací pořádek na dopolední představení balkón

1A – řada 1

5QA – řada 2

5QB – řada 3

2A – řada 4

6XA – řada 5

6XB – řada 6

Na koho nevyjdou místa na balkóně, doplní lože a v přízemí volné řady 13 a 14

 

4.12.2018

Krajské kolo ve volejbale SŠ

V úterý 4.12. se koná krajské kolo ve volejbale pro SŠ v Neratovicích.

4.12.2018

Beseda k Národním srovnávacím zkouškám pro maturanty

V auditoriu ZŠ se od 10.30 hodin koná beseda studentů maturitních tříd s paní Ing. Editou Kleckerovou, lektorkou společnosti Scio, o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí přítomné s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Rozdá také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně.
8OAB+4A přejdou během velké přestávky do auditoria, kde stráví na besedě 4. a část 5. vyučovací hodiny. Beseda bude trvat přibližně 60 minut (podle počtu dotazů). Zbytek 5. hodiny bude pro maturanty obědová přestávka.
Účast na besedě je bezplatná, každý maturant s sebou bude mít podložku, aby na ní mohl v auditoriu psát cvičné úlohy NSZ.

5.12.2018

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Exkurze je určena pro studenty BiV.

5.12.2018

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel

5.12.2018

Umění 1918 - 1938

5.12.2018

Kvalifikace na republikové finále SŠ

Ve středu 5.12. se ve Sportovním centru Nymburk koná kvalifikace na RF v basketbale pro SŠ.

6.12.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 3. část

7.12.2018 - 8.12.2018

Setkání studentských parlamentů

Setkání spřátelených studentských samospráv proběhne letos na Malgymu (Malostranském gymnáziu v Praze). Náš Studentský parlament budou zastupovat Jiří Šantavý z 5QA, Alexander Koukol z 6XA, Jan Bubanec a David Dvorský z 8OB.

7.12.2018

Okresní kolo ve florbale SŠ - chlapci

V pátek 7.10. se koná okresní kolo ve florbale pro SŠ. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

7.12.2018

Hodiny moderní chemie

Ve spolupráci s VŠCHT proběhnou na vyšším gymnáziu Hodiny moderní chemie.

9.12.2018 - 10.12.2018

XII. sněm České středoškolské unie

Sněm se bude konat v Praze. Náš Studentský parlament budou zastupovat Jiří Šantavý z 5QA, Alexander Koukol z 6XA, Jan Bubanec a David Dvorský z 8OB.

11.12.2018

Ceremonie bronzové a stříbrné úrovně DofE

Ceremonie se koná 11. prosince v 10 hodin v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze, jedná o ocenění úspěšných absolventů, kteří splnili všechny podmínky programu DofE.

12.12.2018

Exkurze kvinty A a kvinty B do Židovského muzea v Praze - program Badatel

cena programu: 90 Kč

začátek programu: 10:00

12.12.2018

Exkurze předmaturitního a maturitního dějepisného semináředo Národního muzea v Praze

12.12.2018

Šablony - trojice učitelů a jejich výuka

V rámci projektu Šablon proběhne vzdělávání učitelů na Speciální střední škole v Praze - Nových Butovicích.

12.12.2018

Školní kolo geologické olympiády 2019

Školní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole ve středu 12.12.2018, 1. hodinu v počítačové učebně č. 39. Přihlášení studenti, kteří do 11.12. předali svá "učo" prof. Soukupovi, aby je do soutěže přihlásil, budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

12.12.2018

Okresní kolo ve florbale SŠ - dívky

V pondělí 10.12. se koná okresní kolo ve florbale dívek (SŠ). Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

13.12.2018

Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2017/2018.

Na společenskou akci do Říčan, odjíždějí zástupci družstev basketbalistů, kteří v uplynulém roce reperezentovali školu a Středočeský kraj a obsadili medilová místo v republikových finále. Na akci je doprovází trenér družstva pan Jan Košař.

13.12.2018

Anatomický ústav 1.LF UK Praha

Exkurze určena pro studenty BiV.

13.12.2018 - 13.11.2018

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Exkurze je určena pro studenty BiV.

