Časový plán akcí školy

srpen
29.8.2018

Pojďme držet krok s digitalizací ve výuce NJ

metodicko-didaktický seminář nakladatelství Hueber: v rámci vzdělávacího programu individuální přístup k žákům a studentům cestou interaktivních prvků a cvičení)

lektorka: Anne Robert

září
3.9.2018 - 4.9.2018

Výběrová exkurze do Osvětimi a Ostravy

Sraz účastníků ve 4:15 před školou.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanské průkazy!

4.9.2018 - 7.9.2018

Adaptační kurz 1A

V úterý 4. 9. 2018 v 11.30 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v pátek 7. 9. 2018 ve 12.00 hodin.

4.9.2018

Slavnostní přivítání nových studentů a profesorů

Tradiční slavnostní vítání nových tříd a nových profesorů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu v úterý 4. září 2018 3. vyučovací hodinu. Vítání se zúčastní všechny třídy, učitelé i další zaměstnanci školy.

5.9.2018

Formativní hodnocení

Prof. Prokešová se účastní semináře k formativnímu hodnocení.

5.9.2018

Festival vědy VŠCHT Praha

Akce VŠCHT Praha se zúčastní studenti 6XB a 2. A.

6.9.2018

Projekt Nehodou to začíná

Interaktivní preventivní přednáška Nehodou to začíná v kinosále kina Sokol v Nymburce. V programu vystupují odborníci na analýzy dopravních nehod, bezpečnost silničního provozu, drogovou problematiku a poskytování první pomoci. Účast je zdarma.

2. skupina 10.00 - 11.30, žáci 5QA + 5QB +2A + 2XA +2XB, odchod do kina po 2. hodině s pedagogickým dozorem. Společný návrat do školy.  Výuka pokračuje 6. vyučovací hodinou.

Projekt Nehodou to začíná je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Společnost DEKRA je mezinárodní organizace poskytující služby v oblasti bezpečnosti a prevence nehod.

6.9.2018

Národní technická knihovna pro septimy a třetí ročník

Třídy 3A, 7MA a 7MB navštíví 6. 9. 2018 Národní technickou knihovnu v Praze. 

7.9.2018

Opravné maturitní zkoušky

Ve škole se konají oprané maturitní zkoušky.

7.9.2018

Schůzka studentů účastníků bronzové nebo stříbrné úrovně DofE

3. VH učebna číslo 52, studenti KA a KB, 1A

 

7.9.2018 - 11.9.2018

Adaptační kurz primy A

V pátek 7. 9. 2018 v 8.00 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v úterý 11. 9. 2018 ve 16.00 hodin.

9.9.2018

Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově

10.9.2018

Sklárny Harrachov

10.9.2018

Planetárium Praha

Exkurze do pražského planetária se zúčastní třídy 3A, 7MA a 7MB.

10.9.2018

Zeměpisná exkurze kvart do místní krajiny

Zeměpisná exkurze do místní krajiny se koná pro kvarty a jejich vyučující. Součástí bude návštěva rozhledny Romanky u Hrubého Jeseníku a Školní naučné stezky na Chotuci.

11.9.2018 - 15.9.2018

Adaptační kurz primy B

V úterý 11. 9. 2018 ve 12.00 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v sobotu 15. 9. 2018 ve 16.00 hodin.

11.9.2018

Volby zástupce zletilých studentů ve Školské radě

Volby zajišťuje přípravný výbor, jehož předsedou je prof. Soukup. Organizačně a technicky pomáhá Studentský parlament. Volit smí jen ti studenti, kteří dovršili nejpozději v den voleb 18 let. Volby budou probíhat v úterý 11. září ve vestibulu školy o velké přestávce.

12.9.2018

Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově

12.9.2018

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 5QAB

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro obě kvinty. Doprava vlakem, vedoucí exkurze je prof. Lipták.

13.9.2018

Sklárny Harrachov

14.9.2018

Městská knihovna v Nymburce pro 1PA

Prima A navštíví 14. 9. 2018 Městskou knihovnu v Nymburce.

17.9.2018

Den DofE

prezentace stávajících účastníků, nábor nových účastníků, návštěva ambasadorky E. Vašířové

učebna číslo 42, 1. až 3. vyučovací hodinu

17.9.2018

1. zasedání Studentského parlamentu

1. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 7 v pondělí 17. září 2018. Zúčastní se jej poprvé také zástupci z nově nastoupivších tříd 1PAB+1A. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Účast všech je nutná.