13.12.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na vyšším gymnáziu navštíví Gymnázium Jana Keplera v Praze.

13.12.2018

Divadelní představení pro sekundy

Třídy 2SA a 2SB navštíví 13. 12. 2018 divadelní představení Robin Hood v Divadle Minor.

14.12.2018

Krajské kolo ve volejbale dívek SŠ

V pátek 14.12. se koná v Neratovicích krajské kolo ve volejbale dívek SŠ.

14.12.2018

2.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 14.12. se koná 2.kolo Středoškolské futsalové ligy v Kolíně.

17.12.2018

Vánoční volejbalový turnaj

V pondělí 17.12. se v hale ZŠ Komenského a aule koná vánoční volejbalový turnej pro VG.

17.12.2018

Projekt Šablony

Vyučující českého jazyka - sdílení zkušeností s kolegy z plzeňského Gymnázia na Mikulášském náměstí

17.12.2018

Hodiny moderní chemie

Ve spolupráci s VŠCHT proběhne výuka chemie v kvintách, septimách, v 1. a 3. ročníku.

18.12.2018

Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví

Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví, beseda pro žáky 2., 3. a 4. ročníku v auditoriu ZŠ. Spolupráce gymnázia na projektu:

19.12.2018

4. představení KMD 1

4. představení KMD 1

19. 12. 2018 – středa – začátek v 19:00 

Marc Norman, Tom Stoppard a Lee Hall: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

DIVADLO POD PALMOVKOU

Více informací o představení na:

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-88-zamilovany-shakespeare

Délka představení: 2 hodiny 55 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (u hospody Na Place), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici)

19.12.2018

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Akce je nabízena studentům 3. ročníku VG.

20.12.2018

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Zveme kolegy vyučující přírodopis a biologii na třetí setkání projektu Centrum Natura zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku. Tématem na prosinec je "Pitva plzáka" a setkáním provedou Mgr. Michal Hrstka a Mgr. Tomáš Barančík. Učebna 48, od 14:30.

20.12.2018

KMD 2 (LA, Su) 2. představení

Skupina KMD 2 navštíví 20. 12. 2018 představení Tančírna v Divadle v Rokoku. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici je v 16:55, od školy v 17 hod., z Litole - autobusové zastávky v 17:20.

22.12.2018 - 2.1.2019

Vánoční prázdniny

leden
17.1.2018 - 18.1.2018

Prezenční setkání v Ostravici - leden 2019

17. a 18.1. se v rámci projektu Centrum Natura uskuteční prezenční setkání učitelů přírodovědných předmětů v Ostravici. Projekt je zaměřen na badatelskz orientovanou výuku a za naši školu se hozúčastní Mgr. Radka Mlázovská.

6.1.2019 - 11.1.2019

LVVZ č.1

V termínu 6. - 11.1. se koná LVVZ č.1 pro 8OA, 8OB a 4A. Vedoucí kurzu prof.Lipták, instruktoři prof. Miškovská a prof. Hybler.

9.1.2019

2. DOD

Program 2. DOD připraví prof. Pražák

10.1.2019

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 4. část

11.1.2019 - 18.1.2019

LVVZ č.2

V termínu 11. - 18.1. se koná LVVZ č.2 pro 7MA a 7MB. Vedoucí kurzu prof. Eliška, instruktoři prof. Poprová a pan Dočkal.

12.1.2019

Maturitní ples 4A

Ve Sportovním centru v Nymburce pořádá třída 4A maturitní ples. Začátek v 19:00 hod.

18.1.2019

Čtyři kroky do nového světa

18.1.2019 - 25.1.2019

LVVZ č.3

V termínu 18. - 25.1. se koná LVVZ č.3 pro 4KB a 3TB. Vedoucí kurzu prof. Mokrý, instruktoři prof. Weissová a pan Vodička.

19.1.2019

Maturitní ples 8OA

V Obecním domě v Nymburce pořádá třída 8OA maturitní ples. Začátek v 19:00 hod.