18.9.2018

Divadelní představení pro kvarty

Třídy 4KA a 4KB navštíví divadelní představení Jak je důležité míti Filipa v Městském divadle v Mladé Boleslavi.

18.9.2018

Projekt Natura - Projektové odpoledne

Gymnázium B.Hrabala pokračuje i tento školní rok vedení projektových setkání pCentrum Natura přírodovědných předmětů, Za chemii je na září připraveno téma "Přírodovědné bádání v gesci studentů". Účastnit se bude kromě kolegů Mgr. Drlíkové a Mgr. Bubeníkové také několik našich studentů vyššího i nižšího gymnázia. Začátek 14:15.

18.9.2018

Projekt Natura

Projektové odpoledne - přírodovědná bádání

19.9.2018

Okresní kolo v atletice CORNY

Ve středu 19.9. se v areálu Sportovního centra Nymburk koná okresní kolo SŠ v atletice CORNY.

19.9.2018

Podzimní exkurze Zeměpisného semináře

Zeměpisnou exkurzi na zajímavé místo v Čechách podniknou frekventanti maturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem. Cílem bude okolí Liběchova na Mělnicku, zaměření zejména na skalní útvary a energetiku (termoelektrárna Mělník).

19.9.2018

Seminář - podpora talentovaných

Semináře Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na SŠ (podpora účasti žáků v MO kategorie A) se zúčastní M. Krejčíková. Pořádá MFF UK Praha.

19.9.2018

Městská knihovna pro 1PB

Prima B navštíví 19. 9. 2018 Městskou knihovnu v Nymburce.

20.9.2018

World Maraton Challenge

Dne 20.9. se v areálu Sportovního centra Nymburk koná World Marathon Challenge. Akce je pořádána ve spolupráci s Rotary. Ambassadorkou družstva škola je absolventka a sportovní redaktorka České televize, paní Žaneta Peřinová.

20.9.2018

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

Sraz 7:45 na hl. nádraží u pekárny. Předpokláný návrat 13:25 nebo 13:47. S sbou pevnou obuv, oblečení do každého počasí, drobné na autobus, vstuné, osobní potřebu (do 100,- Kč)

20.9.2018

Botanikus - Ostrá

21.9.2018

Prague

Studenti 6XA připraví a vedou exkurzi po Praze ve francouzštině. 

21.9.2018

Botanikus - Ostrá

21.9.2018

Památk Bedřicha Smetany v Jabkenicích

Sraz 7:45 na hl. nádraží u pekárny. Předpokláný návrat 13:25 nebo 13:47. S sbou pevnou obuv, oblečení do každého počasí, drobné na autobus, vstuné, osobní potřebu (do 100,- Kč)

24.9.2018 - 27.9.2018

Geologický kurz 6XA

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

24.9.2018 - 26.9.2018

Vídeň

návštěva hlavního města Rakouska pro studenty nižšího gymnázia

25.9.2018

Třídní schůzky nastupujících ročníků

Od 17:00 hod se konají třídní schůzky nastupujících ročníků:

1PA - prof. Mokrý - učebna č. 7 - přízemí vlevo
1PB - prof. Rajová -  učebna č. 2 - přízemí vlevo
1A - prof. Svěcená -  učebna č. 6 - přízemí vlevo
 
26.9.2018

Vím, co se stalo: Pocta paní Dagmar Lieblové - vernisáž soutěžních prací v Židovském muzeu v Praze

26.9.2018

Seminář - podpora talentovaných žáků

Semináře Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na SŠ (podpora účasti žáků v MO kategorie B) se zúčastní M. Eliška. Pořádá MFF UK Praha.

26.9.2018

Dějepisná a zeměpisná exkurze 4KA do Prahy

Národní památník Vítkov expozice Křžovatky české státnosti (1918, 1938, 1948, 1968)

27.9.2018

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 27.9. se v Lysé nad Labem koná okresní kolo v přespolním běhu. Účastní se žáci ZŠ i SŠ.

27.9.2018

Okresní kolo v basketbale

Dne 27.9. se v Poděbradech v hale BIOS koná okresní kolo basketbalu kategorie V. (SŠ).

27.9.2018

Dějepisná a zeměpisná exkurze 4KB do Prahy

Národní památník Vítkov expozice Křžovatky české státnosti (1918, 1938, 1948, 1968)

říjen
1.10.2018

Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ

Vzdělávací akci pro kariérového poradce na OA v Kolíně pořádá VISK.

1.10.2018 - 5.10.2018

Geologický kurz 2.A

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

2.10.2018

Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ

Vzdělávací akci pro kariérového poradce na OA v Kolíně pořádá VISK.

2.10.2018

Okresní kolo ve volejbale pro SŠ

V úterý 2.10. se v hale Zimního stadionu Nymburk koná okresní kolo ve volejbale pro SŠ. (chlapci i dívky)

4.10.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 1. část

4.10.2018 - 5.10.2018

Setkání vedení škol - projekt Spoluprací k profesionalitě

Vedení školy se účastní setkání k projektu.

4.10.2018

Čtenářská gramotnost - 1. školení

Prof. Kotyza a Prokešová se účastní školení Kritického myšlení - práce s odborným textem

5.10.2018 - 6.10.2018

Komunální volby

V prostorách školy jsou umístěny volební okrsky č. 1, č. 2 a č.3

5.10.2018

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků pro studenty prvního ročníku a kvint pořádají komise cizích jazyků.

10.10.2018

1. představení KMD 1

10.10.2018

Setkání vedení partnerských gymnázií

Vedení školy - návštěva na Gymnáziu Radotín

17.10.2018

Balet Bohemia - Dům Bernardy Alby a TinTin

Studenti nižšího gymnázia navštíví představení Baletu Bohemia v Hálkově divadle.

17.10.2018

2. představení KMD 1

Vinohradské divadlo

18.10.2018

Exkurze předmaturitního a maturitního dějepisného semináře do Archivu bezpečnostních složek v Praze

18.10.2018

Přehlídka SŠ

Informační a poradenské středisko při Úřadu práce České republiky v Nymburce pořádá Přehlídku středních škol na školní rok 2019/2020 ve čtvrtek 18. 10. 2018 na SOŠ a SOU Nymburk, v ulici V Kolonii 1804, od 10.00 do 16.00 hodin, určenou zejména vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům, výchovným poradcům a dalším zájemcům.

19.10.2018

exkurze prim do libereckého divadla

Třídy prima A a B navštíví 19. 10. 2018 představení "Řek bych ńákej vtip..." v libereckém divadle.

22.10.2018

Celostátní konference pro ředitele škol a školských zařízení: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role

22.10.2018

Exkurze do Dobrovických muzeí a cukrovaru

Studenti septim a 3. ročníku navštíví cukrovar v Dobrovicích.

25.10.2018

Projektový den OSUDOVÉ OSMIČKY pro nižší gymnázium

26.10.2018

Projektový den OSUDOVÉ OSMIČKY pro vyšší a čtyřleté gymnázium

29.10.2018 - 30.10.2018

Podzimní prázdniny

listopad
8.11.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 2. část

10.11.2018 - 11.11.2018

Sympózium SUF

Vyučující FRJ se účastní sympózia Sdružení učitelů francouzštiny v Poděbradech.

13.11.2018

Třídní schůzky

13.11.2018

Třídní schůzky

14.11.2018

Recitace na NG

Školní kolo v recitaci proběhne  na nižším gymnáziu 14. 11. 2018 (5. a 6. hodinu).

15.11.2018

Němčina v pohybu

ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber proběhne v učebně 42 od 13.30 školení pro učitele NEJ, které povede paní Müllerová z PF v Hradci Králové

20.11.2018 - 23.11.2018

Zkoušky DELF - zkouškové období

Ve škole probíhají zkoušky DELF

23.11.2018

Divadelní představení pro tercie

Třídy 3TA a 3TB navštíví  23. 11. 2018 divadelní představení Robin Hood v Divadle Minor.

28.11.2018

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

29.11.2018

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

30.11.2018

Kuba - dvě tváře svobody

11.00-12.00 multimediální program Kuba - dvě tváře svobody z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

prosinec
3.12.2018

Nebojte se vědy

Ing. Libor Kostka, Ph.D. z AV ČR bude přednášet studentům Chemického semináře.