22.1.2019

KMD 2 (La, Su) - 3. představení

Skupina KMD 2 (La, Su) navštíví představení Konec masopustu v Divadle Na Vinohradech. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici je v 16:55, od školy v 17 hod., z Lysé -Litole od autobusové zastávky v 17:20.

22.1.2019

Projekt Centrum Natura - projketové odpoledne

Zveme opět kolegy fyzikáře na další setkání Projektu Centrum Natura. Setkání povede Mgr. Marek Raja, téma je tentokrát "Elektrické obvody s elektromagnetickým relé". Učebna 63, 2.patro. 14:00-16:00.

23.1.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

24.1.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

25.1.2019

Čtyři kroky do nového světa

25.1.2019 - 1.2.2019

LVVZ č.4

V termínu 25.1. - 1.2. se koná LVVZ č.4 pro 4KA + 3TB. Vedoucí kurzu prof. Martínková, instruktoři prof. Raja a prof. Hybler.

25.1.2019

Palác Kinských - Umění 1850 - 1950

únor
1.2.2019

Pololetní prázdniny

1.2.2019 - 8.2.2019

LVVZ č.5

V termínu 1. - 8.2. se koná LVVZ č.5 pro 6XB a 5QA. Vedoucí kurzu prof. Lipták, instruktoři prof. Mokrý a pan Vodička.

2.2.2019

Maturitní ples 8OB

V Kongresovém centru na Kolonádě v Poděbradech pořádá třída 8OB maturitní ples. Začátek v 19:30 hod.

8.2.2019 - 15.2.2019

LVVZ č.6

V termínu 8. - 15.2. se koná LVVZ č.6 pro 3A a 6XA. Vedoucí kurzu prof. Netopilíková, instruktoři prof. Weissová a pan Kouřík.

8.2.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

12.2.2019

3. DOD

Program 3. DOD připraví prof. Pražák

18.2.2019 - 24.2.2019

Jarní prázdniny

24.2.2019 - 1.3.2019

LVVZ č.7

v termínu 24.2. - 1.3. se koná LVVZ č.7 pro 1A a 2A. Vedoucí kurzu prof. Svěcená, instruktoři prof Hrstka a prof. Hybler.

25.2.2019

Exkurze kvarty B do Židovského muzea v Praze - program Holocaust v dokumentech

26.2.2019 - 27.2.2019

Typologie osobnosti MBTI

Skupinka pedagogů se účastní semináře Typologie osobnosti MBTI v Hradci Králové.

27.2.2019

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2019

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk, v hodnotící komisi zasedne mj. i prof. Soukup.

27.2.2019

Exkurze kvarty A do Židovského muzea v Praze - program Holocaust v dokumentech

březen
27.3.2018

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Ve škole probíhá krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. 

1.3.2019 - 8.3.2019

LVVZ č.8

V termínu 1. - 8.3. se koná LVVZ č.7 pro 5QB a 3TA. Vedoucí kurzu prof.Miškovská, instuktoři prof.Eliška a slečna Urbanová.

8.3.2019 - 15.3.2019

LVVZ č.9

V termínu 8. - 15.3. se koná LVVZ č.9 pro 3TA a 2SB. Vedoucí kurzu prof. Raja, instruktoři prof. Poprová a pan Kouřík.

13.3.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

15.3.2019 - 22.3.2019

LVVZ č.10

V termínu 15. - 22.3. se koná LVVZ č.10 pro 2SA. Vedoucí kurzu prof. Drlíková, instruktoři prof. Hrstka a slečna Urbanová.

20.3.2019

Seminář "hodnocení není jen klasifikace"

Zástupkyně ředitele se účastní semináře Roberta Čapka zaměřeného na hodnocení ve školách.

26.3.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

27.3.2019

Třídní schůzky maturitního ročníku

27.3.2019 - 29.3.2019

Konference AŘG

Výroční konference Asociace ředitelů gymnázií - Brno

duben
2.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

10.4.2019 - 11.4.2019

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

Maturanti skládají písemné maturitní zkoušky.

10.4.2019

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 1A

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro 1A se bude konat ve dni maturitních písemných prací. Doprava vlakem, vedoucí exkurze je prof. Soukup.