Téma: Vývoj nového léku 

4.12.2018

Vánoční akademie

5.12.2018

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze program Badatel

5.12.2018

Umění 1918 - 1938

6.12.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 3. část

12.12.2018

Exkurze kvinty A a kvinty B do Židovského muzea v Praze - program Badatel

cena programu: 90 Kč

začátek programu: 10:00

13.12.2018

Divadelní představení pro sekundy

Třídy 2SA a 2SB navštíví 13. 12. 2018 divadelní představení Robin Hood v Divadle Minor.

19.12.2018

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Akce je nabízena studentům 3. ročníku VG.

22.12.2018 - 2.1.2019

Vánoční prázdniny

leden
10.1.2019

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 4. část

11.1.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

18.1.2019

Čtyři kroky do nového světa

25.1.2019

Palác Kinských - Umění 1850 - 1950

25.1.2019

Čtyři kroky do nového světa

únor
1.2.2019

Pololetní prázdniny

8.2.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

18.2.2019 - 24.2.2019

Jarní prázdniny

27.2.2019

Exkurze kvarty A do Židovského muzea v Praze - program Holocaust v dokumentech

březen
13.3.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

26.3.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

27.3.2019

Třídní schůzky maturitního ročníku

duben
2.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

11.4.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

12.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

18.4.2019

Velikonoční prázdniny

26.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

30.4.2019

Poslední zvonění

30.4.2019

Třídní schůzky

17:30 - 19:30 hod

30.4.2019

Třídní schůzky

květen
9.5.2019 - 10.5.2019

Svatý týden

Maturanti mají stujiní volno na přípravu k maturitní zkoušce.

10.5.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

13.5.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

13.5.2019 - 15.5.2019

Svatý týden

Maturanti mají stujiní volno na přípravu k maturitní zkoušce.

16.5.2019 - 17.5.2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

20.5.2019 - 24.5.2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

21.5.2019

Ročníkové zkoušky

23.5.2019

Ročníkové zkoušky

27.5.2019 - 31.5.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty kvart v Krásensku.

červen
3.6.2019 - 7.6.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty BiS 3. ročníku.

3.6.2019 - 7.6.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty kvart v Krásensku.

17.6.2019 - 21.6.2019

Geologický kurz 6XB

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

29.6.2019 - 1.9.2019

Letní prázdniny

Aktuální informace

18.09.2018

v úterý 25/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
30.08.2018

Pro nárokování nově zaváděné slevy pro studenty ve veřejné dopravě lze využít průkazů ISIC!

Celý článek
30.08.2018

V sekci studenti jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018-2019.

Významní absolventi

Bohumil Hrabal

Absolvoval v roce 1933.

Narodil se 28. 3. 1914 v Brně-Židenicích. V letech 1934-1939 a 1945-1946 studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 55 %
Stačí to. 37 %
Je to moc. 8 %
Celkový počet hlasů: 158
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Let bratří Wrightů

17. prosinec 1903

Po mnohaletých systematických pokusech se podařilo uskutečnit Orvillu Wrightovi let s motorovým letadlem v trvání dvanácti sekund.

Nejčtenější

04.09.2018

V úterý 4. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti slavnostní vítání nových studentů. Do dvou prim a jednoho prvního ročníku čtyřletého gymnázia nastoupilo celekm 92 žáků! 
Otisk dlaně s podpisem na budoucí vlajku třídy je tradiční součástí ceremoniálu a všichni si ho náležitě užili, stejně jako společné focení nových tříd se svými třídními učiteli. 

Podívejte se s námi na několik fotografií z akce!

celý článek
03.09.2018

Školní rok začal a my jsme přivítali nové žáky 1. ročníku čtyřletého studia také nové primány, tedy žáky prvního ročníku osmiletého studia. Ve škole je tak o 90 nových žáků více a my se moc těšíme, až je na úterní slavnosti přivítáme. Školní rok jim začne skutečně ve velkém tempu adaptačními kurzy v Rokytnici nad Jizerou. Popřejme jim společně, ať se jim u nás ve škole daří, ať si tu najdou hodně dobrých kamarádů a kromě učení zažili spoustu dalších úžasných věcí!

celý článek
30.08.2018

Pro nárokování nově zaváděné slevy pro studenty ve veřejné dopravě lze využít průkazů ISIC!

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.