11.4.2019

Populární hudba

11.4.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

12.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

18.4.2019

Velikonoční prázdniny

26.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

30.4.2019

Třídní schůzky

17:30 - 19:30 hod

30.4.2019

Třídní schůzky

30.4.2019

Poslední zvonění

květen
9.5.2019 - 10.5.2019

Svatý týden

Maturanti mají stujiní volno na přípravu k maturitní zkoušce.

10.5.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

13.5.2019 - 15.5.2019

Svatý týden

Maturanti mají stujiní volno na přípravu k maturitní zkoušce.

14.5.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

16.5.2019 - 17.5.2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

20.5.2019 - 24.5.2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

21.5.2019

Ročníkové zkoušky

23.5.2019

Ročníkové zkoušky

27.5.2019 - 31.5.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty kvart v Krásensku.

červen
3.6.2019 - 7.6.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty BiS 3. ročníku.

3.6.2019 - 7.6.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty kvart v Krásensku.

4.6.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

17.6.2019 - 21.6.2019

Geologický kurz 6XB

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

24.6.2019

Branný den na VG

Na vyšším gymnáziu probíhá Branný den.

29.6.2019 - 1.9.2019

Letní prázdniny

Aktuální informace

09.11.2018

Upozorňujeme rodiče,

Celý článek
14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

30.08.2018

Pro nárokování nově zaváděné slevy pro studenty ve veřejné dopravě lze využít průkazů ISIC!

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1924.

Narodil se 16. 11. 1905. Byl středoškolským profesorem českého a německého jazyka.

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 58 %
Stačí to. 36 %
Je to moc. 6 %
Celkový počet hlasů: 403
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Lov velryb

15. prosinec 1903

Norsko zakázalo na deset let lov velryb v pobřežních vodách. 

Nejčtenější

14.11.2018

Přinášíme termíny LVVZ 2019. V tabulce naleznete termín, třídy a vedoucího kurzu. V tabulce jsou uvedeny i variabilní symbily pro platby.

Další informace obdrží rodiče emailem, přímo od vedoucích příslušných kurzů.

celý článek
04.12.2018

  Sen o postupu na mistrovství světa do Řecka se rozplynul v zápase, ve kterém jsme to čekali nejméně. EDUCA Pardubice nás porazila 57:63, přičemž ústřední postavou zápasu byl Michal Svojanovský, který nám dal 30b. Druhý zápas dne proti Ostravě prohráváme v koncovce 43:45 a tak odjíždíme z turnaje na nepopulárním 4. místě. Vítězem turnaje se stal Písek, který ve finále porazil Pardubice 63:31 (pozn. Písek jsme ve skupině porazili 59:31). No a jaké vysvědčení si zaslouží letošní středoškolská soutěž? Posuďte sami: Pro nezájem se nekonalo okresní ani krajské kolo. Ze Středočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje se kromě našeho týmu nepřihlásil ke kvalifikaci ani jeden tým. Organizátor finále až 4 dny před jeho začátkem dal dohromady 6 přihlášených týmů (5+ domácí), aby se vůbec mohlo hrát podle avizovaného formátu. To, že na finálový turnaj nebyli zajištěni kvalifikovaní rozhodčí, takže zápasy hráčů na extraligové úrovni rozhodovali studenti místních škol, už jen dokresluje z mého pohledu nevydařený rok, který tak trochu symbolizoval záchodový zvon, který byl na turnaji používán jako šipka určující směr hry.

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům včetně trenéra Jana Košaře za reprezentaci naší školy na turnaji.

   

celý článek
20.11.2018

O víkendu 16.-18.listopadu se v režii absolventa školy a trenéra debatního klubu Anselma Benedikta Štefana konalo debatní soustředění v Rokytnici nad Jizerou. Této akce se neúčastnili jenom studenti z Nymburka, ale i z pražského Gymnázia nad Alejí, Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové a libereckého Gymnázia F.X.Šaldy. Víkendové soustředění bylo naplněno množstvím různých zajímavých i přínosných aktivit. V Rokytnici se nám tolik líbilo, že jsme místo klasického článku napsali o soustředění báseň.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.